ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8

15/06/2002
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΠανεπιστημιακές σπουδές των νέων με ειδικές ανάγκες

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη και σαφής πρόβλεψη για τους φοιτητές με αναπηρίες ή παθήσεις, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη για όλους τους φοιτητές η ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση. Aυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα: «Σπουδές και ζωή των νέων με ειδικές ανάγκες στο πανεπιστήμιο: Διαπιστώσεις - Προτάσεις», που κυκλοφορήθηκαν σε έκδοση που παρουσιάστηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο: «Έρευνα για την καταγραφή των προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής των φοιτητών με αναπηρίες ή παθήσεις του Α.Π.Θ. στην πανεπιστημιακή κοινότητα και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κ.Π.) του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των δυσκολιών πρόσβασης στις σπουδές και κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με αναπηρίες ή παθήσεις στο χώρο του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας οδήγησαν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
α) Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη και σαφής πρόβλεψη για τους φοιτητές με αναπηρίες ή παθήσεις, όπως ήδη αναφέρεθηκε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φοιτητής επωμίζεται από μόνος του το βάρος του σχεδιασμού των σπουδών του και της εξεύρεσης των υποστηρικτικών δικτύων. Κατά κύριο λόγο, ο ίδιος ο φοιτητής κινεί τις διαδικασίες προκειμένου να του παρασχεθεί η βοήθεια που χρειάζεται, καθώς απουσιάζουν οι οργανωμένες υπηρεσίες ή ένας σύμβουλος που θα μπορούσε να διευθετήσει τα ζητήματα που προκύπτουν.

β) Στις προσπάθειες αυτές οι φοιτητές υποστηρίζονται κυρίως από τους γονείς τους (μετακίνηση), τους συμφοιτητές (μελέτη) ή ορισμένους εθελοντές. Και, φυσικά, η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας κοστίζει σε χρόνο και σε χρήματα, πράγμα που συνιστά ή αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή δημιουργίας καταστάσεων στρες για τους φοιτητές.

γ) Επιπρόσθετα, κάθε Τμήμα του πανεπιστημίου παρέχει διαφορετικές δυνατότητες στους ανάπηρους φοιτητές. Η διακρίβωση των δυνατοτήτων αυτών γίνεται συνήθως μετά την εισαγωγή του φοιτητή στο τμήμα. Σε πολλά τμήματα η κτιριακή πρόσβαση δεν είναι δυνατή, ενώ απουσιάζει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των βιβλιοθηκών και των Η/Υ.

δ) Επίσης, οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα τόνισαν την έλλειψη ενημέρωσης του προσωπικού του πανεπιστημίου σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία, γεγονός που συντηρεί την προκατάληψη και τα στερεότυπα για τους ανάπηρους. Επίσης, οι φοιτητές αναφέρονται και στη δυσκολία πληροφόρησής τους για θέματα σπουδών, επαγγελματικού προσανατολισμού, νομικά θέματα και κυρίως για τη λειτουργία υπηρεσιών του πανεπιστημίου ή εθελοντών που θα μπορούσαν να τους υποστηρίξουν.

ε) Φάνηκε ακόμη ότι οι δυσκολίες στις σπουδές που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με αναπηρίες ή παθήσεις επεκτείνονται και στον ευρύτερο χώρο του πανεπιστημίου. Η μη συμμετοχή τους στις πανεπιστημιακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στερεί από τους νέους αυτούς ένα από τα βασικά κομμάτια της φοιτητικής εμπειρίας και της ζωής του πανεπιστημίου. Αν και αρκετά δυσαρεστημένοι με το πανεπιστήμιο, οι φοιτητές με αναπηρίες ή παθήσεις νιώθουν γενικά ικανοποιημένοι από τη στάση των άλλων φοιτητών απέναντί τους.

στ) Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών στρέφεται προς τη συναναστροφή με παρέες στο χώρο του σπιτιού, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης στους χώρους της πόλης.

ζ) Έντονη παρουσιάστηκε και η επιθυμία δημιουργίας συλλόγου από μέρους των φοιτητών με αναπηρίες ή παθήσεις με στόχο την ενημέρωση, τη διεκδίκηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχθεί ότι στο πλαίσιο του πανεπιστημίου η αναπηρία ή η πάθηση του κάθε φοιτητή αντιμετωπίζεται ως προσωπικό-ατομικό πρόβλημα και, κατά συνέπεια, σε ατομικό επίπεδο κινείται και η ανταπόκριση του πανεπιστημίου στις ανάγκες του. Επιβάλλεται η θέσπιση κοινών μεθόδων και διαδικασιών σε όλα τα τμήματα, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών. Η δημιουργία ενός προσβάσιμου από όλους μαθησιακού περιβάλλοντος προαπαιτεί αλλαγές και διαδικασίες σε: α) εντοπισμό των φοιτητών με αναπηρίες ή παθήσεις, β) παροχή κατάλληλης διδασκαλίας και υλικού, γ) κατάλληλο σύστημα βιβλιοθηκών και Η/Υ, δ) διευθετήσεις για τις εξετάσεις, ε) πρόσβαση σε κτίρια και υπηρεσίες, στ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών.

Tέλος, αναγκαία προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω κρίνεται η θέσπιση βασικής πολιτικής και ο σχεδιασμός διαδικασιών, οι οποίες θα στηρίζονται στη φιλοσοφία της παροχής ισότιμων ευκαιριών για εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Στη συνέχεια, απαραίτητος είναι ο κεντρικός συντονισμός για την υλοποίηση της πολιτικής, καθώς και η παροχή καθοδήγησης και πρακτικών οδηγιών σε κάθε τμήμα. Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να παύσει ο ανάπηρος φοιτητής να έχει ο ίδιος την ευθύνη για την τήρηση και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Συμπερασματικά, η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των αναπήρων στην εκπαίδευση, αποτελεί την αρχή για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική, επαγγελματική, παραγωγική και πολιτιστική ζωή.

Αρχή των Ειδήσεων

Επίδοση τιμητικού τόμου στον ομότιμο καθηγητή Μιχάλη Μερακλή

Δεν είναι συνηθισμένο δυο Πανεπιστήμια να τιμούν από κοινού έναν καθηγητή, τον οποίο έχουν ανακηρύξει ομότιμο. Στην περίπτωση του καθηγητή Μιχάλη Μερακλή, όμως, τα παραπάνω είναι αυτονόητα καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο, τον επιστήμονα που λάμπρυνε με την παρουσία του τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας του. O τιμώμενος το 1975 εξελέγη τακτικός καθηγητής Λαογραφίας στην ενιαία τότε Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1990, οπότε και μετακλήθηκε στην Αθήνα με ομόφωνη απόφαση των καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανέλαβε ως καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας.

Στην εκδήλωση που οργάνωσαν προς τιμήν του από κοινού τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών παρέστη μεταξύ άλλων και ο υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου, μαθητής του Μιχάλη Μερακλή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης τόνισε ότι ο καθηγητής Μερακλής είναι «μια χαρισματική επιστημονική προσωπικότητα, πολυδύναμη και πολύπλευρη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, ο οποίος έχει ένα έργο που πιστοποιεί αυτά που συνέλαβε, που γίνεται παράδειγμα για τους νέους, ότι δεν μπορείς να πας μπροστά αν δεν καθίσεις κάτω και δεν δουλέψεις με τον ρυθμό, την ποιότητα και με αυτή την ασίγαστη προσπάθεια η οποία διέκρινε και διακρίνει τον Μιχάλη τον Μερακλή».

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο υπουργός Παιδείας ο οποίος απευθυνόμενος στον άλλοτε καθηγητή του υπογράμμισε: «είχα την τιμή, τη χαρά και την ευτυχία να δοκιμαστώ και εγώ κοντά σας ως μαθητής σας. Και μέσα από σας να έχω την πλήρη υπόσταση του τι σημαντικό πράγμα μπορεί να είναι ένας καθηγητής για ένα μαθητευόμενο, όταν χαρακτηρίζεται από τα γνωρίσματα που εσείς έχετε και τα οποία χαρίσατε με τη σειρά σας σε όποιον ήρθε κοντά σας».

Ο Πρύτανης επιδίδει τον τιμητικό τόμο στον κ. Μερακλή


Εκ μέρους του πρύτανη του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων καθηγητή κ. Χρ. Μασσαλά τον λόγω έλαβε ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητής κ. Γ. Μαυρομμάτης, ο οποίος τόνισε πως «τα χρόνια που ο τιμώμενος έζησε στα Ιωάννινα αγάπησε το Πανεπιστήμιο και το βοήθησε ουσιαστικά να αναπτυχθεί δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στον επιστημονικό του τομέα διότι τον διέκρινε, τότε αλλά και τώρα, το φιλέρευνο πάθος του ζωντανού επιστήμονα που έχει γνήσια πραγματολογική αίσθηση και αγάπη για τον τόπο και το χώρο που υπηρετεί» .

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αθανάσιος Τριλιανός τόνισε «πόσο σημαντικό είναι για το Τμήμα το γεγονός ότι τιμάται ένα διακεκριμένο και ιδιαίτερα προσφιλές μέλος του».

O στενός συνεργάτης του καθηγητή Μερακλή, καθηγητής Λαογραφίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Μηνάς Αλεξιάδης, ο οποίος είχε και την επιμέλεια του τιμητικού τόμου, μίλησε για το επιστημονικό έργο και τη ζωή του τιμωμένου.

O κ. Μερακλής στη σύντομη ομιλία του εξέφρασε τη βαθύτατη συγκίνηση αλλά και την ευγνωμοσύνη του για την θερμή εκδήλωση που του επιφύλαξαν οι συνεργάτες του και τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων.
Αρχή των Ειδήσεων

Παρουσίαση του βιβλίου του Φρίξου Κολώτα:
"O εντιμότατος κύριος Θεοφύλακτος Γρυπάρης"

Το μυθιστόρημα του Φρίξου Κολώτα «O εντιμότατος κύριος Θεοφύλακτος Γρυπάρης» παρουσιάστηκε, στις 23 Μαΐου 2002, στην Αίθουσα Προπυλαίων, σε εκδήλωση που οργάνωσαν το Σπίτι της Κύπρου και οι εκδόσεις Περίπλους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Παναγιώτης Κοντός, Προϊστάμενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως ανέφερε, είναι ένα έργο που συνδυάζει χαρακτηριστικά της αφηγηματικής πεζογραφίας: το αυτοβιογραφικό στοιχείο γίνεται αμέσως αισθητό, το ηθογραφικό είναι ζωηρό, αναμφισβήτητος είναι και ο εφηβικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, πολύ ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, και η ψυχογραφική διάσταση του λογοτεχνήματος. Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «O συνδυασμός όλων των στοιχείων που με συντομία επισημάνθηκαν κατοπτρίζεται στη γλώσσα του έργου. O λογοτεχνικός λόγος του Φρίξου Κολώτα διαστρωματώνεται σε πολλά επίπεδα, απορροφώντας ποικιλία λόγων και ιδιολέκτων, από την επεξεργασμένη και χωρίς ταμπού ομιλία του ώριμου αφηγητή και την ξύλινη, πομπώδη και κενή γλώσσα του «εντιμότατου» πλην υποκριτικότατου κυρίου Γυμνασιάρχη, ώς την κοφτή, συνθηματική αλλά ζωηρή και παραστατική ομιλία των εφήβων ηρώων. Είναι ένα βιβλίο, στο οποίο όχι μόνον οι αναγνώστες της δικής μας γενιάς θα αναγνωρίσουν σίγουρα πολλές γνωστές τους καταστάσεις, αλλά και οι αναγνώστες της σημερινής νεολαίας θα εντοπίσουν πολλές αναλογίες με καταστάσεις σημερινές, αφού, σε τελευταία ανάλυση, θέμα του βιβλίου είναι το διαχρονικό πρόβλημα της σχέσης κάθε γενιάς με την προηγούμενη, με την κοινωνία, με τον κόσμο».

Στη συνέχεια, μίλησαν η Μορφωτική Ακόλουθος κυρία Νάσα Παταπίου, ο εκδότης κ. Διονύσης Βίτσος και ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μιχαηλίδης. Στο τέλος πήρε τον λόγο ο συγγραφέας κ. Φρίξος Κολώτας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκδήλωσης και εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για όσους παραβρέθηκαν.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πρώην Υπουργός Παιδείας της Kύπρου καθηγητής κ. Ανδρέας Φιλίππου, ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος Λεβέντη στην Αθήνα Πρέσβης ε.τ. κ. Αχιλλέας Έξαρχος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας κ. Ανδρέας Βοσκός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας «Κύπρος '74» κ. Χρήστος Προδρόμου, άλλοι εκπρόσωποι Σωματείων και Oργανώσεων, πολλοί πανεπιστημιακοί, οι δημοσιογράφοι κ. Κώστας Σερέζης και κυρία Αθηνά Φιλίππου, ο κ. Δώρος Δημοσθένους και πολύς κόσμος.

Αρχή των Ειδήσεων

Έργα στην Πανεπιστημιούπολη

'Aρχισαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό της πύλης της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και η εκτέλεση έργων υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό του πάρκου της εισόδου της Πανεπιστημιούπολης. Τα έργα στην περιοχή επεκτείνονται διαρκώς και η όψη της πανεπιστημιούπολης αναμένεται με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να αλλάξει έτσι ώστε να εξυπηρετεί αρτιότερα τις ανάγκες όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αρχή των Ειδήσεων

Διάλεξη με θέμα: "H μεταφορά του πετρελαίου δια των Στενών"

Διάλεξη-συζήτηση με θέμα «Η μεταφορά πετρελαίου διά των Στενών» από τον κ. N. Κοντινάκη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2002, στο Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Aθηνών. Ένα θέμα με σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό της εθνικής ενεργειακής, περιβαντολλογικής, τουριστικής και ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας μας.

Στην παρουσίαση παρευρέθησαν, εκτός από το επιστημονικό προσωπικό του Κ.Ε.Π.Α., στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της αγοράς ενέργειας (Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΠΕ., Δ.ΕΠ.Α. κ.λ.π.), επιστήμονες Διεθνών σχέσεων και Δικαίου καθώς και φοιτητές των τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. Την εισαγωγή έκανε ο επίκουρος καθηγητής και διευθυντής του Κ.Ε.Π.Α. κ. Δημήτριος Μαυράκης. Στην εισήγησή του, μετά από μία συνοπτική παρουσίαση του Κ.Ε.Π.Α. και των δραστηριοτήτων του, τονίσθηκε η πανάρχαια σύνδεση του Ελληνισμού με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και των Στενών, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα μέσω των ελληνικής συνείδησης πληθυσμών του Εύξεινου Πόντου αλλά και των σύγχρονων ελληνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στη συνέχεια, ο κ. Κοντινάκης ανέπτυξε το κυρίως θέμα της παρουσίασης. Μετά από μία συνοπτική αναφορά στη γεωγραφία των Στενών και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση τους από τη διεθνή ναυτιλία, έγινε προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα εάν τα Στενά έχουν κορεσθεί ή αν αντιθέτως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω αύξηση της διέλευσης εμπορικών πλοίων και ιδιαίτερα πετρελαιοφόρων πλοίων.

H εκδήλωση έκλεισε με εκτεταμένη συζήτηση κατά την οποία ετέθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και συζητήθηκε το περιεχόμενο της διάλεξης ιδιαίτερα σε σχέση με τον υπό μελέτη αγωγό Burgas - Alexandroupolis.

Τα πρακτικά της συνάντησης απεστάλησαν σε όλους όσους συμμετείχαν και σύντομα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ.


Αρχή της σελίδας