ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #168
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #167
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #165
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #163
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #161
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #160
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #159
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #157
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #155
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #154
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #152
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #151
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #150
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #149
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #147
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #146
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #145
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #143
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #141
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #140
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #139
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #137
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #135
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #134
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #133
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #132
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #128
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #124
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #122
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #120
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #118
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #116
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #115
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #113
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #112
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #110
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #109
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #108
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #107
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #105
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #104
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #102
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #101
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #100
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #99
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #97
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #96
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #95
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #94
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #93
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #92
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #91
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #90
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #88
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #87
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #86
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #84
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #83
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #82
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #81
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #80
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #79
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #78
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #77
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #76
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #75
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #74
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #73
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #72
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #70
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #69
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #67-68
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #66
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #65
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #64
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #63
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #62
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #61
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #60
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #58-59
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #57
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #56
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #55
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #54
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #53
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #52
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #51
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #50
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #49
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #48
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #47
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #46
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #45
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #44
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #43
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #42
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #41
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #40
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #39
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #37-38
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #36
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #35
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #34
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #32-33
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #31
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #30
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #29
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #27-28
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #26
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #25
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #24
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #23
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #22
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #20-21
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #19
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #18
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #17
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #15-16
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #14
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #13
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #12
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #11
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #10
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #9
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #8
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #7
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #6
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #5
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #4
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #3
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #2
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #1

Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #90

15/6/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας


Tο Tαμείο Aρωγής Φοιτητών έχει ανάγκη της στήριξης όλων μας

A. Υποτροφίες σε φοιτητές

1. Δημητρίου Αράπογλου: Oκτώ (8) υποτροφίες, σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Oδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 117,39.

2. Πηνελόπης, χήρας Ηλία Ατσάρου: Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «O ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 117,39.

3. Τριανταφυλλιάς χήρας Δ. Κριεζή: Επτά (7) υποτροφίες, σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 102,71.

4. Βασιλείου και Μαριάννας Β. Μακρή: Tέσσερεις (4) υποτροφίες σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και «αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας», προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 102.71.

5. Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Μία (1) υποτροφία, σε άπορο φοιτητή όλων των Α.Ε.Ι. της Χώρας, καταγόμενο εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 102,71.

6. Σουρλή Θωμά: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενο/-η από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές του/της. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 102,71.

7. Μαρίας Στάη: Είκοσι (20) υποτροφίες σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ (88,04).

8. Δημητρίου Tρικούλη: Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση, καταγόμενους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας.Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 117,39.

Β. Υποτροφίες σε σπουδαστές

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Μία (1) υποτροφία, σε άπορο σπουδαστή όλων των Τ.Ε.Ι. της Χώρας, καταγόμενο εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 88.04.

Γ. Υποτροφίες σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 29,34.

Δ. Υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικού

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους μαθητές Δημοτικού, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό Ευρώ 14,67.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29-6-2006

Πληροφορίες

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2005-06 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν. 2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).

Ειδικά η υποτροφία από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Σπυρ. Μπαλτατζή θα αρχίσει από 1/10/2006. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δεν λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο – Παν/μίου 30) μέχρι 29/6/2006. Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα αιτήσεων δίνονται από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210 368 9132-4.Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας