ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101

15/2/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με την Πρόεδρο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία κ. Θ. Δραγώνα


Συνέντευξη στην T. Mιχαηλίδου

Η κ. Θ. ΔραγώναΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, η Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθηγήτρια κ. Θ. Δραγώνα παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Τμήματος.

Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών και των δασκάλων του δημοτικού σχολείου παρέχονταν μέχρι τη δε καετία του 1980 σε ανώτερες σχολές διετούς και στη συνέχεια τριετούς φοίτησης. Αναβαθμίστηκε με νομοθετική ρύθμιση του 1982 σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση με στόχο την επιστημονική κατάρτιση των λειτουργών της πρώτης βαθμίδας του σχολεί ου. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που θέσπισαν αυτή την αλλαγή σε μια στιγμή ευρύτερων μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης. Από το 1997 ό λα τα παιδαγωγικά τμήματα ανέλαβαν προγράμμα τα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης αποφοίτων ανωτέρων σχολών και εξομοίωσης των πτυχίων με πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Αποτελεί ένα από τα πανεπιστημιακά τμήματα με προνόμιο να προσφέρει πτυχίο με συγκεκριμένη επαγγελματική προοπτική. Σύμφωνα με πολλές επι στήμες το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη και η σημαντικότερη βαθμίδα του σχολείου διότι το νήπιο για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τις πιο επίσημες παραλλαγές της γλώσσας, την επίσημη κουλτούρα και τα σύμβολα της γνώσης. Έχει σχεδόν αποφασι στικές επιπτώσεις στο αν το νήπιο θα αποκτήσει θε τική ή αρνητική σχέση με το σχολικό θεσμό. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. εφοδιάζει τους/τις αποφοίτους του με στέρεες επιστημονικές βάσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία και διαμορφώνει μια νέα εικόνα για το επάγγελμα των νηπιαγωγών που ανταποκρίνεται στις σημερινές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανά γκες. Η σύνθεση επιστημονικής γνώσης και επαγ γελματικής κατάρτισης, θεωρίας και πράξης είναι βασική αρχή του Τμήματος. Στόχος του Τ.Ε.Α.Π.Η. είναι να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών και αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και τέλος την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Διδακτικό Προσωπικό / Διοικητική στήριξη

Με δεδομένο ότι ποικίλες επιστήμες συμβάλλουν σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα 23 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος καλύπτουν ευρύφάσμα γνωστικών πεδίων. Κυρίαρχη θέση κατέχουν τα επιστημονικά αντικείμενα της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Περιλαμβάνονται ειδικεύσεις της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και της διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων όπως και της θεωρίας και της έρευνας σε διάφορα πεδία των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημών. Με άλλα λόγια το αντικείμενο σπουδών είναι από τη φύση του διεπιστημονικό και κατ' επέκταση θεωρητικά και μεθοδολογικά πολύ προκλητικό. Πολλά από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Η. έχουν στον τομέα τους μεγάλη αναγνώριση από την ελληνική και διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Ωστόσο ο αριθμός Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι πολύ μικρός για τους 1.650 φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι. Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκόμενους είναι 1 προς 72. Το διδακτικό έργο συμπληρώνουν τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και οι εκάστοτε διδάσκοντες με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 στους οποίους βασίζεται για τη συμπλήρωση των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Το τελευταίο αποτελεί πάγιο πρόβλημα κάθε ακαδημαϊκή χρονιά για τον εύρυθμο προγραμματισμό.
Η διοικητική στήριξη του Τ.Ε.Α.Π.Η. προσφέρεται α πό τη γραμματέα, επτά μέλη διοικητικού προσωπι κού και δύο μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών που αναθεωρήθηκε το 2005 περιλαμβάνει δέκα υποχρεωτικές ενότητες μαθημάτων: παιδαγωγική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, μεθοδολογία, θετικές επιστήμες, τέ χνες, γενική παιδεία, πρακτικές εφαρμογές, ξένες γλώσσες και θεματικές εργαστηριακές εβδομάδες. Η τελευταία λειτουργεί για δεύτερη χρονιά και στόχος είναι η εξέταση θεμάτων κρίσιμων για την εκ παίδευση, όπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση, το φύλο, η ειδική αγωγή, η περιβαλλοντική εκπαίδευ ση, η σχέση ψυχολογίας και εκπαίδευσης. Η ιδιαι τερότητα συνίσταται στο ότι στη διεξαγωγή της συμ βάλλουν διαφορετικοί επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού προσκεκλημένοι από τους υ πεύθυνους διδάσκοντες και η διάρκεια του μαθή ματος συμπυκνώνεται σε μια εβδομάδα. Η μορφή των μαθημάτων είναι εργαστηριακή, σε μικρές ομάδες και περιλαμβάνει σύνδεση με τη διδακτική πράξη. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική, συν δέεται με τις πιο δημιουργικές διεργασίες στο επί πεδο των προπτυχιακών σπουδών και αντιστοιχεί σε τέσσερα μαθήματα. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. συνεργάζεται με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΕΡΑΣΜΟΣ». Για τους πρωτοετείς φοιτητές/-τριες ορίζεται ένας διδάσκων ή μια διδάσκουσα ως σύμβουλος καθηγητής για την καλύτερη οργάνωση του ατομικού προγράμματος σπουδών.

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τ.Ε.Α.Π.Η. συμμετέχει σε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το παλαιότερο όλων, από το 1994, είναι το διακρατικό και διατμηματικό-δια πανεπιστημιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αν θρώπινα Δικαιώματα» σε συνεργασία με το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις: (α) Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις και (β) Ειδική Αγωγή. Ακολούθησε η συνεργασία με το διατμημα τικό πρόγραμμα «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιο λογία» του οποίου την οργάνωση έχει αναλάβει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη σης του Ε.Κ.Π.Α. Τέλος το 2005 άρχισε η λειτουργία του διατμηματικού προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την εκ παίδευση» σε συνεργασία με τα τμήματα Ενημέρω σης και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Ε. Κ. ΠΑ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με το τμήμα Ηλεκτρο νικής του T.E.I. Πειραιά.

Η βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στον ημιώροφο του κτηρί ου Ιπποκράτους 33 σε έναν ιδιαίτερα μικρό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει μόνο έως 30 άτομα. Εί ναι δανειστική και καλύπτει κυρίως τους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της γλωσσολογίας καθώς και θέματα ευρύτερου γνωστικού εν διαφέροντος. Δυστυχώς την ευθύνη έχει μια μόνο διορισμένη βιβλιοθηκονόμος και γι' αυτό η βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο από 9.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. πράγμα που είναι απαράδεκτο για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο.

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της Αθήνας

Στο Τ.Ε.Α.Π.Η. είναι εντεταγμένο το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της Αθήνας το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και έχει στόχο τη διετή μετεκπαίδευση και ε ξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προσχολική βαθ μίδα.

Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων λειτουργεί α πό το 1995 σε εθελοντική βάση από τελειοφοί τους/ες ή αποφοίτους/ες του Τ.Ε.Α.Π.Η. υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη της Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου.
Απευθύνεται σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες που Τ.Ε.Α.Π.Η. καθώς και τους/τις αποφοίτους και έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει την ομαλή προσαρμογή τους στο Πανεπι στήμιο και τη φοι τητική ζωή προ σφέροντας συναι σθηματική στήριξη και παρέχοντας υ πηρεσίες πληροφόρησης και προσανατολισμού.

Τρέχοντα ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού όπως και τα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμήματος: Η θυματοποίηση στο σχολικό περιβάλλον, γλωσσική κωδικοποίηση του εννοιολογικού πεδίου της κίνησης: κυριολεξία και μεταφορά στα ελληνικά παιδιών και ενηλίκων, πρώιμη ανάπτυξη της γλώσσας στα ελληνικά: από τις προλεκτικές φωνήσεις στο πρώτο λεξιλόγιο και απαρχές της γραμματικής, σύνθετες προ τάσεις στη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, επαγγελματική γνώση στην εκπαίδευση και την υγεία: η αναδιάρθρωση της εργασίας και του επαγγελματικού βίου μεταξύ του κράτους και του πολίτη στην Ευρώπη (PRFKNOW ), η πολυσημία των εννοιών και ο πλουραλισμός των απόψεων στο χώρο της περι βαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία, επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των παιδαγωγικών τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. Το Ε.Κ.Π.Α. είναι φορέας υλοποίησης του προγράμματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μέτρο 1.1 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II ) «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» που ξεκίνησε το 1997 με επιστημονικές υπεύθυνες τις Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα, καθηγήτριες του Τ.Ε.Α.Π.Η.

Ερευνητικά Κέντρα

Στο Τ.Ε.Α.Π.Η. λειτουργούν έξι ερευνητικά κέντρα: (α)το Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο της Διεθνούς Έ νωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επί δοσης (Ι.Ε.Α.) που έχει από το 1996 έδρα το Τ.Ε.Α.Π.Η. με διευθύντρια τη Γ. Κοντογιαννοπού λου-Πολυδωρίδη, (β) το Κέντρο Διαπολιτισμικής Έρευνας και Παιδαγωγικής Παρέμβασης (ΚΕ.ΔΕ.Π.Π.) με επιστημονική υπεύθυνη την Α. Φραγκουδάκη, (γ) το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕ.Τ.ΕΕ.Π.) με επιστημονική υπεύθυνη την Α. Ζώνιου-Σιδέρη, (δ) το Κέντρο Αγωγής Τεχνών με επι στημονική υπεύθυνη την Μ. Κανατσούλη, (ε) το Κέ ντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Πε ριβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.) με επιστη μονική υπεύθυνη την Ε. Φλογαΐτη, και (στ) το Κέντρο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής με επιστημονικούς υπευθύνους την Ε. Κουτσουβάνου, Κώστα Χρυσαφίδη και Α. Ανδρούσου.

Προβλήματα

Ενώ το Τ.Ε.Α.Π.Η. διαθέτει πολύ καλή επιστημονική ποιότητα αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προ βλήματα με τον ανεπαρκή αριθμό διδασκόντων και την εξάρτηση του από το εκάστοτε πρυτανικό συμ βούλιο για παροχή θέσεων του Π.Δ. 407/80, την αν επαρκή στελέχωση της βιβλιοθήκης και τον ακα τάλληλο χώρο στον οποίο στεγάζεται, τον αβέβαιο αριθμό αποσπάσεων εκπαιδευτικών κατ' έτος για τη διενέργεια παιδαγωγικών πρακτικών ασκήσεων. Το Τ.Ε.Α.Π.Η. αναμένει από τις τρέχουσες πρυτανικές αρχές δίκαια κατανομή πόρων, διδακτικού και διοι κητικού προσωπικού.

Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος

Μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας του το Τ.Ε.Α.Π.Η. έχει απονείμει τον τίτλο του επίτιμου δι δάκτορος στην Barbel Inhelder και τους Basil Bernstein, Georges Balandier, Αλέξη Δημαρά, Albert Bandura και Lewis Lipsitt.


Αρχή των Ειδήσεων

Η κοπή της πίτας του Συνδέσμου Αφυπηρετήσαντος προσωπικού του πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Αντιπρύτανης καθηγητής κ. Ι. Καράκωστας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αφυπηρετήσαντος Προσωπικού κ. Π. ΠάντοςΤο απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου, πραγμα τοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο - εντευκτήριο του Πανεπιστημίου «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» η τελετή της κοπής της πίτας του Συνδέσμου Αφυπηρετήσαντος Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Κωστής Παλαμάς». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρύτανης καθηγητής κ. Ι. Καράκωστας ως εκπρόσωπος των Πρυτανικών Αρχών, ο οποίος έκοψε και την πίτα του Συνδέσμου. Παρευρέθησαν πολλοί παλαιοί και νεότεροι συνάδελφοι από όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (διοικητικοί, Ε.Δ.Τ.Π. κ.ά.) στους οποίους τόσο ο Αντιπρύτανης κ. Ι. Καράκωστας όσο και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Π. Πάντος απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό και ευχές για τη νέα χρονιά.

Ο Σύνδεσμος Αφυπηρετήσαντος Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2006 και ανάμεσα στους σκοπούς του έχει την ανάπτυξη και εμπέδωση μεταξύ των μελών του πνεύματος ανθρώπινης επικοινωνίας και ουσιαστικής επαφής, συναδελφικής σχέσης και έμπρακτης αλληλεγγύης και συλλογικής παρουσίας και κοινωνικής έκφρασης, που καλλιεργήθηκαν κατά την πολύχρονη υπηρεσία τους και παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συνεδριάζει την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, στις 7 μ.μ., στο πανεπιστημιακό εντευκτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» και οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές στα μέλη. Πέραν των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα μέλη συναντώνται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα, στο ίδιο κτήριο, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις, και να κάνουν προτάσεις για δραστηριότητες.
Αρχή της σελίδας