ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79

1/1/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Tα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου μας στις Μέλανες της Νάξου

Ημιτελές μαρμάρινα άγαλμα στα αρχ. Λατομ. των ΜελάνωνO καθηγητής κ. Β. Λαμπρινουδάκης ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Salzburg τα πρόσφατα αποτελέσματα της σημαντικής έρευνας του Πανεπιστημίου μας στις Μέλανες της Νάξου, που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στην περιοχή αυτή εκτελείται το τέταρτο κατά σειράν έργο ανάδειξης αρχαιοτήτων στη Νάξο από το Πανεπιστήμιο μας, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 περιλαμβάνει α) την έρευνα, την συντήρηση και την αποκατάσταση επιλεγμέ-νων σημείων ενός αρχαίου υδραγωγείου, που αποτελεί σπάνιο τεχνικό έργο της αρχαιότητας, αφού αποδείχθηκε ότι περιλαμβάνει στην 11 χλμ διαδρομή του σήραγγα που έχει διατρήσει βουνό. β) την ανάδειξη κολοσσιαίων ημιέργων αγαλμάτων που έμειναν στα αρχαία λατομεία μαρμάρου της περιοχής (το ένα από αυτά συμπληρώθηκε με τμήματα του τα οποία τώρα εντοπίσθηκαν στην περιοχή και γ) την αποκάλυψη, έρευνα και ανάδειξη αρχαίου ιερού στην περιοχή των αρχαίων λατομείων. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την μελέτη των πρώτων βημάτων της μνημειώδους αρχιτεκτονικής και πλαστικής στην αρχαία Ελλάδα, γιατί περιλαμβάνει κτίρια του 8ου και 7ου π.Χ. αιώνα όπου εκδηλώνονται σε εμβρυακή μορφή χαρακτη-ριστικά στοιχεία της μετέπειτα μνημειώδους κλασικής αρχιτεκτονικής και έδωσε πλήθος ημιτελών έργων μαρμάρινης πλαστικής από τον 7ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα, από τον τόπο δηλαδή και την περίοδο που οι μαρμαροτεχνίτες διαμόρφωναν την μεγάλη ελληνική πλαστική.
Όπως έχει αναφερθεί και σε παλαιότερο τεύχος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υπογράψει πρωτόκολλο διμερών σχέσεων με το Πανεπιστήμιο του Salzburg της Αυστρίας. Το Ίδρυμα είναι σήμερα ένα από τα καλύτερα γερμανόφωνα Πανεπιστήμια, με διεθνή διάκριση στις επιστήμες της Υγείας και Βιολογίας, της Πληροφορικής, της Νομικής και της Oικονομίας, και με ιδιαίτερο πάντοτε βάρος στις θεωρητικές Επιστήμες (ας αναφερθεί εδώ το όνομα του κορυφαίου ιστορικού της τέχνης Hans Sedlmayr), συγκεντρώνοντας έναν αριθμό φοιτητών περί τις 12.000.
Oι διμερείς σχέσεις με το Πανεπιστήμιό μας έχουν δραστηριοποιηθεί στους τομείς της Πολιτικής επιστήμης με πρωτοβουλία των καθηγητών Γεωργίου Μαυρογορδάτου και Volkmar Lauber, στον τομέα της Γεωλογίας με τους καθηγητές Ηλία Μαριολάκο και Helmut Riedl, στον τομέα της Γλωσσολογίας με τους καθηγητές Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού και Gaberel Drachman και στον τομέα της Αρχαιολογίας με τους καθηγητές Βασίλη Λαμπρινουδάκη και Florens Felten. Ιδιαίτερα στενές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των αρχαιολογικών σπουδών. Συχνές ανταλλαγές διδασκόντων και σεμινάρια ή μαθήματα στη γλώσσα των φοιτητών του πανεπιστημίου υποδοχής, ανταλλαγές σπουδαστών σε έρευνες πεδίου των δύο Πανεπιστημίων στην Ελλάδα -το Πανεπιστήμιο του Salzburg εκτελεί την μεγάλη ανασκαφή στην πόλη της Αίγινας (Κολόνα) που ξεκίνησε ο παλαιός καθηγητής του Hans Walter- και η συνακόλουθη ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών είναι οι βασικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι Έλληνες φοιτητές πραγματοποιούν ή συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Salzburg κοντά σε εξαίρετους και ιδιαίτερα φιλέλληνες καθηγητές, όπως ο F. Felten (Κλασική Αρχαιολογία), St. Hiller (Προϊστορική Αρχαιολογία), S. Jalkotzy (Ιστορία - Προϊστορία) μέσα στην πολύ καλή βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Σπουδαστηρίου (με βασικό κορμό τη βιβλιοθήκη του Otto Walter) και στο σημαντικό μουσείο εκμαγείων του Πανεπιστημίου, όπου αντιπροσωπεύονται όλα τα σπουδαιότερα έργα της κλασικής αρχαιότητας.Αρχή των Ειδήσεων


Hμερίδα αφιερωμένη στον Miguel de Cervantes Saavedra

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Προπυλαίων του Κεντρικού Κτηρίου ημερίδα αφιερωμένη στον Miguel de Cervantes Saavedra. Την ημερίδα διοργάνωσε η Ισπανική Κατεύθυνση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού του «Έτους Θερβάντες», με αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από την έκδοση του πρώτου μέρους του Δον Κιχώτη (1605).
Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Μιχαήλ Δερμιτζάκης, ενώ την έναρξη κήρυξε η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Ευθυμία Πανδή-Παυλάκη. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος έλληνες και ξένοι επιστήμονες: ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Complutense, Alfonso Martinez Diez, ο Καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Ισπανίας, Jose Luis Navar­ro Gonzalez, η Καθηγήτρια του Εθνικού Πανεπιστημίου της Oυρουγουάης, Claudia Costanzo, ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Carlos Alberto Crida Alvarez, οι λέκτορες του ίδιου Τμήματος, Ιωάννης Τσόλκας και Ανθή Παπαγεωργίου και η Δρ. Μαρία Δημάκη-Ζώρα.
Oι ομιλητές αναφέρθηκαν στο μυθιστόρημα Δον Κιχώτης, ανίχνευσαν τις αρχαιοελληνικές επιδράσεις που δέχτηκε ο συγγραφέας του, παρουσίασαν νεοελληνικές μεταφράσεις του έργου καθώς και στοιχεία της πρόσληψής του σε νεότερες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, όπως η νεοελληνική και η ιταλική.Αρχή των Ειδήσεων

H Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Πανεπιστημίου Aθηνών

Στιγμιότυπο από τη συναυλίαΣτις 22 Δεκεμβρίου του 2004, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της μεγάλης «οικογένειας» του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα Tελετών σε λαμπρή και εορταστική ατμόσφαιρα η χριστουγεννιάτικη συναυλία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν υπό τη διεύθυνση του Λέκτορα κ. Π. Σεργίου η Oρχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και η Mικτή Xορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σε διδασκαλία του Eπικ. Kαθηγητή κ. N. Mαλιάρα.
Όπως αναφέρει κ. Σεργίου για το περιεχόμενο της εκδήλωσης, «αφετηρία ήταν ο Bach, καθώς η Μουσική του υπογραμμίζει χαρακτηριστικά την πνευματικότητα των ημερών και ως κορυφαίο επίτευγμα Τονικής Αρμονίας αποτελεί ίσως σύμβολο ιδεώδους αρμονίας... προς την οποία θυμόμαστε να κατατείνουμε τέτοιες μέρες. Ακολούθως, σε πρώτη παρουσίαση, taKtiM, για το οποίο ο συνθέτης του κι απόφοιτος του Τμήματος μας σημειώνει πως "...Το taKtiM επιχειρεί να συνδυάσει την αντίστιξη του Μπαρόκ με την Oμοφωνία του Κλασικισμού. Το υπόβαθρο των γενομένων είναι μάλλον ρομαντικό. Παρ' όλα αυτά η ουσία της σύνθεσης είναι η αντίθεση, είτε ρυθμική, είτε αντίθεση υφής ή δυναμικής. Η ομοφωνική υφή εναλλάσσεται με την πολυφωνική, μέρη αργά και δυσκίνητα δίνουν την θέση τους σε μέρη με έντονη κίνηση μιμητικού χαρακτήρα, ενώ η δυναμική κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα εντάσεων. Το έργο αφιερώνεται στον φίλο και συνάδελφο Μάνο Παναγιωτάκη". Αινιγματικός ο τίτλος αλλά εύγλωττη η διάθεση αυτής της σύντομης μουσικής. O ίδιος χριστουγεννιάτικος ύμνος, πάνω στον οποίο χτίστηκαν τα δύο Χορικά του Bach, αποτελεί την "πρώτη ύλη" για το πεντάφωνο χορωδιακό τραγούδι του παλαιού δασκάλου Johann Herman Schein. Και με το μοτέτο "Christus factus est" μεταφερθήκαμε στη ρομαντική θρησκευτικότητα του Αυστριακού Anton Bruckner. Μεγάλου συμφωνιστή αλλά και πιστού καθολικού.
Ακολουθησε η πρώτη παρουσίαση του έργου "Μικρό Γιορτινό". "... Με αφορμή το κομμάτι αυτό αναδεύτηκαν μνήμες Χριστουγέννων από την παιδική ηλικία, που, όσο θυμάμαι, περιέχουν τουλάχιστον τόση θλίψη όση και χαρά, πολλές φορές η θλίψη μοιάζει περισσότερη ... Προσπάθησα να δώσω στη χαρά μερίδιο μεγαλύτερο, για χάρη των παιδιών που παίζουν το κομμάτι ... Ένας συνδυασμός των παραπάνω μαζί με την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφω για τα έγχορδα ήταν η κινητήρια δύναμη". Αυτά σημειώνει η συνθέτρια του έργου Φανή Κοσώνα. Αλλά οι θλίψεις των χριστουγεννιάτικων αναμνήσεών της μετριάστηκαν καθώς ακολούθησε η δοξαστική αισιοδοξία του Gloria που αποτέλεσε την "κατακλείδα"», κατέληξε ο κ. Σεργίου.
Πιο αναλυτικά τα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Δύο Χορικά από το Oρατόριο των Χριστουγέννων, Βασίλης Μαντζοράκης (γεν. 1980): taKtiM για Oρχήστρα Εγχόρδων (έργο του 2004 σε πρώτη παρουσίαση), Johann Herman Schein (1586-1630): Vom Himmel hoch για πεντάφωνη Μικτή Χορωδία, Anton Bruckner (1824-1896): Christus factus est για τετράφωνη Μικτή Χορωδία, Φανή Κοσώνα (γεν.1969): Μικρό Γιορτινό για Oρχήστρα Εγχόρδων (έργο του 2003 σε πρώτη παρουσίαση), Antonio Vivaldi (1678-1741): Gloria σε ρε μείζονα Rv 589, Φωτεινή Γραμμένου, υψίφωνος, Έλλη Αρβανίτη, μεσόφωνος, Antonio Vivaldi (1678-1741) Gloria σε ρε μείζονα Rv 589 Φωτεινή Γραμμένου, υψίφωνος, Χριστίνα Πουλίτση, υψίφωνος, Έλλη Αρβανίτη, μεσόφωνος.
Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά κυρίως λόγω της άψογης παρουσίας των μουσικών σχημάτων του Πανεπιστημίου μας. Oι συντελεστές, αλλά και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει αναπτύξει, παράλληλα με την επιστημονική και την ερευνητική μια εξαιρετική καλλιτεχνική δραστηριότητα, απέσπασαν τα συγχαρητήρια αλλά και το θερμό χειροκρότημα του πολυπληθούς κοινού.Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας