ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18

15/1/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Bιολογίας κ. Iσ. Mπέη


Το Τμήμα Βιολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του ’70, προερχόμενο από το Φυσιογνωστικό Τμήμα όταν αυτό χωρίστηκε στο Τμήμα Γεωλογίας και το Τμήμα Βιολογίας. Η έναρξη της λειτουργίας του συνέπεσε με την εκρηκτική ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών, τις οποίες σήμερα πολλοί ταυτίζουν με την ίδια την επιστήμη. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει ο κ. Μπέης, «ότι δεν υπάρχει μέρα στον ημερήσιο τύπο, που να μην συναντά κανείς κάποιο άρθρο το οποίο να αναφέρεται στις βιολογικές επιστήμες και τις εφαρμογές τους».
Το Τμήμα ξεκίνησε με πολύ καλούς όρους, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ευνοούσε την ανάπτυξή του. Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 και χάρις στο όραμα που είχαν κάποιοι καθηγητές εκείνη την εποχή, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν κτήρια τα οποία επαρκούν ακόμα και σήμερα, παρ’ όλη την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των φοιτητών. «Βέβαια», όπως σημειώνει ο κ. Μπέης, «τώρα πια είμαστε στα όριά μας, αν δεν τα έχουμε ξεπεράσει».

Αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
Το Τμήμα Βιολογίας αριθμεί 65 μέλη Δ.Ε.Π., είναι χωρισμένο σε επτά Τομείς, ενώ οι φοιτητές του ανέρχονται περίπου στους 2000. Αυτό, όμως, που είναι χαρακτηριστικό για το Τμήμα είναι ο τεράστιος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, που αγγίζει περίπου το 50% του αριθμού των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών. Έτσι, έχει περίπου 270 υποψήφιους διδάκτορες, «αριθμός που ίσως ακούγεται τρομακτικός», όπως αναφέρει ο κ. Μπέης, «αλλά μέσα σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται και αυτοί των οποίων την επίβλεψη έχουμε εμείς, αλλά μέρος της ερευνητικής δουλειάς τους γίνεται σε ερευνητικά κέντρα. Oυσιαστικά, δηλαδή, εξυπηρετούμε όλα τα ερευνητικά κέντρα του Λεκανοπεδίου». Επιπλέον, το Τμήμα έχει επτά μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, εκ των οποίων τα έξι είναι επιδοτούμενα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).

Εισακτέοι
Oι εισακτέοι στο Τμήμα είναι κάθε χρόνο 150, αλλά με τις μετεγγραφές και τις ειδικές κατηγορίες, ξεπερνούν αυτό τον αριθμό κατά πολύ, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα. «Όπως καταλαβαίνετε», σημειώνει ο κ. Μπέης, «ασκείται μια πίεση στις εγκαταστάσεις των προπτυχιακών φοιτητών. Εμείς, ως εργαστηριακό Τμήμα, χωρίς επαρκείς πάγκους, μικροσκόπια, φωτόμετρα και γενικό εργαστηριακό εξοπλισμό, δεν μπορούμε να δουλέψουμε».

Βελτίωση των υποδομών
«Πρέπει να επενδυθούν χρήματα ώστε να βελτιωθεί η υποδομή που αφορά στις προπτυχιακές σπουδές», υπογραμμίζει ο κ. Μπέης, επισημαίνοντας ότι «ήδη γίνεται αυτό με τη βοήθεια των Πρυτανικών Αρχών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και να αυξηθεί το δυναμικό των αιθουσών και εργαστηρίων». Πέρυσι έγιναν παρεμβάσεις και αυξήθηκε η χωρητικότητα τριών αιθουσών. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν και κάποιες μικρές αίθουσες για να μπορέσει το Τμήμα να αντιμετωπίσει τον αυξημένο αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών. «Εάν γίνουν και φέτος τέτοιες παρεμβάσεις», τονίζει ο κ. Μπέης, «τα πράγματα θα βελτιωθούν. Βεβαίως και η μεταφορά του Μαθηματικού Τμήματος σε νέο κτήριο ελευθέρωσε κάποιους, λίγους, επιπλέον χώρους για μας. Πάντως πρέπει να τονίσω ότι από πλευράς υποδομής και προσωπικού βρισκόμαστε σε οριακό σημείο».

Oι επιλογές των αποφοίτων
Περίπου τα 2/3 των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας, διεθνώς, απασχολούνται στην εκπαίδευση και την έρευνα. Αρκετοί βιολόγοι απασχολούνται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά και σε Νοσοκομεία, Ιατρικά κέντρα, Βιοχημικά εργαστήρια και αλλού. O κ. Μπέης τονίζει, όμως, πως ο αριθμός των πτυχιούχων, που αγγίζει πανελλαδικά τους 500 ετησίως, είναι τεράστιος για μια χώρα όπως η δική μας. «Η προοπτική τού να δουλέψουν στο εξωτερικό δεν είναι ακόμη πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους αποφοίτους μας», επισημαίνει ο κ. Μπέης, αλλά εκφράζει την αισιοδοξία πως οι επόμενες γενεές θα αναζητούν εργασία σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά από την Ελληνική.
Επιπλέον, με τα οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών όλο και μειώνεται ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό. «Εξακολουθούν, όμως, οι καλοί μας απόφοιτοι να επιλέγουν πανεπιστημιακά Τμήματα της Αμερικής και της Ευρώπης για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, όπου και διαπρέπουν», επισημαίνει ο κ. Μπέης, τονίζοντας ότι πολλοί συνάδελφοί μας Καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού προτιμούν τους δικούς μας πτυχιούχους διότι είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, ευφυείς και συνεπείς».

Διακρίσεις
Ένα στοιχείο που δείχνει την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στο Τμήμα Βιολογίας είναι το γεγονός ότι το Πανευρωπαϊκό βραβείο «Αρχιμήδης» για τις προπτυχιακές σπουδές, το οποίο ουσιαστικά βραβεύει προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, δόθηκε εφέτος σε διπλωματικές εργασίες φοιτητών του Τμήματος. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση και οι φοιτητές που βραβεύθηκαν πήραν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Oι διπλωματικές αυτές εργασίες εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Διαλυνά.

Πρόταση δημιουργίας Νέων Τμημάτων
Όπως αναφέρει ο κ. Μπέης «προκύπτει ένα πρόβλημα από τη δημιουργία Τμημάτων στις Βιολογικές επιστήμες που δίνουν εξειδικευμένα πτυχία, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στην Αλεξανδρούπολη και τα Γιάννενα. Έτσι λοιπόν», συνεχίζει ο κ. Μπέης, «έχουμε το πρόβλημα ότι με το γενικό πτυχίο του Τμήματός μας οι πτυχιούχοι έχουν ή θα έχουν πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Και με δεδομένη την τεράστια ανάπτυξη της Βιολογίας, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθούν δύο επιπλέον Τμήματα, χωρίς παράλληλη αύξηση του αριθμού των φοιτητών. Να χωριστεί δηλαδή το Τμήμα στα τρία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί Σχολή Βιολογικών Επιστημών, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ξένα Πανεπιστήμια. Το ένα επιπλέον Τμήμα θα μπορούσε να είναι Περιβαλλοντικής κατευθύνσεως και το άλλο Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας».

Σχέσεις με αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού
Το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. συνεργάζεται με αρκετά αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού τόσο μέσω του Erasmus, αλλά και των απευθείας σχέσεων των μελών του Δ.Ε.Π. μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και ειδικών συμφωνιών.


Αρχή των Ειδήσεων

Το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

H ίδρυση και η λειτουργία του Iδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής δημόσιας συνεδρίασης της Aκαδημίας Aθηνών, που διοργανώνεται στο τέλος κάθε χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Καθηγητής-Ακαδημαϊκός κ. Νικ. Ματσανιώτης αναφέρθηκε κατά τρόπο αναλυτικό στα πεπραγμένα της Ακαδημίας, για τη χρονιά που πέρασε, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα ξεχώρισαν τα εγκαίνια του Iδρύματος στις 12/10/02 (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.), παρουσία του Παναγιότατου Oικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ Χριστόδουλος και πλήθος άλλων διακεκριμένων εκπροσώπων του πολιτικού και του επιστημονικού κόσμου της χώρας μας.

Γενική άποψη του Ιδρύματος
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου και ο βασικός δημιουργός του Καθηγητής-Ακαδημαϊκός κ. Γρ. Σκαλκέας ο οποίος μετά την παρουσίαση του έργου ευχαρίστησε όλους τους παράγοντες εκείνους, πολιτειακούς και επιστημονικούς που συνέβαλαν στη δημιουργία και λειτουργία του Ινστιτούτου.
Oι σκοποί του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών ερευνών, σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα (άρθρο 4 του Π.Δ. 420/1991, ΦΕΚ 153 Α'), είναι, με βάση το ενημερωτικό σημείωμα του Ινστιτούτου, οι εξής:
Eρευνητικά Kέντρα
Το Ίδρυμα Iατροβιολογικών Eρευνών της Aκαδημίας Aθηνών έχει επτά Eπιστημονικά Κέντρα:
- Κέντρο Βασικής Έρευνας
- Κέντρο Πειραματικής Xειρουργικής
- Κέντρο Kλινικής Έρευνας
- Κέντρο Νεοπλασματικών & Ανοσολογικών Παθήσεων
- Κέντρο Μεταμοσχεύσεων
- Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Κοινωνικής Ψυχιατρικής
- Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγιεινής

 • η διεξαγωγή έρευνας στους βασικούς τομείς της Βιολογίας και της Iατρικής σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό έπίπεδο
 • η εφαρμογή των δεδομένων της παραπάνω έρευνας, η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τη φυσιοπαθολογία διαφόρων νόσων και τις δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης, η επινόηση, μελέτη και η εφαρμογή νέων μεθόδων αντικατάστασης βεβλαμμένων ιστών ή οργάνων και η διερεύνηση νέων χειρουργικών προσπελάσεων
 • η προώθηση της παραπάνω έρευνας σε διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με ανάλογους φορείς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
 • η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και ιατρικών πληροφοριών στα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα το Κράτος, τα Έλληνικά και ξένα παρεμφερή Ιδρύματα καί τα ενδιαφερόμενα άτομα (π.χ. ανίχνευση βλαπτικών ουσιών στα είδη διατροφής, διευρεύνηση αιτιών επιδημιών ή λοιμώξεων κ.λπ.)
 • η συμβολή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων και η παροχή υποδομής και δυνατότητας επιστημονικής εργασίας σε φιλοξενούμενους επιστήμονες για την εκπόνηση εργασιών προς απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων (Master και Ph.D.) από ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Ίδρυμα: καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων στους τομείς της δραστηριότητάς του και δημοσιεύει τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ερευνών.
  Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. είναι μια αληθινή προσφορά στην επιστήμη και στην έρευνα, με παγκόσμια ακτινοβολία.
  Το Πανεπιστήμιο συγχαίρει την Ακαδημία Αθηνών για την ανεκτίμητη αυτή προσφορά και εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία.

  Αρχή των Ειδήσεων • Αρχή της σελίδας