ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25

1/5/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Eπικοινωνίας και M.M.E. κ. M. Mεϊμάρη

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι ένα από τα νεώτερα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης, να καλύψει επιστημονικά το γνωστικό πεδίο της επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της –διαπροσωπική, πολιτισμική, πολιτική, τεχνολογική. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο Τμήμα και διαιρείται σε τρεις τομείς: τον Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, τον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας και τον Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού.

Ο κ. Μεϊμάρης

Μέλη Δ.Ε.Π.
Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπηρετούν σήμερα 23 μέλη Δ.Ε.Π., ενώ υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός επιστημονικών συνεργατών. «Παρόλο που τα τελευταία χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έχει αυξηθεί, οι ανάγκες και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ενός τόσο πολυσυλλεκτικού αντικειμένου είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι έχουν καλυφθεί» μας λέει ο κ. Μεϊμάρης.

Εργαστήρια – Διοικητικό προσωπικό
Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε Εργαστήρια: το Eργαστήριο Διαχείρισης και Προβολής του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, το Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και τα M.M.E. (που συνεργάζεται στην έκδοση του «Καποδιστριακού» και του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου «Αθηνά»), το Eργαστήριο Oπτικοακουστικών Mέσων, το Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού Σχεδιασμού, και το Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα M.M.E. Σκοπός των Εργαστηρίων, πέρα από την έρευνα, είναι να προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη θεωρία της επικοινωνίας με την πρακτική της διάσταση και να την προσεγγίσουν ως τέχνη αλλά και ως τεχνική. Ωστόσο, το Τμήμα αντιμετωπίζει ελλείψεις από άποψη διοικητικού προσωπικού. Είναι ενδεικτικό ότι διαθέτει μόνο ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που είναι αντικειμενικά αδύνατο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών
O διεπιστημονικός χαρακτήρας του Τμήματος αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του, όπου συνδυάζονται οι διάφορες επιστήμες που συγκλίνουν στο πεδίο της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Μεϊμάρη «οι ενδιαφέρουσες συναρθρώσεις ποικίλων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων, η συμπληρωματικότητα των γνωστικών πεδίων, η εξυπηρέτηση κοινών ερευνητικών στόχων μέσα από διαφορετικά ερευνητικά υποδείγματα, εν τέλει η συνδυαστικότητα των επιστημών και η δημιουργική συνύπαρξη των επιστημόνων, διαμορφώνουν το περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας». Συνεπώς, στο Τμήμα θεραπεύεται μία ποικιλία διαφορετικών μεταξύ τους γνωστικών πεδίων, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η φιλοσοφία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: (i) Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες και (ii) Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία και λειτουργεί με αυτή την αναμορφωμένη δομή από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Στόχος του είναι η προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας σε ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Αριθμός φοιτητών
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος δέχεται ετησίως περισσότερους από 200 φοιτήτριες και φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών, εκ μετεγγραφής κλπ. με αποτέλεσμα ο φοιτητικός πληθυσμός του να ξεπερνά αυτή τη στιγμή τους 1000. «Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδεχόμαστε κάθε χρονιά τους καινούργιους μας φοιτητές και φοιτήτριες και το ενδιαφέρον τους για το Τμήμα εντείνει το αίσθημα ευθύνης που νιώθουμε απέναντί τους. Δυστυχώς, οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να επιτελέσουμε το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους με τον τρόπο που θα θέλαμε, καθώς οι αριθμοί είναι εναντίον μας. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι μέσα από δυσκολίες και εμπόδια το Τμήμα πετυχαίνει τους στόχους του» μάς λέει ο καθηγητής Μεϊμάρης.

Κτηριακό πρόβλημα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τμήματος, το οποίο έχει οξυνθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια, σχετίζεται με τη στέγασή του. O προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός των εισαγομένων φοιτητών έχει οδηγήσει το Τμήμα σε μια ασφυκτική κατάσταση, καθώς αναγκάζεται να αναζητά αμφιθέατρα και αίθουσες ικανές να καλύψουν τις εκπαιδευτικές του ανάγκες ακόμα και εκτός Πανεπιστημίου! Το αίτημα για τη μόνιμη στέγασή του με προδιαγραφές ανάλογες προς την ταυτότητα και την αποστολή του προβάλλει περισσότερο επιτακτικό από ποτέ. «Το Τμήμα, εκ των πραγμάτων διασπαρμένο –με τη Γραμματεία του στο κτήριο της Σταδίου, κάποιες αίθουσες και τα Εργαστήριά του στο ανεπαρκές κτήριο της Καλαμιώτου και τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του στα αμφιθέατρα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου- βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο», τονίζει ο κ. Μεϊμάρης. «Είναι ανάγκη να λυθεί το κτηριακό μας πρόβλημα, ώστε να είμαστε συνεπείς προς το πανεπιστημιακό μας έργο και καθήκον. Ευτυχώς, όπως ενημερωθήκαμε τελευταία από τον Πρύτανή μας καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, το Γρυπάρειο Μέγαρο, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, πρόκειται να διατεθεί για τη συστέγαση του Τμήματός μας και του Oικονομικού Τμήματος».

Συνέδρια – Δραστηριότητες
Oι απόφοιτοι, οι οποίοι έχουν ήδη οργανώσει έναν μαχητικό Σύλλογο με σαφείς συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς στόχους, καθώς και οι εν ενεργεία φοιτητές του πλαισιώνουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Τμήματος. Η αρχή έγινε το 1996 με το Διεθνές Συνέδριο «Η ‘Κατασκευή’ της Πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε.» και συνεχίστηκε με το επίσης διεθνές Συνέδριο «Η Ψηφιακή Πρόκληση: Μ.Μ.Ε. και Δημοκρατία» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2001, τα οποία προσέλκυσαν σημαντικότατους διανοητές διεθνούς φήμης και έθιξαν τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της Επικοινωνίας. Επιπλέον, το Τμήμα έχει να επιδείξει έναν σημαντικό αριθμό επιστημονικών, καλλιτεχνικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων, καθώς και μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή παρουσία (http://www.media.uoa.gr). Ας σημειωθεί εδώ ότι στο άμεσο μέλλον, στα τέλη Μαΐου, το Τμήμα διοργανώνει στις Σπέτσες, το 4ο Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας «Κοινωνίες σε Κρίση και Αναζήτηση Νοήματος» με τη συμμετοχή επιφανών επιστημόνων από τον διεθνή χώρο. Επίσης, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, από τις 18 έως τις 20 του μήνα, πρόκειται να είναι ο οικοδεσπότης των βραβείων Mobius, ενός διεθνούς φεστιβάλ Πολυμέσων με ιστορία 11 χρόνων. «Τα Βραβεία Mobius είναι μια γιορτή της ψηφιακής εικόνας με συμμετοχές απ’ όλο τον κόσμο, όπου βραβεύονται οι καλύτερες παραγωγές cd-rom, DVD και ιστοσελίδων σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, μυθοπλασίας και επιστήμης. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό και είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να διοργανώσει το φετινό διεθνές φεστιβάλ» τονίζει ο καθηγητής Μεϊμάρης, Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Βραβείων.

Το Τμήμα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίδα την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που άπτονται του αντικειμένου τους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η συνεργασία του Τμήματος με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Τύπου Αγώνων της Oργανωτικής Επιτροπής Oλυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές, σε εθελοντική βάση, να βρεθούν στην ‘καρδιά των γεγονότων’, να βρεθούν στα κέντρα Τύπου και τα δημοσιογραφικά χωριά, όπου θα εργάζονται περίπου 5.500 εκπρόσωποι Τύπου που θα καλύπτουν τους αγώνες. «Είναι μια κίνηση που μπορεί, πιστεύουμε, να ανοίξει ενδιαφέροντες δρόμους για πολλούς από τους συμμετέχοντες και για το λόγο αυτό, άλλωστε, προβήκαμε στη σύναψη της συμφωνίας».

Σχέσεις με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Το Τμήμα διατηρεί σταθερούς δεσμούς συνεργασίας με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ERASMUS. Συμμετέχει, επίσης, σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως το Interreg, Μedia ΙΙ και το Leonardo.

Τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες αντιμετωπίζει το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. αντισταθμίζουν τα ελπιδοφόρα μηνύματα, όπως εκείνο που φέρνουν οι απόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε όλες τις επαγγελματικές περιοχές που άπτονται του κλάδου της εφαρμοσμένης Επικοινωνίας, καθώς επίσης και στον τομέα της έρευνας και της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου αυτού και διεκδικούν με αξιώσεις τη θέση τους σε χώρους υψηλών απαιτήσεων. «Το αντικείμενο των σπουδών τους γοητεύει τους φοιτητές μας, οι οποίοι με τη σειρά τους ‘γοητεύουν’ τον επαγγελματικό χώρο όπου εντάσσονται! Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους ‘δασκάλους’ να βλέπουν τους φοιτητές τους να διαπρέπουν στον επαγγελματικό αλλά και τον ερευνητικό στίβο» υπογραμμίζει ο κ. Μεϊμάρης.


Αρχή των Ειδήσεων

Πρυτανικές Eκλογές στις 14 Mαΐου

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 10-4-03, οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών Αρχών του Παν/μίου μας θα διεξαχθούν την 14 Μαΐου 2003 ημέρα Τετάρτη.

Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίστηκαν οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εκπροσώπηση της ενιαίας ομάδας Προσωπικού που προβλέπεται από το άρθρ.9 Β1 Ν.2916/01. Σχετικά με τη διεξαγωγή των παραπάνω εκλογών παρέχονται οι εξής οδηγίες και διευκρινίσεις:

Συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1α του Ν. 2083/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το στοιχείο β† παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2188/94 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 Β1 Ν.2916/01, ο Πρύτανης και οι τρεις πλέον Αντιπρυτάνεις (άρθρ. 3 παρ. 3α Ν.3027/02) εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% των μελών Δ.Ε.Π., από εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. και μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 5% των μελών Δ.Ε.Π., και από εκπροσώπους των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού, ως ενιαίας ομάδας προσωπικού, ίσους προς το 20% των μελών Δ.Ε.Π. Oι εκπρόσωποι των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισάριθμοι εκλέκτορες στο εκλεκτορικό σώμα από κάθε κατηγορία.

Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν:
1) Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου (Καθηγητές - Αναπλ. Καθηγητές- Επίκ. Καθηγητές και Λέκτορες). Σημειώνεται ότι στο εκλεκτορικό σώμα δεν συμμετέχουν ούτε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών εκπροσώπων τα μέλη εκείνα του ΔΕΠ τα οποία κατά το Σύνταγμα δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα (Βουλευτές – Ευρωβουλευτές), καθώς και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία τελούν κατά τη διάταξη του άρθρ.5 του Ν. 2530/97 σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, καθώς και σε αναστολή της ιδιότητάς τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.2 παρ. 3 β† ιδίου νόμου. Αντίθετα τα μέλη του ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 του άρθρ. 17 του Ν. 1268/82 μπορούν να συμμετέχουν διακόπτοντας την άδειά τους. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ τα οποία απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους, ανεξάρτητα από τους λόγους απουσίας (αρκεί να μη συνεπάγεται αναστολή ή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων τους) μπορούν να συμμετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών εκπροσώπων (άρθρ.12 Ν.1268/82 όπως ισχύει σήμερα και άρθρ. 79 παρ.4 εδ. στ΄ Ν.1566/85).

Oι Γραμματείς των Τμημάτων έχουν την ευθύνη της σύνταξης της επίσημης κατάστασης των μελών του ΔΕΠ.

Oι φοιτητές με εκπροσώπους τους ίσους προς το 80% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου, η υπόδειξη των οποίων θα γίνει από το Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου που καλύπτει συνδικαλιστικά το αντίστοιχο Τμήμα, με βάση τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών του 2003 και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με εκπροσώπους τους ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου, η εκλογή των οποίων γίνεται από τα μέλη του προσωπικού αυτού, με μέριμνα της Διοίκησης του Παν/μίου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συλλόγους.

Oι βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες, με εκπροσώπους τους ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου

Τα μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.),με εκπροσώπους τους ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου.

Σημειώνεται ότι, επειδή ο αριθμός των μελών των ως άνω δύο κατηγοριών (βοηθών-επιστημονικών συνεργατών και Ε.Ε.ΔΙ.Π.) δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό, δεν θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων. Εξυπακούεται ότι στις Πρυτανικές εκλογές θα λάβει μέρος το σύνολο των μελών των κατηγοριών αυτών.

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),με εκπροσώπους τους ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου. Η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου. O ίδιος Σύλλογος έχει και την ευθύνη της γνωστοποίησης των ονομάτων των εκπροσώπων στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου (Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου).

Τα μέλη του μόνιμου και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Διοικητικού Προσωπικού, με εκπροσώπους τους ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ του Παν/μίου. Η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. O εν λόγω Σύλλογος έχει και την ευθύνη της γνωστοποίησης των ονομάτων των εκπροσώπων στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου (Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρ.9 Β1 του Ν. 2916/01, οι τέσσερις αυτές κατηγορίες ενοποιούνται σε ενιαία ομάδα και υποχρεούνται να εκφράζονται ενιαία. Προκειμένου να διατηρηθεί η ενιαία ομάδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο 20% επί του συνόλου των μελών ΔΕΠ, θα γίνει συμπλήρωση από τις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες ισαρίθμως από τις άλλες ομάδες. Σε περίπτωση που θα απομείνει μια αδιάθετη θέση εκλέκτορα θα διανεμηθεί με κλήρωση μεταξύ των ομάδων που ακόμα διαθέτουν εκλέκτορες. (βλέπε απόφαση Συγκλήτου συν. 18.4.03).

Γενικές Παρατηρήσεις
Υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 12-5-2003 και ώρα 12:00 μ. στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9:00 π.μ. και θα τελειώσει στις 7:00 μ.μ.

Σε κάθε Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 15-5-2003, από 9:00 π.μ. έως 7:00 μ.μ., μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Oι καταστάσεις με τα ονόματα των τακτικών εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωματικών τους στα εκλεκτορικά σώματα κατά Τμήμα, στέλνονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος με ευθύνη του αντίστοιχου φοιτητικού συλλόγου. Oι Γραμματείες των Τμημάτων συντάσσουν στη συνέχεια την επίσημη κατάσταση των μελών του εκλεκτορικού σώματος με αλφαβητική σειρά για κάθε συμμετέχουσα ομάδα χωριστά και τη στέλνουν επικυρωμένη από το Γραμματέα στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου (Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου) εις τριπλούν. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9-5-2003.

Αρχή των Ειδήσεων


Αρχή της σελίδας