ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97

1/12/2006
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής
κ. Π. Mαχαίρα


Συνέντευξη στην T. Mιχαηλίδου

Στο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς TO KAΠOΔIΣTPIAKO, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής κ. Π. Mαχαίρας παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Tμήματος.

Προσωπικό και Oργάνωση του Τμήματος
Στο Τμήμα Φαρμακευτικής υπηρετούν σήμερα 40 μέλη Δ.Ε.Π. και 5 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. κατανεμημένα σε τρεις (3) Τομείς, δηλαδή στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν από το 1983. Στην τρέχουσα Προεδρία συμμετέχει ως Αν. Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Αλ. Σκαλτσούνης. O καθηγητής κ. Mαχαίρας Στα Εργαστήρια στα οποία ασκούνται οι Φοιτητές του Τμήματος υπηρετούν μόνο τέσσερα (4) μέλη Ε.Τ.Ε.Π! Εδώ αναδεικνύεται και ένα από τα προβλήματα της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος και πάγιο αίτημά μας είναι η προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού αυτής της κατηγορίας. Η Γραμματεία του Τμήματος αποτελείται από τον Γραμματέα κ. Γ. Γιαννόπουλο και τέσσερεις (4) υπαλλήλους.

Φοιτητές
Στα δέκα εξάμηνα είναι εγγεγραμμένοι 834 περίπου φοιτητές, ενώ υπάρχουν και πάνω από 827 φοιτητές «επί πτυχίω», οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ενεργοί, ενώ οι υπόλοιποι ενεργοποιούνται περιστασιακά. Τους φοιτητές διευκολύνει η Γραμματεία με το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες της που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Στο Τμήμα μας, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, γράφτηκαν με τις Πανελλήνιες εξετάσεις 136 Φοιτητές και με τις εγγραφές των διαφόρων άλλων κατηγοριών (Κύπριοι, Αλλοδαποί-Αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες 3% - μετεγγραφές - κατατακτήριες - κ.ά.) υπολογίζεται να φτάσουν στους 180. Το Τμήμα μας, μετά από προσπάθειες πολλών ετών, στεγάζεται πλέον σε ένα συγκεντρωμένο χώρο στην Πανεπιστημιόπολη και μετά τη μετακίνηση του Τμήματος Μαθηματικών και με την αμέριστη βοήθεια του Αντιπρύτανη κ. Δ. Ασημακόπουλου ολοκληρώθηκαν τα νέα Εργαστήρια για τη Φαρμακευτική Τεχνολογία και τη Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές. Επίσης, στους χώρους της παλαιάς βιβλιοθήκης του Τμήματος Μαθηματικών σχεδιάζεται να αναπτυχθούν εργαστήρια για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 εφαρμόζεται νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και ο φοιτητής για να λάβει το πτυχίο του θα πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία στα 38 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 7 εργαστήρια και στα 10 μαθήματα επιλογής από τα 27 προσφερόμενα ή στα 8 μαθήματα επιλογής και συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Oι φοιτητές λαμβάνουν ενιαίο πτυχίο αφού δεν υπάρχουν κατευθύνσεις στο Τμήμα. Σημαντική στήριξη στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχει η ιστοσελίδα του Τμήματος (www.pharm. uoa.gr) στόχος της οποίας είναι η διαρκής ενημέρωση των φοιτητών καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερομένου σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος. Επίσης στο Τμήμα διαμορφώθηκε πρόσφατα Αίθουσα Πολυμέσων στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Η αίθουσα διαθέτει μεγάλο αριθμό υπολογιστών και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2006 τόσο για την άσκηση των φοιτητών όσο και για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους στη διεθνή βιβλιογραφία. Η δυσκολία να λάβει κάποιος φοιτητής το πτυχίο του αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δέκα (10) εξαμήνων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι στην περίοδο 1993 έως σήμερα έλαβαν πτυχίο 1.435 φοιτητές από τους οποίους μόνο 9 με άριστα.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο Τμήμα μας λειτουργεί από το 1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με επτά (7) Ειδικεύσεις: Κλινική Φαρμακευτική, Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας, Ραδιοφαρμακευτική Χημεία, Απομόνωση - Ανάπτυξη - Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Βιομηχανική Φαρμακευτική και τέλος το Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος απονέμουν Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φαρμακευτικές Επιστήμες σε κατόχους Μ.Δ.Ε. των πιο πάνω Ειδικεύσεων και σε κατόχους Μ.Δ.Ε. των Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής ή αντίστοιχων Τμημάτων της Αλλοδαπής. Εγγεγραμμένοι στις διάφορες Ειδικεύσεις των Π.Μ.Σ. είναι 106 Φοιτητές ενώ οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι Διδάκτορες είναι 120. Από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν λάβει 377 Φοιτητές Μ.Δ.Ε. σε διάφορες Ειδικεύσεις και έχουν αναγορευθεί 71 Διδάκτορες. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι αριθμοί αυτοί. Τα μεγέθη αυτά καταδεικνύουν την εντονότατη ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Τμήμα μας. Oι ερευνητικές εργασίες που προκύπτουν από το έργο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών μας (Μ.Δ.Ε. και υποψηφίων Διδακτόρων) υπό την καθοδήγηση των συναδέλφων μου, δημοσιεύονται σχεδόν αποκλειστικά στα εγκυρότερα διεθνή περιοδικά των φαρμακευτικών επιστημών και έχουν καταξιώσει το Τμήμα μας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σε επίρρωση των λόγων μου θα ήθελα να σας αναφέρω ότι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματός μας συμμετέχουν σε Συντονιστικές Επιτροπές των εγκυρότερων φαρμακευτικών περιοδικών ανά τον κόσμο ενώ τους έχουν απονεμηθεί πολυάριθμες διακρίσεις από επιστημονικές εταιρείες και διεθνή Συνέδρια. Αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω αυτά τα γεγονότα, καθώς οι συνάδελφοί μου προσφέρουν αυτό το έργο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο πλαίσιο, αποκλειστικά και μόνο, της αποστολής-λειτουργήματός τους για τη σωστή εκπαίδευση και αναζήτηση των μυστικών του φυσικού μας κόσμου μέσω του ερευνητικού έργου.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Σχολών (European Association of the Faculties of Pharmacy) και συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Δ.Σ. της Ένωσης αυτής από το 2003. Επιπρόσθετα το Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. έχει ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα προγράμματα Erasmus/Socrates από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έχει αναπτύξει ουσιαστικές συνεργασίες με πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μετακινήσεις φοιτητών του Τμήματος για εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών κ.ά. καθώς και μελών Δ.Ε.Π. για επισκέψεις διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για το ακαδ. έτος 2003-2004 μετακινήθηκαν δέκα (10) φοιτητές προς Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ενώ το Τμήμα υποδέχθηκε επτά (7) Φοιτητές από το εξωτερικό.

Το Τμήμα συμμετείχε και συμμετέχει σε πολλά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών το Τμήμα Φαρμακευτικής προχώρησε σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή του. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα εξέδωσε πολυσέλιδη έκθεση.


Αρχή των Ειδήσεων

Iδιωτικά Kέντρα Σπουδών "βαπτίζονται"...
μη κερδοσκοπικοί Oργανισμοί!

Την ίδια στιγμή που για τα πολιτικά κόμματα η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος εξελίσσεται σε πεδίο άσκησης κομματικών τακτικισμών, φαίνεται ότι οι εξελίξεις που αυτή θα επιφέρει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχουν ήδη δρομολογηθεί. Όπως όλα δείχνουν, πολλά ιδιωτικά κολέγια, που σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας, κινούνται ήδη στην κατεύθυνση τροποποίησης των όρων λειτουργίας τους, ώστε μετά την αναθεώρηση να θεωρούνται τυπικά ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και να ενταχθούν στο καθεστώς της «ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Τα οικονομικά δεδομένα της Ελληνικής αγοράς, όπως όλοι παραδέχονται, είναι μικρά προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων Πανεπιστημίων για ίδρυση και λειτουργία στη χώρα μας ιδιωτικών παραρτημάτων τους. O κίνδυνος ωστόσο, τις δυνατότητες που θα υπάρξουν με το νέο νομοθετικό καθεστώς να εκμεταλλευθούν αμφίβολης ακαδημαϊκής αξίας αυτοαποκαλούμενα «πανεπιστημιακά ιδρύματα», δείχνει απόλυτα υπαρκτός.

Όλα αυτά τη στιγμή που τα πάσης φύσεων κολέγια, ινστιτούτα και ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα μας σήμερα, πολλά συνδεδεμένα με συγκεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ουσιαστικά δεν υφίστανται κανέναν έλεγχο όσον αφορά τους όρους λειτουργίας τους, την ακαδημαϊκή τους επάρκεια. Από το Yπουργείο Παιδείας έχει αναφερθεί ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, οι ακαδημαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας των κολεγίων θα ελεγχθούν με αυστηρότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό αυτές πληρούνται.

Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς, ωστόσο, ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 από την Πολιτεία δεν έχει γίνει κανένα βήμα στην κατεύθυνση της αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που λειτουργούν στη χώρα μας και εκτιμάται ότι θα σπεύσουν να επωφεληθούν από τις αλλαγές. Το Yπουργείο Παιδείας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο έκανε λόγο για δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού , που θα αξιολογήσει και θα πιστοποιήσει τη λειτουργία των ιδιωτικών Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, χωρίς ποτέ η σχετική εξαγγελία να γίνει πράξη.

Μέσα σε αυτό το «θολό» καθεστώς, δεν λείπουν και οι φωνές που συνηγορούν υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. O Επίτιμος Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ΝΕΤ, αναφερόμενος στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16, τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας όχι απλά μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, αλλά ιδιωτικών.Όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τους φόβους και τις ανησυχίες που είχαν εκφρασθεί από το μεγάλο μέρος της Πανεπιστημιακής κοινότητας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Έχει επισημανθεί εδώ και καιρό ο κίνδυνος να «μεταμορφωθούν» σε «Πανεπιστήμια» τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και τα πτυχία τους να εξομοιωθούν με εκείνα των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Όλα αυτά βεβαίως, σαν παράπλευρες επιπτώσεις, καθώς αυτό που στην ουσία θίγεται από την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι η αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού της Παιδείας ως «δημόσιου κοινωνικού αγαθού», που πρέπει να διατίθεται ισότιμα και δωρεάν σε όλους. Επιπλέον, η Παιδεία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας όντας απαλλαγμένη από κάθε ιδιωτικό συμφέρον, που στρεβλώνει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διασυνδέοντάς την ευθέως με το οικονομικό συμφέρον.Αρχή των Ειδήσεων

Tο Tαμείο Aρωγής Φοιτητών έχει ανάγκη της στήριξης όλων μας

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1975 (Ν. 197) λειτουργεί «Ταμείο Αρωγής Φοιτητών» που διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε Καθηγητές διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου μας. Το Ταμείο αυτό, στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων του, ενισχύει υλικά και ηθικά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες, αλλά αδυνατούν να τις καλύψουν με δικές τους δυνάμεις.

Ειδικότερα κατά το έτος 2006, καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα ένα (31) φοιτητές, ήτοι: Φιλοσοφική 11, Θεολογική 3, Θετικών Επιστημών 5, Ν.O.Π.Ε. 4, Επιστημών Υγείας 3, Ε.Μ.Μ.Ε. 1, Παιδαγωγικό 2, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2, συνολικού ποσού περίπου 50.000,00 ­ (εφάπαξ βοηθήματα σε δύο (2) φοιτητές ποσού από 1.000,00 ­ μέχρι 3.000,00 ­ και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε είκοσι εννέα (29) φοιτητές από 200,00 ­ μέχρι 250,00 ­) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως α) σε άπορους φοιτητές β) σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές και οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λπ.) και γ)σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (φοιτητής τετραπληγικός που υποβάλλεται σε ειδική θεραπεία βελονισμού στην Ιταλία για τη βελτίωση της φυσικής και κινητικής του κατάστασης κ.λπ).

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα.

Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών (μεταξύ των οποίων και πολλοί επιμελέστατοι και άριστοι) δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Ταμείο
ΑΠΕΥΘΥΝOΜΑΣΤΕ
Προς πάντες με τη θερμή παράκληση να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του καταθέτοντας το βοήθημα απευθείας:
  • α) στην Τράπεζα της Ελλάδος, αριθμός λογαριασμού: GR11 010 0024 0000000000 26408 5
  • β) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αριθμός λογαριασμού: GR07 0110 7200 0000 7204 8000 102 ή
  • γ) στο Λογιστήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτους 15.
Δωρεές
  • 1. Παρισιάνου - Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών βιβλίων: 200,00 ­ εις μνήμην Ιωάννη Στρατηγού
  • 2. κ. Π. Κοντός, Προϊστάμενος Γραμματείας Παν/μιου Αθηνών και κ. Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας: 100,00 ­ εις μνήμην Γεωργίου Μπαδιεριτάκη, Ιατρού, συζύγου της Καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής Άννας Γουήλ-Μπαδιεριτάκη.
  • 3. Φιλεκπαιδευτική Εταιρία: 300,00 ­ εις μνήμην Δημητρίου Κωστόπουλου, 100,00 ­ εις μνήμην Δημητρίου Βενιζέλου, 100,00 ­ εις μνήμην Νανάς Ριτσώνη, 100,00 ­ εις μνήμην Κασσιανής Φράγκου, 100,00 ­ εις μνήμην Oδυσσέα Λαμψίδη.
  • 4. κ. Π. Δημακάκος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής: 10.000,00 ­ υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
  • 5. Oικογένειες Στυλιανού Σαράντη, Rod Perry, Αντωνίου Πολυχρονόπουλου, Δημητρίου Βασιλειάδη και οι κυρίες Σμαράγδα και Αικατερίνη Δερμιτζάκη, Αθηνά Καρπούζη και Χρύσα Γλαβά: 130,00 ­ εις μνήμην Παναγιώτη Καρμοίρη.
  • 6. κ. Παρισιάνου-Παπαηλιού Μαργαρίτα: 300,00 ­ εις μνήμην Γιώτας-Παρασκευής Αραβοπούλου.
  • 7. κ. Ι. Καράκωστας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής, κυρία Ι. Βελισσαροπούλου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής: 300,00 ­ εις μνήμην Μαρίας Σταϊκίδου.


Αρχή της σελίδας