ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #99
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #62
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #50
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #49
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #48
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #47
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #46
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #45
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #44
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #43
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #42
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #41
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #40
Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #39

Τα μουσεία του ΕΚΠΑ #48

15/6/2004
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Τα μουσεία του ΕΚΠΑΤο Μουσείο Φαρμακολογίας

Στο φύλλο αυτό παρουσιάζουμε το Μουσείο Φαρμακολογίας τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα μουσείο που η προσφορά του αφορά ευρύτερα την ανάδειξη της επιστήμης της Ιατρικής Φαρμακολογίας σε διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Εκθέματα του ΜουσείουΤο Μουσείο Φαρμακολογίας ανήκει και λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε από το Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας και στεγάζεται (μέχρι την δημιουργία καταλληλότερων χώρων) στους χώρους του Εργαστηρίου.

Τα θέματα που αφορούν στους χώρους, το προσωπικό και τα οικονομικά του Μουσείου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ειδικότερα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μουσείο είναι ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας καθώς και την μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη κοινωνία.

Το Μουσείο Φαρμακολογίας: α) έχει δημιουργήσει διδακτικές και επιστημονικές συλλογές ερευνητικών συσκευών, φαρμακευτικών σκευασμάτων, συγγραμμάτων και γενικότερα υλικού σχετικού με τη φαρμακολογική έρευνα, μέρος των οποίων και διατηρεί σε εκθεσιακούς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης,

β) δέχεται με πρόσκαιρο ή μόνιμο δανεισμό αντικείμενα άλλων συλλογών τα οποία εκθέτει στους χώρους του,

γ) συνεργάζεται με συγγενείς οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

δ) δημιουργεί και αναπτύσσει δραστηριότητες για τη συντήρηση του υλικού του σε ανάλογα εργαστήρια,

ε) χρησιμοποιείται για τις διδακτικές ανάγκες του Μορφολειτουργικού Τομέα, αλλά και από άλλους Τομείς ή Τμήματα με παρεμφερή ενδιαφέροντα,

στ) συμβάλλει στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ζ) επιτρέπει την επίσκεψη (μετά από απόφαση της διοικήσεώς του) σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και

η) οργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, τοπικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που κρίνεται ότι βοηθούν στη διάδοση της γνώσης που αποτυπώνουν τα αντικείμενα του Μουσείου και στην ανάδειξη της επιστήμης της Ιατρικής Φαρμακολογίας.

Συλλογές του Μουσείου

Oι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από πέντε (5) τμήματα: Τμήμα Αρχείου, Τμήμα Εργαστηριακής Τεχνολογίας, Τμήμα Συγγραμμάτων και Εντύπου Υλικού Ιστορίας της Φαρμακολογίας, Τμήμα Εκπαιδευτικού Υλικού και Τμήμα Συντήρησης και Φωτογράφισης. Στις υποχρεώσεις του Μουσείου είναι η διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών του, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσής τους, την αναστολή της διαδικασίας διάβρωσης, καθώς και την αποκατάσταση των αντικειμένων, όπου αυτή είναι αναγκαία. Για τις συλλογές συγκροτούνται στο Μουσείο αρχεία καταγραφών, φωτογραφιών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση αφορά στη συμβατική και μηχανογραφημένη διαδικασία συλλογής, οργάνωσης, αποθήκευσης και διακίνησης του πληροφοριακού υλικού που σχετίζεται με την προέλευση και την επιστημονική μελέτη των αντικειμένων των συλλογών.

Εκθέματα του ΜουσείουΛειτουργία του Mουσείου

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Μουσείο στηρίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η λειτουργία του Μουσείου στηρίζεται και από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εργαστηρίου, οι οποίοι δύνανται να εργασθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Το Μουσείο παραμένει ανοικτό και τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 μέχρι τις 15:00. Η είσοδος είναι ανοικτή (δωρεάν) σε όλους. Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ και στους φοιτητές μετά από έγκριση της Διευθύνσεως του Μουσείου. Ωστόσο, ο δανεισμός ή η μετακίνηση αντικειμένου της συλλογής από το Μουσείο δεν επιτρέπεται παρά μόνο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και έγκριση του Διευθυντή.

Εταιρεία Φίλων του Μουσείου

Η διοίκηση του Μουσείου συνεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του με την Εταιρεία Φίλων του Μουσείου Φαρμακολογίας, η οποία είναι υπό ίδρυση, θα αποτελεί ανεξάρτητο σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.) και η λειτουργία της θα διέπεται από ιδιαίτερο καταστατικό.

Η προσωρινή Διοίκηση του Μουσείου

Το Μουσείο διοικείται από τον Διευθυντή και από την Επιτροπή του Μουσείου. Έργο της Επιτροπής του Μουσείου είναι η φροντίδα για τις συλλογές, την υλική υποδομή, την εξεύρεση και διάθεση των πιστώσεων, το προσωπικό του Μουσείου, καθώς και για τη δομή, τη λειτουργία και την εκπαιδευτική και ερευνητική του πολιτική. Η Επιτροπή είναι γνωμοδοτική και δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. Στην παρούσα φάση, το Μουσείο Φαρμακολογίας διοικείται από προσωρινή διοικητική επιτροπή αποτελούμενη από τους: Ιωάννη Στ. Παπαδόπουλο (Αναπλ. Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Υπεύθυνο του Μουσείου Φαρμακολογίας), Παν. Γαλανοπούλου-Κούβαρη (Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας), Χ. Καραγεωργίου (Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας), Χ. Λιάπη (Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας) και Απ. Ζάρρο (προπτυχιακό φοιτητή, συνεργάτη του Εργαστηρίου Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών). Πρόσφατα, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (14-15 Φεβρουαρίου 2004), η εργασία των μελών της επιτροπής σχετικά με την οργάνωση και την ανασυγκρότηση του Μουσείου, έλαβε τιμητική διάκριση.

Σχετικά με το Mουσείο Aνατομίας

Σχετικά με την παρουσίαση του Μουσείου Ανατομίας του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής στο Kαποδιστριακό (αρ. φύλλου 47, 1-6-2004) ο καθηγητής κ. Ν. Παπαδόπουλος μας ενημερώνει ότι την τελευταία 20ετία, τόσον επί Καθηγεσίας του αειμνήστου Ιωάννου Βλάχου, όσον και επί της δικής του, μέχρι σήμερα, «ψυχή» της αναδιοργανώσεως του Μουσείου Ανατομίας, αλλά και υπεύθυνη του εν συνεχεία εμπλουτισμού του και συντήρησής του είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργαστηρίου κυρία Ευθυμία Μομφερράτου (συνεπικουρούμενη από τον Επικ. Καθηγητή κ. Δ. Λάππα), η οποία αφιερώθηκε, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος, σ' αυτό το έργο με το πάθος της τελειότητας, που την διακρίνει σε όλη την πανεπιστημιακή πορεία της.


Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας