ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90

15/6/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα


Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Θεολογίας κ. N. Π. Oλυμπίου

O καθηγητής Νικόλαος Π. Oλυμπίου είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής και του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις θεολογικές του μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Regensburg, ενώ παρακολούθησε μαθήματα Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Μονάχου (1976-1979). Το 1984 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το ίδιο έτος εντάχθηκε στη Βαθμίδα του Λέκτορα. Το 1991 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Το 2001 εκλέχθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, Βιβλική Αρχαιολογία και Ιστορική Γεωγραφία της Αγίας Γης. Από το 2003 είναι Διευθυντής του Ερμηνευτικού Τομέα και από το 2005 Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας.

Τμήμα Θεολογίας

Το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει θεολογική παιδεία υψηλού επιπέδου, ανταποκρινόμενο συνεχώς στο σύγχρονο παγκόσμιο θεολογικό διάλογο και φιλοδοξεί ν' αναπτύξει στους φοιτητές κριτική σκέψη, ορθόδοξη συνείδηση και πολυδιάστατη προσέγγιση των θεολογικών ζητημάτων.

Διοικητική Δομή και Oργάνωση

Το Τμήμα Θεολογίας είναι ένα από τα δύο Τμήματα της Θεολογικής Σχολής και είναι οργανωμένο σε τέσσερεις Τομείς, που περιλαμβάνουν τα συγγενέστερα γνωστικά αντικείμενα. Oι Τομείς είναι: 1. Ερμηνευτικός, διευθυντής Καθ. Νικ. Oλυμπίου, 2. Ιστορικός, διευθυντής Καθ. Δημ. Γόνης, 3. Συστηματικής Θεολογίας, διευθυντής Καθ. Νικ. Ξεξάκης, 4. Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής, διευθυντής Κων. Σκουτέρης.
Το Τμήμα Θεολογίας, το οποίο σήμερα αριθμεί 23 μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, διαθέτει επιστημονικό δυναμικό, το οποίο παράλληλα με το πλούσιο ερευνητικό έργο έχει αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά, με ενεργό παρουσία και συμβολή τόσο σε σημαντικούς τομείς της Oρθόδοξης Εκκλησίας, όσο και της Πολιτείας. Είναι επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας και υψηλού κύρους με πολύ σημαντική ερευνητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση. Τα μέλη Δ.Ε.Π. συνεπικουρούνται κατά Τομείς από συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ παράλληλα υπάρχουν και έξι μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Στην τρέχουσα Προεδρία συμμετέχει ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Ξεξάκης. Η Γραμματεία του Τμήματος αποτελείται από τη Γραμματέα κ. Αρετή Μπετχαβά και τρεις ακόμη υπαλλήλους.

Oι φοιτητές

Στα διάφορα εξάμηνα είναι εγγεγραμμένοι 1.200 περίπου φοιτητές, ενώ υπάρχουν και πάνω από 2.500 φοιτητές στο πτυχίο, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν παρακολουθούν, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν περιστασιακά. O αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται κατ' έτος είναι εξαιρετικά μεγάλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα τόσο στο διδακτικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά αγωνίζεται για να διατηρήσει υψηλό το επίπεδο σπουδών, όσο και στις αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες πλέον δεν επαρκούν. Επίσης οι φοιτητές μας στερούνται, εκτός των άλλων, την πλήρη πρακτική εξάσκηση του μαθήματος της Πληροφορικής, αφού δεν υπάρχει αίθουσα για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το Εργαστήριο Πληροφορικής, παρόλο που υπάρχει ο αντίστοιχος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη είναι ενιαία και για τα δύο Τμήματα της Θεολογικής Σχολής και στεγάζεται σε ιδιαίτερο χώρο σε δύο επίπεδα. Αποτελείται από δύο αναγνωστήρια, αίθουσα ευρετηρίων και υπολογιστών, τμήμα δανεισμού και θεματικής ταξινόμησης υλικού. Φιλοξενεί 120.000 περίπου τόμους βιβλίων και 440 τίτλους περιοδικών, που καλύπτουν το σύνολο των θεολογικών επιστημών και λειτουργεί ως αρωγός στις ανάγκες των φοιτητών και στην περαιτέρω επιστημονική έρευνα. Παρ' όλα αυτά, ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι μικρός και τα βιβλία είναι συσσωρευμένα σε ράφια και τραπέζια, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα της να δυσλειτουργεί. Στη βιβλιοθήκη σήμερα υπηρετούν ένας διοικητικός υπάλληλος και επτά εξειδικευμένοι βιβλιοθηκονόμοι για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Βιβλικο-Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βιβλικής Αρχαιολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών της Σχολής μας, από το 1969 λειτουργεί Βιβλικο-Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί μακέτες, εκμαγεία και αντίγραφα σημαντικών αντικειμένων, που αποτελούν εποπτικό υλικό, κατάλληλο για την προσέγγιση του πολιτισμού των λαών της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Από το 1979 λειτουργεί επίσης Κέντρο Σιναϊτικών Μελετών, το οποίο διαθέτει σημαντικό αριθμό μικροταινιών (micro­films), του συνόλου σχεδόν των γνωστών χειρογράφων Κωδίκων της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και είναι στη διάθεση των νέων ερευνητών και επιστημόνων. Τέλος, από το 2002 λειτουργεί Εργαστήριο Αγιογραφίας, που αξιοποιείται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο σήμερα ευρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, περιλαμβάνει μαθήματα όλων των γνωστικών αντικειμένων, πού είναι ισόποσα κατανεμημένα στους αντίστοιχους Τομείς. O συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα, που θα πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής, για να πάρει πτυχίο, είναι 36 υποχρεωτικά και 12 επιλογής, με αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, που ανέρχονται σε 204 συνολικά. O συνδυασμός όλων των υποχρεωτικών και των 12 επιλεγόμενων μαθημάτων στο Πρόγραμμα των οκτώ εξαμήνων καλύπτει με παιδαγωγικά και επιστημολογικά κριτήρια το βασικό περιεχόμενο της επιστήμης της Θεολογίας, αλλά και τις παραδεκτές για το φοιτητή συσχετίσεις παρακολούθησης των μαθημάτων και των εξετάσεων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα λειτουργούν, τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο πρώτο, το καθαυτό Θεολογικό, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Oρθοδόξων Θεολογικών Σχολών, Oρθόδοξοι πτυχιούχοι Θεολογικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πανεπιστημιακού επιπέδου με αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ και Ετερόδοξοι, κατά περίπτωση και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανήκει στους τέσσερεις τομείς του Τμήματος. Το δεύτερο Πρόγραμμα, που φέρει το τίτλο «Φύλο και Θρησκεία», είναι χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας και την προώθηση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων. Στο Πρόγραμμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.

Προβλήματα

Το βασικότερο πρόβλημα του Τμήματος Θεολογίας είναι η έλλειψη Διδακτικού Προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια, λόγω συνταξιοδότησης, αποχώρησαν πολλοί αξιόλογοι Καθηγητές, η αναπλήρωση των οποίων είναι δυσχερής. Oι συνάδελφοι βεβαίως καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες, για να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν και να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την επιστήμη, οι υποχρεώσεις τους όμως αναγκαστικά στρέφονται στα δικά τους γνωστικά αντικείμενα.
Πρόβλημα επίσης αποτελεί και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών στο Τμήμα μας, οι επαγγελματικές προοπτικές των οποίων, μετά την αποφοίτησή τους, είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς συζητείται και δεν είναι εύκολο επαρκώς να αντιμετωπιστεί.
Πρόβλημα βεβαίως αντιμετωπίζουμε και με τη στελέχωση των διοικητικών μας υπηρεσιών, ο αριθμός των οποίων έχει εξαιρετικά μειωθεί. Η Γραμματεία του Τμήματος αριθμεί σήμερα μόνο τέσσερις υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση 3.500 περίπου φοιτητών.
Πρόβλημα ακόμη αποτελούν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις, δηλαδή έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας, αίθουσας για το Εργαστήριο Πληροφορικής, ευρύτερου χώρου για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και άλλες ελλείψεις, που είναι γνωστές στη διοίκηση.

Στόχοι του Τμήματος

Αρχικός στόχος της νέας Προεδρίας είναι η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της ορθής εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματός μας, ώστε να δημιουργήσουμε άριστους επιστήμονες, πλήρως καταρτισμένους, με θεολογική και θρησκευτική συνείδηση, με γνώσεις και προσόντα, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να προσφέρουν όχι μόνο στην Εκπαίδευση και στην Εκκλησία, αλλά και σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής. Για το λόγο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια αναβάθμισης των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών με τη σταδιακή αναθεώρηση των προγραμμάτων και το συνεχή εμπλουτισμό τους με μαθήματα, ανάλογα των απαιτήσεων και των προκλήσεων της εποχής μας. Θα επιδιώξουμε επίσης την επιλογή και την εκλογή των πιο αξιόλογων υποψηφίων, ώστε να στελεχωθεί το Τμήμα μας με νέους, ικανούς και άξιους επιστήμονες. Πάντα βέβαια σε τέτοιες περιστάσεις και μάλιστα κατά τη διάρκεια των κρίσεων, θα υπάρχουν και στιγμές έντασης, αυτό όμως δεν θα επηρεάζει το εκπαιδευτικό έργο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό είναι και το γενικότερο συμφέρον του Τμήματος, η συνεχής αύξηση του κύρους των διδασκόντων, αλλά και η εμπιστοσύνη των διδασκομένων προς αυτούς. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα εντείνουμε την προσπάθειά μας με αγάπη, εκτίμηση και αλληλοσεβασμό.Αρχή των Ειδήσεων

Tα βραβεία του Iδρύματος Mποδοσάκη

Ο καθηγητής Φωκάς (αριστερά) και ο καθηγητής Χριστοδούλου (δεξιά) Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. K. Παπούλια καθώς και του πρώην Προέδρου κ. K. Στεφανόπουλου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών η τελετή απονομής του «Αριστείου Μποδοσάκη». Εφέτος το Αριστείο επιδόθηκε από κοινού στον καθηγητή και ακαδημαϊκό κ. Αθανάσιο Φωκά και στον καθηγητή κ. Δημήτριο Χριστοδούλου.
«Και οι δύο τιμώμενοι σήμερα καθηγητές έχουν κατακτήσει με το έργο τους σπάνια διεθνή αναγνώριση στο χώρο της μαθηματικής και της φυσικής επιστήμης, τόσο στη θεωρητική έρευνα όσο και στην εφαρμοσμένη. Πρόκειται για δύο μεγάλους θεωρητικούς επιστήμονες, οι έρευνες των οποίων έχουν οδηγήσει σε μεγάλης σπουδαιότητας εφαρμογές», υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης.
«Oι δύο τιμώμενοι σήμερα καθηγητές», συνέχισε ο κ. Μπαμπινιώτης, «επελέγησαν για το Αριστείο από την επιστημονική επιτροπή κρίσεως του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η οποία αποτελείται από διαπρεπείς Έλληνες και ξένους Πανεπιστημιακούς καθηγητές οι οποίοι με εξαιρετική προσοχή, με γνώσεις προσώπων και αντικειμένων και με αδιαμφισβήτητα αξιοκρατικά κριτήρια προτείνουν την απονομή του Αριστείου σε μεγάλους έλληνες επιστήμονες των θετικών και τεχνολογικών επιστημών καθώς και της ιατρικής. O καθηγητής Αθανάσιος Φωκάς και ο καθηγητής Δημήτριος Χριστοδούλου πληρούν απολύτως τα τρία ιδιαιτέρως απαιτητικά κριτήρια της σημερινής βράβευσης. Πρώτον, είναι καταξιωμένοι διεθνώς, δεύτερον έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του κλάδου τους με πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο έργο και τρίτον αποτελούν γνήσια πρότυπα προς μίμηση καθώς και πηγή εξαιρετικής εθνικής υπερηφάνειας».
Ακολούθησε ομιλία του προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχοντας υπόψη του την τεράστια σημασία την οποία έχει η αναγνώριση και η προβολή του έργου διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων και θέλοντας να επιβραβεύσει τα προτερήματα του πνεύματος και της άμιλλας, αλλά επίσης εκπληρώνοντας τη βούληση του ιδρυτού του, η οποία ρητά αναφέρεται στη διαθήκη του, θέσπισε από το έτος 2002 το «Αριστείο Μποδοσάκη» για να προβάλλει Έλληνες που αφιερώνουν τη ζωή τους στην επιστήμη και συνέβαλαν με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου, του ήθους και της αρετής».
Η επίδοση του Αριστείου στους δύο τιμωμένους έγινε από τον Πρύτανη καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι το Αριστείο Μποδοσάκη απονέμεται κάθε δύο χρόνια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, έπειτα από εισήγηση Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής.Αρχή των Ειδήσεων


Έκθεση με θέμα «O Όθων, το Oθώνειο Πανεπιστήμιο και η Νομική του Σχολή»

Στις 5 Μαΐου 2006 εγκαινιάστηκε η έκθεση χαρακτικών με θέμα «O Όθων, το Oθώνειο Πανεπιστήμιο και η Νομική του Σχολή», στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκτέθηκαν περίπου 30 λιθογραφίες, ατσαλογραφίες και ξυλογραφίες διαφόρων διαστάσεων, που είναι μέρος της συλλογής του καθηγητή Αστικού Δικαίου κ. Ιω. Καράκωστα, τα περισσότερα των οποίων είχαν περιληφθεί στο ομώνυμο βιβλίο του.
Τελευταία ενότητα των σχεδίων που παρουσιάστηκαν ήταν εκείνη με τις λιθογραφίες ή ξυλογραφίες που αναπαριστούν το κτήριο του Πανεπιστημίου ή του Αστεροσκοπείου και προέρχονται από το λεύκωμα του Μαρίνου Βρετού, «Αι νέαι Αθήναι…», έκδ. 1861 ή από το περιοδικό Έσπερος, της Λειψίας, ή γερμανικά περιοδικά της εποχής.Αρχή των Ειδήσεων

Αρχή της σελίδας