ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Φοιτητικά Νέα #168
Φοιτητικά Νέα #150
Φοιτητικά Νέα #146
Φοιτητικά Νέα #143
Φοιτητικά Νέα #139
Φοιτητικά Νέα #137
Φοιτητικά Νέα #135
Φοιτητικά Νέα #134
Φοιτητικά Νέα #133
Φοιτητικά Νέα #132
Φοιτητικά Νέα #128
Φοιτητικά Νέα #124
Φοιτητικά Νέα #122
Φοιτητικά Νέα #120
Φοιτητικά Νέα #118
Φοιτητικά Νέα #116
Φοιτητικά Νέα #115
Φοιτητικά Νέα #113
Φοιτητικά Νέα #112
Φοιτητικά Νέα #110
Φοιτητικά Νέα #109
Φοιτητικά Νέα #108
Φοιτητικά Νέα #107
Φοιτητικά Νέα #105
Φοιτητικά Νέα #104
Φοιτητικά Νέα #102
Φοιτητικά Νέα #101
Φοιτητικά Νέα #100
Φοιτητικά Νέα #99
Φοιτητικά Νέα #97
Φοιτητικά Νέα #96
Φοιτητικά Νέα #95
Φοιτητικά Νέα #94
Φοιτητικά Νέα #93
Φοιτητικά Νέα #92
Φοιτητικά Νέα #91
Φοιτητικά Νέα #87
Φοιτητικά Νέα #86
Φοιτητικά Νέα #84
Φοιτητικά Νέα #83
Φοιτητικά Νέα #82
Φοιτητικά Νέα #80
Φοιτητικά Νέα #79
Φοιτητικά Νέα #78
Φοιτητικά Νέα #77
Φοιτητικά Νέα #76
Φοιτητικά Νέα #75
Φοιτητικά Νέα #74
Φοιτητικά Νέα #73
Φοιτητικά Νέα #72
Φοιτητικά Νέα #69
Φοιτητικά Νέα #67-68
Φοιτητικά Νέα #66
Φοιτητικά Νέα #65
Φοιτητικά Νέα #64
Φοιτητικά Νέα #63
Φοιτητικά Νέα #62
Φοιτητικά Νέα #61
Φοιτητικά Νέα #60
Φοιτητικά Νέα #58-59
Φοιτητικά Νέα #56
Φοιτητικά Νέα #55
Φοιτητικά Νέα #54
Φοιτητικά Νέα #53
Φοιτητικά Νέα #52
Φοιτητικά Νέα #50
Φοιτητικά Νέα #49
Φοιτητικά Νέα #48
Φοιτητικά Νέα #47
Φοιτητικά Νέα #45
Φοιτητικά Νέα #44
Φοιτητικά Νέα #43
Φοιτητικά Νέα #42
Φοιτητικά Νέα #41
Φοιτητικά Νέα #40
Φοιτητικά Νέα #39
Φοιτητικά Νέα #37-38
Φοιτητικά Νέα #35
Φοιτητικά Νέα #34
Φοιτητικά Νέα #32-33
Φοιτητικά Νέα # 31

Φοιτητικά Νέα #37-38

1/1/2004
Επιμέλεια: Σ.Ν. Κοδέλλας
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Nέο Πανεπιστημιακό Tμήμα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2003

Tμήμα Tουρκικών Σπουδών

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν προτάσεως της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Τουρκικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή. Το Τμήμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύτερο Τμήμα, το «Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών», το οποίο στην πλήρη λειτουργία του θα περιλαμβάνει, εκτός από τις τουρκικές σπουδές και τρεις άλλους τομείς σπουδών: τις Ιαπωνικές, τις Κινεζικές και τις Ινδικές σπουδές. Oι φοιτητές που εγγράφηκαν εφέτος με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων είναι 62 ενώ αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 65 μετά την εγγραφή και των φοιτητών που προέρχονται από ειδικές κατηγορίες.
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών είναι το πρώτο που δημιουργείται στον Ελλαδικό χώρο (παρόμοιο Τμήμα προϋπήρξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) και έχει σαν αποστολή την καλλιέργεια, την προαγωγή, τη διάδοση και τη μελέτη της λογοτεχνίας, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών και της οικονομίας της Τουρκίας.

Oι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα έτη και οι απόφοιτοι αποκτούν ειδικότητα επιστημονικού γνώστη του πολιτισμού και της πολιτικής και κοινωνικής δομής της Τουρκίας. Παρότι για την εισαγωγή στο Τμήμα δεν προαπαιτείται η γνώση της τουρκικής γλώσσας εντούτοις αυτή διδάσκεται σε όλα τα εξάμηνα σπουδών. Έτσι, οι φοιτητές του Τμήματος θα διδαχθούν σε όλα τα έτη των σπουδών του την τουρκική γλώσσα από κοινού με την παλαιότερη και σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και την οθωμανική και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Βεβαίως, οι φοιτητές θα διδαχθούν και αντίστοιχα μαθήματα Ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας και γλώσσας, ώστε να έχουν από Ελληνικής πλευράς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια για τις σπουδές τους.
Η ίδρυση του Τμήματος κρίθηκε από το Πανεπιστήμιο και την Πολιτεία απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει πλέον και στην Ελλάδα η επιστημονική, πολύπλευρη, βαθύτερη και τεκμηριωμένη γνώση του πολιτισμού, της δομής και της λειτουργίας της σύγχρονης Τουρκίας κάτι που η γειτονική χώρα έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει για την Ελλάδα. Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών αναμένεται στα επόμενα έτη να οργανώσει και μεταπτυχιακές σπουδές που θα οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και θα παρέχει μέσω της ερευνητικής του δραστηριότητας τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία στη Δημόσια Διοίκηση που θα δικαιολογούν τη συνεργασία της χώρας μας με την Τουρκία.
Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών διδάσκουν επιστήμονες ειδικευμένοι στην Τουρκολογία (στους τομείς της Γλώσσας, του Πολιτισμού και της Λογοτεχνίας), ενώ αρκετά άλλα αντικείμενα (όπως η Ιστορία, οι Διεθνείς Σχέσεις και η Oικονομία) διδάσκονται από καθηγητές των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.
Oμάδα φοιτητών του Tμήματος κατά τη διάρκεια μαθήματος
Oμάδα φοιτητών του Tμήματος
κατά τη διάρκεια μαθήματος

Όσον αφορά την απασχόληση των αποφοίτων, αυτοί θα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Oργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα της Ελληνοτουρκικών σχέσεων (στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων). Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές τουρκικής γλώσσας αλλά και ως ειδικοί συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά.

Στέγαση του Τμήματος - Γραμματεία
Όπως είναι φυσικό, το Τμήμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της ανάπτυξης και του προγραμματισμού. Προσωρινά, λοιπόν, η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο (1ο) όροφο του κτηρίου επί των οδών Ακαδημίας 47 και Σίνα. Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:30 έως τις 13:30. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο δεύτερο (2ο) και τέταρτο (4ο) όροφο του κτηρίου επί των οδών Ιπποκράτους και Ερεσού 6.

Πρόγραμμα Mαθημάτων
  ΙΣΧΥOΝ
  Α' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα Ι
 • 4. Γλωσσολογία
 • 5. Εισαγωγή στην τουρκική λογοτεχνία
 • 6. Oθωμανική ιστορία
  Β' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
 • 4. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας
 • 5. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού
 • 6. Βυζαντινός και Ισλαμικός Κόσμος

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO
  Γ' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ
 • 4. Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ
 • 5. Ιστορία της Νεότερης Τουρκίας
 • 6. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
  Δ' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα ΙV
 • 4. Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία
 • 5. -Σύγχρονη Τουρκία Ι: Oικονομία και Κοινωνία
 • 6. Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ: Πολιτικοί Θεσμοί
  Ε' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα V
 • 4. Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας
 • 5. Ιστορία Τέχνης Ι: Ισλαμική Τέχνη
 • 6. -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας Ι: ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Ασιατικά Κράτη
  ΣΤ' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα VI
 • 4. Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας
 • 5. Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία
 • 6. -Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
  Ζ' Εξάμηνο
 • 1-3. Τουρκική Γλώσσα VII
 • 4. Λαϊκή Τέχνη
 • 5. Oθωμανικά
 • 6. -Ιστορία Τέχνης ΙΙ: Oθωμανική και Σύγχρονη Τέχνη
  Η' Εξάμηνο
 • 1-2. Τουρκική Γλώσσα VIII
 • 3. Διπλωματική Εργασία
Για τα μαθήματα που διδάσκουν στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών καθώς και για τη σπουδαιότητα της δημιουργίας ενός τέτοιου Τμήματος στον Ελλαδικό χώρο μάς μίλησαν η κυρία Αιμιλία Θεμοπούλου, ο κ. Ηρακλής Μήλλας καθώς και η κυρία Σοφία Πρόκου.
«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η δημιουργία του Τμήματος διότι γνωρίζοντας έναν τόσο κοντινό γείτονα βοηθούμαστε στο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και την ιστορία μας και να συνυπάρξουμε ειρηνικά στην περιοχή», υπογραμμίζει η κυρία Σοφία Πρόκου επισημαίνοντας ότι η επιστημονική έρευνα που θα παραχθεί μέσα από το συγκεκριμένο Τμήμα θα συμβάλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση». Η ίδια διδάσκει στο Τμήμα το μάθημα της Τουρκικής γλώσσας και κύριος στόχος της είναι «να διδάξει τους φοιτητές να κατανοούν την Τουρκική γλώσσα και να μπορούν να την αναπαράξουν». «Παρότι», όπως η ίδια επισημαίνει, «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, η πλειονότητα των φοιτητών δείχνουν ενδιαφέρον για την τουρκική γλώσσα, αν και στη αρχή ξαφνιάζονται δεδομένου ότι η τουρκική γλώσσα δεν ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και όπως είναι αναμενόμενο προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθησή της».
«Η ίδρυση ενός τέτοιου Τμήματος ήταν κάτι που έλειπε και έπρεπε να γίνει», υπογραμμίζει ο Ηρακλής Μήλλας «Είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να γνωρίσουμε τους γείτονές μας να μην έχουμε μια κατά φαντασία εικόνα τους αλλά καλό είναι να τους μελετήσουμε επιστημονικά. Είναι σωστό να βασιζόμαστε πάνω σε σωστές γνώσεις προκειμένου να χαράξουμε όχι μόνο την εξωτερική ή άλλη πολιτική μας αλλά και τη δική μας προσωπική προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία και τους Τούρκους. Αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό», σημειώνει. O κ. Μήλλας διδάσκει σε αυτό το εξάμηνο το μάθημα της Εισαγωγής στην Τουρκική Λογοτεχνία ενώ στο επόμενο το μάθημα της Εισαγωγής στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας. «Και τα δυο», μας λέει συνεχίζοντας ο ίδιος, «αποσκοπούν να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές με τη γειτονική χώρα όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βάθος αλλά και εύρος. Με την τουρκική λογοτεχνία γνωρίζουμε τον τρόπο που σκέφτεται, οραματίζεται και εκφράζεται η τουρκική κοινωνία. Παράλληλα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη λογοτεχνία και μέσα από μια διάσταση που έχει σχέση με την Ελλάδα. Για παράδειγμα, πώς παρουσιάζεται ο Έλληνας μέσα στην Τουρκική λογοτεχνία. Στο μάθημα 'Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας' προσπαθώ να δείξω τα βασικά πολιτικά ρεύματα και ιδεολογικά ρεύματα των τελευταίων 60 ετών, μέσα από τα οποία κατανοούμε και τις συγκρούσεις που υπάρχουν σήμερα στην Τουρκία».
«Η ίδρυση του Τμήματος αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη βαθύτερη γνώση της ιστορίας του Oθωμανικού κράτους αλλά και της σύγχρονης ιστορία της Τουρκίας, της γλώσσας και του πολιτισμού της. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς μια σφαιρική και βαθύτερη κατανόηση της γειτονικής μας χώρας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων με την χώρα αυτή, υπογραμμίζει κυρία Αιμιλία Θεμοπούλου. Η κυρία Θεμοπούλου διδάσκει το μάθημα της Oθωμανικής Ιστορίας που στόχο έχει «την εκμάθηση της ιστορίας της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις δομές του Oθωμανικού κράτους που αφορούν τις σχέσεις των Μουσουλμάνων και των μη Μουσουλμάνων στην πολυεθνική μουσουλμανική κοινωνία. Η γνώση και η πολυεπίπεδη ανάγνωση αυτών των δομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την γνώση και την κατανόηση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους», σημειώνει η κυρία Θεμοπούλου. «Το μάθημα της Oθωμανικής Ιστορίας» καταλήγει η ίδια, «αποτελεί ένα εργαλείο κατανόησης των μακραίωνων Ελληνοτουρκικών σχέσεων καθώς και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτές εξελίχθηκαν στη νεότερη ιστορία».

Διδάσκοντες / Μάθημα
Αιμιλία Θεμοπούλου / Oθωμανική Ιστορία
Βασίλειος Δαφνοπατίδης / -Τουρκική Γλώσσα
Ελένη Σελλά / Γλωσσολογία
Ηρακλής Μήλλας / -Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία
Μαρία Μαυροπούλου / Τουρκική Γλώσσα
Σοφία Πρόκου / Τουρκική Γλώσσα

Αρχή της σελίδας