ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75

1/11/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τον νέο Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. Γ. Μπαλτόπουλο

Ο κ. ΜπαλτόπουλοςΗ διαδρομή του Τμήματος Νοσηλευτικής

Για να μιλήσει κανείς για το Τμήμα της Νοσηλευτικής, που μέχρι πρότινος ήταν ένα «ανάδελφο» Τμήμα (από αυτή την σχολική χρονιά αρχίζει την λειτουργία του και το δεύτερο στη χώρα Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη), θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στην ιστορία του που είναι μόλις 25 περίπου χρόνων. Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 (Π.Δ. 184/79, Π.Δ. 562/80) ως Τμήμα τετραετούς φοιτήσεως στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας. Η λειτουργία του άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1980-81. Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως Τμήμα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Νόμο-Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. (N. 1268/82), την 2424/83 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ΒΙ. 959/22-8-83 Υπουργική απόφαση και την από 29-7-83 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. To Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα Π.Δ. 160/84 και 410/87 (σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 8/3/84 και 24/2/87).

Σήμερα το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο Τμήμα ύστερα από την 32/90 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση στο Τμήμα Νοσηλευτικής εντάσσεται από αυτή τη χρονιά και η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών.

Νέος Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής

Με την τιμή που μου έκαναν οι εκλέκτορες του Τμήματος Νοσηλευτικής να με εκλέξουν Πρόεδρό τους, με εντάσσουν σε εκείνους που πρέπει να αποτελέσουν μια συνιστώσα της παραπέρα πορείας του Τμήματος. Είναι, λοιπόν, βαρεία η κληρονομιά που έχω από τους προκατόχους μου και θα πρέπει να δώσω ότι καλύτερο έχω για να ικανοποιήσω τις προσδοκίες τους και για να είμαι συμβατός με την ιστορία του Τμήματος. Μετά από 15 συνεχή χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα, πιστεύω ότι το γνωρίζω καλά και κατά συνέπεια θα μπορέσω να ανταποκριθώ στην πρόκληση για την περαιτέρω πρόοδό του.

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. και συνεργατών Τμήματος

O αριθμός μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής ανέρχεται σε 40 και δεν διαφαίνεται αύξηση του στο εγγύς μέλλον, αν και κατά τον προγραμματισμό μας ζητούνται πάντοτε νέες θέσεις για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών. O αριθμός των Ε.Τ.Ε.Π. είναι, επίσης, εξαιρετικά μικρός και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες μας.

Όλα τα Τμήματα των Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Oδοντιατρική, Φαρμακευτική), έχουν διάρκεια σπουδών μεγαλύτερη των 4 ετών με εξαίρεση το Τμήμα της Νοσηλευτικής όπου η διάρκεια σπουδών ανέρχεται σε 4 έτη. Από το γεγονός της συμπύκνωσης των μαθημάτων σε 4 έτη, έχουμε ένα εξαιρετικά βαρύ πρόγραμμα τόσο για τους φοιτητές μας όσο και για τα μέλη Δ.Ε.Π. Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι επιφορτισμένα με ένα βαρύ πρόγραμμα, καθόσον ελλείπουν οι επαρκείς πιστώσεις για προσωπικό με το Π.Δ. 407, ελλείπει ο επαρκής αριθμός Ε.Τ.Ε.Π. και βεβαίως διότι έχουν να φέρουν σε πέρας ένα αξιολογότατο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, που είναι λίαν επιθυμητό από πολλούς, ακόμα και πέραν της Νοσηλευτικής, χώρους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες επιστημονικές περιοχές διαθέτουμε μόνο ένα μέλος ΔΕΠ, που σε περίπτωση π.χ. ασθένειάς του, θα μας δημιουργήσει κρίση. Ευτυχώς, για κάποια γνωστικά αντικείμενα καλύπτουμε τις ανάγκες μας από τα όμορα Τμήματα.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι, οι διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες (δεν προέρχονται όλοι από το χώρο της Υγείας) των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματός μας, δημιουργούν ένα διεπιστημονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η αναμέτρηση και η σύντηξη των ιδεών δρα ως καταλύτης για την δημιουργία του επιστήμονα νοσηλευτή.

Εργαστήρια – Βιβλιοθήκη

Τα Εργαστήρια για την άσκηση των φοιτητών, αν και σε λίαν περιορισμένο χώρο (βρίσκονται, κυρίως, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 123) διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό για την εκπαίδευση των φοιτητών μας. Βεβαίως για κάποια από αυτά τα Εργαστήρια απαιτείται μια ορισμένη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις διαδικασίες εκπαίδευσης, που είναι σχεδιασμένη για το εγγύς μέλλον.

Από τα 4.000 τ.μ. που θα έπρεπε να έχουν διατεθεί για το Τμήμα μας, μόλις και μετά βίας θα εξασφαλίσουμε τα 2.500 τ.μ., μετά την κατασκευή του νέου οικήματος που θα αποτελεί τη συνέχεια των υπαρχόντων οικημάτων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη βοήθεια των Πρυτανικών Αρχών για την έναρξη και την ολοκλήρωση του έργου.

Περιμένουμε, λοιπόν, το νέο οίκημα του Τμήματος μας, που θα διευκολύνει τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα δώσει αξιοπρεπείς χώρους σε κάποια από τα μέλη Δ.Ε.Π. που επί του παρόντος είναι «άστεγα».

Πέραν της Βιβλιοθήκης των Επιστημών Υγείας που είναι στη διάθεση των φοιτητών μας, το Τμήμα μας διαθέτει άτυπα και δική του Βιβλιοθήκη, για πολύ ειδικά θέματα του αντικειμένου του. Η ηλεκτρονική πρόσβαση των μελών μας σε τράπεζες πληροφοριών και το άρτια εξοπλισμένο και λειτουργούν Εργαστήριο πληροφορικής, εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για μάθηση και έρευνα.

Απόφοιτοι: απασχόληση, προοπτικές, προβλήματα

Ευτυχώς για τους απόφοιτους του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν υφίστανται προβλήματα που να σχετίζονται με την αυριανή τους απασχόληση. O χώρος των υπηρεσιών υγείας είναι νοσηλευτικά υποστελεχωμένος και έτσι η ύπαρξη κενών θέσεων σε όλες πρακτικά τις υγειονομικές μονάδες εγγυάται την άμεση ανεύρεση εργασίας. Βεβαίως, πέρα από το σύστημα υγείας υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες στον ακαδημαϊκό χώρο, στο χώρο της διοίκησης κ.λπ. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος μας έχουν, επίσης, μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού, καθόσον το Τμήμα μας έχει ένα από τα παλαιότερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Εκδηλώσεις – Συνέδρια Τμήματος

Σε ετήσια βάση οι φοιτητές μας οργανώνουν ένα 3ήμερο συνέδριο, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου, που πια έχει γίνει θεσμός. Συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια είναι πάντα τα μέλη ΔΕΠ, η αθροισμένη πείρα των οποίων μεταγγίζεται στους φοιτητές, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να γίνονται πιο ώριμοι για τον επιστημονικό στίβο του αύριο. Αρκετά μέλη του Τμήματος εμπλέκονται με διάφορες ιδιότητες στην οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων. Ενδεικτικά αναφέρεται το Θεματικό Συνέδριο «Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής», που οργανώνεται για 8η χρόνια, από την Κλινική Εντατικής Νοσηλείας του Τμήματος μας, στο 251 Γ.Ν.Α. στις 25 και 26 Νοεμβρίου και το οποίο είναι αφιερωμένο στο Τραύμα. Ένας από τους φετινούς ομιλητές θα είναι και ο βραβευμένος με Νόμπελ καθηγητής Aaron Chiecanover, που το βράδυ της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου ανακηρύσσεται επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας. Το συνέδριο αυτό διαφοροποιείται από τα ανάλογα του χώρου στο ότι οι σύνεδροι εφοδιάζονται, την ημέρα του συνεδρίου, με ένα βιβλίο αφιερωμένο στο θέμα του συνεδρίου, στο οποίο περιέχονται όλες οι σύγχρονες απόψεις.

Ωστόσο, οι συνεδριακές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος Νοσηλευτικής δεν περιορίζονται σε διοργάνωση συνεδρίων τοπικής εμβέλειας, αλλά επεκτείνονται και σε διεθνείς διοργανώσεις όπως είναι το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που θα γίνει στην Αθήνα από 12-15 Oκτωβρίου 2006, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Oργάνωσης Υγείας, με Πρόεδρο τον Καθηγητή Ψυχιατρικής του Τμήματος μας κ. Μ. Μαδιανό.

Το πρόβλημα της κλινικής άσκησης

Το Τμήμα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την κλινική άσκηση των φοιτητών καθώς δεν έχει εγκατεστημένες και λειτουργούσες κλινικές σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Στο Τμήμα μας έχουν ιδρυθεί αρκετές κλινικές και εργαστήρια, αλλά επί του παρόντος δεν έχουν εγκατασταθεί σε καμία νοσοκομειακή μονάδα και κατά συνέπεια δεν δύνανται να ικανοποιήσουν την ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών μας και παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Μια τολμηρή παρέμβαση των Πανεπιστημιακών Αρχών είμαι βέβαιος ότι θα ικανοποιούσε το αίτημα αυτό και θα εξασφάλιζε την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών μας.Αρχή των Ειδήσεων

H εορτή της εθνικής επετείου της 28ης Oκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. K. Παπούλια πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Aθηνώνο επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο της 28ης OκτωβρίουΜε την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. K. Παπούλια, υπουργών, βουλευτών καθώς και πολλών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών ο επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο της 28ης Oκτωβρίου. Στην εισήγησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας, καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «όσο πιο μικρή είναι μια χώρα και ένας λαός τόσο εντονότερες πρέπει να είναι οι ιστορικές μνήμες του, τόσο ισχυρότερες και συχνότερες οι αναδρομές του στα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν την ύπαρξη και την επιβίωσή του ως έθνος. Γιατί ένα μικρό έθνος χρειάζεται μεγάλες αντοχές. Και οι αντοχές αντλούνται από τη συνειδητοποίηση των μεγάλων στιγμών της ιστορίας ενός λαού, τις στιγμές που ένας λαός υπερβαίνει τα ελαττώματα, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του για να υψωθεί στη σφαίρα των πραγματικών αξιών, σε αυτές που διακρίνουν και καταξιώνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να μεγαλουργεί». «Είναι προφανές», συνέχισε ο κ. Μπαμπινιώτης, «ότι τις επετείους σαν τη σημερινή, το έθνος μας οφείλει να τις εορτάζει με σεβασμό στους νεκρούς ήρωες, με λαμπρότητα αντάξια του γεγονότος και με καθολική συμμετοχή. Τέτοια τιμή αρμόζει σε αυτούς στους οποίους χρωστάμε την ελευθερία, τη ζωή και την εθνική μας ακεραιότητα. Πόσο, όμως, οι νέοι μας έχουν την ευκαιρία να νιώσουν βαθιά μέσα τους τι αγώνες χρειάστηκαν, πόσοι Έλληνες χάθηκαν, ποια ιδανικά υπηρέτησαν, ποιες αξίες τους οδήγησαν να αγωνιστούν για να μας κληροδοτήσουν μιαν ελεύθερη πατρίδα; Μπορεί να υπάρξει εθνική άμυνα χωρίς στέρεη και ποιοτική εθνική παιδεία; Ιδίως όταν πρόκειται για τις μνήμες του '40, που είναι ακόμα νωπές, πρέπει κάθε φορά να αναβιώνουμε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τις στιγμές και τις αξίες που οδήγησαν το λαό μας να πετύχει το ακατόρθωτο.

Το ευρύτερης σημασίας δίδαγμα του έπους του '40 είναι ότι ακόμη και ένας μικρός, αριθμητικά, λαός μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία την ελευθερία και την εδαφική του ακεραιότητα, αν διαθέτει ηθική και ψυχική υπεροπλία έναντι του αντιπάλου του. Διότι αυτό διέθεταν οι Έλληνες έναντι της φασιστικής, τότε, Ιταλίας. Πεποίθηση στην υπερίσχυση του δικαίου, αγάπη προς την πατρίδα, πίστη στο Θεό, σεβασμό σε αξίες και ιδανικά και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Μια μικρή χώρα χρειάζεται μεγάλες αντοχές, πνευματική εγρήγορση, εθνική αυτογνωσία, οικονομική ευρωστία και ισχυρή εθνική άμυνα. Και εδώ είναι που ο ρόλος της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της αποβαίνει καθοριστικός για την εξασφάλιση μιας ουσιαστικής εγρήγορσης η οποία δεν μπορεί παρά να απορρέει και να στηρίζεται σε αξίες, σε μνήμες και διδάγματα της ιστορίας, σε ευαισθητοποιημένες συνειδήσεις και σε εμπνευσμένες και εμπνεόμενες πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες. Συμβολή στην ενεργοποίηση της ιστορικής μνήμης, στη δημιουργία νηφάλιου προβληματισμού και στην ευαισθητοποίηση των ατόμων, ιδίως των νέων, ως υπεύθυνων πολιτών είναι και ο εορτασμός επετείων όπως η σημερινή που εορτάζεται πάντοτε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Ν. Σκανδάμης ο οποίος ανέπτυξε ομιλία με θέμα «Η Ιστορική Συνείδηση του OΧΙ». O κ. Σκανδάμης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «οφείλουμε να διατηρούμε ζωντανή τη σχέση μας με το OΧΙ που προβάλαμε στον τότε εχθρό, όσο και αν αυτή εξασθενεί από τις ρητορικές αναδρομές. Oφείλουμε να τη διατηρούμε ακέραιη στην κοινή μνήμη αλλά και ανανεοδοτημένη. Το παρόν αναθεμελιώνει τη σχέση του με το παρελθόν. Η δική μας αλήθεια δικαιώνει στη συνείδησή μας τη θυσία όσων έπεσαν στον αγώνα. Έτσι, πράγματι το γεγονός παραμένει οικείο και καθοδηγεί ως πρότυπο.

Πρέπει να αντλήσουμε από τις μεγάλες εμπειρίες του παρελθόντος μας ως λαού με ιστορικές μνήμες αιώνων. Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν σύνορο πολιτισμών. Oι αγώνες που έδωσε από την ακριτική της θέση απαίτησαν έναν υψηλό ιστορικό φόρο. Έναν τέτοιο φόρο απαιτεί η επαγρύπνηση για να επιβιώσουμε στα σύνορα δυο κόσμων. Το OΧΙ που αντιτάξαμε απέναντι στην κατακτητική βία του 1940 μας συνεγείρει σε επαγρύπνηση, σε μια περιοχή της ηπείρου μας όπου δεν έχει ακόμα επικρατήσει η λογική της ήπιας δύναμης. Τα OΧΙ που καλούμαστε να αντιτάξουμε στην αγωνία μιας επιβίωσης εν ευημερία είναι απαντήσεις σε εχθρούς εσωτερικούς και αφανείς. Απαιτούν τη γενναιότητα του μόχθου και τη νηφαλιότητα της ομοψυχίας ώστε να αντλήσουμε με φαντασία από το στοχασμό ελευθερίας και δημιουργίας που μας παρακατέθεσαν οι πρόγονοί μας».

O εορτασμός ολοκληρώθηκε με μουσικό μέρος από τη χορωδία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την παραμονή, 27 Oκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές η καθιερωμένη στέψη των ανδριάντων που βρίσκονται στα Προπύλαια.
Αρχή της σελίδας