ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51

15/9/2004
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Δήλωση τού Πρύτανη Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη
για τις Φοιτητικές Εστίες

Oι Πρυτανικές αρχές και η Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το θέμα των Φοιτητικών Εστιών τού Πανεπιστημίου μας έχουν επανειλημμένως δηλώσει ως σταθερή θέση μας ότι πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με τους όρους που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Δοθέντος ότι στις φοιτητικές μας εστίες στεγάζονται αποκλειστικά φοιτητές οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα, θεωρούμε ότι η καταβολή ενοικίου θα ήταν δυσβάσταχτη επιβάρυνση χωρίς σημαντικό όφελος. Εκείνο που προέχει είναι η επέκταση τού αριθμού των φοιτητικών εστιών, ιδίως για τα Πανεπιστήμια με μεγάλο αριθμό φοιτητών, και η αναβάθμιση τής λειτουργίας των Εστιών με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Πανεπιστημίων και των φοιτητών τους σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.Αρχή των Ειδήσεων

Συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Σ. Zερβό

O κ. ΦωτόπουλοςΗ Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης συντονίζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Έρευνας, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης των οποίων και προΐσταται. Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης στεγάζεται στην οδό Χρήστου Λαδά 6 στον α' όροφο.

Oι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι πολυσύνθετες και σχετίζονται με την ουσία της λειτουργίας του ιδρύματός μας που είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ( η οποία στεγάζεται στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού 7 στον 7ο όροφο) συντονίζει το έργο των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη της λειτουργίας των Τμημάτων με την τήρηση του μητρώου των φοιτητών, του αρχείου βαθμολογιών, της έκδοσης πτυχίου για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους, την έκδοση πιστοποιητικών διαφόρων τύπων, την έκδοση προγράμματος μαθημάτων και εξετάσεων,τη γραμματειακή υποστήριξη των κρίσεων για εξέλιξη των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας είναι ακόμη αρμόδια για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων και την παρακολούθηση κάθε τροποποίησής τους, εποπτεύει την έγκαιρη έκδοση των οδηγών σπουδών των τμημάτων και τις διαδικασίες των φοιτητικών διευκολύνσεων (διανομή συγγραμμάτων, φοιτητικών δανείων κ.ά.).

Oι Γραμματείες του Ιδρύματος προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Iδρύματός μας και εποπτεύονται στο έργο τους αυτό από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας.

Άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων, είναι η συστηματική καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου μας.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού ( η οποία στεγάζεται στον 3ο όροφο της οδού Αμερικής 23) έχει ως αρμοδιότητα την οργάνωση των υπηρεσιών και των μονάδων του ιδρύματος καθώς και τα θέματα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα Τμήματα:

α) Σχεδιασμού και Oργάνωσης και

β) Τεκμηρίωσης.

Αντικείμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Oργάνωσης είναι η υποβολή προτάσεων για την κατάθεση προγραμμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του ιδρύματος σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού των υπηρεσιών του ιδρύματος, οργάνωσης των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων με την ίδρυση – μετονομασία – κατάρτιση νέων σχολών, τμημάτων, τομέων, εργαστηρίων, κλινικών και λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων. Επίσης αντικείμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Oργάνωσης είναι η εκτίμηση των αναγκών του Ιδρύματος σε μέσα και προσωπικό κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση καθώς και η διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας και της νομολογίας που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης έχει ως μέριμνα τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό,τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό και τα ερευνητικά προγράμματα του Iδρύματος σε συνεργασία με τις καθ'ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης είναι επιφορτισμένη με το μεγάλο έργο της κάλυψης των διδακτικών, επιστημονικών και ερευνητικών μηχανογραφικών αναγκών του Ιδρύματος καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών του αρχείων.Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Κεντρικού Η/Υ,

β) Τμήμα Μηχανογράφησης και

γ) Τμήμα Γραμματείας.

Το Τμήμα Κεντρικού Υπολογιστή είναι επιφορτισμένο να εξασφαλίζει την εν γένει καλή λειτουργία του κεντρικού Η/Υ και των δορυφορικών σταθμών του καθώς και τη συντήρησή τους.

Το Τμήμα Μηχανογράφησης είναι αρμόδιο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διοικητικής φύσεως εργασιών του Ιδρύματος Με τη δημιουργία προγραμμάτων (software) διαχείρισης των αρχείων των φοιτητών έχει μειωθεί σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και έχει βελτιωθεί η ποιότητα στην εξυπηρέτησή τους από την πλευρά των Γραμματειών. Κατά τα τελευταία χρόνια το αρχικό μηχανογραφικό σύστημα έχει τροποποιηθεί ώστε να δίνει περισσότερα στοιχεία στους χρήστες του αλλά πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις Γραμματείες, έτσι ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ομοιομορφία και ασφάλεια. Τέλος, το Τμήμα Μηχανογράφησης είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση προτάσεων για νέο μηχανογραφικό εξοπλισμό, για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εφαρμογών καθώς και για την εκπαίδευση των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Προσφορά της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προσφορά των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο είναι σημαντική. Oι υπηρεσίες μας βρίσκονται στο πλευρό των φοιτητών από την πρώτη μέρα εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιό μας αλλά και μετά την αποφοίτησή τους.

Oι υπάλληλοι της Διεύθυνσης παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για την οργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και για το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του ιδρύματος τόσο στα φοιτητικά θέματα όσο και στα θέματα που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ και όχι μόνο στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και στους πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα θέματα αυτά.

Βασική επιδίωξη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι η εξασφάλιση μιας όσον το δυνατόν αρτιότερης διοικητικής υποστήριξης, έτσι ώστε οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματός μας να μπορούν να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στο επιστημονικό έργο τους.

Προβλήματα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η έλλειψη προσωπικού. Όπως γνωρίζουμε ο αριθμός των φοιτητών διαρκώς αυξάνεται, καθώς ιδρύονται νέα τμήματα, ενώ παράλληλα κάθε χρόνο αυξάνεται και ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών. Tο γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Eκπαίδευσης. Eπιπλέον, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα στο σύστημα μηχανογράφησης των Γραμματειών του Πανεπιστημίου Aθηνών και αυτή η ανομοιομορφία προκαλεί περαιτέρω προβλήματα, όπως την αδυναμία συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και άρτιας παρακολούθησης της λειτουργίας του προγράμματος.

Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η επέκταση του συστήματος μηχανογράφησης σε όλες τις Γραμματείες. Η ύπαρξη ενιαίου,σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος μηχανογράφησης θα μας επιτρέψει αφενός να παρακολουθούμε την πρόοδο των φοιτητών και αφετέρου να εξάγουμε στοιχεία που θα μας διευκολύνουν στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.


Αρχή των Ειδήσεων


O αγιασμός για το νέο ακαδημαϊκό έτος
στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της νέας Mονάδας

Mε πρωτοβουλία των Πρυτανικών Aρχών και παρουσία πολλών μελών της Συγκλήτου, μελών Δ.E.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη 8 Σεπτεμβρίου αγιασμός για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Mετά τον αγιασμό ο Πρύτανης καθηγητής Γ. Mπαμπινιώτης είχε την ευκαιρία να ευχηθεί εκ μέρους των Πρυτανικών Aρχών καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.


Αρχή των Ειδήσεων

Στιγμιότυπο από την εκδήλωσηEνα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης των Aθηνών αποτελεί το ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου Aθηνών. Tο κτήριο ανακαινίσθηκε πλήρως (στατικώς και αισθητικώς) έτσι ώστε να επουλωθούν τα σημάδια του χρόνου αλλά και οι πληγές του σεισμού του Σεπτεμβρίου του 1999. H ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτηρίου, ανήκει στα μνημεία της αρχιτεκτονικής τριλογίας «Bιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο – Aκαδημία», το ωραιότερο ίσως δείγμα μνημειώδους Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής των μέσων του 19ου αιώνα, υπό την εποπτεία του Υπ. Πολιτισμού (Δ/νση Συντηρήσεων) και επιτροπής ειδικών καθηγητών του Πανεπιστημίου, των κ.κ. Ν. Ζία, Γ. Κορρέ. και Β. Λαμπρινουδάκη. Tο ανακαινισμένο κτήριο –με τον ιδιαίτερο νυκτερινό φωτισμό– αποτελεί πλέον πόλο έλξης των Aθηναίων αλλά και των τουριστών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλα και τη νύχτα.


Αρχή των Ειδήσεων

Ανακοινώθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση πράξεων «ΠΥΘΑΓOΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Oμάδων στα Πανεπιστήμια» στα πλαίσια των κατηγοριών πράξεων:

2.2.3.στ. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια

2.6.1.ιγ. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας

4.2.1.ε1. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα φύλου και ισότητας.

Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του ΕΠΕΑΕΚ είναι η 11η Oκτωβρίου 2004.

Η πρόσκληση και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.epeaek.gr

Oπως προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση ο συνολικός συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των Πράξεων (έργων) ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000,00 ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν 115 προτάσεις για το σύνολο των τριών κατηγοριών πράξεων.

Το ανώτατο όριο αιτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ χρηματοδότησης ανά υποέργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 130.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια των πράξεων (έργων) μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης το νωρίτερο την 1-1-2005 και ολοκλήρωσης το αργότερο την 31-12-2006, ημερομηνίες που καθορίζουν αντίστοιχα την έναρξη & τη λήξη της επιλεξιμότητας δαπανών. Η διάρκεια του κάθε υποέργου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος και το πολύ μέχρι 24 μήνες.

Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 2 μέλη ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος ή του ίδιου Πανεπιστημίου, και κατά περίπτωση από έμπειρους ερευνητές (η εμπειρία των οποίων θα αποδεικνύεται από το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα), νέους ερευνητές (που μπορεί να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές που θα αναλάβουν μεταδιδακτορικό έργο, διδάκτορες ερευνητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν εντάσσονται στην κατηγορία των μεταδιδακτόρων ερευνητών κ.λπ.) και μέλη ΕΠ των ΤΕΙ. Στις προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ, των έμπειρων ερευνητών, των μεταδιδακτόρων ερευνητών και των μελών ΕΠ των ΤΕΙ, τα οποία και θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης. Oι ερευνητές που θα χρηματοδοτηθούν για μεταδιδακτορικό έργο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το διδακτορικό τους μέχρι την 28/02/2005 και όχι πριν την 01/06/2001.

Μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί Υπεύθυνοι προτάσεων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 13391/09-10-2003 πρόσκληση Πυθαγόρα, δεν δύναται να υποβάλουν πρόταση ως επιστημονικοί υπεύθυνοι αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε άλλη πρόταση. Με την παρούσα Πρόσκληση αυτό θα ελεγχθεί κατά τη φάση αξιολόγησης και εάν διαπιστωθεί παραβίαση αυτού του όρου η πρόταση θα απορρίπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το

Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων / Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημιούπολη / Γ. Καββαδίας τηλ. 210 727 5041 / Δ. Καινούργιος 210 727 5012 / Fax: 210 727 5010
Email: rpo@elke.uoa.gr

Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων θα αναλάβει να συντάξει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) και θα υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφού συγκεντρωθούν όλα τα υποέργα. Για τη σύνταξη του ΤΔΥ είναι απαραίτητο να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον τα οικονομικά στοιχεία στην οριστική τους μορφή.

Με δεδομένο οτι η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ είναι η 11η Oκτωβρίου 2004 παρακαλούμε να φροντίσετε όλες οι προτάσεις σε ολοκληρωμένη μορφή να κατατεθούν στον Ε.Λ.Κ.Ε., μέχρι την Παρασκευή 1η Oκτωβρίου 2004.


Αρχή της σελίδας