ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102

1/3/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Π. Κάβουρα


Συνέντευξη στην T. Mιχαηλίδου

Ο καθηγητής κ. ΚάβουραςΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθηγητής κ. Π. Κάβουρας παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Τμήματος.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αριθμεί 22 μέλη Δ.Ε.Π. (5 Α', 1 Β', 7 Γ και 9 Δ' βαθμίδας). Όλα τα μέλη του Τμήματος έχουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν εκλεγεί, με εξαίρεση ένα μόνο μέλος το οποίο έχει εκλεγεί βάσει ειδικού προεδρικού διατάγματος σε καλλιτεχνικό αντικείμενο (Διεύθυνση Φωνητικών και Οργανικών Συνόλων). Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Σ. είναι και μουσικοί -πολλοί έχουν να επιδείξουν σημαντική καλλιτεχνική παρουσία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Παρά το ποικίλο και αξιόλογο μουσικό του υπόβαθρο, ωστόσο, το Τ.Μ.Σ. δεν έχει πρακτικό-καλλιτεχνικό αλλά θεωρητικό-επιστημονικό χαρακτήρα.
Η διάκριση των πανεπιστημιακών σπουδών μουσικής σε καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκφράζει ένα βασικό θεσμικό πρόβλημα της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Τ.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. είναι το μόνο αμιγώς θεωρητικό-επιστημονικό τμήμα μουσικών σπουδών της χώρας, ενώ τα λοιπά τρία τμήματα (σύνολο τέσσερα τμήματα σε όλη την επικράτεια) έχουν μικτή κατεύθυνση, επιστημονική και καλλιτεχνική.

Πρόγραμμα σπουδών
Η διατύπωση κριτικών θέσεων που αφορούν στην επιστημονική συγκρότηση και στη λειτουργία των μουσικών σπουδών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Τ.Μ.Σ. Η συνύπαρξη διαφόρων επιστημονικών πεδίων και διαφόρων επιστημολογικών τάσεων στο εν λόγω Τμήμα συνδιαμορφώνουν εκ των πραγμάτων ένα επιστημονικό πλαίσιο σύγχρονων διεθνών προδιαγραφών για μια πανεπιστημιακή σπουδή με γνωστικό αντικείμενο τη μουσική. Το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Μ.Σ. έχει ευρύ επιστημονικό ορίζοντα και κριτικό, διεπιστημονικό προσανατολισμό. Στο Τ.Μ.Σ. διδάσκονται η ιστορική και η συστηματική μουσικολογία, η εθνομουσικολογία και η ανθρωπολογία της μουσικής, η βυζαντινή μουσικολογία και η αρχαιομουσικολογία, η μουσικοπαιδαγωγική και η τεχνολογία του ήχου (μουσική πληροφορική, μουσική ακουστική). Οι φοιτητές του Τμήματος καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη και πρακτική μαθαίνοντας τη σημασία της μουσικής γνώσης σε συνάρτηση με τα γνωστικά συστήματα στα οποία εντάσσεται η γνώση της μουσικής. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν την ελληνική μουσική στο σύνολο της ιστορικής της έκφρασης ως αρχαία, (βυζαντινή) εκκλησιαστική και κοσμική, δημοτική και λαϊκή παραδοσιακή, «ευρωπαϊκή» και ηλεκτροακουστική, σε ένα ευρύ και κριτικό επιστημονικό πλαίσιο. Η κριτική θεώρηση διασφαλίζει, όσο αυτό είναι δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων επιστημονικών πεδίων, την αποφυγή ταυτίσεων μεταξύ επιστημολογίας και ιδεολογίας στο χώρο των μουσικών σπουδών γενικώς και ειδικότερα στο χώρο των επιστημονικών σπουδών της ελληνικής μουσικής. Η διεπιστημονική και η επιστημολογική πλευρά των μουσικών σπουδών στο Τ.Μ.Σ. αναπτύσσονται με σπονδυλωτή λογική. Σε κάθε μάθημα δίνεται έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της επιστημονικής προσέγγισης της μουσικής ήδη από το πρώτο έτος σπουδών και συνεχώς έως το τελευταίο, το πέμπτο (η φοίτηση στο Τ.Μ.Σ. διαρκεί 5 χρόνια, όπως και στα αντίστοιχα τμήματα στο Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο). Οι φοιτητές μαθαίνουν την πολλαπλότητα του επιστημονικού λόγου τόσο κατά τον οριζόντιο άξονα (διεπιστημονικός διάλογος) όσο και κατά τον κάθετο (επιστημολογικός αναστοχασμός) στα ποικίλα μαθήματα των τριών επιστημονικών τομέων στους οποίους διαιρείται το ΤΜΣ: α) Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας, β) Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και γ) Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικών και Βυζαντινής Μουσικολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εμβαθύνουν στην επιστημονική θεωρία και έρευνα με τα ειδικά σεμινάρια που προσφέρονται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις γνωστικές και εκφραστικές τους δεξιότητες στο ειδικό επιστημονικό πεδίο που επιθυμούν μέσω της συμμετοχής τους σε τρία σεμινάρια. Πρόκειται για σεμινάρια εμβάθυνσης σε ειδικά θέματα με διεπιστημονική προοπτική και για σεμινάρια που αποβλέπουν στον εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων και την ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων τους. Ο επιστημονικός προσανατολισμός του Τ.Μ.Σ. δεν αποκλείει τη μουσική δραστηριότητα, τόσο ανάμεσα στους φοιτητές όσο και ανάμεσα στα μέλη του Τμήματος. Αντίθετα, την ενισχύει και την προβάλλει. Το Τ.Μ.Σ. συνδέει τη μουσική πράξη με τη μουσική διδασκαλία με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σύμφωνα με τις ειδικές θεωρητικές αρχές και μεθοδολογικές πρακτικές που υποστηρίζουν τον κριτικό προσανατολισμό του.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Βασική επιδίωξη του Τ.Μ.Σ. είναι η σφαιρική μόρφωση των φοιτητών σε τομείς που συμπληρώνουν την επιστημονική γνώση με σημείο αναφοράς τη μουσική, όπως, λ.χ., η ιστορία, η φιλοσοφία, η πολιτισμική ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η λογοτεχνία. Στη λογική αυτή κινείται η διερεύνηση που διεξάγει το Τ.Μ.Σ. για την ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος με διάφορες κατευθύνσεις, παράλληλα με το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που έχει ήδη εγκριθεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο έχει τίτλο Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής.

Εργαστήρια - υποδομές
Το ΤΜΣ προχωρεί στην ίδρυση εργαστηρίων τα οποία προβλέπεται να υποστηρίξουν την επιστημονική ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος. Έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, ενώ εγκρίθηκε και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα το Εργαστήριο της Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Στις λοιπές υποδομές του Τ.Μ.Σ., εντάσσονται το Στούντιο Ήχου και η Βιβλιοθήκη η οποία συμπληρώνεται διαρκώς για να ικανοποιεί τις σύνθετες ανάγκες των ποικίλων επιστημονικών πεδίων που εκπροσωπούνται στο Τμήμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει ειδικά τεχνικά μαθήματα σε όλα τα επιστημονικά πεδία και καλλιεργεί τη μουσική πράξη, με μαθήματα σε συγκερασμένο όργανο (πιάνο) και μη συγκερασμένο (ταμπουράς). Η λογική της διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών είναι καθαρά υποστηρικτική της επιστημονικής προσέγγισης των μουσικών σπουδών, όπως και η λογική της ίδρυσης και λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων στο Τ.Μ.Σ. Οι χορωδίες (ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής), τα μικρά μουσικά σύνολα και τα σχήματα δημοτικής και λαϊκής μουσικής, την επιμέλεια των οποίων έχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αποτελούν μια πανεπιστημιακή βάση για τη μουσική έκφραση των φοιτητών του Τ.Μ.Σ. Τα μουσικά σχήματα του Τ.Μ.Σ έχουν συνεργαστεί κατ' επανάληψη με επαγγελματικούς καλλιτεχνικούς φορείς και έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μουσική στο Τμήμα, αλλά αξιοποιούν τις μουσικές τους δεξιότητες με τη βοήθεια και την επιμέλεια των καθηγητών τους, παρουσιάζοντας ποικίλα μουσικά έργα σε μια ευρεία θεωρητική προοπτική, η οποία εκφράζει την πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση των μουσικών σπουδών που καλλιεργείται στο Τ.Μ.Σ.

Δραστηριότητες
Στο επιστημονικά εξειδικευμένο ενεργητικό του Τ.Μ.Σ. εντάσσονται η ερευνητική και η συνεδριακή του δραστηριότητα. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο στα πεδία τους, με τη συμμετοχή τους σε μικρότερα ερευνητικά προγράμματα (όπως λ.χ. τα προγράμματα Καποδίστριας του Ε.Λ.Κ.Ε.) ή μεγαλύτερα όπως τα προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Πυθαγόρας και Ισότητας του Φύλου (το Τ.Μ.Σ. συνδέθηκε εκπαιδευτικά με το διατμηματικό πρόγραμμα ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. του Ε.Κ.Π.Α. από την αρχή της λειτουργίας του). Η συνεδριακή δραστηριότητα του Τ.Μ.Σ. είναι πλούσια και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση και την ανάδειξη μου οικολογικών ζητημάτων σε μια προοπτική σύγχρονου διεθνούς προβληματισμού, με διαλογικό και αναστοχαστικό προσανατολισμό, όπως τα συνέδρια για την καταγραφή των τάσεων της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης διεθνώς, την επιστημονική φυσιογνωμία του Τ.Μ.Σ., τη μουσικολογική έρευνα και πρακτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, το 4ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α.), καθώς επίσης και ειδικότερα θέματα όπως τα αφιερώματα στους Σαίνμπεργκ, Σκαλκώτα, Ξενάκη και Μότσαρτ. Στην ερευνητική επιστημονική ανάπτυξη του Τ.Μ.Σ., σημαντική συμβολή έχει το πρόγραμμα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αναδειχθεί διδάκτορες σε όλα τα πεδία που εκπροσωπούνται στο Τμήμα, ενώ ο μεγάλος αριθμός των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος αποδεικνύει έμπρακτα τη μοναδικότητά του, ως συνέπεια κυρίως της ευρύτητας και της πολλαπλότητας των γνωστικών αντικειμένων του. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών με νέες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες στο ευρύ αντικείμενο των «μουσικών σπουδών» και αποσκοπεί στην άρτια προετοιμασία των αποφοίτων του για τη στελέχωση της μουσικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) στην Ελλάδα, καθώς επίσης των ποικίλων τομέων έκφρασης και εφαρμογής της μουσικολογικής θεωρίας και πράξης -στελέχωση Μ.Μ.Ε., Υπουργείων και λοιπών κρατικών θεσμών, κ.λπ.


Αρχή των Ειδήσεων

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε φοιτητές Αυστραλιανών πανεπιστημίων

Αναμνηστική φωτογραφία των σπουδαστών του προγράμματος με τον Πρύτανη καθηγητή κ. Χ. Κίττα και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Αν. Καθηγητή κ. Π. ΚοντόΟλοκληρώθηκε το 9ο ειδικό πρόγραμμα για 14 φοιτητές ελληνικής καταγωγής από Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Τα μαθήματα ελληνικών σπουδών σε φοιτητές Αυστραλιανών πανεπιστημίων αφορούν μια συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, Αυστραλοί φοιτητές καθώς και Έλληνες ομογενείς φοιτητές της Αυστραλίας έρχονται και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και καθηγητές από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο αν. καθηγητής και Προϊστάμενος της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Π. Κοντός. Το αντικείμενο των μαθημάτων είναι η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τον ελληνικό τρόπο ζωής, η νεοελληνική λογοτεχνία και ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός γενικά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για σοβαρά επιστημονικά και κοινωνικά θέματα, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές επισκέφθηκαν και τη Βουλή των Ελλήνων, όπου τους υποδέχθηκε η Πρόεδρος της Βουλής κ. ’. Ψαρούδα-Μπενάκη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για 9η χρονιά φέτος και έκλεισε με την επίδοση των αποδεικτικών σπουδών από τον Πρύτανη καθηγητή κ. Χ. Κίττα.Αρχή της σελίδας