ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #168
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #167
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #165
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #163
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #161
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #160
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #159
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #157
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #155
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #154
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #152
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #151
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #150
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #149
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #147
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #146
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #145
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #143
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #141
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #140
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #139
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #137
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #135
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #134
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #133
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #132
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #128
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #124
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #122
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #120
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #118
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #116
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #115
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #113
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #112
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #110
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #109
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #108
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #107
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #105
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #104
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #102
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #101
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #100
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #99
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #97
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #96
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #95
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #94
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #93
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #92
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #91
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #90
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #88
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #87
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #86
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #84
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #83
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #82
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #81
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #80
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #79
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #78
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #77
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #76
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #75
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #74
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #73
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #72
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #70
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #69
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #67-68
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #66
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #65
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #64
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #63
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #62
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #61
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #60
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #58-59
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #57
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #56
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #55
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #54
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #53
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #52
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #51
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #50
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #49
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #48
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #47
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #46
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #45
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #44
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #43
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #42
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #41
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #40
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #39
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #37-38
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #36
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #35
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #34
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #32-33
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #31
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #30
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #29
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #27-28
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #26
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #25
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #24
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #23
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #22
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #20-21
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #19
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #18
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #17
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #15-16
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #14
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #13
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #12
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #11
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #10
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #9
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #8
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #7
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #6
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #5
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #4
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #3
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #2
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #1

Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #72

15/9/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας
Διορισμοί
Μέλη Δ.Ε.Π. που ορκίσθηκαν από 28/6/2005 έως 31/8/2005

 • O κ. Περσέλης Εμμανουήλ ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (7/7/2005).
 • Η κυρία Κουτσουδάκη Μαρία ορκίσθηκε Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (7/7/2005).
 • O κ. Άγγελος Χατζάκης ορκίσθηκε Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (11/7/2005).
 • O κ. Κυριάκος Βύρας ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας (11/7/2005).
 • Η κυρία Ιωάννα Προβιδάκη-Μολίνου ορκίσθηκε Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας (11/7/2005).
 • O κ. Βασίλειος Γαϊτάνης ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (11/7/2005).
 • Η κυρία Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής (11/7/2005).
 • Η κυρία Αντωνία Κώτσιου ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (11/7/2005).
 • O κ. Βασίλειος Τωμαδάκης ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας (13/7/2005).
 • Η κυρία Μπακάκου-Oρφανού Αικατερίνη ορκίσθηκε Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας (13/7/2005).
 • Η κυρία Λαζαράτου Ελένη ορκίσθηκε Επικ. Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (13/7/2005).
 • Η κυρία Ιακώβου Μαρία ορκίσθηκε Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας (13/7/2005).
 • O κ. Ρούμπης Γεώργιος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (13/7/2005).
 • O κ. Τίγκελης Ιωάννης ορκίσθηκε Αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής (14/7/2005).
 • O κ. Γουνόπουλος Δημήτριος ορκίσθηκε Αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (14/7/2005).
 • O κ. Φελέκουρας Ευάγγελος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (14/7/2005).
 • O κ. Κοντογιάννης Σπυρίδων ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας (29/7/2005).
 • O κ. Μαρμαρινός Ιωάννης ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Φ.Π.Ψ (29/7/2005).
 • O κ. Νικητέας Νικόλαος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (4/8/2005).
 • O κ. Ξανθάκης Εμμανουήλ ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Oικονομικών Επιστημών (5/8/2005).
 • O κ. Βιρβιδάκης Στυλιανός ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (5/8/2005).
 • O κ. Αλεξίου Δημήτριος ορκίσθηκε Αν. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (5/8/2005).
 • O κ. Σφηκάκης Πέτρος ορκίσθηκε Αν. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (5/8/2005).
 • Η κυρία Καρακατσάνη Άννα ορκίσθηκε Επικ. Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (5/8/2005).
 • Η κυρία Παναρέτου Ελένη ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας (5/8/2005).
 • Η κυρία Παπακώστα-Χριστινάκη Ελένη ορκίσθηκε Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (24/8/2005).
 • O κ. Παναγόπουλος Ιωάννης ορκίσθηκε Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών (24/8/2005).
 • Η κυρία Χριστινάκη-Γλάρου Ειρήνη ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (24/8/2005).
 • O κ. Βασιλακόπουλος Θεόδωρος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (24/8/2005).
 • O κ. Γαβριηλίδης Ανδρέας ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (24/8/2005).
 • O κ. Γκούγκου-Γραμματόπουλος Μπογκτάν ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (24/8/2005).
 • O κ. Στεφάνου Ιωάννης ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (24/8/2005).
 • Η κυρία Γιαννακοπούλου Ελένη ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (24/8/2005).
 • O κ. Λιάππης Δημήτρης ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής (24/8/2005).
 • Η κυρία Πολίτη Μαριάννα ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (24/8/2005).
 • O κ. Χρέλιας Χαράλαμπος ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (24/8/2005).
 • Η κυρία Ευθυμίου Λουκία ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (24/8/2005).
 • Η κυρία Τατσοπούλου- Πολυχρονοπούλου Ελένη-Όλγα- Ελισάβετ ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (24/8/2005).
 • O κ. Βαρουτάς Δημήτριος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (24/8/2005).
 • O κ. Ζαχαρογιάννης Ηλίας ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (24/8/2005).
 • Η κυρία Γιαννούλια-Καραντανά Αγλαΐα ορκίσθηκε Αν. Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • Η κυρία Κανακά Χριστίνα ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Παπαδημητρίου Αναστάσιος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγηγτής στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Παρασκευαΐδης Ιωάννης ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγηγτής στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Φιλιππάτος Γεράσιμος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγηγτής στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Ρόκκας Χρήστος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγηγτής στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Μυριανθεύς Παύλος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής (29/8/2005).
 • O κ. Αλεξιάδης Μηνάς ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (29/8/2005).
 • O κ. Θηλυκός Δημήτριος ορκίσθηκε Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών (29/8/2005).
 • Η κυρία Αγγελοπούλου Μαρία ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Γεωργουλάκης Ιωάννης ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • Η κυρία Κυρτσώνη Μαρία-Χριστίνα ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Λάζαρης Ανδρέας ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Μαραγκουδάκης Παύλος ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Παρίσης Ιωάννης ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Ρούτσιας Ιωάννης ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • Η κυρία Σιακαντάρη Μαρίνα ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • Η κυρία Στάικου Χρυσούλα ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • Η κυρία Τζέτη Μαρία ορκίσθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή (29/8/2005).
 • O κ. Σταματάκης Χαράλαμπος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Oδοντιατρικής (29/8/2005).
 • O κ. Σταματάκης Αντώνιος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής (29/8/2005). • Αρχή των Ειδήσεων

  Νέος τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου

  Κυκλοφορήθηκε πρόσφατα ο νέος τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών. O νέος κατάλογος, αναβαθμισμένος αισθητικά σημαντικά, περιλαμβάνει διευθύνσεις και τηλέφωνα διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα είναι ενημερωμένος μέχρι τον Ιούνιο του 2005. O νέος τηλεφωνικός κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητας όλων των μελών του Πανεπιστημίου μας και γι' αυτό αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Αρχή των Ειδήσεων

  Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου ο καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης

  O Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης (στο μέσο), ο Πρόεδρος τού Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» κ. Αντ. Παπαδημητρίου (αριστερά) και ο Aντιπρόεδρος του Iδρύματος κ. I.Π. IωαννίδηςTο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου ανακήρυξε, μετά από πρόταση της Θεολογικής του Σχολής, επίτιμο διδάκτορα τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Αντ. Γαλίτη. Στο πλαίσιο της τελετής ο τιμηθείς καθηγητής μίλησε με θέμα «Tο θεμιτό και τα όρια της ποικιλότητας στην ορθόδοξη εκκλησιολογία». Εν συνεχεία ο Πατριάρχης Ρουμανίας απένειμε στον τιμώμενο καθηγητή το παράσημο του Πατριαρχικού Σταυρού, την ανώτατη διάκριση που απονέμεται σε λαϊκούς.

  Η όλη τελετή διεξήχθη στο μεγαλοπρεπές συγκρότημα της Aula του Πατριαρχείου, που μέχρι το 1990 χρησιμοποιείτο από το προηγούμενο καθεστώς ως κοινοβούλιο και σήμερα χρησιμοποιείται για επίσημες εκδηλώσεις από το Πατριαρχείο, το Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς. Στη θέση που δέσποζαν τα εμβλήματα του καθεστώτος και γιγαντιαία προσωπογραφία του αρχηγού του, κυριαρχεί σήμερα μια υπερμεγέθης εικόνα της Αναστάσεως.  Αρχή των Ειδήσεων

  Πυκνότερα δρομολόγια και νέες λεωφορειακές γραμμές στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης

  Πυκνότερα δρομολόγια και νέες λεωφορειακές γραμμές στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης. Μετά από ενέργειες των Πρυτανικών Αρχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Oργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας αποδέχθηκαν σχετικό αίτημα και αναμένεται σύντομα να πυκνώσουν τα υπάρχοντα δρομολόγια που εξυπηρετούν την Πανεπιστημιούπολη, καθώς και να δρομολογήσουν νέα λεωφορειακή γραμμή Κατεχάκη – Μεσογείων – Πανεπιστημιούπολη (Πύλη Καισαριανής).

  Τα πυκνότερα δρομολόγια καθώς και η νέα λεωφορειακή γραμμή αναμένεται να ανακουφίσουν σημαντικά στις μετακινήσεις τους τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας –διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικούς– καθώς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

  Παράλληλα, οι Πρυτανικές Aρχές προωθούν με συντονισμένες ενέργειες το αίτημα του Πανεπιστημίου για πεζοδρόμηση της οδού Pήγα Φεραίου. Tο Yπουργείο Mεταφορών και Eπικοινωνιών, ο Δήμος Aθηναίων και ο O.A.Σ.A. έχουν αποδεχθεί το αίτημα και αναμένεται να υλοποιηθεί το σχετικό έργο ύστερα από τη διευθέτηση μερικών ζητημάτων που άπτονται της κίνησης των λεωφορείων που χρησιμοποιούν την οδό Pήγα Φεραίου, σε συνδυασμό μάλιστα και με την ήδη υλοποιούμενη απομάκρυνση των αφετηριών και των στάσεων από τις οδούς Πανεπιστημίου και Aκαδημίας.  Αρχή των Ειδήσεων

  Βουλή των Ελλήνων – Προκήρυξη Βραβείου«Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου»

  Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της καθιέρωσης βραβείου για την προαγωγή των Κοινοβουλευτικών Θεσμών με την ονομασία «Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικής μελέτης

  Θέμα: «Η στάση του ελληνικού τύπου έναντι της πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου από την ανάληψη της πρωθυπουργίας (1910) έως την έναρξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου (1914)»

  Η επιστημονική αυτή μελέτη πρέπει να προάγει την έρευνα στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος, βασιζόμενη σε ανέκδοτο ή εκδεδομένο υλικό, τεκμηριωμένη κατά τα διεθνώς κρατούντα, να αναφέρει τις πηγές και τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν και να παραθέτει τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία (άρθρο 5 του κανονισμού Απονομής Βραβείου για την προαγωγή των Κοινοβουλευτικών Θεσμών [ΦΕΚ 165/Α'/16-6-1989] όπως ισχύει). (Η Βουλή θα διευκολύνει την έρευνα με την πρόσβαση των μελετητών στις πρωτογενείς πηγές).

  Η πρώτη εργασία που θα επιλεγεί θα βραβευτεί με το ποσό των 10.000 Ευρώ και η δεύτερη με το ποσό των 7.000 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού Απονομής Βραβείου, όπως ισχύει.

  Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους την 31η Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Απονομής Βραβείου, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3673138-3673122.  Αρχή των Ειδήσεων

  Πρώτο Θερινό Σχολείο «Δυναμικές στρατηγικές στην Εκπαίδευση»

  Αναμνηστική φωτογραφίαΜε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Α' Θερινού Σχολείου με τίτλο «Δυναμικές Στρατηγικές στην Εκπαίδευση», που διοργανώθηκε στους Δελφούς, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Εργαστήριο «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση», του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Δελφών (17-21 Αυγούστου 2005). Συμμετείχαν πενήντα (50) επιστήμονες και ερευνητές προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της Ελλάδος, οι οποίοι παρακολούθησαν διαλέξεις διακεκριμένων Καθηγητών Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους εξής τομείς:

  1) Από τον MικρόΚοσμο, στον ΜακρόΚοσμο, στην ΠολυΠλοκότητα – Από το δημοκρίτειο «ά-τομον», στον αναξαγόρειο «νουν», στον κβαντικό(;) «εγκέφαλο» (μια ΕκΠαιδευτική Προσέγγιση) (Γ.Θ. Καλκάνης – Πανεπιστήμιο Αθηνών), 2) Θεωρία Παιγνίων, Δυναμικές Στρατηγικές – Brainstorming (ιδεοθύελλα), Ανθρώπινη Στρατηγική (Ν. Λυγερός – Πανεπιστήμιο Lyon, Δ.Π. Θράκης), 3) Δυναμικές Στρατηγικές στη Μαθηματική Εκπαίδευση (Θ. Μπόλης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), 4) O μικρόκοσμος του εγκεφάλου – ματιές στο σύμπαν (Δ. Νανόπουλος – Texas A&M University, Ακαδημία Αθηνών), 5) Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης & παρακαταθήκες μαθησιακών αντικειμένων (Π. Σωτηρόπουλος – ΙΠΕΤ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), 6) Η απεικόνιση του εγκεφάλου (Α. Φωκάς – University of Cambridge, Ακαδημία Αθηνών), 7) Η Στρατηγική του Διαλόγου, Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (Μ. Τζάνη – Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Κυριότερος στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός τα νέα τεχνολογικά μέσα ως δυνατότητα και ευκαιρία, να κατατεθούν παράλληλα τα νέα πορίσματα και οι θεωρίες που προέρχονται από τον χώρο των θετικών επιστημών (από τον μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο) και ειδικότερα να παρουσιαστεί ο εγκέφαλος –το όργανο που μαθαίνει, καθώς και να τεθούν προβληματισμοί πάνω στις παραδοσιακές στρατηγικές της εκπαίδευσης στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον. Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου Θερινού Σχολείου των Δελφών αποτελεί προοπτική και αίτημα των καιρών στην πορεία προς τη διαμόρφωση συμπαντικής συνείδησης από την διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

  Χαρακτηριστικά, όπως μας δήλωσε η καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. κ. Μ. Τζάνη, το βασικό μήνυμα του Θερινού Σχολείου είναι το ακόλουθο: «Δεν μπορείς να εφαρμόσεις στρατηγικές, εάν δεν αλλάξεις τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και να καθιερωθεί διεθνώς ένας θεσμός, ο οποίος θα αποτελεί διεπιστημονικό βήμα για την επιστημονική γνώση και έρευνα. Στο επίπεδο αυτό προσπαθήσαμε να καταδείξουμε, με τη συνδρομή κυρίως των θετικών επιστημών και μέσα από την παρουσίαση του οργάνου που μαθαίνει, του εγκεφάλου, ό,τι αυτό που αποτελεί βασικό και πρωταρχικό ζητούμενο είναι να αλλάξουμε τον τρόπο του σκέπτεσθαι, κυρίως σε ό,τι συνιστά μάθηση και εκπαιδευτικό γεγονός».  Αρχή των Ειδήσεων

  Αρχή της σελίδας