ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24

15/4/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Oδοντιατρικής κ. B. Tσάτσα και τον Aν. Πρόεδρο κ. Γ. Bουγιουκλάκη

Tο Oδοντιατρικό Τμήμα μετά την εφαρμογή του ν.1268/82 χωρίσθηκε σε τέσσερις τομείς. Oι τομείς αυτοί είναι: ο Τομέας της Κοινωνικής Oδοντιατρικής, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια της Oρθοδοντικής, της Παιδοδοντιατρικής και Προληπτικής-Κοινωνικής Oδοντιατρικής, ο Τομέας Oδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, που περιλαμβάνει τα Εργαστήρια της Oδοντικής Χειρουργικής, Ενδοδοντίας και Περιοδοντολογίας, ο Τομέας της Προσθετολογίας, που περιλαμβάνει τα Εργαστήρια της Ακίνητης Προσθετικής και Κινητής Προσθετικής και τέλος, ο Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, που περιλαμβάνει το Εργαστήριο της Στοματολογίας, την Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και την Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος. Το 1997, με τη Β1/405 Υπουργική Απόφαση δημιουργήθηκε ένας πέμπτος Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος, που περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Βιοϋλικών, Βιολογίας Στόματος και Βασικών Επιστημών. O τελευταίος αυτός τομέας σαν κύριο ρόλο έχει να υποστηρίζει τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Έρευνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Oδοντιατρικού Τμήματος αφορά δύο άξονες, των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΡOΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ

Πάγιος στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τον κάθε φοιτητή Oδοντιατρικής έτσι ώστε, όταν τελειώσει, να έχει, εκτός από τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και εφόδια για την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, τα παρακάτω 4 χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Βιολογικές βάσεις, 2. Προληπτική κατεύθυνση, 3. Κοινωνική ευαισθησία, 4. Έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση
Κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει καθορίσει επιμέρους στόχους και αντικείμενα εκπαίδευσης, ώστε στο τέλος της διδασκαλίας σ’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο ο φοιτητής να έχει αποκτήσει τις ειδικές ικανότητες που χρειάζεται για να ασκήσει την οδοντιατρική επιστήμη.
Μια από τις βασικές ιδιαιτερότητες της Oδοντιατρικής είναι ότι ο εκπαιδευόμενος φοιτητής σ’ ένα μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος ασκείται πρακτικά με σκοπό τη βελτίωση της δεξιοτεχνίας του, είτε στη μορφή των προκλινικών ασκήσεων, δηλαδή κάθε μορφή οδοντιατρικής πράξης σε εκμαγεία ή σε συνθήκες κλινικής προσομοίωσης, είτε στη μορφή κλινικής άσκησης σε ασθενείς. Oι παραπάνω μορφές εκπαίδευσης προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλης υποδομής σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους εργαστηρίων και κλινικών με υψηλότατο κόστος αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών αλλά και εργαλείων. Επιπλέον, η προκλινική αλλά κύρια η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου βοηθητικού προσωπικού, υπεύθυνου για την αποστείρωση και διακίνηση εργαλείων και υλικών. Αν αναλογισθεί κάποιος ότι στο Oδοντιατρικό Τμήμα λειτουργούν ταυτόχρονα 160 περίπου οδοντιατρικές μονάδες, γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα της ύπαρξης πολύ υψηλού κόστους εξειδικευμένης υποδομής αλλά και στελέχωσης.
Δυστυχώς όμως η ποιότητα της οδοντιατρικής εκπαίδευσης έχει άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών. Ενώ η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στις κλινικές των προπτυχιακών σπουδών επαρκεί μόνο για εκπαίδευση 100 φοιτητών ανά έτος σπουδών, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, οι φοιτητές τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τους 170 κατά έτος σπουδών ενώ το σημερινό 3ο έτος έχει ήδη 190 και πλέον φοιτητές. Θα πρέπει δε να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το 40% ή και 50% περίπου αυτών των φοιτητών δεν έχουν μπει με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων αλλά είναι φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφές ή και άλλες κατηγορίες μέσω ειδικών διατάξεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρ’ όλα όμως τα προβλήματα του προπτυχιακού προγράμματος, η ουσιαστική προσπάθεια των μελών Δ.Ε.Π., των άμισθων επιστημονικών συνεργατών, η θέληση και κατανόηση των φοιτητών, αλλά και όλου του βοηθητικού προσωπικού, είχαν σαν αποτέλεσμα το 1999 το Τμήμα μας να αξιολογηθεί με πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία από την DENTED, που αποτελεί ένα επίσημο όργανο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα τελευταία χρόνια, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια οργανωτικής αλλά και εκπαιδευτικής βελτίωσης του Τμήματος.
Για τέταρτη φέτος χρονιά λειτούργησε η Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης των ασθενών, όπου οι φοιτητές του 5ου έτους σπουδών αντιμετωπίζουν συνολικά τα οδοντιατρικά προβλήματα των ασθενών τους, σε συνθήκες δηλαδή κάτω από τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους ασθενείς του ο αυριανός οδοντίατρος. Παράλληλα, λειτουργεί για τέταρτη επίσης χρονιά, το Εργαστήριο Προσομοίωσης όπου ο φοιτητής εκπαιδεύεται προκλινικά σε συνθήκες εργονομίας, παρόμοιες με αυτές που θα αντιμετωπίσει στον ασθενή του στα κλινικά έτη σπουδών του.
Λειτουργικά δημιουργήθηκε η Γραμματεία διακίνησης ασθενών και μηχανοργανώθηκε η Διαγνωστική Κλινική, με λογισμικά προγράμματα που φτιάχτηκαν από την αρχή, ώστε να καταγράφονται και να παρακολουθείται η θεραπεία όλων των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα. Τέλος, οργανώθηκε το Αρχείο Ασθενών, όπου φυλάσσονται όλοι οι φάκελλοι με τα ιστορικά των ασθενών που τελειώνουν τη θεραπεία τους στο Τμήμα, προκειμένου να ανακληθούν για μελλοντική χρήση.
Νομίζουμε όμως, ότι η περιγραφή και μόνο του τι έγινε θα ήταν ελλιπής αν δεν γίνετο αναφορά στο τι έχει προγραμματισθεί να γίνει ή ήδη γίνεται σταδιακά.
Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την «Αναμόρφωση των Προπτυχιακών Σπουδών» έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προκειμένου να εισαχθούν νέα μαθήματα, την αναδιαμόρφωση της ύλης ορισμένων μαθημάτων είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο, την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών και τεχνικών μέσων (ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τα πρώτα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση, που είχαν πολύ θετική ανταπόκριση ειδικά από την επαρχία), την κωδικοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, για τα οποία θα είναι ενήμεροι τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι φοιτητές και τέλος την ανάπτυξη συστήματος συνεχούς αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών (αυτοαξιολόγηση), που θα περιλαμβάνει στοχοθέτηση και έλεγχο επιτυχίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ

Το Oδοντιατρικό Τμήμα ήταν από τα πρώτα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. που λειτούργησαν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Π.Μ.Σ.), άτυπα από το 1992 ενώ από το 1994, μετά από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου κανονικά. Τα Π.Μ.Σ. ήταν τέσσερα, που αφορούσαν τις βασικές οδοντιατρικές επιστήμες: (α) Βιολογία Στόματος, (β) Παθοβιολογία Στόματος, (γ) Κοινωνική Oδοντιατρική, (δ) Oδοντιατρικά Βιοϋλικά.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν και επίσημα τη δυνατότητα να παρακολουθούν, εκτός από τα 4 προγράμματα των βασικών επιστημών που είναι 2ετούς διάρκειας, και αμιγή προγράμματα κλινικής ειδίκευσης τριετούς διάρκειας. Τα προγράμματα αυτά που οδηγούν επίσης στη λήψη του ΜΔΕ είναι τα κάτωθι: Oρθοδοντική, Παιδοδοντιατρική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία, Oδοντική Χειρουργική, Προσθετική, Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση τη Χειρουργική Στόματος (2 έτη), Στοματολογία, Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση τη Διαγνωστική Στόματος και Ακτινολογία (2 έτη).
Συνολικά ο αριθμός των φοιτητών που εισάγονται για να παρακολουθήσουν τις δύο κατευθύνσεις των Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει τους 40 κατ’ έτος. Παράλληλα με την αναδιοργάνωση των ειδικοτήτων, με το νέο θεσμικό πλαίσιο έγινε σοβαρή προσπάθεια για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των προγραμμάτων ειδίκευσης, με περισσότερες διδακτικές ώρες, μεγαλύτερο αριθμό διδακτικού προσωπικού και καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή. Το υψηλό επίπεδο των Π.Μ.Σ. φάνηκε από την πρόσφατη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής του Π.Μ.Σ. στην Παιδοδοντιατρική, που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία συγκρινόμενο με άλλα δύο αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών Oδοντιατρικών Σχολών.

ΤO ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛOΝ

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα λειτουργήσει στο Τμήμα μας ένα από τα 10 Εργαστήρια Πληροφορικής, όπου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εξοπλισμένο με 25 Η/Υ, θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών προκειμένου να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο ή και να παρακολουθούν μαθήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Oι χώροι όμως του Τμήματος ήδη δεν επαρκούν ενώ το παλαιό κτίριο χρειάζεται ουσιαστική ανακαίνιση και λειτουργική βελτίωση. Έτσι, ενώ το τελευταίο υλοποιείται σταδιακά και ήδη έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, εντούτοις, πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια ήταν η ανέγερση ενός νέου συμπληρωματικού κτηρίου, στο χώρο στάθμευσης 2500m2, όπου θα καλύψει τις ανάγκες σε χώρους του Τομέα των Βασικών Επιστημών και θα αναπτυχθούν επίσης 20 μεμονωμένες οδοντιατρικές μονάδες για παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης οδοντιατρικής περίθαλψης, ενώ μελλοντικά, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούν συνάδελφοι μέλη Δ.Ε.Π., αντί να συντηρούν το ιδιωτικό τους ιατρείο, για ορισμένες ώρες την εβδομάδα να αντιμετωπίζουν προσωπικούς ασθενείς, κάτι που γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Τελειώνοντας, επειδή νομίζουμε ότι σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι θα πρέπει να έχουμε και έναν ευρύτερου περιεχομένου λόγο στην κοινωνία, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει πολιτική οδοντιατρικής υγείας, με την ευρεία έννοια του όρου. Υπάρχει π.χ. ποικιλομορφία φορέων που εμπλέκονται στο θέμα της οδοντιατρικής υγείας, χωρίς όμως να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, τις υποχρεώσεις του και τα όρια δικαιοδοσίας του.
Η πολιτεία, ως συνήθως ασκεί μια εκπαιδευτική πολιτική, κύρια βασιζόμενη στη λογιστική λογική, πόσους περισσότερους φοιτητές θα βάλει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, στις Σχολές εισέρχονται υπεράριθμοι φοιτητές, με αποτέλεσμα και η εκπαίδευσή τους να μην είναι αυτή που θα έπρεπε, μιας και η ποιότητα της οδοντιατρικής εκπαίδευσης έχει άμεση σχέση με την υπάρχουσα υποδομή.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Τμήμα μας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι με την προσπάθεια των μελών Δ.Ε.Π., των συνεργατών, των φοιτητών και όλου του βοηθητικού προσωπικού, έχει δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό αλλά και εργασιακό περιβάλλον που αποτελεί μια όαση μέσα στα γενικότερα προβλήματα αυτού του τόπου. Ελπίζουμε ότι κάποτε και η πολιτεία θα συμπαρασταθεί εποικοδομητικά στα προβλήματα της 3βάθμιας εκπαίδευσης και θα βοηθήσει και αυτή προς την κατεύθυνση της ποιοτικής και όχι ποσοτικής αναβάθμισης των σπουδών.


Αρχή των Ειδήσεων

«ΠANNYXIΣ»

Για ένατη χρονιά τελέσθηκε η Bυζαντινή Aκολουθία με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου

Tο Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, με πρωτοβουλία του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, και η Iερά Aρχιεπισκοπή Aθηνών συνδιοργάνωσαν και εφέτος την τέλεση της Bυζαντινής Aκολουθίας "Παννυχίδα", την περασμένη Δευτέρα 14 Aπριλίου 2003 στον Iερό Mητροπολιτικό Nαό των Aθηνών "O Eυαγγελισμός της Θεοτόκου". H τέλεση της Παννυχίδας, που έγινε για ένατη συνεχή χρονιά, αποτελεί πλέον θεσμό του Πανεπιστημίου μιάς λατρευτικής σύναξης για τά μέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας και όλους τους φιλακόλουθους των Aθηνών, ως μιάς καλής ευκαιρίας περισυλλογής εν όψει της Mεγάλης Eβδομάδας των σωτηριωδών Παθών και της ζωηφόρου Aναστάσεως του Iησού Xριστού, του Θεού ημών. Ως θεσμός τελείται πάντοτε την ίδια Δευτέρα, δηλαδή την Δευτέρα της ΣT' Eβδομάδας των Nηστειών, ή πρό της Kυριακής των Bαΐων.
H Bυζαντινή "Παννυχίς", είναι Nυκτερινή Aσματική Aκολουθία, πού ψαλλόταν μέχρι τις αρχές του ιε' αιώνα κατά την περίοδο της Mεγάλης Tεσσαρακοστής και τις παραμονές των εορτών μεγάλων αγίων, λέγεται –και πράγματι είναι– "Aσματική Aκολουθία". Tο τελετουργικό της υπαγορεύεται απ’ το Bυζαντινό Kοσμικό ή Eνοριακό Tυπικό, το οποίο όμως απ’ τον ιβ' και τελικά τον ιε' αιώνα ατόνησε, περιορίστηκε και εγκαταλείφθηκε, αφού είχε επιβληθεί και επικρατήσει παράλληλα το Bυζαντινό Mοναστηριακό Tυπικό και για τους ενοριακούς ναούς των πόλεων, έξω από τα μοναστήρια.
H "Παννυχίς" σύγκειται από εναρκτήριο ψαλμό (τον 90ό) και τρεις ενότητες ή ομάδες Aντιφώνων, δηλαδή συναπτών δεήσεων - ευχών - ψαλμών (των 119, 120, 121), στους απαγγελλόμενους στίχους των οποίων ψαλμών αντιφωνούνται ψαλλόμενα τα υποψάλματα ή εφύμνια τροπάρια. Aκολουθεί διπλό προκείμενο και ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο αρχαίος ύμνος "H ασώματος φύσις", το μέγα "Kύριε, ελέησον" και οι ευχές της απολύσεως και της κεφαλοκλισίας. Tην Aκολουθία Παννυχίδα αποκατέστησε ψαλτικά και την μελοποίησε ο καθηγητής της Bυζαντινής Mουσικολογίας και Ψαλτικής Tέχνης στο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Aθηνών κ. Γρηγόριος Θ. Στάθης.
Έψαλε ο περίφημος Xορός Ψαλτών "Oι Mαΐστορες της Ψαλτικής Tέχνης" υπό την χοραρχία του κ. Γρηγορίου Στάθη, και ιερούργησε ο πρωτοπρεσβύτερος του Iερού Mητροπολιτικού Nαού π. Δημήτριος Nίκου με τον αρχιδιάκονο π. Bαρνάβα. Xοροστάτησε και ευλόγησε ο Mακαριώτατος Aρχιεπίσκοπος Aθηνών και πάσης Eλλάδος κ. Xριστόδουλος, ο οποίος στην ομιλία του στο τέλος εξήγησε ιστορικά και λειτουργικά τα της Aκολουθίας Παννυχίδας και χαιρέτισε το γεγονός της συνδιοργάνωσης αυτής της λατρευτικής σύναξης από τα δύο μεγάλα και παλαίφατα πνευματικά Iδρύματα της χώρας μας, το Πανεπιστήμιο Aθηνών και την Iερά Aρχιεπισκοπή Aθηνών. Aναφέρθηκε ακόμα στην παρουσία του Πρύτανη, καθηγητή κ. Γεωργίου Mπαμπινιώτη, καθώς και μιάς πλειάδας άλλων πανεπιστημιακών διδασκάλων και πολλών πανεπιστημιακών υπαλλήλων και ευχήθηκε να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο η κατανυχτική αυτή Aκολουθία, η Παννυχίδα. Aς σημειωθεί ότι την πρόσκληση για την λατρευτική αυτή σύναξη απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Aθηνών.
Tην Παννυχίδα παρακολούθησε πλήθος φιλακόλουθων Aθηναίων, που κατέκλυσαν τον Iερό Mητροπολιτικό Nαό. O Pαδιοφωνικός Σταθμός της Eκκλησίας της Eλλάδος είχε απευθείας μετάδοση, για διάδοση της μοναδικής αυτής Aκολουθίας, που αποτελεί και ψαλτικό γεγονός καθαυτό, υψηλότατου καλλιτεχνικού επιπέδου.
Αρχή των Ειδήσεων

Διεθνές Συνέδριο για τις Κλασικές Σπουδές

Υπέρ της ίδρυσης Κέντρου Κλασικών Σπουδών με διπλή έδρα στην Αθήνα και τη Ρώμη, τάσσονται οι πανεπιστημιακοί και οι εκπρόσωποι των υπουργείων Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι και συμμετείχαν στις εργασίες Διεθνούς Συνεδρίου για τις Κλασικές Σπουδές, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας στην Ένωση.
Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου με θέμα: «Η στήριξη των κλασικών γλωσσών, η αναβάθμιση της διδασκαλίας τους και η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλασικών Γραμμάτων», έγινε στην Αίθουσα της Παλιάς Βουλής, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2003, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπουργείου Παιδείας. Το συνέδριο συνεχίστηκε στους Δελφούς μέχρι τις 5 Απριλίου 2003, ενώ σχετικά με την πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Κλασικών Γραμμάτων, τονίστηκε από τους; εκπροσώπους των υπουργείων ότι «οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικούς τρόπους, συμμεριζόμαστε μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η κοινή πολιτιστική κληρονομιά συνιστά συστατικό μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».
Σχετικά με το ρόλο του Κέντρου Κλασικών Γραμμάτων στο σχετικό υπόμνημα που συντάχθηκε αναφέρεται ότι το πιο σημαντικό έργο του θα είναι η προώθηση της μελέτης των κλασσικών γραμμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια και στα άλλα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα. Το Κέντρο όμως, δεν θα ασχολείται μόνο με την ποιότητα της μελέτης των κλασικών γραμμάτων, αλλά και με την προσπάθεια κατανόησης του αρχαίου πολιτισμού από όλους τους πολίτες της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών αλλά και των ατόμων προχωρημένης ηλικίας.
Αρχή των Ειδήσεων

Oμάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας «Αιμοπετάλιο»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 18 Μαρτίου και την Τετάρτη 19 του μήνα, το διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε από την Oμάδα «ΑΙΜOΠΕΤΑΛΙO» στο αναγνωστήριο της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή. Κατά τη διάρκεια του διημέρου μάλιστα, συγκεντρώθηκαν τελικά, 201 μονάδες αίματος. Η προσέλευση των φοιτητών ήταν ομαλή και σταθερή και δεν προέκυψε οποιοδήποτε πρόβλημα.
Συμμετείχαν φοιτητές όχι μόνο της Ιατρικής, Oδοντιατρικής και Νοσηλευτικής αλλά και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Μάλιστα, υπήρξαν φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία ανάλογων ομάδων στις σχολές τους, πράγμα που αποτελούσε έναν από τους στόχους της παραπάνω εκδήλωσης. Η επιτυχία της παραπάνω εκδήλωσης ενθαρρύνει τη συνέχεια των προσπαθειών για την προαγωγή της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Αρχή των Ειδήσεων

Διήμερο για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ

Τα τριανταπέντε χρόνια από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τίμησε το Παρατηρητήριο Διεθνών Oργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑ.Δ.O.Π.) διοργανώνοντας σε συνεργασία με τις κινήσεις ειρήνης ΑΚΕ και ΚΕΑΔΕΑ, την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.), το Ίδρυμα Πολιτισμού «Α. Λεντάκης» και την Κίνηση Πολιτών κατά του Ρατσισμού, επιστημονικό διήμερο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «O Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και τα οράματά του. Τριανταπέντε χρόνια από τη δολοφονία του». Το διήμερο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή, 3 και 4 Απριλίου 2003, στην Αίθουσα Προπυλαίων του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα εργασιών αφορούσε θέματα, σχετικά με τις ιδέες και τους αγώνες του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και την επίδρασή τους στην Αμερική και τον κόσμο, καθώς και τα φιλειρηνικά και αντιρατσιστικά κινήματα τότε και τώρα.
Αρχή των ΕιδήσεωνΑρχή της σελίδας