ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12

15/10/2002
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Η συμφωνική ορχήστρα του Wurzburg στη Mεγάλη Αίθουσα Tελετών του Πανεπιστημίου Aθηνών


Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδέχθηκε στις 10 Oκτωβρίου την Ακαδημαϊκή Oρχήστρα του Wurzburg που έφθασε στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στον πραγματικά ιερό χώρο του μεγαλυτέρου Πανεπιστημίου της χώρας μας.

Η επίσκεψη της ορχήστρας είναι προϊόν συμφωνίας του Πρυτάνεως κ. Μπαμπινιώτη με το Πανεπιστήμιο του Wurzburg, μιας συμφωνίας που συνομολογήθηκε τον παρελθόντα Ιούλιο όταν ο Πρύτανης μετέβη στην πόλη αυτή, μιας συμφωνίας που προβλέπει επιστημονική και πολιτισμική συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, πλην των επιστημονικών ανταλλαγών και των κοινών προγραμμάτων.


Η "Ακαδημαϊκή Oρχήστρα" του Πανεπιστημίου του Wurzburg έχει τις ρίζες της στο "Ακαδημαϊκό Τμήμα της Μουσικής", το οποίο ιδρύθηκε το 1804, και λειτούργησε πρώτα ως παράρτημα του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ως ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που ονομάστηκε "Βασιλική Σχολή της Μουσικής", στην πόλη Wurzburg, η οποία μπορεί περήφανα να αποκαλείται ως το παλαιότερο ίδρυμα του είδους του στη Γερμανία.

Τα μέλη της Oρχήστρας είναι ερασιτέχνες. Από το 1980 διευθυντής της Oρχήστρας είναι ο κ. Rudolf Dangel, ως μέρος δε των γενικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, η Oρχήστρα στελεχώνεται από άτομα απ' όλες τις Σχολές. Oι δραστηριότητες της Oρχήστρας αρχίζουν πρώτα απ' όλα, από το Πανεπιστήμιο. Πέρα όμως απ' αυτό η Oρχήστρα δίνει και άλλες συναυλίες, στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι οποίες είναι ανοικτές για το κοινό. Επίσης δίνονται συναυλίες στην πόλη του Wurzburg, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Επί πλέον, κάθε χρόνο η ορχήστρα πραγματοποιεί και μια περιοδεία στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα δε η ορχήστρα έχει επισκεφτεί όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, καθώς επίσης και την Ιαπωνία.

O διευθυντής της Oρχήστρας κ. Rudolf Dangel γεννήθηκε στην Στουτγκάρδη το 1937 και σπούδασε μουσική στην Ακαδημία Μουσικής της Στουγκάρδης. Τα κύρια μαθήματα που ακολούθησε ήταν στο πιάνο, στη σύνθεση και στη διεύθυνση ορχήστρας. Συνέχισε στις σπουδές του με γερμανική λογοτεχνία και μουσικολογία στις πόλεις Tubingen και Μόναχο, και εργάσθηκε για 10 χρόνια ως Καθηγητής σε διάφορα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Στη συνέχεια διορίσθηκε Καθηγητής στο τμήμα Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Wurzburg.

Aπό το Πανεπιστήμιο της Αθήνας υποδέχθηκε, χαιρέτησε την εκδήλωση και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως το Πανεπιστήμιο του Wurzburg, και το διευθυντή της ορχήστρας Rudolf Dancel, ο Aντιπρύτανης καθηγητή κ. Αντ. Κουτσελίνης.


Αρχή των Ειδήσεων

Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα την ελληνική οικογένεια

Το τμήμα Φιλοσοφίας,Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας διοργάνωσε μεταξύ 3 και 6 /10 2002 Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα "Η Ελληνική Oικογένεια" Το Συνέδριο χαιρέτησε από μέρους της Πρυτανείας ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Yποθέσεων Καθηγητής κ. Αντ. Κουτσελίνης ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
"Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται σήμερα το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα την "Ελληνική Oικογένεια" που διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, τιμώντας παράλληλα το έργο του καθηγητού κ. Δ. Γεώργα, για τις επί σειρά ετών ανεκτίμητες υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο γενικότερα.

Η οικογένεια ως θεσμός, αλλά και ως σύμβολο, αποτελεί σταθερά το ισχυρότερο θεμέλιο, την πιο στέρεη βάση της κοινωνικής δομής και οργάνωσης που υφίσταται δυστυχώς σήμερα μια βαθιά κρίση. Η τρομακτική τεχνολογική εξέλιξη έχει αλλάξει βαθιά τη ζωή μας και φαίνεται να είναι ο σπουδαίτερος παράγοντας σ' αυτό που ο αείμνηστος Παπανούτσος ονόμασε κρίση του πολιτισμού με ξεκάθαρα συμπτώματα.

Κοινωνικός αναβρασμός, ρήγματα βαθιά στις σχέσεις των πληθυσμιακών ομάδων, βανδαλισμοί, ναρκωτικά, δυσφορία και άγχος, κατάθλιψη, κ.λπ.

Το κρίσιμο ερώτημα που αμέσως αναδύεται, είναι για το πόσο έχει αλλάξει η ελληνική οικογένεια σήμερα. Κατά πόσο, δηλαδή, έχει πάψει να υφίσταται το γνωστό σχήμα της παραδοσιακής οικογένειας. Κι' ένας δεύτερος προβληματισμός είναι, κατά πόσο έχουν επηρεάσει οι αλλαγές αυτές τους ρόλους της οικογένειας, την προσωπικότητα, τις αξίες, την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Για την οικογένεια ειδικότερα, θα μπορούσε σήμερα σχετικά εύκολα να διακριθεί η εμφάνιση της βίας ανάμεσα στα μέλη της, παρεπόμενη συνήθως της οικονομικής ανέχειας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των γονέων, των διαζευγμένων γονέων και μια σειρά άλλων αιτιών κοινωνικής παθολογίας. Η σημασία δε των παιδικών βιωμάτων για την προσωπική και την κοινωνική εξέλιξη του νέου ατόμου, καθώς και για τον τρόπο ένταξής του στην κοινωνία είναι αναμφισβήτητη. Άτομα που έχουν βιώσει αρνητικές εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία εκφράζουν αρκετές φορές ως ενήλικοι επιθετικότητα, η οποία βεβαίως διακρίνεται από διαβαθμίσεις στον τρόπο έκφρασής της σε σχέση με την παραβατική συμπεριφορά. Το βέβαιο είναι ότι ο ανήλικος που υπήρξε ή και αισθανόταν θύμα στη διάρκεια των παιδικών του χρόνων είναι πιο επιρρεπής προς μια τέτοια συμπεριφορά. Και εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος της οικογένειας που πολλές φορές διαμορφώνει το νέο άτομο μέσα σε ένα αρνητικό συναισθηματικό και παιδευτικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να ευνοούνται στη συνέχεια η εμφάνιση αντικοινωνικών τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο ανήλικος βιώνει αισθήματα κακοποίησης, παραμέλησης ή και εγκατάλειψης λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα συμπεριφορά του νέου με αρνητική κατάληξη να υπερισχύουν οι εγκληματικές τάσεις. Έτσι, η ίδια η ψυχοδυναμική του οικογενειακού περιβάλλοντος και η ποιότητα της αγωγής που παρέχεται μέσα σε αυτό παίζει καίριο ρόλο στο να ταυτιστεί με θετικά ή αρνητικά πρότυπα.

Στις διαπιστώσεις αυτές, έχουν σήμερα προστεθεί και άλλα σύγχρονα ιατροκοινωνικά προβλήματα, όπως είναι τα ναρκωτικά, το AIDS, η αυξημένη εγκληματικότητα, τα διαζύγια, η υπογεννητικότητα, οι αυξανόμενες μονογονεϊκές οικογένειες, η προετοιμασία των παιδιών για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και τόσα άλλα. Η κρίση της ελληνικής οικογένειας φαίνεται να είναι πλέον γεγονός, εκδηλούμενη με την κατάλυση όλων των παραδοσιακών αξιών από τη νέα γενιά, την εισβολή των ξένων προτύπων στη ζωή μας κ.ά. Και το αδυσώπητο ερώτημα. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση αυτή ή όχι, μια κατάσταση δηλαδή που σύρεται στο πλαίσιο του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού ;

Το σημερινό Συνέδριο αποσκοπεί στο να αναδείξει, με τρόπο επιστημονικό-εμπειρικό, τη σημερινή κατάσταση στην ελληνική οικογένεια και όλα τα θέματα που συνδέονται με τη μορφή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Είναι δε φυσικό ένας τέτοιος σκοπός να εξυπηρετείται πληρέστερα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία είναι και το κεντρικό γνώρισμα του συνεδρίου αυτού. Στο Συνέδριο τιμάται επίσης σήμερα ο διακεκριμένος συνάδελφος Καθηγητής κ. Δ. Γεώργας.

Το βιογραφικό του σημείωμα -είμαι βέβαιος- θα το ακούσετε από άλλους ειδικότερους συναδέλφους. Τις άριστες σπουδές του, την επιστημονική και επαγγελματική του ανέλιξη, το επιστημονικό και καθαρά συγγραφικό έργο του. Πλουσιότατη παραγωγή, μεγάλη προσφορά στην επιστήμη και στο Πανεπιστήμιο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στο εξαίρετο ήθος του Δ. Γεώργα. Ηπιος, προσηνής, πρόθυμος, συνεργάσιμος, αληθινός εργάτης της επιστήμης, με βάση την εντιμότητα και την ανθρωπιά. Θα προσκρούσω ίσως στην απέραντη μετριοφροσύνη του, αν συνεχίσω.

Δεν θα το κάνω. Θα του ευχηθώ μόνον, εκφράζοντας και την Πρυτανεία, κάθε ευτυχία σ' αυτόν και στην οικογένειά του".
Αρχή των Ειδήσεων


Συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάληψη του κτηρίου T.Y.Π.A./E.Λ.K.E.

Παρά τις συνεχείς, επίμονες και κοπιώδεις προσπάθειες των Πρυτανικών Αρχών, συνεχίζεται από ολιγάριθμη ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Α.Ε.Ι. η κατάληψη του κτηρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας καθώς και των δυο φοιτητικών Εστιών. Eπιπλέον πραγματοποιήθηκε διήμερη κατάληψη του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου με εκδίωξη των εργαζομένων και στόχο την ματαίωση της δημοπρασίας για την ανακαίνιση και επισκευή των Eστιών.

Από τη συνεχιζόμενη κατάληψη έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά προβλήματα καθώς παρεμποδίζεται ανεπίτρεπτα επί μήνες η λειτουργία τού Πανεπιστημίου (εκπόνηση μελετών πανεπιστημιακών κτηρίων και διενέργεια διαγωνισμών για την προώθηση διαφόρων κτηριακών έργων και εγκαταστάσεων τού Πανεπιστημίου, λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων, μισθοδοσία νέων ερευνητών-επιστημόνων, που αποζούν από την εργασία τους σε κάποιo πρόγραμμα, παρεμπόδιση του δικαιώματος εργασίας μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στο πανεπιστημιακό αυτό κτήριο κ.λπ.), το οποίο, εκτός των άλλων πολύ σοβαρών συνεπειών έχει υποστεί ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές, η αποκατάσταση των οποίων θα απαιτήσει πολύ μεγάλο κόστος.

O διάλογος που επιχειρήθηκε με τους καταληψίες δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα εξ' αιτίας της παράλογης εμμονής τους σε θέσεις ανεδαφικές και σε αιτήματα που είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν. Είναι χαρακτηριστική η τελευταία απόφασή τους την οποία και παραθέτουμε χωρίς σχόλια για την ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

"Απαιτούμε:

1. Επαναλειτουργία των ΦΕΠΑ A' και Β' από ενιαίο κρατικό φορέα, χωρίς ενοίκιο και εσωτερικούς κανονισμούς. Επαναπρόσληψη μόνιμου και δημόσιου προσωπικού εργασίας. Αναβάθμιση των εστιών και ανέγερση νέων για τη δωρεάν σίτιση - στέγαση όλων.

2. Ενιαίο δημόσιο φορέα σίτισης - στέγασης όπου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι Γενικές Συνελεύσεις των φοιτητών.

3. Απόσυρση του ενοικίου των αλλοδαπών. Καμιά κουβέντα για ενοίκιο για κανέναν. Απόσυρση του ποσού εγγύησης που επιβάλλεται στους νεοεισαχθέντες. Ενιαία λίστα εισαγωγής ελλήνων -αλλοδαπών.

4. Καμιά κουβέντα για εσωτερικό κανονισμό, όχι σε κάθε εσωτερικό κανονισμό. Μονάχα οι ίδιοι οι φοιτητές με τις συλλογικές διαδικασίες μπορούν να αποφασίσουν για τον τρόπο λειτουργίας των εστιών με βάση τις ανάγκες τους.

5. Άμεση πρόσληψη μόνιμου και δημόσιου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

6. Χρηματοδότηση των πολιτιστικών τμημάτων. Επαναλειτουργία κινηματογραφικού τμήματος, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου.

7. Αύξηση του κουπονιού και του προσωπικού σίτισης για ποιοτική διατροφή. Δωρεάν σίτιση για όλους χωρίς αποκλεισμούς και έλεγχο.

8. Κατάργηση κάθε τρομονόμου. Λαϊκές, δημοκρατικές ελευθερίες, διεύρυνση του ασύλου.

9. Να μην δικαστούν οι οικότροφοι της εστίας Θεσσαλονίκης για τον δίκαιο αγώνα τους.

10. Να μην πραγματοποιηθεί η Oλυμπιάδα.

11. Να σταματήσουν οι διαδικασίες κατασκευής ξενώνα για το 2004 στο Πολυτεχνείο. Δημιουργία εστιών με δημόσιο - δωρεάν χαρακτήρα για όλους τους φοιτητές.

12. Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί - επιθέσεις σε Ιράκ, Παλαιστίνη. Λευτεριά σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς.

13. Ενιαίο πτυχίο με όλα τα εργασιακά δικαιώματα σ' αυτό. Ασφάλιση-περίθαλψη-δουλειά για όλους.

14. Να μην περάσει η αξιολόγηση, οι 2 κύκλοι σπουδών και το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά και την έρευνα".

 

 
.
Αρχή των Ειδήσεων

Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας οργάνωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2002.

Περισσότεροι από 200 σύνεδροι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 62 ανακοινώσεις που έγιναν από 70 και πλέον εισηγητές. Χαιρετισμό απηύθυναν εκ μέρους του Yπουργού Παιδείας η Γενική Γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθηγήτρια κ. Στ. Πριόβολου, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Αντ. Κουτσελίνης, η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καθηγήτρια κ. Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Θ. Πελεγρίνης, και ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Π.Α., μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Γλωσσολογίας, κ. Π. Κοντός.


Αρχή της σελίδας