ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73

1/10/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Κώστα Μπουραζέλη

Ο κ. ΜπουραζέληςO καθηγητής Κώστας Μπουραζέλης σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1973). Τις μεταπτυχιακές του σπουδές και το διδακτορικό του το πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο του Marburg (1973-1979) με υποτροφίες του Σταθατείου Κληροδοτήματος και του γερμανικού κράτους.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία με θεματικά επίκεντρα την πολιτική και θεσμική ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, την ιστορία των θεσμών του ρωμαϊκού κράτους, τη θεσμική και κοινωνική εξέλιξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στη ρωμαϊκή περίοδο, τη λατρεία των ηγεμόνων στον αρχαίο κόσμο και τη νεότερη ιστοριογραφία για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.

Έχει διατελέσει Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Visiting Professor of the British Academy, Visiting member of the Institute for Advanced Study / Princeton, Korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archaologischen Instituts κ.α. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών: Αρχαιογνωσία, Mediterraneo Antico.

Ιστορία και δυναμικό του Τμήματος

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής προέκυψε ως ημιαυτόνομος επιστημονικός-εκπαιδευτικός οργανισμός στα πλαίσια της όλης Φιλοσοφικής μετά τον για λειτουργικούς λόγους χωρισμό της σε επιμέρους Tμήματα στα μέσα της δεκαετίας του '80. Διακονεί δύο σημαντικούς και οργανικά αλληλένδετους κλάδους της επιστήμης, ιστορία και αρχαιολογία, συμβολικά και περιεκτικά παρουσιαζόμενους ως αλληλοϋποστηριζόμενες μορφές στην περίφημη ζωγραφική ζωφόρο των Προπυλαίων του Κεντρικού Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα αρθρώνεται σε δύο Τομείς και ειδικεύσεις βασικού πτυχίου: (α) Ιστορίας και (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Παραπέρα, από το ακαδημαϊκό έτος 1989/90 (δηλ. ήδη πριν από την ψήφιση του ειδικού περί Μεταπτυχιακών Σπουδών νόμου 2083/92) το Τμήμα έχει καταστρώσει και διεξάγει με αναγνωρισμένη επιτυχία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με οκτώ επιμέρους ειδικεύσεις (Προϊστορικής, Κλασικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης, Αρχαίας, Βυζαντινής, Ευρωπαϊκής και Νεότερης-Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας). Oι επιστήμονες του Τμήματος θεωρούν ότι συνεχίζουν και εξελίσσουν, ταπεινά αλλά υπεύθυνα, την παράδοση μεγάλων προσωπικοτήτων της νεοελληνικής επιστήμης και του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως, μεταξύ άλλων, ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο Διονύσιος Ζακυθηνός, ο Χρήστος Τσούντας, ο Νικόλαος Κοντολέων και τόσοι άλλοι.

Σήμερα το Τμήμα διαθέτει 56 μέλη Δ.Ε.Π., συνεπικουρούμενα από λίγους παλιούς βοηθούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους των Γραμματειών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και των δύο Τομέων του και τους βιβλιοθηκονόμους των δύο (αντίστοιχων προς τους Τομείς) πολύτιμων Σπουδαστηρίων του. Πιεστικές ανάγκες προσωπικού υπάρχουν και ως προς την αντιμετώπιση των διδακτικών υποχρεώσεων (ας ληφθεί υπ' όψη και η επανειλημμένη προσφορά μαθημάτων σε άλλα τμήματα της Σχολής και πέραν αυτής, π.χ. στο Τμήμα Πληροφορικής), και στη γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όσο και στην λειτουργία των Σπουδαστηρίων, ιδίως εν όψει της δρομολογημένης ενοποίησης των βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής. Τα τελευταία χρόνια κατορθώθηκε να καλυφθούν ορισμένα διδακτικά κενά σε βασικά γνωστικά αντικείμενα για σημερινό πανεπιστημιακό προπτυχιακό πρόγραμμα της ειδικότητάς του (π.χ. Επιγραφική), ενώ έγιναν ανοίγματα προς τον εμπλουτισμό αυτού του προγράμματος με σημαντικές για σημερινά δεδομένα ενότητες (π.χ. αναμένεται ο διορισμός ειδικού της Τουρκικής Ιστορίας, ενώ αποφασίσθηκε η κάλυψη μιας θέσης με περιεχόμενο την Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού σε σχέση με την Oικονομική Ιστορία).

Εργαστήρια – Νέος εξοπλισμός

Προσεχώς παραδίδεται στο Τμήμα αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδακτικούς και συναφείς σκοπούς ενώ προγραμματίζεται γενικότερα η ενίσχυση των δυνατοτήτων του σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση σύγχρονου επιπέδου των διδασκόντων και των φοιτητών μας, όπου ακόμη υστερούμε. Αυτές τις μέρες ρυθμίζεται οριστικά και η εγκατάσταση σύγχρονων μέσων προβολής στις αίθουσες διδασκαλίας για τις ανάγκες των μαθημάτων του Τμήματος.

Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στην αρχή αυτού του πανεπιστημιακού εξαμήνου είναι εγγεγραμμένοι περίπου 3.500 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, εκ των οποίων λίγο λιγότεροι από τους μισούς φοιτούν μέσα στα πλαίσια των οκτώ εξαμήνων. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α' κύκλου, που καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος μιας από τις μνημονευθείσες οκτώ ειδικεύσεις, έχει περίπου 240 εγγεγραμμένους, ενώ ο Β' Κύκλος (διδακτορικό) περίπου 380. Η λειτουργία συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών έχει αυξήσει κάθετα την όλη επιστημονική απόδοση του Τμήματος αλλά και εντείνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των διδασκόντων του. Ας σημειωθεί ότι τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα είναι συνδεδεμένο είτε μέσω του ERASMUS είτε μέσω ειδικών δικτύων και συμφωνιών με σειρά ξένων πανεπιστημίων με τα οποία ανταλλάσσει επισκέψεις διδασκομένων και διδασκόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη σύνταξη σεμιναριακών εργασιών από τους φοιτητές μας. Έτσι, στο πλαίσιο του Α' κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η σύνταξη οκτώ τέτοιων εργασιών συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αλλά και σε προπτυχιακό επίπεδο –παρά τα στενότατα περιθώρια των δυνατοτήτων προσωπικού– έχει καθιερωθεί από τριετίας η υποχρεωτική σύνταξη δύο σεμιναριακών εργασιών για την απόκτηση του πτυχίου. Επανειλημμένα εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν δημοσιευθεί ως άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ και η παραγωγή πραγματικά αξιόλογων διατριβών σημειώνεται θετικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Απόφοιτοι

Oι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν και αυτοί τα γνωστά πλέον προβλήματα του «πληθωρισμού πτυχίων» που χαρακτηρίζει πολλές χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Βασικός χώρος απορρόφησής τους παραμένει η Μέση Εκπαίδευση όπου, δυστυχώς, το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται πολλές φορές, και με επίσημες κρατικές αποφάσεις, από μη ειδικούς, αποφοίτους άλλων Τμημάτων. Όμως το συνεχώς εμπλουτιζόμενο περιεχόμενο και η επάρκεια των σπουδών των φοιτητών μας πιστεύω ότι τους οπλίζει με εφόδια επιτυχούς ανταγωνισμού είτε στον στίβο παραπέρα κρατικών διαγωνισμών (Α.Σ.Ε.Π.) είτε σε άλλες αναζητήσεις εργασίας (π.χ. ιστορικά αρχεία, εκδοτικός χώρος κ.ο.κ.).

Εκδηλώσεις – Συνέδρια

Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων. Τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκε ένα πλούσιο σε θεματική και αποτελέσματα συνέδριο με θέμα «Ρωσία και Μεσόγειος» και πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2005, με βασικούς συντελεστές μέλη του Τμήματος, οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιό μας η 6η Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδας και Κύπρου. Παράλληλα, καθιερώθηκαν συναντήσεις και παρουσιάσεις της πορείας και των αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας των επιστημόνων του Τμήματος και των μεταπτυχιακών φοιτητών του.

Προβλήματα και ελλείψεις

Η αδρομερής αυτή ανάπτυξη της πορείας και των σημερινών πραγματικοτήτων του Τμήματος δικαιολογεί κάθε αισιοδοξία για τη συνέχεια, υπό τον όρο ότι θα αντιμετωπισθούν ικανοποιητικά οι σημειωθείσες ελλείψεις προσωπικού και δεν θα υπάρξει προοδευτική καθίζηση του επιπέδου των εισερχομένων φοιτητών με τις κρατικές ευλογίες. Ποιο νόημα έχει να εισάγονται, όπως φέτος, με τόσο χαμηλόβαθμες επιδόσεις φοιτητές που θα πρέπει, αλλά πολλές φορές δεν θα μπορούν, να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην εφαρμογή ενός φιλόδοξου και ουσιαστικού Προγράμματος Σπουδών; Oι φοιτητές αυτοί απλώς θα προστίθενται κατά σημαντικό μέρος σε ένα παλιό έρμα χρόνιων φοιτητών του Ιδρύματος. Το Τμήμα ερωτάται κάθε χρονιά από το Υπουργείο Παιδείας υπό την έννοια μάλλον τυπικής τελετουργίας για τον αριθμό των εισακτέων του. Πάντοτε ο αιτηθείς αριθμός αυξάνεται επισήμως και επαυξάνεται στη συνέχεια με ποικίλες μετεγγραφές και άλλες διαδικασίες, ώστε το αποτέλεσμα να ξεπερνάει κατά πολύ το αρχικό πλαίσιο ευγενών στόχων και υπαρκτών δυνατοτήτων. Πραγματικά, έφθασε ο καιρός τα πανεπιστημιακά Τμήματα να έχουν πραγματικό λόγο ως προς τους εισακτέους τους, τον αριθμό και το θεμιτό επίπεδό τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που εγείρονται ποικίλες αξιώσεις αξιολόγησης των κρατικών πανεπιστημίων, ενώ τα ίδια πρέπει να υπακούουν και να σχοινοβατούν στο τεντωμένο σχοινί της εκάστοτε «πολιτικής βούλησης».

Στόχοι της Προεδρίας

Ένα άλλο θέμα που θεωρώ βαρύνον και θα προσπαθήσω να συμβάλω στη διευκρίνιση και την επιτυχή του αντιμετώπιση κατά τη θητεία μου είναι η έγκαιρη τοποθέτησή μας έναντι της αναπροσαρμογής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί μεν βαυκαλίζονται, ίσως, να πιστεύουν ότι θα μπορέσουμε να απορρίψουμε το σχήμα τριετών βασικών και στη συνέχεια διετών μεταπτυχιακών σπουδών Α' Κύκλου (κατά το αγγλοσαξωνικό πρότυπο Bachelor's – Master's), όμως δεν έχει ξεκαθαρισθεί ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις ήδη έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας προς αυτή την κατεύθυνση και πού οδηγούν. Θα προσπαθήσω να μελετήσω συστηματικά τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος από άλλα συγγενή Τμήματα του εξωτερικού (π.χ. της Γερμανίας) για να διακρίνουμε πιθανές διεξόδους σε ένα πρόβλημα οργάνωσης σπουδών που θα μπορούσε να απορρυθμίσει την τωρινή ανοδική πορεία του Τμήματός μας.

Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών

Θα ήθελα ν'απευθύνω στους φοιτητές μας και τον κοινωνικό τους περίγυρο ένα θερμό χαιρετισμό ευθύνης και δουλειάς για την διετία που έρχεται. Βρίσκονται σε έναν χώρο σοβαρής επιστημονικής-διδακτικής προσπάθειας και τους καλώ να συνεργασθούμε για την κοινή προκοπή.Αρχή των Ειδήσεων

Έναρξη των εργασιών ανέγερσης κτηρίου για τη στέγαση του Πολιτικού Tμήματος

Παρουσία των Πρυτανικών Aρχών πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών ανέγερσης νέου κτηρίου με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας ΔιοίκησηςΠαρουσία του Πρύτανη καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, των Αντιπρυτάνεων καθηγητών κ. Χ. Κίττα, Μ. Δερμιτζάκη και Δ. Ασημακόπουλου, του Προϊσταμένου της Γραμματείας Αναπλ. Καθηγητή κ. Π. Κοντού, του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής καθηγητή κ. Γ. Δονάτου, του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης καθηγητή κ. Μ. Τσινισιζέλη, καθώς και μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αλλά και μελών του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών ανέγερσης νέου κτηρίου σε οικόπεδο του Πανεπιστημίου Αθηνών (επί των οδών Θεμιστοκλέους και Γαμβέτα) με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για κτήριο με οκτώ υπέργειους ορόφους και δύο υπόγεια, συνολικής επιφάνειας 2.282,56τ.μ., που περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, χώρους ερευνητών, γραφεία, εντευκτήριο, βοηθητικούς χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής του κτηρίου και το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2007. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.305.879 ευρώ.

O Πρύτανης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είχε την ευκαιρία να αναφερθεί εν συντομία στις ενέργειες που απαιτήθηκαν έτσι ώστε σήμερα να ξεκινά η ανέγερση ενός υπερσύγχρονου κτηρίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε στην «πανεπιστημιόπολη του κέντρου» στις προσπάθειες και τις ενέργειες δηλαδή των Πρυτανικών Αρχών για οριστική επίλυση των χρόνιων και οξύτατων στεγαστικών προβλημάτων όλων των Τμημάτων του κέντρου.

Ήδη ολοκληρώνεται το Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, ενώ με άλλα μεγαλύτερα και μικρότερα έργα δρομολογούνται λύσεις για όλα τα Τμήματα του κέντρου.Αρχή των Ειδήσεων

Π.O.Σ.Δ.E.Π.: ετοιμότητα για κινητοποιήσεις

«Επιμένουμε να διεκδικούμε από το Yπουργείο Παιδείας τη διασφάλιση των όρων λειτουργίας των Πανεπιστημίων, χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να επιτελείται απρόσκοπτα το διδακτικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίασή της που έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, η Πανελλήνια Oμοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των A.E.I. (Π.O.Σ.Δ.Ε.Π.). Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοικούσα επιτροπή της Π.O.Σ.Δ.Ε.Π., αναφέρεται ότι η Oμοσπονδία:

• Εμμένει στις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2005 και καλεί τους Συλλόγους μελών Δ.Ε.Π., σε όλα τα ιδρύματα, να επεξεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα ακύρωσης των συνεπειών των νέων νομοθετημάτων.

• Καλεί τους Συλλόγους των μελών Δ.Ε.Π. να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε, σε συντονισμό με την Π.O.Σ.Δ.Ε.Π., να προγραμματιστεί η οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, και σε συνεργασία με τους φοιτητές να υπερασπιστούμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Oμοσπονδίας αναφέρονται στα τελευταία νομοσχέδια για την ανώτατη εκπαίδευση που ψηφίστηκαν στη Βουλή και σημειώνουν ότι: «Η Π.O.Σ.Δ.Ε.Π. καταγγέλλει αυτή την πολιτική που ακολουθεί το Yπουργείο Παιδείας επιβάλλοντας θεσμούς που απορρυθμίζουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και αλλάζουν τον χαρακτήρα και τον κοινωνικό του ρόλο. Ενώ, παράλληλα, το Yπουργείο Παιδείας ακολουθεί στην πράξη μια πολιτική εγκατάλειψης του δημόσιου Πανεπιστήμιου, αφού δεν αναλαμβάνει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες – προτεραιότητες των Πανεπιστημίων (χρηματοδότηση, υποδομή, διδακτικό προσωπικό, φοιτητική μέριμνα, προϋποθέσεις ίδρυσης νέων Τμημάτων). Η Ε.Γ. της Oμοσπονδίας αναφέρει και ότι διαφωνεί με τη ρύθμιση για την «καθιέρωση βάσης για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση», με την οποία και όπως αναφέρει «το Yπουργείο Παιδείας επεμβαίνει αποσπασματικά, στο εξεταστικό μέρος του συστήματος πρόσβασης και δεν αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα, ενώ θα επιφέρει συρρίκνωση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης».

Η ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη στα θέματα του επιδόματος 25ετιας σε όλες τις βαθμίδες, της μη παρακράτησης φόρου για τα επιδόματα, την περικοπή του επιδόματος πενταετίας στα μέλη Ε.Δ.Π., το ζήτημα των μελών Ε.Δ.Π. που απέκτησαν Διδακτορικό, αλλά δεν προλαβαίνουν να εξελιχθούν (στη βαθμίδα του Λέκτορα) λόγω συνταξιοδότησης.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.O.Σ.Δ.Ε.Π. αναφέρει ότι στην επόμενη συνεδρίασή της θα καταστρώσει πρόγραμμα δράσης για τη νέα περίοδο και καλεί τους Συλλόγους καθηγητών να συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή του.


Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας