ΑΠO ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠO ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #168
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #167
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #165
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #163
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #161
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #160
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #159
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #157
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #155
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #154
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #152
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #151
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #150
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #149
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #147
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #146
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #145
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #143
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #141
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #140
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #139
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #137
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #135
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #134
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #133
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #132
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #128
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #124
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #122
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #120
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #118
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #116
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #115
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #113
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #112
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #110
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #109
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #108
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #107
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #106
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #105
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #104
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #102
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #101
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #100
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #99
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #97
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #96
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #95
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #94
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #93
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #92
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #91
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #90
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #88
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #87
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #86
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #84
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #83
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #82
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #81
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #80
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #79
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #78
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #77
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #76
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #75
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #74
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #73
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #72
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #71
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #70
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #69
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #67-68
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #66
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #65
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #64
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #63
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #62
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #61
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #60
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #58-59
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #57
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #56
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #55
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #54
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #53
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #52
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #51
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #50
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #49
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #48
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #47
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #46
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #45
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #44
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #43
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #42
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #41
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #40
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #39
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #37-38
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #36
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #35
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #34
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #32-33
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #31
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #30
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #29
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #27-28
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #26
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #25
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #24
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #23
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #22
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #20-21
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #19
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #18
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #17
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #15-16
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #14
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #13
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #12
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #11
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #10
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #09
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #08
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #07
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #06
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #05
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #04
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #03
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #02
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #01

Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #44

15/4/2004
Επιμέλεια: Γεράσιμος Ζώρας
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

  • ΠPIN AΠO 40 XPONIA
    Πορεία διαμαρτυρίας μελών της Φιλοσοφικής Σχολής για το Kυπριακό
Όταν, στις αρχές του 1964, η κατάσταση στην Κύπρο ήταν πάλι σε κρίσιμη φάση, οι καθηγητές και οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποίησαν «σιωπηράν πορείαν προς την αμερικανικήν πρεσβείαν», όπως σημειώνει η εφημερίδα «Ακρόπολις» της 5ης Φεβρουαρίου 1964. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: «Ενώ αι πληροφορίαι από την Κύπρον καθίστανται ολονέν ανησυχιτικώτεραι, χθες την πρωίαν οι φοιτηταί της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής άπαντας τους καθηγητάς της Σχολής και ιερωμένους φοιτητάς, φέροντας την σημαίαν του Συλλόγου των, επραγματοποίησαν σιωπηράν πορείαν προς την αμερικανικήν πρεσβείαν, όπου επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας της Φιλοσοφικής Σχολής διά την Κύπρον.

Εν τω μεταξύ τόσον πολύ έχει οξυνθή η κατάστασις εις την μεγαλόνησον, ώστε ο αρχηγός των βρεταννικών δυνάμεων εν Κύπρω στρατηγός Γιαγκ κυκλοφορεί από προχθές εις τας οδούς της Λευκωσίας επιβαίνων τεθωρακισμένου αυτοκινήτου». Στα δεξιά της στήλης δημοσιευόταν φωτογραφία από την πορεία.

Επίσης και η εφημερίδα «Βραδυνή» φιλοξένησε σχετική είδηση και φωτογραφία, την οποία και αναδημοσιεύουμε. Διακρίνονται σε αυτή η σημαία της Σχολής και καθηγητές της (Νικόλαος Τωμαδάκης, Σπυρίδων Μαρινάτος, Γεώργιος Ζώρας, Στυλιανός Kορρές), καθώς και ιερωμένοι φοιτητές, έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Παρόμοιες εικόνες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών, κατά τις εκάστοτε κρίσιμες καμπές του κυπριακού ζητήματος.
  • ΠPIN AΠO 100 XPONIA
    O Γεώργιος Παπανδρέου φοιτητής της Νομικής Αθηνών
Πριν από έναν αιώνα, ο Γεώργιος Παπανδρέου εισήλθε στη Νομική Σχολή Αθηνών, όπου και αποπεράτωσε τις σπουδές του το 1909. Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1909, πέρασε επιτυχώς τις πτυχιακές του εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής καθηγητών. Το σχετικό έγγραφο, που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου, έχει ως εξής:

«Γεωργίου Παπανδρέου εκ Πατρών Έλεγχος εξετάσεων επί διδακτορία της Νομικής, γενομένων εν τω Πανεπιστημίω σήμερον τη 25η Σεπτεμβρίου 1909 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3η μ.μ. ενώπιον των καθηγητών αυτής κ.κ. 1) Κ. Πολυγένους, του Ρωμ. Δικαίου, Κοσμήτορος, 2) Ν. Δαμασκηνού, του Εμπορικού Δικαίου, 3) Δ. Θεοφανοπούλου, του Ρωμ. Δικαίου, 4) Α. Κρασσά, του Ρωμ. Δικαίου, 5) Ν. Καζάζη, της Φιλοσοφίας και Εγκυκλ. Του Δικαίου και προσωρινώς της Πολιτ. Oικονομίας, 6) Ι. Ευταξίου, του Εκκλησιαστ. Δικαίου, 7) Γ. Ι. Αγγελοπούλου, του Διοικητικού Δικαίου, 8) Γ. Στρέϊτ, του Δημοσίου και Iδιωτ. Διεθνούς Δικαίου (απών), 9) Ν. Γουναράκη, του Ποινικού Δικαίου και της Ποιν. Δικονομίας (απών), 10) Α. Ανδρεάδη, της Δημοσιονομίας και στατιστικής (απών). Μετά την εξέτασιν, αποχωρήσαντος του υποψηφίου Γεωργ. Παπανδρέου οι κ.κ. καθηγηταί, λαβόντες υπ' όψιν τάς τε εγγράφους και προφορικάς εξετάσεις αυτού, εξήγαγον το γενικόν πόρισμα της βαθμολογίας, αποβάν ίσον τη σημειώσει Λίαν Καλώς.

O Κοσμήτωρ Κ. Πολυγένης.
Oι Καθηγηταί».

Αρχή της σελίδας