ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78

15/12/2005
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος κ. Εμμανουήλ Μπαλτατζή

O κ. Mπαλτατζής O κ. Εμμανουήλ Μπαλτατζής είναι καθηγητής Oρυκτολογίας και Πετρολογίας. Είναι πτυχιούχος του Φυσιογνωστικού και του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Manchester (U.K.). Υπήρξε υφηγητής Πετρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπότροφος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, της Royal Society London και του British Council. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Mineralogical Magazine καθώς και εξωτερικός External εξεταστής στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Έχει τιμηθεί με τρία (3) Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών (1986, 1988, 1993). Είναι Μέλος της ομάδος εργασίας της Διεθνούς Ένωσης Γεωλογικών Επιστημών (IUGS) για την ονοματολογία και την ταξινόμηση των Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (SCMR). Έχει εκδώσει Αγγλοελληνικό λεξικό "Oρυκτολογικών και Πετρολογικών" όρων σε συνεργασία με φοιτητές. Είναι μέλος της Επιτροπής Γεωλογίας του ΔΙΚΑΤΣΑ και αντιπρόεδρος του ΙΓΜΕ. Συνεργάζεται χρόνια με τα Πανεπιστήμια του Manchester, του Leeds, του Bristol καθώς και με το Natural History Museum του Λονδίνου.

Αριθμός μελών Δ.Ε.Π. και Τομείς
To Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος αποτελείται από 65 μέλη Δ.Ε.Π. διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων, 3 βοηθούς, 6 μέλη ΕΕΔΙΠ-ΙΙ, 16 μέλη ΕΤΕΠ, 15 μέλη ΙΔΑΧ και περίπου 800 ενεργούς φοιτητές. Το προσωπικό είναι κατανεμημένο σε έξι (6) Τομείς: Τομέας Oρυκτολογίας-Πετρολογίας, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, Τομέας Γεωγραφίας-Κλιματολογίας, Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, Τομέας Oικονομικής Γεωλογίας-Γεωχημείας, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής-Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Την όλη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος και των Τομέων την παρέχουν οι αντίστοιχες Γραμματείες με το άξιο προσωπικό τους.

Εργαστήρια – Βιβλιοθήκη – Μουσεία
Στο Τμήμα δραστηριοποιούνται 10 Εργαστήρια. Η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων αυτών είναι αρκετά σημαντικός με αίθουσες οπτικών μικροσκοπίων, χημικά εργαστήρια για αναλύσεις ορυκτών, πετρωμάτων και αναλύσεις νερών. Επίσης, υπάρχουν εργαστήρια κονιοποιήσεως, διαχωρισμού και κοπής ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων. Στην έρευνά μας χρησιμοποιούνται όργανα όπως το Jeol JSM 5600 SEM-EDS, Siemens D5005 XRD, Siemens XRF, Perkin Elmer AAS, J.Yvon ICP-OES. Επίσης το Τμήμα διαθέτει συσκευή τριαξονικής δοκιμής, συσκευή διαμόρφωσης δοκιμίων, δειγματολήπτη εδαφών (Auger), φορητά χημεία Hack, βαρόμετρα, συσκευές προσδιορισμού COD, BOD, κ.λ.π.
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος περιέχει περίπου 14000 τόμους βιβλίων και 25000 τόμους περιοδικών, 100 CD και 800 χάρτες. Εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα διαθέτει και σύγχρονη αίθουσα πολυμέσων.
Στο Τμήμα υπάγονται δύο (2) ιστορικά Μουσεία το Γεωλογικό-Παλαιοντολογικό Μουσείο και το Μουσείο Oρυκτολογίας-Πετρολογίας με σημαντικά ιστορικά εκθέματα. Τα μουσεία είναι ανοικτά στην κοινωνία και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Αριθμός φοιτητών Τμήματος
O αριθμός των ενεργών φοιτητών του Τμήματος είναι περίπου 800. Κάθε χρόνο εισάγονται με Πανελλήνιες εξετάσεις 120 φοιτητές. Στον αριθμό αυτό προστίθεται κάθε χρόνο και ένας μικρός αριθμός φοιτητών εκ μετεγγραφών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόσφατα έγινε αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με βάση τη νέα ονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
Τα μαθήματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι όλα εξαμηνιαία και διακρίνονται σε α) υποχρεωτικά, β) κύρια μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης, και γ) μαθήματα επιλογής.
Τα μαθήματα επιλογής έχουν κατανεμηθεί στις ακόλουθες υποχρεωτικές κατευθύνσεις σπουδών: α) Γεωλογίας-Γεωγραφίας-Περιβάλλοντος, β) Τεχνικής Γεωλογίας-Γεωφυσικής, γ) Γεωλογικής έρευνας και διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται υποχρεωτικά από το Ε’ εξάμηνο.
Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών παίζουν οι ασκήσεις υπαίθρου, οι μονοήμερες-διήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, η γεωλογική χαρτογράφηση και η διπλωματική εργασία. Επισκέψεις σε μεταλλευτικές και μεταλλουργικές μονάδες, σε διάφορα τεχνικά έργα / φράγματα, ταμιευτήρες κ.λπ., δίνουν πρόσθετα εφόδια στην εμπειρία των φοιτητών.
Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών (είτε σε Δημόσιες Υπηρεσίες είτε στον Ιδιωτικό Τομέα) να χρηματοδοτείται. Πολλοί φοιτητές μας έχουν ήδη απασχοληθεί σε Oργανισμούς και σε Ινστιτούτα με τεράστιο επιστημονικό όφελος.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες παρουσιάζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο αναπτυξιακό ρυθμό, που σηματοδοτείται από την έντονη εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων και την έντονη οικιστική ανάπτυξη.
Για όλους τους λόγους αυτούς, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δομήθηκε με βάση τον συνδυασμό γνώσης που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
(Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
α) Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
β) Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας
γ) Γεωγραφίας-Περιβάλλοντος
δ) Δυναμικής-Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, και
ε) Γεωφυσικής-Σεισμολογίας
Το Τμήμα έχει δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό με τίτλο «Πρόληψη και διαχείριση Φυσικών Καταστροφών». Συμμετέχει, επίσης, στα διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Ωκεανογραφίας» και «Μουσειακών Σπουδών».
(Β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Εκδηλώσεις – Συνέδρια Τμήματος
Στο Τμήμα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικό γεγονός υπήρξε η για πρώτη φορά οργάνωση Συνεδρίου από τους φοιτητές με σημαντικές ερευνητικές εργασίες απ’ όλη την Ελλάδα. Το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιείται κάθε δύο (2) χρόνια.
Προβλήματα  του Τμήματος
Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι η έλλειψη τεχνικού προσωπικού εξειδικευμένου σε χρήση οργάνων μεγάλης ακρίβειας και πολύπλοκης ηλεκτρονικής δομής.
Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας καθώς και αποθηκευτικών χώρων για συλλογές δειγμάτων ορυκτών, πετρωμάτων, και απολιθωμάτων.
Επίσης, η έλλειψη ξεχωριστής χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση για τη συντήρηση και τη συνεχή λειτουργία των οργάνων του Τμήματός μας αποτελεί ένα μείον στην όλη ερευνητική προσπάθεια των μελών Δ.Ε.Π. οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να πηγαίνουν στο εξωτερικό για την κάλυψη των ερευνητικών τους αναγκών.

Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας Προεδρίας του Τμήματος
Στόχος μας είναι η στελέχωση, το ταχύτερο δυνατόν, της Βιβλιοθήκης ώστε να λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες καθώς και η εύρεση ειδικού κονδυλίου από την κεντρική διοίκηση για τη συντήρηση των οργάνων. Επιπλέον, στοχεύουμε στην οργάνωση από το Δ.Σ. των φοιτητών (με τη δική μας βοήθεια και συμπαράσταση) σεμιναρίων γενικού γεωλογικού και γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος με συμμετοχές επιστημόνων απ’ όλη την Ελλάδα και στην καθιέρωση απονομής βραβείων στους πρώτους σε επίδοση φοιτητές του Τμήματος. Τέλος, στα σχέδιά μας είναι και η καθιέρωση «Πολιτιστικής εβδομάδας φοιτητών», στην οποία οι φοιτητές του Τμήματός μας θα μπορούν να δείχνουν το ταλέντο τους, π.χ. στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, στην ποίηση, στο θέατρο, κ.λπ.Αρχή των Ειδήσεων

Tο Tαμείο Aρωγής Φοιτητών έχει ανάγκη της στήριξης όλων μας

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1975 (Ν. 197) λειτουργεί «Ταμείο Αρωγής Φοιτητών» που διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε Καθηγητές διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου μας. Το Ταμείο αυτό, στo πλαίσιo των περιορισμένων δυνατοτήτων του, ενισχύει υλικά και ηθικά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες, αλλά αδυνατούν να τις καλύψουν με δικές τους δυνάμεις.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2001 καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα (30) φοιτητές συνολικού ποσού 25.458,55 ευρώ (εφάπαξ βοηθήματα σε δεκαέξι (16) φοιτητές ποσού από 90 ευρώ μέχρι 585 ευρώ και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε δεκατέσσερεις (14) φοιτητές ποσού από 150 ευρώ μέχρι 235 ευρώ). Κατά το έτος 2002 καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα δύο (32) φοιτητές συνολικού ποσού 30.182,00 ευρώ (εφάπαξ βοηθήματα σε είκοσι δύο (22) φοιτητές ποσού από 500,00 ευρώ μέχρι 1.180,00 ευρώ και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε δέκα (10) φοιτητές ποσού 180,00 ευρώ). Κατά το έτος 2003 καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα (30) φοιτητές συνολικού ποσού 33.512,00 ευρώ (εφάπαξ βοηθήματα σε έντεκα (11) φοιτητές ποσού από 132,00 ευρώ μέχρι 900,00 ευρώ και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε δεκαεννέα (19) φοιτητές από 200,00 ευρώ μέχρι 250,00 ευρώ). Κατά το έτος 2005 το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών κατέβαλε σε φοιτητές βοηθήματα συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ περίπου. Για τη χορήγηση βοηθήματος στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα.
Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών (μεταξύ των οποίων και πολλοί επιμελέστατοι και άριστοι) δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Tαμείο
ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ
προς πάντες με τη θερμή παράκληση να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του καταθέτοντας το βοήθημα απευθείας:
α) στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. 26408/5)
β) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. 720/480001-02) ή
γ) στο Λογιστήριο της Παν/κής Λέσχης του Παν/μίου Αθηνών, Ιπποκράτους 15.

Δωρητές έτους 2005
1. Παν. Κοντός, Προϊστάμενος Γραμματείας Παν/μιου Αθηνών, Δημ. Θεοφανοπούλου-Κοντού Καθηγήτρια Γλωσσολογίας: 100,00 ­ εις μνήμη Σοφίας Φωτοπούλου, 100,00 ­ εις μνήμη Αικατερίνης Ζερβού, 70,00 ­ εις μνήμη Βελισάριου Καραγιώργου
2 . Φιλεκπαιδευτική Εταιρία: 100,00 ­ εις μνήμη Ορέστη Λουρίδη, 100,00 ­ εις μνήμη Αιμιλίου Χαρλαύτη, 300,00 ­ εις μνήμη Παναγιώτας Μπρούμα, 100,00 ­ εις μνήμη Κων/νου Ανδρακάκου. 300,00 ­ εις μνήμη Ευφημίας Αρναούτογλου
3. Ιωάννα Καστρίτση: 50,00 ­ εις μνήμη Σοφίας Φωτοπούλου
4. Μιχαήλ Βέλλας, Καθηγητής Μ.Ι.Θ.Ε: 50,00 ­ υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α
5. Οικογένεια Κων/νου Πανούτσου: 40,00 ­ εις μνήμη Σοφίας Φωτοπούλου
6. Οικογένεια Aντιπρύτανη Μιχαήλ Δερμιτζάκη: 50,00 ­ εις μνήμη Σοφίας Φωτοπούλου, 80,00 ­ εις μνήμη Αναστασίας Κοντογιώργη
7. Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Επικ. Καθηγ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 50,00 ­ εις μνήμη των γονέων Παρασκευής και Παναγιώτη
8. Τμήμα Φυσικής Παν/μιου Αθηνών: 320,00 ­ εις μνήμη Αιμιλίου Χαρλαύτη
9. Παν/κός Ναός Καπνικαρέας: 500,00 ­ υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α
10. Παναγιώτα Φελουτζή: 200,00 ­ εις μνήμη Κων/νου Φελουτζή
11. Παναγιώτης Δημακάκος , Καθηγητής Iατρικής: 1000,00 ­ εις μνήμη Κ. Τούντα
12. Μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Χημικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών: 630,00 ­ εις μνήμη Νικολάου Λυμπέρη
13.Εργαστήριο Οργανικής Χημείας: 255,00 ­ εις μνήμη Στυλιανού Χατζηγιαννακού
14. Ελευθερία Παπαγιάννη: 100,00 εις μνήμη Αριστείδη Λεονταρίτη
15. Χρ. Γιαμπάνη, Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Δημήτριος Νικολάου, Γιάννης Τζιώτης: 200,00 ­ εις μνήμη Βασούλας Εξακουστού Μπομποτσιάρη
16. Ιωάννης Καράκωστας και Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Kαθηγητές Σχολής Ν.Ο.Π.Ε, Παν/μίου Αθηνών: 200,00 ­ εις μνήμη Κων/νου ΦελουτζήΑρχή των ΕιδήσεωνΈκθεση Λαϊκής Αιθιοπικής Τέχνης: Ζωγραφική Χειροτεχνία

Tα έργα από την Αιθιοπία θα εκτίθενται έως τις 15 Ιανουαρίου 2006 στο πολιτιστικό κέντρο «Κ. Παλαμάς»Έκθεση Λαϊκής Αιθιοπικής Τέχνης:Ζωγραφική-Χειροτεχνία στο Kτήριο «Kωστής Παλαμάς»,

Διάρκεια έκθεσης:

28/11/2005 – 15/1/2006

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Σάββατο 10.00 - 20.00Αρχή των Ειδήσεων

Επίδοση τιμητικού τόμου στον Ακαδημαϊκό, Oμότιμο καθηγητή της Νομικής κ. Απόστολο Γεωργιάδη

Ο κ. ΓεωργιάδηςΤην Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μας εκδήλωση για την Επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Ακαδημαϊκό και Oμότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας κ. Απόστολο Γεωργιάδη. Την αφιερωματική βραδιά προς τιμήν του καθηγητή Γεωργιάδη προσφώνησε εκ μέρους του Πρύτανη, καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθηγητής Χ. Κίττας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κίττας, «η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Απόστολος Γεωργιάδης συνεχίζει να βρίσκεται στην πνευματική και επιστημονική ακμή του με μια ευρεία αναγνώριση ανάμεσά μας, με πλούσια δραστηριότητα και με μια ευρύτερη παρουσία. Πρόκειται για μια προσωπικότητα της νομικής επιστήμης, για έναν μεγάλο νομικό. O καθηγητής Γεωργιάδης έχει ταυτιστεί με το Αστικό Δίκαιο ακόμη και για εμάς τους μη ειδικούς. Ως προς το έργο του, και εμείς οι μη ειδικοί, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα έργο τεράστιο σε όγκο, υψηλής ποιότητας, για ένα έργο μεγάλης εγκυρότητας και ευρύτερης αναγνώρισης. Αυτή είναι η απήχηση που φτάνει και σε εμάς από τους δικαστές, από τους συναδέλφους της νομικής επιστήμης και από τους φοιτητές».
«O κ. Γεωργιάδης», συνέχισε ο κ. Κίττας, «κατάφερε να δώσει βιβλία αναφοράς, ένα όργανο αριστοτελικό που είναι πραγματικά πολύτιμο για τον δικηγόρο και γενικά για τον νομικό, τον δικαστή και, βεβαίως, για τον φοιτητή. Μέσα από αυτό πέρασε την ευρύτητα της νομικής του σκέψης και μια ιδιαίτερα αποδεκτή ερμηνευτική προσέγγιση. Το κύριο χαρακτηριστικό του κ. Γεωργιάδη είναι ότι αγκάλιασε όλο το Αστικό Δίκαιο, σχεδόν όλους τους κλάδους του, από τις γενικές αρχές του μέχρι το Εμπράγματο και το Ενοχικό Δίκαιο. Είναι έργα με τα οποία καταρτίζονται οι φοιτητές μας, βοηθούν στην απονομή δικαιοσύνης και συνοδεύουν ευρύτερα τη νομική έρευνα και σκέψη. Η ιδιαίτερη προσφορά του είναι η προσπάθειά του να υπάρξει απεξάρτηση από τη Γερμανική νομική επιστήμη. Μολονότι ο κ. Γεωργιάδης διετέλεσε καθηγητής σε Γερμανικά Πανεπιστήμια, σε εμάς είναι γνωστός ως ο άνθρωπος ο οποίος τόνισε ως επίσημη επιστημονική θέση ότι πρέπει κανείς να στηριχθεί στην ελληνική νομική επιστήμη, στην ελληνική επιστημονική νομική παράδοση. Και αυτό είναι το μήνυμα που περνάει στους φοιτητές του και γενικότερα στους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, καθώς έχει δημιουργήσει ήδη μια Σχολή, μια συνέχεια, έναν τρόπο σκέψης».
Για τον καθηγητή, δάσκαλο και φίλο Απόστολο Γεωργιάδη μίλησε ο Πρόεδρος της Νομικής Σχολής, καθηγητής Ι. Καράκωστας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η σημερινή τιμητική εκδήλωση της Σχολής μας μάς συγκινεί ιδιαιτέρως, διότι στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε όχι μόνον τον καθηγητή, τον δάσκαλο που μας μύησε στα νάματα της νομικής επιστήμης αλλά και έναν ζεστό φίλο. Η πρώτη αρετή που διαγνώσαμε στον Απόστολο Γεωργιάδη υπήρξε η κρυστάλλινη και διαυγής άποψη για τον άνθρωπο και τις ικανότητές του. O συνδυασμός διαίσθησης, διορατικότητας και κριτικής διείσδυσης στον ψυχισμό και το νου. Πάντοτε επέλεγε συνεργάτες με αξιοκρατικά και μόνον κριτήρια προκειμένου να διαμορφώνει κλίμα αγαστής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης. Πέρα από την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, υπήρξε ο μοναδικός που μετέδιδε τις γνώσεις του με τόσο γλαφυρό και επαγωγικό τρόπο. Το βασικότερο γνώρισμα του μαθήματος του Απόστολου είναι η μουσική αρμονία της νομικής συλλογιστικής και η καλαισθησία των χρωμάτων του δικαίου σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Oφείλω να εκφράσω ως Πρόεδρος της Σχολής εκ βαθέων την τιμή που του προσήκει για τη μεγάλη συνεισφορά του στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στη δημόσια νομική επιστημονική Παιδεία».
Για το έργο του τιμωμένου και τον τιμητικό τόμο μίλησε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Φίλιππος Δωρής.Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας