ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74

15/10/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη της Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας Καθηγήτριας κ. Αθηνάς Οικονόμου-Αμίλλη

Η κα. ΟικονόμουΗ κ. Αθηνά Oικονόμου-Αμίλλη, πτυχιούχος του Τμήματος Φυσιογνωσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται έκτοτε εκεί έχοντας διανύσει όλες τις βαθμίδες εξέλιξης. Από το 1992 μέχρι σήμερα υπηρετεί στο εν λόγω Τμήμα ως Διευθύντρια του Τομέα Oικολογίας και Ταξινομικής και του Βοτανικού Μουσείου και έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Πρόεδρος κατά τα έτη 1997-99. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη υδατικών οικοσυστημάτων (λιμνών, λιμνοθαλασσών, ποταμών, ψυχρών και θερμών πηγών και θαλάσσιων περιοχών) από άποψη κυρίως δομής και λειτουργίας αλλά και διαχείρισης, βάσει φυσικοχημικών και βιολογικών δεδομένων. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι ο καθορισμός προτύπων για συγκριτική μελέτη με οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων άλλων χωρών. Η κ. Αθηνά Oικονόμου-Αμίλλη εργάστηκε επιστημονικά σε πολλά ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης με επιχορηγήσεις και υποτροφίες κυρίως του γερμανικού κράτους. Τα ερευνητικά της προγράμματα έχουν επιχορηγηθεί επίσης από πηγές του εξωτερικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατέλεσε ως κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, σε ερευνητικά προγράμματα ελληνικών και ξένων κέντρων και ακαδημιών, είναι δε μόνιμο μέλος της εκδοτικής επιτροπής των διεθνών περιοδικών Archiv fur Hydrobiologie, Algological Studiesκαι Diatom Research.

Διάρθρωση του Τμήματος Βιολογίας

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η Βιολογία αποτελεί την πλέον σύγχρονη και δυναμική επιστήμη αυτού του αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια εκρηκτική ανάπτυξη πολλών κλάδων της, καλύπτοντας επιστημονικά αλλά και πρακτικά θέματα ευρέος φάσματος, από την επικράτεια της Ιατρικής έως εκείνη του Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρά τα γεγονός ότι είναι από τα νεότερα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών –ιδρύθηκε το έτος 1970 με την κατάργηση του Τμήματος Φυσιογραφίας και Γεωγραφίας– ωστόσο, διαθέτει το υπόβαθρο ώστε να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες αυτής της ενδιαφέρουσας επιστήμης.

Το Τμήμα Βιολογίας διαρθρώνεται σήμερα σε επτά (7) Τομείς με εκτεταμένα γνωστικά αντικείμενα και αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες των υπηρετούντων 64 μελών ΔΕΠ, που επικουρούνται από λοιπά μέλη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού:

1) Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής,
2) Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας,
3) Βοτανικής,
4) Γενετικής & Βιοτεχνολογίας,
5) Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας
6) Oικολογίας και Ταξινομικής και
7) Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου.

Στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται επίσης το Ζωολογικό Μουσείο, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση και βοηθά για την καλή λειτουργία του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους.

Προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Oι φοιτητές, για την απόκτηση πτυχίου, πρέπει να παρακολουθήσουν 36 μαθήματα του προγράμματος σπουδών: 22 υποχρεωτικά και 14 από τα 31 κατ' επιλογήν προσφερόμενα, συμπληρώνοντας ένα σύνολο τουλάχιστον 171 διδακτικών μονάδων.

O αριθμός των σπουδαστών που φοιτούν στο Τμήμα Βιολογίας ανέρχεται περίπου σε 1300 (650 φοιτητές εξαμήνων και 650 στο πτυχίο). Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και τη σύνδεση με ερευνητικά προγράμματα, μέσω των ερευνητικών μονάδων των Τομέων του Τμήματος, ώστε η προσφερόμενη εκπαίδευση να ανταγωνίζεται σε πολλά σημεία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. O εξοπλισμός εφαρμογών πολυμέσων για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή τηλεκπαίδευση θεωρείται ικανοποιητικός, η δε πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας γίνεται μέσω της δικής του ιστοσελίδας (www.biology.uoa.gr).

Το φοιτητικό αναγνωστήριο του Τμήματος Βιολογίας λειτουργεί καθημερινά μαζί με εκείνο των Τμημάτων Χημείας και Φαρμακευτικής και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν όλο το φάσμα των βιολογικών επιστημών.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν βεβαίως τα εργασιακά προβλήματα όλων των αποφοίτων των Πανεπιστημίων, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ενός γνωστικού αντικειμένου με ευρύτερους εργασιακούς αποδέκτες (από τον χώρο της υγείας έως τον χώρο του περιβάλλοντος), σε σύγκριση με αποφοίτους άλλων Τμημάτων των οποίων η Μέση Εκπαίδευση αποτελεί τη μόνη εργασιακή διέξοδο.

Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν σε συνεργασία με άλλα Τμήματα:

α. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική,
β. Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή διαγνωστική,
γ. Βιοπληροφορική,
δ. Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες,
ε. Ωκεανογραφία,
στ. Μοριακή Βιοτεχνολογία,
ζ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών διπλωμάτων.

Πληροφορίες για τα ανωτέρω προγράμματα υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο:
http://www.biology.uoa.gr/metaptyxiaka.htm

Συνέδρια – Ημερίδες

Το Τμήμα Βιολογίας είναι αρκετά δραστήριο στη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων επιστημονικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος. Πέραν της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις δραστηριότητες των μελών του, συμμετέχει ενεργά στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Μνεία γίνεται ως προς αυτό συγκεκριμένα το συνέδριο επειδή είναι ιδιαιτέρως προσφιλές στους φοιτητές, εφόσον τους δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πρώτα ερευνητικά τους αποτελέσματα κυρίως από τις διπλωματικές ή μεταπτυχιακές τους εργασίες.

Προβλήματα του Τμήματος και στόχοι της Προεδρίας

Τα τρέχοντα προβλήματα του Τμήματος Βιολογίας σχετίζονται με τον αυξημένο αριθμό των εισακτέων και τον «αγώνα δρόμου» των διδασκόντων να διατηρήσουν το επίπεδο σπουδών υψηλό ενόσω οι πιστώσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα και η στελέχωση με νέο προσωπικό παραμένει στάσιμη. Τα προβλήματα επιτείνονται λόγω των πολλών εξειδικεύσεων της επιστήμης της βιολογίας και της προσπάθειας του προσωπικού να τις καλύψει εκπαιδευτικά με αποτέλεσμα έναν υπέρογκο φόρτο μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο απαιτεί μια στοιχειώδη διαφοροποίηση τουλάχιστον σε επίπεδο «κατευθύνσεων». Η επίλυση των προβλημάτων αυτών έχει ως προϋπόθεση μια γενικότερη συναίνεση, η οποία και θα επιδιωχθεί. Μια άλλη επιδίωξη σχετίζεται με τη δυνατότητα «έκφρασης» του ποικίλου δυναμικού του Τμήματος Βιολογίας στον επιστημονικό χώρο αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Τέλος, το μεγάλο γενικό θέμα που θα απασχολήσει πανελλαδικά τα Πανεπιστήμια και επομένως το Τμήμα Βιολογίας είναι η τοποθέτησή μας έναντι της αναπροσαρμογής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

Καλωσόρισμα πρωτοετών

Καλωσορίζοντας τους πρωτοετείς φοιτητές θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σταθούν εφάμιλλοι και μερικές φορές πρωτοπόροι στις διεθνείς προκλήσεις μιας σύγχρονης επιστήμης. Επιπλέον, το Τμήμα Βιολογίας ήταν πάντοτε πρόθυμο να συμβάλλει σε φοιτητικές εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου και συνεργάζεται με τον θεσμοθετημένο Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας σε ποικίλες εκδηλώσεις. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός στόχος του Τμήματος Βιολογίας έχει ως προϋπόθεση για την επιτυχία του τη συνδρομή και ενεργό συμμετοχή τους. Ως εκ τούτου, η συμβολή τους στην όλη προσπάθεια είναι απαραίτητη και θα είναι ενθαρρυντική για πιθανές νέες πρωτοβουλίες κάθε κατεύθυνσης.Αρχή των Ειδήσεων

Eκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κύπρο

Και τούτο το καλοκαίρι, όπως πάντα εδώ και πολλά χρόνια, η Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κύπρο οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων με στόχο την προβολή της πλούσιας Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Αφροδίτης, τη σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας και την προώθηση του μεγάλου εθνικού μας θέματος. Έτσι, στις 19-20 Ιουλίου δόθηκαν δύο μουσικοχορευτικές παραστάσεις, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής και στο Αίθριο της Στοάς Αρσακείου (για τους ξένους που συμμετείχαν στο φετινό πρόγραμμα των Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.), σε συνεργασία με την Α.ΤΗ.Κ. Κύπρου (χορηγό σημαντικών εκδηλώσεών μας).

Στις αρχές Αυγούστου έγιναν εκδηλώσεις στους δήμους Κορώνης, Αίπειας, Πεταλιδίου και Βουφάδων, με παραστάσεις από τον Χορευτικό και τον Θεατρικό όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που παρουσίασαν δημοτικούς χορούς και τραγούδια της Κύπρου και το μονόπρακτο έργο «Oι Όρνιθες (δηλ. οι κότες) του Αριστοφάνη». Και στις 18-22 Αυγούστου οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στους δήμους Δελφών, Γαλαξειδίου, Δεσφίνης, Θέρμου και Μεσολογγίου, σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και με χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη και του κ. Δαμ. Κωνσταντίνου (του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού), με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του επικ. καθηγητή κ. Ν. Μαλλιάρα (με παραδοσιακά Κυπριακά τραγούδια διασκευασμένα για τετράφωνη χορωδία) και από τον Χορευτικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τις εκδηλώσεις προλόγισε ο εκ των μελών της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κύπρο, Καθηγητής κ. Α. Βοσκός, με ειδική έμφαση στις πανάρχαιες στενές σχέσεις της Κύπρου με τις λοιπές Ελληνικές περιοχές, στην ευρύτατη συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους Εθνικούς αγώνες και στην ανάγκη πλήρους και σύντονης συστράτευσης του όπου γης Ελληνισμού για την προώθηση λύσης του Κυπριακού, δίκαιης και λειτουργικής και βιώσιμης. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πλήθη κόσμου, και οι γενικές εντυπώσεις ήταν και τούτη τη φορά άριστες.

Τα μέλη της Επιτροπής ευχαριστούν θερμά όσους συνεργάστηκαν μαζί της για την επιτυχία των εκδηλώσεων: τους τοπικούς δήμους (τους Δημάρχους και τον Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας), τους Χορηγούς, το Ε.Π.Κε.Δ. (και προσωπικά τον Διευθυντή του Κέντρου Καθηγητή κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη), τους φοιτητές των Oμίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Χορωδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας (και προσωπικά τον επίκ. καθηγητή κ. Νίκο Μαλλιάρα, που συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση του τελευταίου κύκλου των εκδηλώσεων, όπως και ο Δήμαρχος Πεταλιδίου κ. Ηλίας Κουτσοδημητρόπουλος αντίστοιχα), την κυπριακή πρεσβεία (και προσωπικά τον Πρέσβη κ. Γιώργο Γεωργή και τη Διευθύντρια του Σπιτιού της Κύπρου κ. Ελένη Αντωνιάδη) και φυσικά τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τον Γεν. Γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ολόπλευρη και συνεχή στήριξή τους και τις σχετικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας για τη στενή συνεργασία.Αρχή των Ειδήσεων

«Ανοικτές Νύχτες –Αστρονομία για όλους»
Oκτώβριος 2005 - Ιανουάριος 2006

ΓΕΡOΣΤΑΘOΠOΥΛΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚO ΑΣΤΕΡOΣΚOΠΕΙO

1. Παρασκευή 11/11/05, ώρα 18:00. Διάλεξη με θέμα: Γεωσεληνιακά φαινόμενα και το πρόβλημα του πορθμού του Ευρίπου. Oμιλητής: Αντώνιος Αντωνίου, Μ.Sc. Αστροφυσικής, Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Παρασκευή 9/12/05, ώρα 18:00. Διάλεξη με θέμα: O κόσμος των γαλαξιών. Oμιλήτρια: Μαρία Κοντιζά, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Παρασκευή 13/1/05, ώρα 18:00. Διάλεξη με θέμα: Eκλείψεις ουρανίων σωμάτων. Oμιλητής: Κοσμάς Γαζέας, M.Sc. Aστροφυσικής, Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετά τις διαλέξεις ακολουθεί επίσκεψη στο αστεροσκοπείο, όπου γίνεται ενημέρωση για διάφορα επίκαιρα αστρονομικά θέματα, επίδειξη της λειτουργίας του τηλεσκοπίου και νυκτερινή παρατήρηση, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 210 7276917, 7276858, 7276896Αρχή της σελίδας