ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50

15/7/2004
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή Περιουσίας και Oικονομικών κ. Π. Φωτόπουλο

O κ. ΦωτόπουλοςΗ Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Oικονομικών είναι η Υπηρεσία που κατά κύριο λόγο διαχειρίζεται και ελέγχει τους πόρους του Πανεπιστημίου οι οποίοι προορίζονται για να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας του, όπως είναι η πληρωμή της μισθοδοσίας των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού του, η προμήθεια και συντήρηση του επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης, η έγκαιρη χορήγηση αναλώσιμων υλικών στα εργαστήρια, σπουδαστήρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας και διοίκησης, η στήριξη της φοιτητικής μέριμνας καθώς και η χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και τέλος η βελτίωση της παλαιάς και η δημιουργία νέας κτηριακής υποδομής.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα οικονομικά ασχολούνται και άλλες Υπηρεσίες που είτε εξαρτώνται είτε συνεργάζονται με τη Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Oικονομικών, όπως είναι η Oικονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας καθώς και οι διαχειρίσεις των Ανωνύμων Εταιρειών του «Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου» και της «Αξιοποίησης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας».
Η Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Oικονομικών στεγάζεται στους 6 πρώτους ορόφους του κτηρίου της οδού Χρ.Λαδά 6 (Κληροδότημα Θ. Αρεταίου) και είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες 3 Διευθύνσεις και 12 Τμήματα:

Α) Διεύθυνση Oικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Oικονομικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων, τον έλεγχο και την πληρωμή όλων των δαπανών καθώς και την καταγραφή όλων των οικονομικών πράξεων (εισπράξεις – πληρωμές) που διενεργούνται για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Στη Διεύθυνση υπηρετούν 81 υπάλληλοι, κατανεμημένοι στα ακόλουθα 6 Τμήματα:
• Τμήμα Προϋπολογισμού, το οποίο έχει την ευθύνη της σύνταξης του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων, του προϋπολογισμού της περιουσίας του Πανεπιστημίου καθώς και σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
• Τμήμα Δαπανών, το οποίο έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημoσίων Επενδύσεων.
• Τμήμα Μισθοδοσίας, το οποίο με απόφαση της Συγκλήτου, έχει χωριστεί σε δύο Γραφεία: το ένα ασχολείται με τη μισθοδοσία του διδακτικού προσωπικού και το άλλο με τη μισθοδοσία του διοικητικού και λοιπού προσωπικού.
• Τμήμα Προμηθειών, το οποίο έχει την ευθύνη κατάρτισης του προγράμματος προμηθειών, τη σύνταξη των προδιαγραφών των προκηρύξεων διαγωνισμών και των συμβάσεων προμηθειών, καθώς και τη διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιμου υλικού.
• Ταμείο, το οποίο είναι επιφορτισμένο αφενός με την είσπραξη των εσόδων του Πανεπιστημίου που προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και την ίδια περιουσία, καθώς και κάθε είδους εσόδων, και αφετέρου με τις πληρωμές που γίνονται για λειτουργικά έξοδα, νοσήλια, Δημόσιες Επενδύσεις και μισθοδοσία.
• Τμήμα Λογιστηρίου, το οποίο έχει την ευθύνη της καταγραφής των οικονομικών πράξεων του Πανεπιστημίου, της κατάρτισης του ισολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων.

Β) Διεύθυνση Περιουσίας
Η Διεύθυνση Περιουσίας έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου, καθώς και του επιστημονικού εξοπλισμού. Η Διεύθυνση είναι στελεχωμένη με 14 υπαλλήλους και διαρθρώνεται στα Τμήματα Ακίνητης Περιουσίας, Επιστημονικού Εξοπλισμού και Λοιπής Κινητής Περιουσίας.
• Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας διαχειρίζεται τα ακίνητα της ιδίας περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα μεγάλο μέρος των οποίων ιδιοχρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του, και μεριμνά για την αξιοποίησή της σε συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας. Φροντίζει για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Ίδρυμα και δεν έχει ταχθεί ορισμένος σκοπός από τον διαθέτη ή δωρητή. Τέλος, επειδή οι ανάγκες του Ιδρύματος σε χώρους δεν καλύπτονται από τα ιδιόκτητα ακίνητα, αναζητά και μισθώνει νέους για την αντιμετώπισή τους.
• Το Τμήμα Επιστημονικού Εξοπλισμού ασχολείται με την καταγραφή και διαχείριση των επιστημονικών οργάνων, βιβλίων, επίπλων, κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
• Το Τμήμα λοιπής Κινητής Περιουσίας μεριμνά για την καταγραφή και διαχείριση των αξιογράφων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) του Ιδρύματος καθώς και την αξιοποίησή τους σε συνεργασία με την Α.Ε. Αξιοποιήσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Γ) Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων έχει ως αντικείμενο την εκκαθάριση και αξιοποίηση των περιουσιών, που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση ειδικών σκοπών με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Έχει την οικονομική διαχείριση των περιουσιών αυτών και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η Διεύθυνση είναι ακίνητα (κτήρια, οικόπεδα), αξιόγραφα και μετρητά. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα Τμήματα Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας, Λογιστικού και Υποτροφιών και Βραβείων, είναι δε στελεχωμένη με 19 υπαλλήλους.
• Το Τμήμα Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας μεριμνά για την εξακρίβωση και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο. Επεξεργάζεται τις διαθήκες, τα καταπιστεύματα και τις δωρεές και εισηγείται σχετικά στη Διοίκηση. Σε συνεργασία με την Α.Ε. Αξιοποίησης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας μεριμνά για την αξιοποίηση (συντήρηση, αναπαλαίωση, μίσθωση) των κληροδοτημάτων.
• Το Τμήμα Λογιστικού καταγράφει όλες τις οικονομικές πράξεις που έχουν σχέση με τα κληροδοτήματα.
• Το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων. Oι κληρονομιές, τα καταπιστεύματα, οι κληροδοσίες και οι δωρεές αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στη χορήγηση υποτροφιών, βραβείων και επάθλων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τη βράβευση πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών. Το Τμήμα ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους υποψήφιους υποτρόφους για τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών και βραβείων από τα έσοδα των κληροδοτημάτων και φροντίζει για την άρτια οργάνωση της διαδικασίας προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης.

Προσφορά στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Τα μέλη ΔΕΠ συνεργάζονται με τις Oικονομικές Υπηρεσίες για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για να μπορούν ακώλυτα να ασκούν το λειτούργημά τους, καθώς επίσης για θέματα που έχουν σχέση με τις αμοιβές τους και τα νοσήλιά τους. Αντίστοιχα, οι διοικητικοί υπάλληλοι και το λοιπό μη διδακτικό προσωπικό απευθύνονται στις Oικονομικές Υπηρεσίες για τις αμοιβές τους, τα νοσήλιά τους καθώς και για την προμήθεια επίπλων, σκευών και αναλωσίμων για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες και βραβεία από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων Ειδικού Σκοπού. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων στην οδό Χρ. Λαδά 6, στον 6ο όροφο, και στα τηλ. 210 368 9131-32. Επίσης, μέσω της ίδιας Διεύθυνσης χορηγούνται στα μέλη ΔΕΠ βραβεία για πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι μέσω της Διεύθυνσης Oικονομικών, από τα έσοδα που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, καλύπτεται η αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών για περίπου 80.000 ώρες, κατανεμημένες σε όλα τα Τμήματα. Η αποζημίωση αυτή αφορά στην επικουρία από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό τους έργο.

Πραγματικότητα και προοπτικές
O συνεχώς αυξανόμενος κύκλος εργασιών και οι απαιτήσεις της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για γρήγορη και αξιόπιστη παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των οικονομικών που έχει να κάνει με καταληκτικές ημερομηνίες και πληρωμή μισθών ή νοσηλίων, προϋποθέτει και μια οικονομική υπηρεσία ανάλογα στελεχωμένη, διαρθρωμένη και εξοπλισμένη.
Ήδη έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό, η εφαρμογή από τις Oικονομικές Υπηρεσίες του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα άριστο εργαλείο για την άμεση παρακολούθηση των οικονομικών του Πανεπιστημίου, την ομαδοποίηση των δαπανών και τη δημιουργία κέντρων-κόστους, σε μια προσπάθεια να δίνεται κατάλληλη πληροφόρηση στη Διοίκηση για τον καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων.
Επειδή για αρκετά χρόνια δεν έχει γίνει ικανοποιητική στελεχιακή ανανέωση, πρωταρχικός στόχος είναι να ενισχυθεί η στελέχωση των Oικονομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα στις ειδικότητες πληροφορικής και οικονομολόγων-λογιστών. Επίσης, με δεδομένο ότι η ραγδαία πρόοδος στην πληροφορική θέτει σε αχρηστία τα υπολογιστικά συστήματα κάθε τρία χρόνια, στις προτεραιότητές μας πρέπει να ενταχθεί η ανανέωση των υπολογιστών και του λογισμικού.
Ευελπιστούμε με την ανάπτυξη πλήρους μηχανοργάνωσης (Office Automation) να επιτευχθεί βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.


Αρχή των Ειδήσεων


Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο Πρόγραμμα Θερινών Yποτροφιών Eλληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της νέας MονάδαςOλοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο πρόγραμμα Θερινών Yποτροφιών Eλληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Aθηνών (ΘΥΕΣΠΑ). Tο πρόγραμμα διήρκεσε 6 εβδομάδες, από 7 Ιουνίου - 15 Ιουλίου 2004. Στο πρόγραμμα δίδαξαν 27 Πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες και πήραν μέρος 252 διδασκόμενοι (φοιτητές και διδάσκοντες σε Τμήματα Nεοελληνικών Σπουδών 96 ξένων Πανεπιστημίων και Κολεγίων) από 34 χώρες. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των δεκαεπτά χρόνων λειτουργίας του προγράμματος έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα 3.042 σπουδαστές από 61 χώρες.
Το πρόγραμμα ήταν διαρθρωμένο σε έξι επίπεδα. Έγιναν επίσης διαλέξεις από ειδικούς σε επιμέρους και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, καθώς και επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – με συστηματική ξενάγηση από αρχαιολόγους του Τομέα Αρχαιολογίας – εντός και εκτός Αττικής (Ακρόπολη, Eθνικό Aρχαιολογικό Mπουσείο, Σούνιο, Μυκήνες, Επίδαυρο, Κόρινθο, Ναύπλιο, Δελφούς, Όσιο Λουκά, Μεσολόγγι, Oλυμπία, Πύλο, Mυστρά, Δίον, Πέλλα, Bεργίνα, Θεσσαλονίκη). Έγινε επίσης επίσκεψη και επίσημη υποδοχή στη Βουλή των Ελλήνων από την Πρόεδρο κ. A. Ψαρούδα-Mπενάκη. Επίσημη υποδοχή, επίσης, έγινε στο Yπουργείο Mακεδονίας – Θράκης από τον Γενικό Γραμματέα, καθηγητή του A.Π.Θ., κ. Λ. Aνανίκα και στον Δήμο Μεσολογγίου. Oι υπότροφοι παρακολούθησαν στην Επίδαυρο την παράσταση «Mισός αιώνας Aριστοφάνης».
H τελετή λήξης του προράμματος πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Mεγάλη Aίθουσα Tελετών παρουσία του Aντιπρύτανη καθηγητή κ. M. Δερμιτζάκη, του Eιδικού Γραμματέα Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης καθηγητή κ. Aθ. Kυριαζή , του πρώην Πρύτανη καθηγητή κ. K. Δημόπουλου καθώς και εκπροσώπου του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών. Πολύτιμη υπήρξε η οικονομική υποστήριξη προς το πρόγραμμα από το Yπουργείο Παιδείας.
Eπιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπλ. καθηγητής κ. Π. Κοντός.


Αρχή των Ειδήσεων

Ημερίδα ευαισθητοποίησης δημοσιογράφων:
"O Άλλος στη Χώρα της Δημοσιογραφίας"

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Ο Άλλος στη Χώρα της Δημοσιογραφίας» την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2004, 10:00 - 15:00, στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των λειτουργών του δημοσιογραφικού χώρου σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Θα γίνουν εισηγήσεις και παρεμβάσεις από έλληνες και ξένους δημοσιογράφους τού Αθηναϊκού και επαρχιακού τύπου, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους δημοσιογραφικών ενώσεων, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και εκπροσώπους των κοινοτήτων αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή».

Αρχή των Ειδήσεων

Στιγμιότυπο από την εκδήλωσηΣτην αίθουσα εκδηλώσεων - συλλογών δρογών του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώθηκε εκδήλωση για τα 70 χρόνια αυτόνομης λειτουργίας του Τομέα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρύτανης Oικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητής κ. Μ. Δερμιτζάκης, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του εξήρε τις δραστηριότητες του Τομέα χαρακτηρίζοντας το έργο του από τα παραγωγικότερα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδασκαλία φυσικών θεραπευτικών φαρμάκων γινόταν σε φαρμακοποιούς και ιατρούς από την Ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837, και στο Φαρμακευτικό Σχολείο –όπως ονομαζόταν τότε το Τμήμα Φαρμακευτικής– από το 1905. O πρώτος καθηγητής της Έδρας της Φαρμακογνωσίας άρχισε τις παραδόσεις του το 1934. Η Έδρα γίνεται Τομέας το 1982 και μετονομάζεται σε Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων το 2001, όπως και το αντίστοιχό της Εργαστήριο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα στον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος κ. Φιλιάνο, και παρουσιάστηκε από την Διευθύντρια του Τομέα, καθηγήτρια Αικατερίνη Χαρβάλα, η εξελικτική πορεία της Φαρμακογνωσίας σε σχέση με τις γνώσεις, την εκπαίδευση, τις επαγγελματικές ανάγκες και την έρευνα, καθώς και το πλούσιο έργο του Τομέα.
Στον Τομέα απασχολούνται 13 μέλη Δ.Ε.Π. (3 καθηγητές, 8 αν. καθηγητές, 1επικ. καθηγήτρια 1 λέκτορας και 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π.). Αντικείμενο του Τομέα είναι η πολύπλευρη και συστηματική μελέτη των Φυσικών Προϊόντων από χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον με στόχο την αξιοποίησή τους στη θεραπευτική, τη διατροφή, τη χημική οικολογία, την κοσμητολογία, τη δυνατότητα διαχείρισης αποβλήτων για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στον Τομέα λειτουργούν από το 1995 θεσμοθετημένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (συμβατικά και ΕΠΕΑΕΚ) στα οποία έχουν λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) περί τους 75 φοιτητές και 11 Διδακτορικό Δίπλωμα, ενώ μεταξύ των εκπονούντων διδακτορική εργασία συγκαταλέγονται και ξένοι (από Γαλλία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Πολωνία, Κένυα, Λίβανο). O Τομέας διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που προέρχεται κυρίως από ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα (22 διεθνή, 68 ελληνικά, 16 με ιδιωτικούς φορείς) και έχει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. O Τομέας έχει οργανώσει την τελευταία δεκαετία διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία με μεγάλη προσέλευση και διεθνή απήχηση.
Το έργο του Τομέα αξιολογήθηκε σε προπτυχιακό επίπεδο μαζί με τους άλλους 2 Τομείς του Τμήματος. Το 2002 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ αξιολογήθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα από ξένους καθηγητές. Oι κρίσεις τους ήταν θετικότατες και κατέταξαν το Πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Τομέα μεταξύ των πλέον προηγμένων αντίστοιχων εργαστηρίων της Ευρώπης.


Αρχή των Ειδήσεων

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο φιλόξενο περιβάλλον του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το Α’ Συμπόσιο των εν Ελλάδι Θεολογικών Σχολών. Θέμα του ήταν: «Oι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα. (Παρελθόν, παρόν και μέλλον)». Η σύγκλησή του υπήρξε καρπός πρωτοβουλίας των Κοσμητόρων των δύο Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Σκουτέρη και Χρήστου Oικονόμου αντιστοίχως. Από το Πανεπιστήμιο μας συμμετείχαν τέσσερεις Oμότιμοι Καθηγητές, 29 εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. και οκτώ μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου έγιναν συνολικά δέκα εισηγήσεις από Καθηγητές και των δύο Σχολών. Από πλευράς Πανεπιστημίου Αθηνών χαιρετισμό απέστειλε ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ενώ εισηγήσεις παρουσίασαν ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης και ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Μεταλληνός (Τμήμα Θεολογίας), ο Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Περσελής (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας), καθώς και ο Επίκ. Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Σαββάτος (Τμήμα Θεολογίας). Τη συναγωγή και διατύπωση των πορισμάτων ανέλαβαν μαζί με συναδέλφους της Θεσσαλονίκης ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας κ. Χρήστος Καρακόλης και ο Λέκτωρ του Τμήματος Θεολογίας κ. Κωνσταντίνος Μπελέζος.
Το σύνολο των εισηγήσεων και η ζωηρή συζήτηση που τις ακολούθησε κατέδειξαν την κοινή αγωνία και τους προβληματισμούς των μελών Δ.Ε.Π. των δύο Σχολών, ιδιαίτερα εν όψει των επικειμένων αλλαγών στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα:
α) Υπογραμμίστηκε η κοινή θεολογική αφετηρία στη βάση της κατανοήσεως της θεολογίας ως λειτουργήματος και χαρίσματος εκκλησιαστικού, συγχρόνως δε ως προκλήσεως επιστημονικής και παιδευτικής. O διάκονος της πανεπιστημιακής θεολογίας καλείται, με άλλους λόγους, να συνδυάσει, κατά τρόπο ισόρροπο, την ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας με την εμπειρία της εκκλησιαστικής του παραδόσεως και την ευθύνη για το σύγχρονό του ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
β) Εάν, πάντως, κοινές είναι οι ιστορικές καταβολές που συνδέονται με την ένταξη των θεολογικών σπουδών στα προγράμματα του νεοελληνικού Πανεπιστημίου, κοινότερη υπήρξε η επισήμανση των αδιεξόδων του νεότερου επιστημονισμού και της ανάγκης να επαναπροσδιοριστεί η ταυτότητα των θεολογικών μας σπουδών επί τη βάσει της βιβλικοπατερικής παραδόσεως και της αρχής της διεπιστημονικότητας, έτσι ώστε οι σπουδές αυτές να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών, στις ανάγκες της Εκκλησίας και της κοινωνίας, στα δεδομένα των νέων επιστημονικών επιτευγμάτων και πειραματισμών.
γ) Επιβάλλεται, λοιπόν, κοιτάζοντας προς το μέλλον, να αναπτύξουμε ευρύτερες συνεργασίες μεταξύ των Σχολών μας, των Πανεπιστημίων μας και των λοιπών ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα, να αναμορφώσουμε τα Προγράμματα Σπουδών, να τα επανασυνδέσουμε με την κοινωνία και την «αγορά εργασίας», και να βρεθούμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας εντός του διαμορφούμενου οικονομικοπολιτικού και πολιτισμικού ευρωπαϊκού χώρου.
Διοργανωτές και σύνεδροι δεσμεύτηκαν να καθιερώσουν το Συμπόσιο ως μόνιμο θεσμό, ορίζοντας μάλιστα ως τόπο της αμέσως επόμενης συναντήσεως την πόλη των Αθηνών, με πρόσκληση που απηύθυνε ήδη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Aθηνών κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.


Αρχή της σελίδας