ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28

1/6/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Mουσικών Σπουδών κ. Γρ. Στάθη

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διανύει αισίως το δωδέκατο έτος επιτυχημένης λειτουργίας του. «Το σκεπτικό της ιδρύσεως του Τμήματος ήταν ότι η μουσική παιδεία και γενικότερα η μουσική παιδαγωγία στον τόπο μας είναι παραμελημένη και στόχος του Τμήματος ήταν να αναπτύξει μουσικολογικές έρευνες κυρίως για την ελληνική μουσική κληρονομιά, χωρίς βέβαια να παραθεωρεί και το δυτικό μουσικό πολιτισμό», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής Γρηγόριος Στάθης. Το Τμήμα, σε αντίθεση με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει πενταετή φοίτηση και αυτό γιατί ως Τμήμα συστήθηκε δεύτερο, μετά το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το οποίο εξαρχής ήταν ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών, που έχει πενταετή φοίτηση. O κ. Στάθης υπογραμμίζει ότι έχουν γίνει στην αρχή της λειτουργίας τους διάφορες προσπάθειες προκειμένου να γίνουν τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών τετραετούς φοίτησης, δυστυχώς όμως υπήρξαν διαφωνίες και εμπόδια και για να μην υπάρχουν διαφορές ως προς την ισοτιμία του πτυχίου παρέμεινε και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ πενταετούς φοίτησης.
Ο κ. Στάθης

Μέλη ΔΕΠ
Κατά την ίδρυση του Τμήματος δόθηκαν επτά οργανικές θέσεις από τις οποίες πληρώθηκαν σχεδόν αμέσως οι έξι. Δύο χρόνια αργότερα πληρώθηκε και η έβδομη θέση και το Τμήμα απέκτησε αυτονομία με δική του Γενική Συνέλευση. Από τότε μέχρι σήμερα, με τους ετήσιους προγραμματισμούς που έγιναν, το Τμήμα έχει φτάσει τα 21 μέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία τα είκοσι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Αριθμός Φοιτητών
Oι φοιτητές που εισάγονταν στο Τμήμα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του ήταν σαράντα. Καθώς όμως τα χρόνια περνούσαν ο αριθμός αυτός αυξανόταν και σήμερα έχουν φτάσει να εισάγονται κάθε χρόνο εβδομήντα φοιτητές. Ωστόσο, με τις μετεγγραφές, τις ειδικές κατηγορίες κλπ. ο αριθμός των φοιτητών κυμαίνεται ανάμεσα στους ενενήντα με εκατό. Φέτος συγκεκριμένα, εγγράφηκαν στο πρώτο έτος εκατόν δύο φοιτητές. «O αυξημένος αυτός αριθμός φοιτητών δημιουργεί ένα πρόβλημα χώρου», επισημαίνει ο κ. Στάθης. «Το Τμήμα εντάχθηκε οργανικά στη Φιλοσοφική Σχολή και στεγάζεται στους χώρους της, οι οποίοι μόλις που επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μας. Μας έχει παραχωρηθεί μια αίθουσα που διαμορφώσαμε σε βιβλιοθήκη και επιπλέον έχουμε τρεις αίθουσες οι οποίες διατίθενται για τη διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας και είναι εξοπλισμένες με πιάνο, ηχητικά, τηλεόραση, βίντεο και στερεοφωνικό».
Στο Τμήμα έχει δημιουργηθεί και ένα στούντιο ηχογραφήσεων, υψηλών προδιαγραφών, στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Εκεί πραγματοποιούνται προς το παρόν κάποια σεμιναριακά μαθήματα ηχοληψίας αλλά αναμένεται σε λίγο καιρό να λειτουργήσει κανονικά σαν στούντιο ηχοληψίας, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί κάποιες τελικές εργασίες.

Πρόγραμμα Σπουδών
«Το Τμήμα δεν έχει χωριστεί ακόμη σε Τομείς», όπως διευκρινίζει ο Πρόεδρός του κ. Γ. Στάθης, «αλλά σαφώς διαφαίνονται μερικά γνωστικά αντικείμενα. Αυτά είναι η Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία που αφορά την ευρωπαϊκή μουσική, η Βυζαντινή Μουσικολογία που αφορά τη σπουδή της ελληνικής έντεχνης μουσικής που την ξέρουμε ως βυζαντινή μουσική αλλά είναι ένας αυτόνομος μουσικός πολιτισμός, ο καθ' αυτό ελληνικός μουσικός πολιτισμός, είναι επίσης η Εθνομουσικολογία που περιλαμβάνει οτιδήποτε είναι έξω από την ελληνική μουσική πραγματικότητα και βεβαίως είναι οι Σύγχρονες Τεχνολογίες, τα ηλεκτρονικά μέσα όπως η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία μουσικής κλπ. Βεβαίως δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και στον κύκλο των μουσικοπαιδαγωγικών μαθημάτων διότι πολλοί φοιτητές επιθυμούν να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να μπορούν να έχουν πρόσβαση ως καθηγητές στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έτσι προσδοκάμε μια αλλαγή, μια βελτίωση της μουσικής παιδαγωγίας του τόπου».
Το Τμήμα προσφέρει λοιπόν κυρίως μουσικολογικές σπουδές, είναι θεωρητικό αλλά «επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μουσική χωρίς την πράξη» προσφέρει ικανό αριθμό μαθημάτων στους φοιτητές προκειμένου να είναι πλήρως καταρτισμένοι μουσικολόγοι και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ερευνητικές και τις διδακτικές απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. «Και βέβαια», διευκρινίζει ο κ. Στάθης, «μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι φοιτητές, παράλληλα σπουδάζουν στα ωδεία. Ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα με διάρθρωση θεωρητική δεν μπορεί ποτέ να καλύψει ή να παράσχει μουσική μόρφωση σαν αυτή που παρέχεται στα ωδεία ή τις μουσικές, λεγόμενες, ακαδημίες που υπάρχουν σε άλλα κράτη».

Oρχήστρα και χορωδία από φοιτητές του Tμήματος Απασχόληση των αποφοίτων
Oι απόφοιτοι του Τμήματος βρίσκουν απασχόληση στη μέση εκπαίδευση αλλά πολλοί από αυτούς γίνονται επιστήμονες-ερευνητές και ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέχρι τώρα οι δάσκαλοι της μουσικής στη μέση εκπαίδευση ήταν πτυχιούχοι των ωδείων από τους οποίους οι περισσότεροι κατείχαν μόνο απολυτήριο Λυκείου και κάποιες μουσικές γνώσεις από τα ιδιωτικά ωδεία. «Είναι σαφές» τονίζει ο κ. Στάθης «ότι δεν μπορούν να έχουν την πληρότητα του μουσικολόγου και του καταρτισμένου επιστήμονος για να διδάξουν στη μέση εκπαίδευση. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι οι απόφοιτοι των μουσικών Τμημάτων είναι καταλληλότεροι για να πληρώσουν αυτές τις θέσεις και να αναβαθμίσουν τη μουσική παιδεία του τόπου». Μια άλλη μερίδα φοιτητών γίνονται καλλιτέχνες, πηγαίνουν στις μουσικές ακαδημαϊκές του εξωτερικού, ενώ ορισμένοι άλλοι ασχολούνται με τη σύνθεση σχηματίζοντας και μουσικά σχήματα.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Υποψήφιοι Διδάκτορες
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν έχει συσταθεί ακόμα στο Τμήμα. Ωστόσο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 162 υποψήφιοι διδάκτορες από τους οποίους οι μισοί είναι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να εκπονήσουν διατριβή σε μουσικολογικά θέματα. «Το δυναμικό αυτό ερευνά μια ευρύτατη γκάμα μουσικολογικών θεμάτων και αυτό μας κάνει πραγματικά πολύ αισιόδοξους και μας ικανοποιεί» μας λέει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Επίτιμοι Διδάκτορες
Το Τμήμα έχει απονείμει μέχρι σήμερα τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος σε μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μενέλαος Παλάδιος, ο Γιώργος Σισιλιάνος, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Σίμωνας Καρράς, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Ιάννης Ξενάκης, ο Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Λούντβιχ Φίσσερ.

Προβλήματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα σχετίζονται με την έλλειψη χώρων, κυρίως για τη στέγαση της μουσικής βιβλιοθήκης, αλλά και την έλλειψη χρημάτων για την αγορά εξοπλισμού.

Συνεργάτες - απασχολούμενοι στο Τμήμα
Το Τμήμα διαθέτει μια βιβλιοθηκονόμο και κάθε χρόνο έχει έναν ή δυο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από τη μέση εκπαίδευση οι οποίοι βοηθούν στην οργάνωση της βιβλιοθήκης και σχεδόν ποτέ στο ερευνητικό ή διδακτικό έργο. Επιπλέον, υπάρχουν και συμβάσεις με ειδικούς επιστήμονες (Π.Δ. 407/80) που παρέχουν κάποια μαθήματα, κυρίως τεχνικής φύσεως. «Στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 είχαμε έναν σπουδαίο γερμανό εθνομουσικολόγο, τον Pelman, ο οποίος έκανε μαθήματα για την αρχαία ελληνική μουσική. Αυτή τη στιγμή επειδή οι πιστώσεις δεν φτάνουν τις διχοτομούμε για να κάνουμε κάποια πρακτικά μαθήματα» επισημαίνει ο κ. Στάθης.

Καλλιτεχνικά Σχήματα
Μια σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος είναι τα καλλιτεχνικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στους κόλπους του, όπως είναι η ορχήστρα αλλά και η μικτή χορωδία η οποία έχει πραγματοποιήσει σπουδαίες εμφανίσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και για την οποία «υπάρχει η βούληση και από τις Πρυτανικές Αρχές να είναι η επίσημη χορωδία του Πανεπιστημίου Αθηνών και η κεντρική της έδρα να είναι στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών». Τα άλλα καλλιτεχνικά σχήματα είναι ο βυζαντινός χορός και η ορχήστρα δημοτικής, κατά περίπτωση μουσικής, ακόμα και μια ρεμπέτικη κομπανία.

Συνέδρια - Εκδηλώσεις
Το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει μια Ημερίδα για την φυσιογνωμία του και τις προοπτικές, αρκετά συμπόσια και ένα σημαντικό Συνέδριο για τον Νίκο Σκαλκώτα και προγραμματίζει ένα Συνέδριο τον επόμενο χρόνο για τον Ιάννη Ξενάκη. Επίσης το Τμήμα από πέρυσι έχει αναπτύξει ένα θεσμό με γενικό τίτλο «Λόγος και Μέλος» με τακτές καλλιτεχνικές μουσικές εκδηλώσεις είτε στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής είτε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μας. «Αυτόν το θεσμό φιλοδοξούμε να τον επεκτείνουμε εισάγοντάς τον στην καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας», τονίζει ο κ. Γρηγόριος Στάθης.


Αρχή των Ειδήσεων


ΑΠOΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚOΥ ΕΤOΥΣ 2002-2003 ΤΗΣ 06/06/2003

Σχετικά με την επίθεση εναντίον του πτυχιούχου
της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Δημητρίου Κουσουρή

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρία του σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα που συνδέονται με τη γνωστή επίθεση εναντίον του πτυχιούχου της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Δημητρίου Κουσουρή, στις 16/6/1998, ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής και αφού ενημερώθηκε από τον Πρύτανη, καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη ο οποίος υπενθύμισε παλαιότερες συναφείς αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου καθώς και την εκδίκαση την προσεχή Δευτέρα (9/6/2003) της υπόθεσης, σχετικής με το θέμα, αποφασίζει τα εξής:

  • εκφράζει και πάλι την έντονη αποδοκιμασία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για το γεγονός της βάρβαρης επίθεσης εναντίον του Δημητρίου Κουσουρή,
  • ζητεί από τους αρμοδίους να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η διαδικασία του εντοπισμού και της παραδειγματικής τιμωρίας των ηθικών και φυσικών αυτουργών της εγκληματικής πράξης,
  • θεωρεί ότι πράξεις αυτού του είδους υπονομεύουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, περιορίζουν και καταπατούν το δικαίωμα του διαλόγου που αποτελεί το θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, και περιστέλλουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες.


Αρχή των Ειδήσεων


Tο Aρχαιολογικό Πάρκο της Πανεπιστημιούπολης


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Aρχαιολογικού Πάρκου της Πανεπιστημιούπολης

O χώρος του Αρχαιολογικού Πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου παρουσιάσθηκε στις 9 Μαΐου στο επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας από τον Πρύτανη καθ. κ. Γ. Μπαμπινιώτη μετά την περάτωση των εργασιών της σχετικής εργολαβίας .
Στον χώρο αυτό (απέναντι από το κτήριο ης Φιλοσοφικής, μεταξύ του δρόμου και του πρανούς προς τον Δήμο Ζωγράφου) μετεγκαταστάθηκαν ύστερα από συμφωνία μεταξύ της Γ† Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σι αρχαιότητες που αποσπάσθηκαν από την Πλατεία Συντάγματος κατά την κατασκευή του σταθμού του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου.
Oι αρχαιότητες αυτές (τμήμα της οδού προς Μεσόγεια, ταφικοί περίβολοι εκατέρωθεν, χυτήριο χαλκών αγαλμάτων, λουτρικό συγκρότημα των ρωμαϊκών χρόνων, υδραγωγεία, υδραυλικά συστήματα, σιροί των βυζαντινών χρόνων και αντιπροσωπευτικό δείγμα της στρωματογραφίας ης περιοχής) είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την ιστορία ης Αθήνας όσο και για την ποικιλία των μνημείων που αντιπροσωπεύουν.
Στην Πανεπιστημιούπολη τοποθετήθηκαν με την αρχική τους διάταξη, περιβλήθηκαν με καλαίσθητους διαδρόμους, χώρους θέασης περίφραξη και πάρκινγκ για τους επισκέπτες, ενώ το κτήριο του λουτρού προστατεύεται με ένα εντυπωσιακό στέγαστρο αναρτημένο σε πυλώνες. Σημειώνεται ότι το εγχείρημα ης διατήρησης αρχαιοτήτων με απόσπαση (εφόσον συντρέξουν σι λόγοι) και ανάδειξής τους σε άλλο χώρο εφαρμόσθηκε στην κλίμακα αυτή εδώ για πρώτη φορά.
Το πάρκο θα λειτουργήσει ως τμήμα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Oι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας αποκτούν έτσι ένα μοναδικό πολύτιμο εργαλείο πρακτικής άσκησης, αφού θα έχουν την ευκαιρία να έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που διδάσκονται στις αίθουσες. Στο πάρκο άλλωστε εξοικονομήθηκε διακριτικό μικρό κτήριο, που διαθέτει εκτός από το φυλάκιο και αίθουσα εκθέσεων και πολυμέσων και αίθουσα διαλέξεων.
Εκεί η Γ' Εφορεία έχει την πρόθεση να εκθέσει εποπτικό υλικό από τις έρευνες στην Αθήνα για τον Μητροπολιτικό Σιδηρόδρομο, οι οποίες πλούτισαν τις γνώσεις μας για την ιστορία της πόλης. Έτσι το πάρκο θα καταστεί μια ευρύτερη εστία πολιτισμού όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά γενικότερα και για την περιοχή. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν και οι επί τόπου συντηρήσεις των αρχαίων, καθώς και η αναφερθείσα έκθεση, οπότε θα γίνουν και τα εγκαίνια της λειτουργίας του πάρκου.
Κατά την παρουσίαση, εκτός από τον κ. Πρύτανη, μίλησε η αρχαιολόγος της Γ† Εφορείας κ. Ό. Ζαχαριάδου, η οποία και ξενάγησε τους επισκέπτες, και ο Διευθυντής του Μουσείου Αρχαιολογίας καθ. Β. Λαμπρινουδάκης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Αντιπρυτάνεις κ. Α. Κουτσελίνης και Μ. Δερμιτζάκης, ο Προϊστάμενος της Γραμματείας κ. Π. Κοντός, ο Γ. Διευθυντής Oικονομικών κ. Π. Φωτόπουλος, μέλη Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής και πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.


Ευρήματα στο Aρχαιολογικό Πάρκο της Πανεπιστημιούπολης


Αρχή της σελίδας