ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29

1/7/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με την Πρόεδρο του Tμήματος Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σοφία Mαρμαρίδου

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. και συνεργατών Τμήματος
Σήμερα το Τμήμα έχει 31 μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και ένα μόνιμο διδάσκαλο, που ανήκουν στους δύο Τομείς του Τμήματος, τον Τομέα Γλώσσας και Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος καλύπτει πολλές ειδικότητες στους χώρους της Αγγλικής Γλώσσας, της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού των Αγγλόφωνων Λαών, της Μετάφρασης, και της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ενώ προγραμματίζεται η κάλυψη και άλλων θέσεων στις ειδικότητες αυτές. Απασχολεί επίσης ένα μικρό αριθμό ειδικών συνεργατών και καθηγητών Αγγλικής αποσπασμένων από τη Δημόσια Εκπαίδευση, κυρίως για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων. Το Τμήμα διοικείται από την Πρόεδρο, την Αναπληρώτρια Πρόεδρο, και τις Διευθύντριες των Τομέων. Επίσης, υποστηρίζεται διοικητικά από την Γραμματεία του Τμήματος, η οποία επιτελεί ουσιαστικό έργο καθώς, εκτός των συγκεκριμένων λειτουργιών της, αποτελεί το συνεκτικό ιστό των εκάστοτε εκλεγμένων διοικητικών οργάνων. Oι δύο Τομείς διαθέτουν δική τους γραμματεία που στόχο έχει κυρίως την υποστήριξη του διδακτικού έργου και των διαφόρων επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Τομέων.

Η κυρία Μαρμαρίδου

Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ιδρύθηκε το 1954. Σήμερα λειτουργεί ως δανειστική και ως αναγνωστήριο χωρητικότητας περίπου 100 ατόμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήκει σε μια από τις 12 Κεντρικές Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίες συστάθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ «Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» και χρησιμοποιείται πιλοτικά στην αξιολόγηση επιμέρους εφαρμογών του παραπάνω προγράμματος. Διαθέτει περίπου 30.000 τίτλους βιβλίων και 242 τίτλους περιοδικών, ενώ οι συνδρομές σε περιοδικά ανέρχονται σε 40.

Εργαστήρια
Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Επεξεργασίας Λόγου και Κειμένων ιδρύθηκε μόλις φέτος, αλλά ουσιαστικά και άτυπα λειτουργεί από το 1993-94. Στόχος του είναι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στην ξένη γλώσσα μέσα από εργαστηριακές εφαρμογές και ασκήσεις με τη βοήθεια πολυμέσων, η επαφή των φοιτητών με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων λαών μέσα από προβολές (video) ταινιών και μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων, ντοκιμαντέρ, κλπ., και η διεξαγωγή έρευνας.

Αριθμός φοιτητών, απόφοιτοι: απασχόληση, προοπτικές
Κάθε χρόνο εγγράφονται στο Τμήμα 420-450 φοιτητές, ενώ κατά μέσο όρο αποφοιτούν 200-250. ¶λλοι από αυτούς απορροφώνται σταδιακά από την αγορά εργασίας και άλλοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. O χώρος της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης απορροφά τους περισσότερους αποφοίτους μας. Ωστόσο, επαγγελματική επιδίωξή τους είναι η κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας που εξακολουθεί να δίδεται από το ΥΠΕΠΘ σε άτομα πιστοποιημένης γλωσσομάθειας, τα οποία όμως δεν έχουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή και τη διδακτική κατάρτιση που απαιτείται για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. «Εκτός του χώρου της εκπαίδευσης, υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων που απασχολούνται σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητές εκδόσεων ή μεταφραστές, στα ΜΜΕ, και σε άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Παρόλα αυτά, και οι δικοί μας απόφοιτοι συχνά αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας», τονίζει η κυρία Μαρμαρίδου.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα στους χώρους της Μελέτης του Ακαδημαϊκού Λόγου και άλλων Κειμενικών Ειδών, της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού των Αγγλόφωνων Λαών, της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας, της Φιλοσοφίας, της Μελέτης των Φύλων, της Μετάφρασης, της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, της Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Ελληνικής Ιστορίας και της Ελληνικής Λογοτεχνίας. Στα 4 πρώτα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτικά μαθήματα που παίρνουν από το Τμήμα (και τα οποία διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα) και από άλλα Ελληνικά Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Στο Ε† εξάμηνο σπουδών επιλέγουν κατεύθυνση ειδίκευσης στην Γλώσσα και Γλωσσολογία ή στη Λογοτεχνία και Πολιτισμό. Το ΠΠΣ οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου πτυχίου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Το 2003 εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση Κέντρου Αυτοεκπαίδευσης των φοιτητών και τη συμμετοχή του Τμήματος στην οριζόντια δράση του ΕΚΠΑ για τη Μελέτη των Φύλων. «Ιδιαίτερη σημασία στο ΠΠΣ έχει η διδακτική κατάρτιση των φοιτητών μας, η οποία γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος που έχουν εκπονήσει μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα έχει αναλάβει το επιστημονικό-εκπαιδευτικό έργο στήριξης του θεσμοθετημένου ελληνικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Αγγλική γλώσσα», επισημαίνει η πρόεδρος του Τμήματος.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μέσω του ΕΠΕΑΕΚ στο Τμήμα λειτουργεί από το 2003 Διατμηματικό ΠΜΣ στη Λεξικογραφία με ειδίκευση στα Δίγλωσσα Λεξικά, με τη συμμετοχή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το Πρόγραμμα παρέχει επιστημονικές και θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της Λεξικογραφίας, ενώ οδηγεί και στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στη συγγραφή δίγλωσσων λεξικών, καλύπτοντας έτσι ένα κενό στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Επίσης το Τμήμα συμμετέχει σε Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ στη Μετάφραση και Μεταφρασεολογία του οποίου φορέας υλοποίησης είναι το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Εκτός από τα προγράμματα αυτά, το Τμήμα χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα κατόπιν έρευνας και συγγραφής διδακτορικής διατριβής. Σήμερα εκπονούνται 19 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχουν απονεμηθεί 35 διδακτορικά διπλώματα τα τελευταία 20 χρόνια σε γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα.

Επίτιμοι διδάκτορες - Σχέσεις με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Oι σχέσεις του Τμήματος με Πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες. «Mέσω των προγραμμάτων ERASMUS – SOCRATES το Τμήμα μας έχει διμερείς συμφωνίες με τα University of Dortmund και University of Trier στη Γερμανία, University of Copenhagen στη Δανία, Universidade de Minho και University of Lisbon στην Πορτογαλία, Man-chester University Metropolitan στη Μ. Βρετανία, University of Amsterdam στην Oλλανδία, University of Dublin στην Ιρλανδία, University of Brno στην Τσεχία, και με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αναπτύξει συνεργασίες με συναδέλφους από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, της Αυστραλίας, της Κίνας, και του Καναδά», μας λέει η κυρία Μαρμαρίδου. Μεταξύ των επίτιμων διδακτόρων του Τμήματος συγκαταλέγονται διαπρεπείς επιστήμονες του χώρου, όπως οι William Spanos, Καθηγητής του State University of New York at Binghamton, ο Andrew Rutherford, Oμότιμος Καθηγητής του University of London, ο Edmund Keeley, Oμότιμος Καθηγητής του Prinston University, και ο M.A.K. Halliday, Oμότιμος Καθηγητής του University of Sydney. «Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Καθηγητής του Τμήματός μας κ. Κ. Ευαγγελίδης έχει γίνει επίτιμος διδάκτωρ του University of Lancaster της Μ. Βρετανίας».

Εκδηλώσεις – Συνέδρια
Η κινητικότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδας και οι διαπανεπιστημιακές συνεργασίες έχουν συμβάλει στη συμμετοχή του Τμήματος σε τοπικές και διεθνείς διοργανώσεις επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως μέλος των Hellenic Association for the Study of English, Hellenic Association of American Studies, Greek Association of Applied Linguistics, αναλαμβάνει ανά διετία τη διοργάνωση των αντίστοιχων συνεδρίων με ιδιαίτερη επιτυχία. Παράλληλα, με τη συνδρομή του ΕΚΠΑ, του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠ.ΠO. και άλλων ιδιωτικών φορέων έχει κατά καιρούς αναλάβει τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργεί.

Προβλήματα
«Αν και το Τμήμα ανταποκρίνεται στις επιστημονικές, επαγγελματικές και κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής μας, ωστόσο αντιμετωπίζει προβλήματα σε θέματα τεχνολογικού εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και επάρκειας σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό», υπογραμμίζει η κυρία Μαρμαρίδου. «Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός διδασκόντων είναι πολύ μικρός σε σχέση με τους 2000 φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα, γεγονός που δεν επιτρέπει την εφαρμογή περισσότερο εκσυγχρονισμένων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών. Ενώ, δε, θα μπορούσε μέρος της διδακτικής διαδικασίας να γίνεται μέσω του διαδικτύου, οι τεχνικές δυνατότητες παραγωγής κατάλληλου για το σκοπό αυτό διδακτικού υλικού και μεθόδων αξιολόγησης είναι πολύ περιορισμένες. Επομένως χρειάζεται ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής, υποστήριξή της από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, και εκπαιδευτική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι, λόγω της φύσης του αντικειμένου σπουδών τους, η εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική τεχνολογία είναι περιορισμένη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η πολύπλευρη ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και, βεβαίως, της πολιτείας», καταλήγει η πρόεδρος του Τμήματος κυρία Σοφία Μαρμαρίδου.


Αρχή των Ειδήσεων

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών


Θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο 2003
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει από φέτος, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν προτάσεως της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύτερο Τμήμα, το "Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών", το οποίο στην πλήρη λειτουργία του θα περιλάβει εκτός από τις τουρκικές σπουδές και τρεις άλλους τομείς σπουδών: τις Ιαπωνικές, τις Κινεζικές και τις Ινδικές σπουδές.

Oι σπουδές
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών αποτελεί κανονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τετραετείς σπουδές που καταλήγουν σε πτυχίο. Oι εισαγόμενοι από εφέτος (όσοι δηλώσουν το Τμήμα αυτό στο μηχανογραφικό τους και εισαχθούν στο Τμήμα) θα αποκτήσουν ειδικότητα επιστημονικού γνώστη του πολιτισμού και της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής δομής της Τουρκίας. Σημειώνεται ότι δεν προαπαιτείται για τους εισαγομένους στο Τμήμα η γνώση της τουρκικής γλώσσας. Τουρκική γλώσσα θα διδαχθούν σε όλα τα έτη των σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος από κοινού με την παλαιότερη και σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και την οθωμανική και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Βεβαίως, οι φοιτητές θα διδαχθούν και αντίστοιχα μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Γλώσσας, ώστε να έχουν από ελληνικής πλευράς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια για τις σπουδές τους.

Δυνατότητες απασχόλησης
Oι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών θα μπορούν να εργαστούν σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, π.χ. ως καθηγητές τουρκικής γλώσσας, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Oργανισμών (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα της Τουρκίας (πολιτισμό, εμπόριο, οικονομία, εξωτερικές σχέσεις κ.ά). Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, προγράμματα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά.

H χρησιμότητα του Tμήματος
Η χρησιμότητα των Τουρκικών Σπουδών για τους Έλληνες είναι αυτονόητη. Χρειάζεται και στην Ελλάδα να υπάρχει επιστημονική, πολύπλευρη, βαθύτερη και τεκμηριωμένη γνώση του πολιτισμού, της δομής και της λειτουργίας της Σύγχρονης Τουρκίας, πράγμα το οποίο επιχειρείται ήδη από τουρκικής πλευράς. Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών θα διδάξουν αφενός μεν επιστήμονες ειδικευμένοι στην Τουρκολογία (Γλώσσα, Πολιτισμός, Λογοτεχνία), ενώ αρκετά άλλα αντικείμενα (Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Oικονομία) θα διδαχθούν από καθηγητές των αντίστοιχων Τμημάτων. 11ο Χειμερινό Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για τη διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας και Πολιτισμού Oλοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και φέτος τα μαθήματα του 11ου προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα παρακολουθησαν 56 φοιτητές από 15 χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ι.Κ.Υ. και ήταν διάρκειας οκτώ μηνών. Oι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, ορισμένοι από τους οποίους Ελληνικής καταγωγής, είναι επιστήμονες διαφόρων κλάδων και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη χώρα και τον πολιτισμό μας. Η επιλογή των παραπάνω έγινε από το Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με τις Ελληνικές Πρεσβείες των χωρών καταγωγής των φοιτητών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλάμβανε διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας και του Πολιτισμού, της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας και συμπληρώθηκε με επισκέψεις στους κυριότερους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάθεση του προγράμματος στο Ίδρυμά μας έγινε για 8η συνεχή χρονιά, κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο έλαβαν μέρος και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Eπιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Προϊστάμενος της Γραμματείας αναπλ. καθηγητής κ. Π. Kοντός.

Αρχή των Ειδήσεων


Eπίδοση Tιμητικού Tόμου στον καθηγητή Z. Σ. Mαντζαβίνο


Στιγμιότυπο από την επίδοση του Τιμητικού Τόμου

Σε ειδική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε η επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Καθηγητή κ. Ζ. Σ. Μαντζαβίνο με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών καθηγεσίας του στην Α' βαθμίδα. Την ευθύνη της οργάνωσης της όλης εκδήλωσης είχε ο Καθ. κ. Γ. Βουγιουκλάκης με τη συμμετοχή των Καθ. κ.κ. Λ. Παπαγιαννούλη και Ι. Α. Βρότσου. Την εκδοτική επιμέλεια του Τιμητικού Τόμου είχαν οι Αναπλ. Καθηγηταί κ.κ. Ι. Τζούτζας και Α. Κακάμπουρα. Η τελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. κ. Γ. Μπαμπινιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στο σκεπτικό της επίδοσης του Τιμητικού Τόμου και στο σπάνιο του γεγονότος της συμπλήρωσης τριάντα ετών καθηγεσίας στην Α’ βαθμίδα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Oδοντιατρικής Σχολής Καθηγητής κ. Β. Τσάτσας ανεφέρθη στη συνολική παρουσία του τιμωμένου Καθηγητού στον Ακαδημαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στην Oδοντιατρική Σχολή.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Oργανωτικής Επιτροπής Καθ. κ. Γ. Βουγιουκλάκης περιέγραψε τη συμβολή του Καθ. κ. Ζ. Μαντζαβίνου στη διαμόρφωση του σημερινού επιπέδου και μορφής της Oδοντικής Χειρουργικής. Η Καθ. κ. Λ. Παπαγιαννούλη στην ομιλία της αναφέρθηκε στη συμβολή του τιμωμένου στην ανάπτυξη της ειδικότητας της Παιδοδοντιατρικής και στη δημιουργία ανεξάρτητου εργαστηρίου και γνωστικού αντικειμένου, υπογράμμισε δε τη μεγάλη κοινωνική σημασία την οποία είχε η Παιδοδοντιατρική στην Ελλάδα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των παθήσεων του στόματος της παιδικής ηλικίας. Kατόπιν, το λόγο έλαβε ο Καθ. κ. Ι. Α. Βρότσος ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό της ζωής και της δράσης του Καθ. κ. Ζ. Μαντζαβίνου, τονίζοντας τη μεγάλη του συμμετοχή σε θέματα Εκπαίδευσης, Διοίκησης και Oργάνωσης της Oδοντιατρικής τόσο στον Πανεπιστημιακό χώρο όσο και εξωπανεπιστημιακά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μακρόχρονη προσφορά που ο τιμώμενος είχε στην Εταιρεία Oδοντοστοματολογικής Ερεύνης όπου διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος και Επιστημονικός Εκδότης του Περιοδικού Oδοντοστοματολογική Πρόοδος.
Ακολούθησε η Επίδοση του Τιμητικού Τόμου από τον Καθ. κ. Γ. Βουγιουκλάκη και η τελετή έκλεισε με την αντιφώνηση του τιμηθέντος Καθηγητού.
Στην πολύ εμπνευσμένη ομιλία του ο Καθ. κ. Ζ. Μαντζαβίνος αναφέρθηκε στην σταδιοδρομία του στα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια, αποτίνοντας φόρο τιμής στους γονείς του και στους δασκάλους του. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια που κατέβαλε για τη δημιουργία επιστημονικού φυτωρίου και την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Σχολή. Έκλεισε δε την ομιλία του με συμπεράσματα και παραινέσεις από τη μακρά καθηγετική του πορεία. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λέσβου κ. Ιάκωβος, οι Αντιπρυτάνεις Καθ. κ.κ. Α. Κουτσελίνης και Μ. Δερμιτζάκης, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Καθ. κ. Γρ. Σκαλκέας, ο Γεν. Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών Καθ. κ. Ν. Ματσανιώτης, ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής κ. Δ. Τριχόπουλος, οι Oμότιμοι Καθηγηταί της Oδοντιατρικής Σχολής κ.κ. O. Λουρίδης και Χ. Χαραλαμπάκης, το σύνολο των Καθηγητών της Oδοντιατρικής Σχολής, πολλοί Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, καθώς και μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Aθηνών.
Παρέστησαν ακόμα ο Γεν. Γραμματεύς της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Κ. Αιλιανός, ο Υπουργός Αιγαίου κ. Ν. Σηφουνάκης και οι βουλευτές κ.κ. Γ. Σουφλιάς, Ν. Κακλαμάνης, Α. Καραμανλής, Πρ. Παυλόπουλος και Φρ. Παπαδέλης.

11ο Χειμερινό Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για τη διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας και Πολιτισμού

Oλοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και φέτος τα μαθήματα του 11ου προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα παρακολουθησαν 56 φοιτητές από 15 χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ι.Κ.Υ. και ήταν διάρκειας οκτώ μηνών. Oι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, ορισμένοι από τους οποίους Ελληνικής καταγωγής, είναι επιστήμονες διαφόρων κλάδων και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη χώρα και τον πολιτισμό μας. Η επιλογή των παραπάνω έγινε από το Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με τις Ελληνικές Πρεσβείες των χωρών καταγωγής των φοιτητών.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλάμβανε διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας και του Πολιτισμού, της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας και συμπληρώθηκε με επισκέψεις στους κυριότερους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάθεση του προγράμματος στο Ίδρυμά μας έγινε για 8η συνεχή χρονιά, κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο έλαβαν μέρος και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Eπιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Προϊστάμενος της Γραμματείας αναπλ. καθηγητής κ. Π. Kοντός.

Tεχνών Eπίσκεψις

Στο ιστορικό κτήριο της οικίας Κλεάνθη, εκεί όπου λειτούργησε για τέσσερα χρόνια το πρώτο Πανεπιστήμιο του νέου Ελληνισμού, πραγματοποιούνται και φέτος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ο θεματικός άξονας των οποίων έχει τον τίτλο «AΓΩN - από τον Όμηρο και τον Πίνδαρο στις κρητικές μαντινάδες».
Έτσι, όσοι θελήσουν να επισκεφθούν το Παλαιό Πανεπιστήμιο από τις 15 έως τις 27 Σεπτεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες επιστημονικές ανακοινώσεις αλλά και θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις.
Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν με επιστημονικές ανακοινώσεις οι Ν. Mπεζαντάκος, Γ. Γιατρομανωλάκης, Κ. Γεωργουσόπουλος, Σ. Α. Ευαγγελάτος, Γερ. Χρυσάφης, Ν. Ζίας, Β. Πούχνερ, Κ. Πετράκου, Α.Ι. Μεταξάς, Β. Αθανασόπουλος, Μιχ. Μερακλής και Εύα Στεφανή. Στις μουσικές εκδηλώσεις θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Π. Kάβουρας, Δ. Παπαδημητρίου, O. Περίδης, N. Ξυδάκης, Σ. Kραουνάκης, Γ. Ανδρέου, Φ. Δεληβοριάς, K. Πασχάλης και Λ. Aγγελόπουλος.
Στο θεατρικό μέρος που θα περιλαμβάνει την ανάγνωση του αγώνα Aισχύλου-Eυριπίδη από τους Bατράχους του Aριστοφάνη σε μετάφραση Παύλου Mάτεσι θα συμμετέχουν οι Στέφ. Κυριακίδης, Ηλ. Λογοθέτης και Λ. Βογιατζής.
Στην απαγγελία λογοτεχνικών κειμένων σχετικών με το θέμα θα συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Δ. Λιγνάδης, K. Μαρκουλάκης, X. Λούλης, Δ. Ήμελλος, Π. Τρικαλιώτη, M. Κεχαγιόγλου.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας καθώς και συναυλία του Αλ. Ιωαννίδη.

Αρχή της σελίδας