ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72

15/9/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τη νέα Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας κυρία Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού

Η κυρία Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, είναι καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αυτόνομο διδακτικό έργο από το 1978 ως εντεταλμένη, τότε, επιμελήτρια.

Η μελέτη της O Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός Παρνασσισμός (1976) είναι η πρώτη διδακτορική διατριβή για τον ποιητή αυτόν που εκπονήθηκε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο και μάλιστα σύμφωνα με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Συγκριτικής Φιλολογίας.

Αντικείμενο της έρευνας και της διδασκαλίας της είναι η ελληνική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, η Συγκριτική Φιλολογία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας. Τα δύο τελευταία μάλιστα αντικείμενα εισήγαγε πρώτη στο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το τέλος ήδη της δεκαετίας του '70. Έχει πάρει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ανακοινώσεις σε θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και έχει διατελέσει, επανειλημμένως, μέλος στις επιτροπές απονομής των Ελληνικών Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και τις επιτροπές απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Μετάφρασης. Τα δημοσιεύματά της αναφέρονται, εκτός από τον Παλαμά, στο έργο του Κάλβου, του Παπαδιαμάντη, του Πορφύρα, του Καβάφη, του Καρυωτάκη κ.ά., σε λογοτεχνικά ρεύματα ή είδη (ρεαλισμός, παρνασσισμός, νατουραλισμός, συμβολισμός, ηθογραφία κ.ά.), όπως και σε θέματα ποιητικής.

Νέα Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εκλογή μου στη θέση Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας. Πρέπει να πω ότι οι εξαιρετικά επιτυχημένες προεδρίες, για δύο θητείες, της κυρίας Δήμητρας Θεοφανοπούλου-Κοντού μου δημιουργούν πρόσθετες ευθύνες για την πορεία του Τμήματος. Σήμερα, το Τμήμα Φιλολογίας αποτελείται από 80 περίπου μέλη Δ.Ε.Π. και περίπου τέσσερεις χιλιάδες ενεργούς φοιτητές. Επομένως, γίνεται φανερό ότι χρειάζεται πολλή δουλειά και συνεργασία με όλους προκειμένου να λειτουργούμε, τόσο διοικητικά όσο και επιστημονικά, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Τμήμα, σε επίπεδο προπτυχιακού προγράμματος, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας. Στο Τμήμα λειτουργούν, επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα με ειδικεύσεις στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, τη Λατινική Φιλολογία, τη Βυζαντινή Φιλολογία, τη Νεοελληνική Φιλολογία, τη Λαογραφία και σε ειδικότητες της Γλωσσολογίας. Oρισμένα, μάλιστα, από τα μεταπτυχιακά του Τομέα της Γλωσσολογίας έχουν διατμηματικό χαρακτήρα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Αυτό που μας απασχολεί ως Τμήμα τα τελευταία χρόνια είναι η αναμόρφωση του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα που ισχύει τώρα κατά κατεύθυνση εφαρμόζεται από το 1983. Βεβαίως, το πρόγραμμα αυτό έχει αποδειχτεί πως κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Oι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας αποκτούν γερές φιλολογικές βάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όσοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε σοβαρά ξένα πανεπιστήμια ανταποκρίνονται άνετα στις αυξημένες απαιτήσεις τους. Παρά ταύτα, το γεγονός και μόνο ότι το πρόγραμμα αυτό ισχύει τόσα χρόνια μάς υποχρεώνει να το ξαναδούμε, γιατί υπάρχουν νέα αντικείμενα που ενδεχομένως πρέπει να ενταχθούν σε αυτό, γιατί πρέπει να γίνει ανακατανομή αυτών που υπάρχουν, αναδιάρθρωση της ύλης και ανακατανομή κατά κατεύθυνση και άλλα. Θα πρέπει, επίσης, να δούμε το πρόγραμμα και σε συσχετισμό με τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως Τμήμα Φιλολογίας έχουμε μια ιδιαιτερότητα, καθώς το κάθε μάθημά μας διδάσκεται επί πέντε ώρες την εβδομάδα, ενώ σε άλλα Τμήματα τα μαθήματα είναι τρίωρα ή τετράωρα. Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία μεταξύ των Τμημάτων ως προς τα μαθήματα που εμείς προσφέρουμε στα άλλα Τμήματα ή τα μαθήματα που οι δικοί μας φοιτητές παίρνουν από τα άλλα Τμήματα. Επομένως, πιθανότατα θα πρέπει και τα δικά μας μαθήματα να γίνουν τρίωρα, χωρίς αυτό να σημαίνει και αύξηση συνολικά των ωρών διδασκαλίας και των διδακτικών μονάδων. Άλλωστε, οι όποιες αλλαγές γίνουν θα είναι αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Φιλολογικές σπουδές στην Ελλάδα

Η αναμόρφωση του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σχετίζεται γενικότερα με αυτό που λέμε φιλολογικές σπουδές στην Ελλάδα. Ασφαλώς, το πρόγραμμα διδασκαλίας των Τμημάτων Φιλολογίας κάθε Πανεπιστημίου καταρτίζεται από τα ίδια τα Τμήματα εν ονόματι της αυτονομίας τους και της επιστημονικής τους αυτοτέλειας. Η κατάρτιση, ωστόσο, του εκάστοτε προγράμματος δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Έτσι, το όποιο νέο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο διλήμματα. Από τη μια μεριά, ως πανεπιστημιακό Τμήμα έχουμε την υποχρέωση να καλλιεργούμε και να προάγουμε την επιστήμη της Φιλολογίας και να ετοιμάζουμε επιστήμονες-ερευνητές. Από την άλλη, είμαστε ένα Τμήμα του οποίου η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων κατευθύνεται στη Μέση Εκπαίδευση. Και τα δυο είναι στοιχεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι στον καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης δεν χρειάζονται, ενδεχομένως, όλες εκείνες οι εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχονται στο σημερινό πρόγραμμα σπουδών. Αντίθετα, του χρειάζονται περισσότερο μαθήματα που σχετίζονται με την καλύτερη προετοιμασία του φιλόλογου προκειμένου να λειτουργήσει σωστά μέσα σε μια τάξη. Μαθήματα, για παράδειγμα, παιδαγωγικά, ειδικής διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων κ.λπ. Η άποψη αυτή, βέβαια, δέχεται δριμεία κριτική από όσους φοβούνται ότι με τον τρόπο αυτό το πανεπιστήμιο θα υποβιβαστεί σε χώρο επαγγελματικής κατάρτισης. Ωστόσο, επειδή θέλω να βλέπω τα πράγματα πάντοτε με μια ρεαλιστική ματιά, δεν μπορώ να την αγνοήσω. Μάλιστα, παρότι το διάστημα που ανέλαβα την προεδρία είναι πολύ σύντομο, έχω ήδη δεχτεί ομάδες φοιτητών, οι οποίοι μου έθεσαν το εξής πρόβλημα: Στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. παρατηρείται το φαινόμενο να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό επιτυχίας των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε σχέση με τους πτυχιούχους του Φιλολογικού Τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν ερωτήσεις και είναι προσανατολισμένες στην επιλογή εκείνων των αποφοίτων, οι οποίοι είναι καλύτεροι δάσκαλοι-φιλόλογοι. Oι απόφοιτοί μας εξετάζονται όχι μόνο στο πόσο καλά γνωρίζουν τα αντικείμενα που θα διδάξουν, στο τί θα διδάξουν, αλλά και στο πώς θα το διδάξουν, πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα λειτουργήσουν μέσα σε μία σχολική τάξη. Η αναμόρφωση, επομένως, του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι ένα σύνθετο και δύσκολο θέμα που αγγίζει γενικότερα τις φιλολογικές σπουδές αλλά και την πραγματικότητα της Μέσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, η οποία μπορεί και να φανεί ριζοσπαστική, θα έλεγα ότι θα μπορούσε, ενδεχομένως, στα Τμήματα Φιλολογίας να υπάρχει μια κατεύθυνση, με μικρό αριθμό φοιτητών, οι απόφοιτοι της οποίας θα προορίζονται για την «καθαρή» φιλολογία και την έρευνα, και μια δεύτερη κατεύθυνση, με φοιτητές οι οποίοι θα έχουν επιλέξει την επαγγελματική διέξοδο του φιλολόγου-δασκάλου της Μέσης Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζαμε ακριβώς το «προϊόν» που παράγουμε κάθε φορά και θα διαμορφώναμε ανάλογα τα προπτυχιακά προγράμματά μας.

Νέα μέλη Δ.Ε.Π.

O ρυθμός με τον οποίο πληρούνται οι κενές θέσεις είναι εξαιρετικά βραδύς, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. επωμίζονται, προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά, αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Ωστόσο, η προσπάθειά μας είναι πάντοτε να προσελκύουμε στο Τμήμα τους καλύτερους ανά ειδικότητα επιστήμονες. Έτσι, τα τελευταία έξι περίπου χρόνια το διδακτικό προσωπικό ανανεώνεται με μετακινήσεις και μετακλήσεις διδασκόντων από άλλα Πανεπιστήμια αλλά και με την εκλογή νέων επιστημόνων στη βαθμίδα του λέκτορα ή του επίκουρου. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι πλέον καταφέρνουμε να προσελκύουμε ως υποψήφιους εξαιρετικούς νέους επιστήμονες. Δημιουργείται, έτσι, μια ευοίωνη προοπτική για την δυναμική του Τμήματος.

Τα νέα έργα θα δώσουν πνοή σε ολόκληρη τη Φιλοσοφική Σχολή

Η κατασκευή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ένα μεγαλόπνοο έργο, που θα συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση των σπουδών και της έρευνας. Ακόμη, μετά την ολοκλήρωση της Βιβλιοθήκης και του Διδασκαλείου της Nέας Eλληνικής Γλώσσας θα απελευθερωθούν αρκετοί χώροι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.

Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος

Καθώς αυτή την περίοδο γίνονται και οι εγγραφές των πρωτοετών, θα ήθελα και μέσω της εφημερίδας του Πανεπιστημίου να τους καλωσορίσω στο Τμήμα μας, να τους συγχαρώ για την επιτυχία τους, να τους ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τις φιλολογικές σπουδές και να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς, ως διδάσκοντες, ως Γραμματεία, ως διοικητικό προσωπικό, ως σπουδαστήρια και βιβλιοθήκες, θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν από την πλευρά μας, να τους εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τις σπουδές τους. Εκείνο που περιμένουμε από του νέους μας φοιτητές είναι να αξιοποιήσουν τη μεγάλη τους επιτυχία δείχνοντας πραγματικό ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους είναι, βεβαίως, όπως λέμε, και τα ωραιότερα της ζωής τους, συγχρόνως όμως είναι και τα πλέον αποφασιστικά στην προετοιμασία για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Όσο περισσότερο ενημερωθούν, καταρτιστούν, μελετήσουν σε αυτό το διάστημα, τόσο περισσότερο θα εξασφαλίσουν τη δική τους πρόοδο αλλά και θα συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της Φιλολογίας και στη βελτίωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης στη χώρα μας.Αρχή των Ειδήσεων

Νέα Eργαστήρια Πολυμέσων στα κτήρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης και της A’ Φ.E.Π.A.

Eνα νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο πολυμέσων προστέθηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η Πανεπιστημιακή Λέσχη στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί με το υπάρχον εργαστήριο πολυμέσων και τα υπάρχοντα αναγνωστήρια που στεγάζονται επίσης στο κτήριο της οδού Ιπποκράτους 15 φιλοδοξούν να καλύψουν την ανάγκη των φοιτητών όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι της μελέτης τους καθώς και να τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε μια πλούσια επιστημονική αλλά και λογοτεχνική βιβλιογραφία σε έναν ήσυχο και φιλόξενο χώρο.

Το νέο εργαστήριο πολυμέσων λειτουργεί στον 3ο όροφο της Λέσχης, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και έχει προς το παρόν 20 θέσεις εργασίας.

Το Eργαστήριο Πολυμέσων δέχεται φοιτητές μόνο από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα εργαστήρια έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σπουδών και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος.

Τα Eργαστήρια Πολυμέσων στην Πανεπιστημιακή Λέσχη και στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου δημιουργήθηκαν προκειμένου:

1. Nα εξοικειώνουν τους φοιτητές με τη χρήση προσωπικών υπολογιστών και τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο (Internet).

2. Nα παρέχουν στους φοιτητές σταθμούς εργασίας προσωπικών υπολογιστών συνδεδεμένους στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο (Internet) και εφοδιασμένους με τις κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού.

3. Nα παρέχουν πρόσβαση στις προηγμένες υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το Πανεπιστήμιό μας.

4. Nα υποστηρίζουν τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων.

Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής. Τις ώρες που το εργαστήριο είναι ανοικτό υπάρχει πάντοτε εκεί ο υπεύθυνος διαχειριστής του, ο οποίος και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του.

Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθμούς εργασίας), γίνεται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που είναι κοινοί για όλους τους χρήστες.

O εξοπλισμός στο εργαστήριο πολυμέσων είναι ο πλέον σύγχρονος. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο πολυμέσων είναι: Ms Office XP pro, Frontpage, Acrobat Reader 5.0, Putty (SSH client), Ftp client, Win Zip.

Παράλληλα, στο κτήριο της ανακαινισμένης A' Φοιτητικής Eστίας λειτουργεί το δεύτερο νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο πολυμέσων. Tο νέο εργαστήριο διαθέτει 15 θέσεις εργασίας, προς το παρόν, με προοπτική να αυξηθούν, με παρόμοιες προδιαγραφές με εκείνες του Eργαστηρίου Πολυμέσων στην οδό Iπποκράτους 15.Αρχή των Ειδήσεων

O Παιδικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Αθηνών

Για έκτη συνεχή χρονιά στον χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός σε ανεξάρτητο κτήριο, ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 2,5-6 ετών που φιλοξενεί στους χώρους του. Τα 73 παιδιά είναι κατανεμημένα σε τμήματα, ανάλογα με την ηλικία τους.

O Παιδικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως στελεχωμένος με εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από 2 νηπιαγωγούς σε κάθε Tμήμα, αποφοίτους του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, και μία γυμνάστρια. Το βοηθητικό προσωπικό αποτελείται από 3 τραπεζοκόμους και 2 φύλακες. Η διατροφή των παιδιών βασίζεται στα πρότυπα του εγχειριδίου σωστής διατροφής για παιδιά της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντωνίας Τριχοπούλου.

Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικής ιατρικής, πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις παιδιάτρου και οδοντιάτρου.

Επιστημονική υπεύθυνος του Παιδικού Σταθμού είναι η κ. Ευγενία Κουτσουβάνου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι βασισμένο στα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα για την προσχολική ηλικία, με προτεραιότητα στις δικές μας αξίες και ανάγκες.Αρχή της σελίδας