ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94

15/10/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με την Πρόεδρο του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Kουτσογιαννοπούλου

Στο παρόν φύλλο, σε συνέντευξή προς TO KAΠOΔIΣTPIAKO, η νέα Πρόεδρος του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγήτρια κ. Kουτσογιαννοπούλου, παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητας και τις προοπτικές του Tμήματος.

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954 ως Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε αυτοτελές τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής το 1982. Ιδρύθηκαν τέσσερεις Τομείς. Όμως, προς το παρόν, λειτουργούν οι τρεις (Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού, Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας και Τομέας Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας). O τέταρτος Τομέας αφορά στη Μετάφραση, αλλά δεν υπάρχει ικανός αριθμός προσωπικού για να λειτουργήσει.

Το διδακτικό έργο επιτελούν τα 23 μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π., εξαιρετικά μικρός αριθμός για τους 2.400 προπτυχιακούς φοιτητές. Γι' αυτό τα μέλη Δ.Ε.Π. συνεπικουρούνται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από τη Μέση Εκπαίδευση και εξειδικευμένους επιστήμονες με βάση το Π.Δ. 407/80. Η πλούσια βιβλιοθήκη του Τμήματος αποτελείται από 23.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέους τίτλους. Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι και ένα Εργαστήριο Πολυμέσων για την Επεξεργασία Λόγου και Κειμένων. Όμως στερείται διοικητικού υπαλλήλου που θα μπορεί να το λειτουργεί σε τακτά διαστήματα για τους φοιτητές.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει 33 υποχρεωτικά και 24 υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα εκ των οποίων ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει και να παρακολουθήσει 7 μαθήματα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» διαμορφώνεται εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργείται βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή και εισάγονται νέοι τρόποι διδασκαλίας και μύησης των φοιτητών στην έρευνα. Επιπροσθέτως, γίνεται χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class και ψηφιοποίηση επιστημονικών άρθρων και δημοσιεύσεων των διδασκόντων που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Ένας από τους βασικότερους στόχους λοιπόν του Τμήματος είναι να εντάξει στην εκπαίδευση τις νέες τεχνολογίες και συγχρόνως να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. Για το λόγο αυτό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρονται μαθήματα που εστιάζουν στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στις ανθρωπιστικές σπουδές, ειδικότερα δε στην ξενόγλωσση τάξη. Oι 20 Η/Υ που θα στήριζαν το πρόγραμμα έφτασαν εφέτος, ύστερα από τρία χρόνια λειτουργίας του Α.Π.Π.Σ., πράγμα που δημιούργησε προβλήματα στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του.

Με την οργάνωση κύκλου διαλέξεων και σεμιναρίων υπό το γενικό τίτλο «Έργα και e-μέρες» εγκαινιάζεται ένας σύγχρονος διάλογος για τον ψηφιακό πολιτισμό, ενισχύοντας την ελεύθερη προσέγγιση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού, όπως η εκπαίδευση, η τέχνη, η επαγγελματική και η καθημερινή ζωή. Η πρώτη παρουσίαση των «Έργων και e-μερών» έγινε το 2005 με μία σειρά από διαθεματικές παρουσιάσεις και περιελάμβανε σεμινάρια και εργαστήρια μύησης στο χώρο των Τ.Π.Ε. με θέματα από Net.art, Video.art, Ηλεκτρονική μουσική, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε., Δημοκρατία και Τ.Π.Ε., Επιχειρήσεις και Τ.Π.Ε. και δεκάδες άλλες πτυχές του χώρου των Τ.Π.Ε. Το πρόγραμμα «Έργα και e-μέρες» συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το 2006 εστιάζοντας ειδικότερα στη χρήση υπολογιστή στην εκμάθηση της γαλλικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα έγινε η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα του καινοτόμου project του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Κοπεγχάγης με τον τίτλο «Παγκόσμιες συρράξεις: Παλαιστίνη» και η χρήση των serious games στην εκπαίδευση.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που στοχεύει στη σύνδεση των σπουδών με τον εργασιακό χώρο. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος έχουν δυνατότητα να εργαστούν στον εκδοτικό χώρο (βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους), εταιρείες και φορείς γαλλικών συμφερόντων, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες. Επίσης το Τμήμα έχει σημαντικές συνεργασίες με Γαλλικά και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σωκράτης – Έρασμος. Ακόμη σε συνεργασία με Γαλλικά Πανεπιστήμια προωθείται η συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία», ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία» με τρεις κατευθύνσεις (Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού και Γαλλική Λογοτεχνία).

Τέλος, το Τμήμα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, οργανώνει σημαντικά διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Κατά την εφετινή χρονιά, ο Τομέας Γλώσσας και Γλωσσολογίας οργανώνει ημερίδα με θέμα Διδασκαλία των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας στη πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσω αυτής της ημερίδας προσφέρεται επιμόρφωση στους φοιτητές και στους καθηγητές, αφού τα Γαλλικά και τα Γερμανικά διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα από την Πέμπτη Δημοτικού.

Πέρα από την καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αναδιοργανώνει τα διδασκόμενα μαθήματα και εισάγει καινούργια, προκειμένου να δώσει τα εφόδια στους πτυχιούχους του για ποικίλες επαγγελματικές κατευθύνσεις. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Τμήματος είναι αφενός η στελέχωση του Τομέα Μετάφρασης για να λειτουργήσει παράλληλα με τους άλλους τρεις Τομείς, αφετέρου η υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, απαραίτητο βοήθημα για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, αλλά και διέξοδος προς νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις και γενικότερα βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Το Τμήμα μας, με την υποστήριξη των φοιτητών, των πτυχιούχων και των καθηγητών, μεριμνά για την καλύτερη απόκτηση γνώσης και τεχνογνωσίας των φοιτητών και επιμόρφωσης των πτυχιούχων/καθηγητών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις του 21ου αιώνα.


Αρχή των Ειδήσεων


Eπίσκεψη Bαυαρών Bουλευτών στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Στιγμιότυπο από τη συνάντησηAντιπροσωπεία Bαυαρών Bουλευτών πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Tα μέλη της αντιπροσωπείας, που συμμετέχουν στην Eπιτροπή Mορφωτικών Yποθέσεων του Kοινοβουλίου τους, επισκέφθηκαν –μαζί με τον Mορφωτικό Aκόλουθο της Γερμανικής Πρεσβείας– το Πανεπιστήμιο Aθηνών, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Πρύτανη καθηγητή κ. X. Kίττα και τον Aντιπρύτανη Φοιτητικής Mέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων καθηγητή κ. I. Kαράκωστα. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη Δ.E.Π. του Πανεπιστημίου μας, τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει στενές επιστημονικές σχέσεις με Πανεπιστήμια της Γερμανίας. Kατά τη διάρκεια των επαφών και μετά από μια ιστορική αναδρομή στις επιστημονικές σχέσεις των δύο χωρών, υπήρξε συνεργασία για τα τρέχοντα προγράμματα συνεργασίας καθώς και για μελλοντικά. Aναμφίβολα οι διεθνείς συνεργασίες των μελών Δ.E.Π. στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με άλλα Πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας, κάτι που διεφάνη και από τις συζητήσεις.
Αρχή των Ειδήσεων


Αρχή της σελίδας