ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104

1/4/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με την Πρόεδρο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Σ. Πατταευθυμίου-Λύτρα


Συνέντευξη στην T. Mιχαηλίδου

Η κ. Παπαευθυμίου-ΛύτραΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, η Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθηγήτρια κυρία Σ. Παπαευθυμίου-Λύτρα παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Τμήματος.

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσας και Φιλολογίας (Τ.Α.Γ.Φ.) ιδρύθηκε το 1951 (ΑΝ 1853/1951) και διανύει ήδη τον πεντηκοστό έκτο χρόνο (56) της λειτουργίας του.

Προσωπικό και οργάνωση του Τμήματος

Στο Τ.Α.Γ.Φ. υπηρετούν σήμερα 31 (τριάντα ένα) μέλη Δ.Ε.Π. κατανεμημένα σε δύο τομείς, δηλ. 15 (δεκαπέντε) μέλη στον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού και 16 (δεκαέξι) στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας. Στη Γραμματεία του Τμήματος υπηρετούν πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι και ένας (1) κλητήρας, που εξυπηρετεί παράλληλα και τα Τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με προϊσταμένη γραμματείας την κ. Κ. Δασκαλάκη-Κριθάρη. Στις αντίστοιχες γραμματείες τομέων υπηρετεί από μία υπάλληλος, στη Βιβλιοθήκη τέσσερεις (4) βιβλιοθηκονόμοι ενώ στο Εργαστήριο δεν υπηρετεί κανένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Φοιτητές/τριες

Θεωρητικά το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο περίπου 300 φοιτητές/τριες μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων πλην όμως ο αριθμός αυτός αυξάνεται με τις εγγραφές διαφόρων άλλων κατηγοριών, όπως αλλοδαποί-αλλογενείς, καταρκτήριες, μετεγγραφές κ.ά.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τ.Α.Γ.Φ. με τους δύο τομείς του προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στο πλαίσιο δύο κατευθύνσεων σπουδών: α) Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας και β) Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλικά-ελληνικά) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας. Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές.

Με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και τις εσωτερικές αξιολογήσεις του προσφερόμενου έργου, το Τμήμα αναμορφώνει και εκσυγχρονίζει συστηματικά το πρόγραμμα σπουδών του. Το νέο πρόγραμμα σπουδών άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από το ακαδημαϊκό έτος 2001 -2002. Σύμφωνα με αυτό, για την απόκτηση του πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να συμπληρώσει επιτυχή φοίτηση οκτώ (8) εξαμήνων και να συγκεντρώσει σύνολο εκατόν δεκατεσσάρων (114) διδακτικών μονάδων (ΔΜ), που αντιστοιχούν σε τριανταοκτώ (38) μαθήματα (3 ΔΜ/μάθημα). Από αυτά τα μαθήματα, τα τριάντα (30) προσφέρονται από το Τ.Α.Γ.Φ. και τα υπόλοιπα οκτώ (8) από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και του Ε. Κ.Π.Α. Από το σύνολο των τριανταοκτώ (38) μαθημάτων, τα είκοσι (20) είναι υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες και τα δεκαοκτώ (18) είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικά.

Η επιδιωκόμενη αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του παραγόμενου διδακτικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τού Τμήματος, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των φοιτητών/τριών του και της κοινωνίας, επιχειρείται μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, Διεύρυνσης και Υποστήριξης των Αγγλικών Σπουδών» (Π.Ε.ΔΥ.Α.Σ.), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δύο καταρτισιακά προγράμματα. Το πρώτο αφορά τη γλωσσική κατάρτιση και αυτοεκπαίδευση των φοιτητών/τριών με τη βοήθεια πολυμέσων, Η/Υ και της συνεργατικής μάθησης και το δεύτερο έχει ως βασικό του στόχο την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων ως καθηγητών/τριών αγγλικής. Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος και πιο συγκεκριμένα σε άμεση συνάρτηση με το μάθημα «Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της αγγλικής» (8ο εξάμηνο) λειτουργεί το επίσης συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», το οποίο συμπεριέλαβε επιπλέον και τον καινοτόμο θεσμό του «Μέντορα Καθηγητή», μάλιστα για το πρόγραμμα αυτό, το Τμήμα μας βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2006.

Παράλληλα το Τμήμα μας (μαζί με άλλα οκτώ Τμήματα) συμμετέχει ενεργώς στο διατμηματικό, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο εστιάζει σε Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ) και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών δίνεται η δυνατότητα σε έναν ικανό αριθμό φοιτητών/τριών να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος ERASMUS - SOCRATES και να παρακολουθήσει μαθήματα σε ένα από τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Για το ακαδ. έτος 2006-07, οι διμερείς συμφωνίες ανέρχονται σε δεκαεπτά (17) καλύπτοντας επίσης μετακλήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 (Μάρτιος 2005) λειτουργεί το Π.Μ.Σ. του Τ.Α.Γ.Φ. (Φ.Ε.Κ. 324/11/2/2004) με δύο κατευθύνσεις: (α) Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Ιδεολογία, που υποστηρίζεται διδακτικά και ερευνητικά από τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού και (β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, που υποστηρίζεται διδακτικά και ερευνητικά από τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 το Τ.Α.Γ.Φ. λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές», σε συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι το αντικείμενο δεν καλύπτεται από άλλο ελληνικό A.E.I. /T.E.I. σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Π.Μ.Σ. «Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές» οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, το Τ.Α.Γ.Φ. συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) « Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» το οποίο λειτουργεί με το συντονισμό του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Υποδομή

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος υποστηρίζεται ενεργώς από:

1) Τη δανειστική Βιβλιοθήκη του. Στη συλλο γή της συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι από 30.000 τόμοι βιβλίων, 250 τίτλοι περιοδικών, ενώ έχει συνδρομές σε 42 περιοδικά. Η βιβλιοθήκη είναι αυτοματοποιημένη και παρέχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στο σύνδεσμο OPAC ( On - linePublic Access Cata logue),

2) To Εργαστήριο Πολυμέσων για την Επεξεργασία Λόγου και Κειμένων (Φ.Ε.Κ. 13/23-1 -2002), που λειτουργεί για την κάλυψη αναγκών σχετικά με:α) την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και β) τη διεξαγωγή έρευνας. Αυτή τη στιγμή το Εργαστήριο υποστηρίζει δύο ερευνητικά προγράμματα συλλογής σωμάτων κειμένων με την ευθύνη μελών Δ.Ε.Π.: α) Greek Learner / User English Corpora (GL/UEC) / Σώματα Κειμένων Προφορικού και Γραπτού Λόγου του/της Έλληνα/νίδας χρήστη/χρήστριας της αγγλικής και β) TranslatedEnglish - GreekMaterial ( TEGMA )/ Μεταφραστικά Σώματα Κειμένων. Το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, το Εργαστήριο εντάχθηκε σε οριζόντια δράση του Ε.Κ.Π.Α., που σχεδίασε και υλοποίησε τα 10 πρότυπα Εργαστήρια Πληροφορικής γι' αυτό, και

3) Το Κέντρο Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Π.Ε.ΔΥ.Α.Σ. για την κάλυψη αναγκών σχετικά με την ενίσχυση της γλωσσικής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, με την εισαγωγή της διαδικασίας της αυτοεκπαίδευσης και την ανάπτυξη της αυτονομίας στη μάθηση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ενώ παράλληλα οι δυνατότητες της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (η-τάξη) αξιοποιούνται από πολλούς/ές συναδέλφους.

Τέλος, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οργανώνει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες/διημερίδες, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και εκδίδει τα πρακτικά. Γενικά, τα μέλη του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στα επιστημονικά και ερευνητικά δρώμενα και είναι διεθνώς καταξιωμένα.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το Τμήμα μας, με την περαιτέρω ακαδημαϊκή, διοικητική και τεχνική στελέχωση του και την ανάπτυξη της υποδομής του, θα μπορέσει να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κοινωνία.


Αρχή των Ειδήσεων

Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως είναι ήδη γνωστό, λειτουργεί από το 1975 (Ν. 197) «Ταμείο Αρωγής Φοιτητών», που διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε Καθηγητές διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου μας. Το Ταμείο αυτό, στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων του, ενισχύει υλικά και ηθικά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες, αλλά αδυνατούν να τις καλύψουν με δικές τους δυνάμεις. Ειδικότερα, κατά το έτος 2006, καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα ένα (31) φοιτητές ήτοι: Φιλοσοφική 11, Θεολογική 3, Θετικών Επιστημών 5, Ν.Ο.Π.Ε. 4, Επιστημών Υγείας 3, Ε.Μ.Μ.Ε. 1, Παιδαγωγικό 2, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2, συνολικού ποσού περίπου 50.000,00 € (εφάπαξ βοηθήματα σε δύο φοιτητές ποσού από 1.000,00 € μέχρι 3.000,00 € και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε είκοσι εννέα (29) φοιτητές από 200,00 € μέχρι 250,00 €) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως α) σε άπορους φοιτητές β) σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές και οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λπ.) και γ) σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (φοιτητής τετραπληγικός που υποβάλλεται σε ειδική θεραπεία βελονισμού στην Ιταλία για τη βελτίωση της φυσικής και κινητικής του κατάστασης κ.λπ.).

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα. Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών (μεταξύ των οποίων και πολλοί επιμελέστατοι και άριστοι) δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Ταμείο

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

προς πάντες με τη θερμή παράκληση να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του καταθέτοντας το βοήθημα απευθείας:
α) στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR11 010 0024 0000000000 26408 5)
β) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR07 0110 7200 0000 7204 8000 102) ή
γ) στο Λογιστήριο της Παν/κής Λέσχης του Παν/μίου Αθηνών Ιπποκράτους 15.

Νέες Δωρεές

• κ. Ι. Παπαδόπουλος : 250,00 € υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
• Καθηγητής Νομικής κ. Σωτήριος Λύτρας : 100,00 € εις μνήμη Βάλιας Σαρδελά, 100,00 € εις μνήμη Γιάννη Σαριγιάννη.
• Ομ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. κ. Κόκκοτος Παναγιώτης : 200,00 € εις μνήμη των προσφιλών προσώπων του.
Πανεπιστημιακός Ναός Καπνικαρέας : 1200,00 € υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
• κ. Πηνελόπη Λεκατσά : 150,00 € εις μνήμη Γεράσιμου-Γεωργίου Σβορώνου.
Αρχή της σελίδας