ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86

15/4/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τη Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής καθηγήτρια Γλ. Π. Σιούτη

Η κ. Σιούτη Η καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977), πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II – Sorbonne (1978). Είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985). Από το 1981 έως το 1986 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, από το 1986 έως το 1990 υπήρξε Λέκτορας, από το 1990 έως το 1995 Επίκουρη Καθηγήτρια, από το 1995 έως το 1999 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και από το 1999 είναι Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στο Τμήμα Νομικής. Είναι διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου από το 2004. Από το 1979 είναι Δικηγόρος και από το 1987 Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, με ειδίκευση σε αντικείμενα Διοικητικού και περιβαλλοντικού Δικαίου.
Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει πολλά άρθρα διοικητικού και περιβαλλοντικού δικαίου. Από το 1985 διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος έδρας Jean Monnet στο Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος. Χρημάτισε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ). Διευθύνει τα επιστημονικά περιοδικά: Περιβάλλον και Δίκαιο (μαζί με τους Ι. Καράκωστα και Σπ. Φλογαϊτη) και Ενέργεια και Δίκαιο (μαζί με τον Σπ. Φλογαϊτη) και είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδας Διοικητικού Δικαίου.
Βιβλία: Η γνωμοδοτική διαδικασία, Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, Το έννομο συμφέρον στην αίτησης ακυρώσεως, Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Διοικητικό Δίκαιο (συν-συγγραφείς Γέροντας – Λύτρας – Παυλόπουλος – Σιούτη – Φλογαϊτης), Kείμενα Διοικητικού Δικαίου (τρίτομη συλλογή νομοθεσίας με Σ. Λύτρα).

O Τομέας Δημοσίου Δικαίου, του οποίου έχω εκλεγεί Διευθύντρια για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005 και 2005-2006 είχε την τύχη να συμπεριλαμβάνει στα μέλη του, από τη δημιουργία του, καθηγητές που διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στην επιστημονική αλλά και πολιτική ζωή του τόπου, και οι οποίοι με το έργο και την παρουσία τους διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του Τομέα. Αναφέρομαι στον επίτιμο καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλο και τους ομότιμους καθηγητές κ. Γεώργιο Κασιμάτη και Πρόδρομο Δαγτόγλου καθώς και στον αείμνηστο καθηγητή Αριστόβουλο Μάνεση. Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στον καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλο, νυν ακαδημαϊκό, ο οποίος υπήρξε επί σειρά πολλών ετών η ψυχή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, τα περισσότερα από τα μέλη του οποίου υπήρξαν αρχικά φοιτητές του. Με τη διαρκή και έντονη ενασχόλησή του με τα πανεπιστημιακά δρώμενα, το αμέριστο ενδιαφέρον του για συναδέλφους και φοιτητές, έθεσε τα θεμέλια και συντέλεσε όσο κανείς άλλος στη δημιουργία και ανάπτυξη του Τομέα μας.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ακριβώς λόγω των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται σε αυτόν, ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων της σύγχρονης Νομικής Επιστήμης. Υποχρεωτικά μαθήματα είναι το Δημόσιο Δίκαιο και το Συνταγματικό Δίκαιο, και τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται είναι: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιατρικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος (έδρα) Jean Monet, Ιστορία Πολιτικών Ιδεών, Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών, και Γενική Πολιτειολογία. Επίσης ο Τομέας μας συμμετέχει στα προγράμματα Erasmus με διδασκαλία στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά σε μια σειρά μαθημάτων Δημοσίου Δικαίου: Ευρωπαϊκά Διοικητικά συστήματα, Εισαγωγή στο Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο, Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο και Εθνική και Διεθνής Προστασία θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στον Τομέα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) για το οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των φοιτητών. Oι αιτήσεις ανέρχονται ετησίως στον αριθμό των 200. Από αυτούς επιλέγονται μετά από γραπτές εξετάσεις περίπου 40. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Εμβάθυνση σε θέματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, ως υποχρεωτικά, και επίσης προσφέρεται μια πλειάδα θεμάτων ως επιλεγόμενα μαθήματα: Δίκαιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ζητήματα Θρησκευτικής Ελευθερίας και Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στη νομολογία, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Δίκαιο Δημόσιας Υγείας, Συγκριτικό και Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δημόσιο και Διοικητικό Oικονομικό Δίκαιο, Μεθοδολογία Έρευνας, Φορολογικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Μετά από πρόταση του Τομέα μας εγκρίθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και ένα νέο Π.Μ.Σ. ελληνογαλλικό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ και θεματική ενότητα: «Ζητήματα εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου». Η έγκριση δόθηκε από το ελληνικό και το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και υπεύθυνοι για την διοργάνωσή του είναι οι καθηγητές Αντώνης Παντελής και Bernard Pacteau αντίστοιχα.

Έργο μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα

Με χαρά μου μπορώ να πω ότι το επιστημονικό έργο των μελών του Τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αναφέρομαι τόσο στο συγγραφικό όσο και το διδακτικό έργο. Επίσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την καθοδήγηση όλων των συναδέλφων, εκπονείται από τους φοιτητές μας μεγάλος αριθμός εργασιών και διπλωματικών μελετών, πολλές εκ των οποίων διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητά τους. Σημαντικός αριθμός αποφοίτων συνεχίζει τις σπουδές του σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ιδίως της Γαλλίας, Αγγλίας και Γερμανίας και την τελευταία 20ετία αρκετές δεκάδες από αυτούς έχουν γίνει διδάκτορες Δημοσίου Δικαίου, πολλοί εκ των οποίων με υψηλές διακρίσεις. Είναι δε ακόμη μεγαλύτερη η ικανοποίηση του Τομέα μας, όταν αυτοί οι νέοι διδάκτορες επιστρέφουν στην Ελλάδα και έρχονται με τη σειρά τους να εμπλουτίσουν τον Τομέα μας. Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι ότι μέλη του Τομέα διευθύνουν επιστημονικά περιοδικά ή συμμετέχουν στη συντακτική επιτροπή τους και ότι αυτά προάγουν την επιστήμη του Δημοσίου Δικαίου. Πρόκειται για τα περιοδικά: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Περιβάλλον και Δίκαιο, Ενέργεια και Δίκαιο και Το Σύνταγμα. Επίσης υπό την αιγίδα του Τομέα μας οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του τμήματος Νομικής εκδίδουν το αξιόλογο νομικό περιοδικό Εφ­αρμογές Δημοσίου Δικαίου.
Άξιο μνείας είναι, ότι πολλά μέλη του Τομέα, ακριβώς λόγω του γνωστικού αντικειμένου τους, πέραν της πανεπιστημιακής τους υπηρεσίας, από την ίδρυσή του έως σήμερα προσφέρουν και στο δημόσιο βίο της χώρας μας από τη θέση του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, του Προέδρου ή του μέλους Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, του Νομικού ή Ειδικού Συμβούλου στα Υπουργεία, του Διευθυντή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής κ.λπ.

Βιβλιοθήκη - Σπουδαστήριο

Στον Τομέα μας λειτουργεί Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου, τη βιβλιοθήκη του οποίου καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουμε ενημερωμένη σε βιβλία και περιοδικά, πράγμα πολύ δύσκολο λόγω των εξαιρετικά χαμηλών πιστώσεων που μας δίνονται γι' αυτό το σκοπό. Ένδεια μεγάλη έχει ο Τομέας και σε διοικητικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικούς υπαλλήλους), διότι παρά την επί σειρά ετών προσπάθειά μας για την ενίσχυσή του, αυτή τη στιγμή ο Τομέας διαθέτει μόνο μία υπάλληλο Ε.Τ.Ε.Π., η οποία εκτελεί και χρέη γραμματέως του Τομέα ενώ η γραμματεία του Π.Μ.Σ. λειτουργεί με την προσφορά και τη βοήθεια των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών και τις άοκνες προσπάθειες του εκάστοτε Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (σημερινός Διευθυντής ο καθηγητής κ. Δρόσος). Το ευτύχημα είναι ότι με τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή κ. Γιάννη Καράκωστα, του οποίου οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες είναι αναμφισβήτητες, ο Τομέας μας στα ποικίλα ζητήματα που ανακύπτουν βρίσκει πάντοτε την δέουσα ακαδημαϊκή ανταπόκριση.

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα

O Τομέας μας αριθμεί σήμερα 24 μέλη Δ.Ε.Π., 4 βοηθούς - επιστημονικούς συνεργάτες και ένα μέλος ΕΤΕΠ. Ειδικότερα: Καθηγητές: Προκόπιος Παυλόπουλος (σε αναστολή), Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Σπυρίδων Φλογαΐτης, Νικόλαος-Μιχαήλ Αλιβιζάτος, Σωτήριος Λύτρας, Αντώνιος Παντελής, Κωνσταντίνος Μαυριάς, Ιωάννης Δρόσος, Γλυκερία Σιούτη, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ιουλία-Αδαμαντία Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ανδρέας Δημητρόπουλος. Αναπληρωτές Καθηγητές: Παναγιώτης Λαζαράτος, Θεόδωρος Φορτσάκης, Επίκουροι Καθηγητές: Γεώργιος Καμίνης, Σταύρος Τσακυράκης, Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου, Θεοδώρα Αντωνίου. Λέκτορες: Ζωή Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Παρασκευή Μουζουράκη, Γεώργιος Δελλής, Γεώργιος Γεραπετρίτης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος. Βοηθοί - Επιστημονικοί Συνεργάτες: Ειρήνη Γκορτσίλα, Αναστασία Κατσανού, Ελένη Κουτσιμπού, Αναστασία Σπηλιώτη-Σολιδάκη. Ε.Τ.Ε.Π.: Βασιλική Γεωργίου - Σίντρου.


Αρχή των Ειδήσεων

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων: Προτάσεις για οικονομική, διοικητική και ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι. και συμμετοχή όλων των φοιτητών στη διαδικασία εκλογής των πρυτανικών αρχών

Στιγμιότυπο από την έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων H οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι. και η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία εκλογής των πρυτανικών αρχών, ήταν τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

Η άποψη της πλειοψηφίας ήταν ότι στις πρυτανικές εκλογές πρέπει να υπάρχει καθολική ψηφοφορία των φοιτητών, ενώ δύο πρυτάνεις που διαφώνησαν πρότειναν να παραμείνει η ποσόστωση στα ίδια επίπεδα (80% επί του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π.).

Oι πρυτάνεις δεν κατέληξαν σε προτάσεις επί των αλλαγών που έχει προτείνει η επιτροπή των ομολόγων τους για τα θέματα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (άσυλο, αυτοτέλεια, εισακτέοι και μεταπτυχιακά.).

Oι πρυτάνεις τόνισαν επίσης την πίστη τους στο θεσμό του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, το οποίο η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει περισσότερο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της διοικητικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι.

Μάλιστα, όσον αφορά, για την εξέταση του ζητήματος της οικονομικής αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων, συγκροτήθηκε επιτροπή από νομικούς και αντιπρυτάνεις με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση καθηγητών οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως επισκέπτες σε πανεπιστήμια άλλων χώρων.

Ωστόσο, οι οριστικές αποφάσεις επί των προτεινομένων αλλαγών για το νόμο –πλαίσιο αναμένεται να ληφθούν στην επόμενη προγραμματισμένη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 6 Μαϊου στη Λέσβο.Αρχή των Ειδήσεων21η εκπαιδευτική αποστολή της Φιλοσοφικής Σχολής στην Κύπρο

Aναμνηστική φωτογραφία στο Προεδρικό Mέγαρο με τον Πρόεδρο κ. Tάσσο Παπαδόπουλο Ανθισμένη, πάντα καταπράσινη αλλά ακόμα διαμελισμένη, υποδέχθηκε και φέτος, για 21η συνεχόμενη χρονιά, τα μέλη της αποστολής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην αποστολή, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, συμμετείχαν φοιτητές από άλλα Τμήματα και Σχολές καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπίσης συμμετείχε και ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο.
Η 21η εκπαιδευτική αποστολή της Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26/3 – 1/4 σε μια ακόμα κρίσιμη καμπή για το κυπριακό πρόβλημα. Τα μέλη της αποστολής και ο Πρύτανης καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. O Πρύτανης είχε την ευκαιρία να μεταφέρει την ολόψυχη συμπαράσταση και συμπαράταξη του Πανεπιστημίου Αθηνών στον αγώνα της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Κυπριακού Ελληνισμού για δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί, στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου, κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ' και τήρηση ενός λεπτού σιγής. Κατόπιν η χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών –υπό τη διεύθυνση του επ. καθηγητή κ Ν. Μαλιάρα– έψαλε τον Εθνικό Ύμνο και τραγούδησε το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα. Ακόμα, τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί τους υποδέχθηκε θερμά και τους ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δ. Χριστόφιας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στη μαρτυρική Μεγαλόνησο, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιος Γεωργιάδης παρέθεσε επίσημη δεξίωση στα μέλη της αποστολής. O Aντιπρύτανης καθηγητής κ. M. Δερμιτζάκης, αφού ευχαρίστησε για την τιμή, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στη σημασία των εκπαιδευτικών αποστολών της Φιλοσοφικής και να τονίσει τους ιδιαίτερους δεσμούς που συνέχουν αδιάκοπα το Πανεπιστήμιο Aθηνών με την Kύπρο.
Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει πάντα και η επίσκεψη στο Στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.), όπου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου και τρισάγιο για τους πεσόντες. Τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην Κύπρο και να διαπιστώσουν το υψηλό φρόνημα και το επίσης υψηλό ηθικό της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσέφερε βιβλία για τις βιβλιοθήκες των στρατοπέδων της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Tα ίδια αισθήματα αποκόμισαν τα μέλη της αποστολής και από την επίσκεψή τους στην Eθνική Φρουρά.
Ακόμα, τα μέλη της αποστολής συμμετείχαν σε κοινούς εορτασμούς των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κεντρικό ομιλητή τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή κ. Ι. Ταϊφάκο. Eπίσης, τα μελη της αποστολής συμμετείχαν στον κοινό εορτασμό των εθνικών επετείων στη Λεμεσό (με κεντρικό ομιλητή τον κ. Π. Kοντό). Eπρόκειτο για κοινή εκδήλωση του Δήμου Aμμοχώστου, του Πανεπιστημίου Aθηνών και του Πανεπιστημίου της Kύπρου. Aκόμα πραγματοποιήθηκε εορτασμός και στο Δ'ημο Aραδίππου.
Iδιαιτέρως πρέπει να αναφερθεί η επίσκεψη στο Γυμνάσιο και Λύκειο Λακατάμειας, όπου πραγματοποιήθηκε κοινός εορτασμός. Στό τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν περίπου 200 βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Όλες τις εκδηλώσεις λάμπρυνε με την άψογη καλλιτεχνικά παρουσία της η χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής και το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Oμίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που για πρώτη φορά συμμετείχε στην αποστολή.
Ιδιαιτέρως, επίσης, αξίζει να σημειωθεί η επίσκεψη στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαριού του Γ' στο όρος Τρόοδος, στη Μονή Κύκκου (Θρονί) καθώς και η επίσκεψη και το τρισάγιο στους τάφους των ηρώων Ισαάκ και Σολωμού (κοιμητήριο Παραλιμνίου). Ακόμα ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ήταν η επίσκεψη στα φυλακισμένα μνήματα, στη γραμμή αντιπαράθεσης (φυλάκιο Καλοκασίδη), στον Τύμβο Πεσόντων Μακεδονίτισσας και στην οικία του έλληνα Πρέσβη, η οποία βρίσκεται στην πράσινη γραμμή. Tα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν τα ξακουστά Λεύκαρα, όπου εκεί έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δήμαρχο κ. Σ. Σοφοκλέους, την Πάφο και το Κούρειο. Στην Πάφο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο.
Επίσης, στο Κέντρο Κυπριακών Μελετών πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Πρύτανη κ. Γ. Μπαμπινιώτη και θέμα «H ζωή και ο θάνατος των Γλωσσών».
Κατά γενική ομολογία, και αυτή η αποστολή, η 21η, κατάφερε να μεταδώσει, ιδιαίτερα σε όσους επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Κύπρο, τη σημερινή κατάστασή της καθώς και τους κοινούς δεσμούς που τη συνδέουν με την Ελλάδα.
Η 21η αποστολή, ωστόσο, ήταν η πρώτη χωρίς την παρουσία του αείμνηστου Αντιπρύτανη και καθηγητή Κ. Ευαγγελίδη, ενός εκ των πρωτεργατών της πολύχρονης προσπάθειας για την ενίσχυση και σύσφιξη των σχέσεων της Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε όλες τις στιγμές, επίσημες αλλά και ανεπίσημες, εντός και εκτός προγράμματος, ήταν δυσβάσταχτα αισθητή η απουσία του καθηγητή Ευαγγελίδη. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αραδίππου, γενέτειρα του αείμνηστου Κ. Ευαγγελίδη, ενώ και στις άλλες εκδηλώσεις έγιναν ιδιαίτερες αναφορές στη σημερινή απουσία του αλλά και στο έργο και την προσφορά του στον αγώνα της Κύπρου.
Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η 22η εκπαιδευτική αποστολή θα πραγματοποιηθεί στην επανενωμένη Κύπρο, την ενιαία Κύπρο που ο αείμνηστος Ευαγγελίδης λαχτάρησε και όλοι μας λαχταρούμε να δούμε!


Αρχή των Ειδήσεων

«Παννυχίς»: Tελέσθηκε και φέτος η Bυζαντινή Aκολουθία με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Aθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργάνωσε λατρευτική σύναξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, «O Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», τη Δευτέρα, 10 Απριλίου, για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους φιλακόλουθους Αθηναίους, ως μία ευκαιρία περισυλλογής και προσευχής εν όψει της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα.
Kατά τη λατρευτική σύναξη, την οποία παρακολούθησαν πολλά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τελέσθηκε η ασματική ακολουθία του βυζαντινού κοσμικού τυπικού «Παννυχίς», την οποία μελοποίησε και αποκατέστησε ψαλτικά ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης κ. Γρ. Στάθης. Έψαλε ο χορός ψαλτών «Oι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης», υπό τη χοραρχία του καθηγητή κ. Γρ. Στάθη και του επίκουρου καθηγητή κ. Αχ. Γ. Χαλδαιάκη.
Η «Παννυχίς», νυκτερινή ασματική ακολουθία του βυζαντινού κοσμικού τυπικού, που ψαλλόταν μέχρι τις αρχές του ιδ' αιώνα, σύγκειται από εναρκτήριο ψαλμό (τον 90ό) και τρεις ενότητες αντιφώνων, δηλαδή συναπτών δεήσεων – ευχών – ψαλμών (των 119, 120, 121), στους απαγγελλόμενους στίχους των οποίων αντιφωνούνται ψαλλόμενα εφύμνια τροπάρια. Ακολουθεί διπλό προκείμενο και ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο αρχαίος ύμνος «Ή ασώματος φύσις», το μέγα «Κύριε, ελέησον» και οι ευχές της απολύσεως και της κεφαλοκλισίας.
Πραγματικά για όσους παρέστησαν η συγκεκριμένη ασματική ακολουθία αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία.Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας