ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105

15/4/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Θ. Σφηκόπουλο


Συνέντευξη στην T. Mιχαηλίδου

Ο κ. ΣφηκόπουλοςΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθηγητής κ. Θ. Σφηκόπουλος παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Τμήματος.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 ως Τμήμα Πληροφορικής , αλλά ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί το 1986 ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπου δών των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματι κών στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Τη λεπικοινωνιών» . Οι πρώτοι πτυχιούχοι απο φοίτησαν το 1990. Το 2000 μετονομάστηκε σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω νιών . Αποτελείται από τους Τομείς :

- Θεωρητικής Πληροφορικής .

- Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών .

- Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος .

Το Τμήμα υπηρετούν σήμερα 41 διεθνούς κύρους επιστήμονες που εντάσσονται στις τέσσερεις βαθμίδες του Δ.Ε.Π., 13 Καθηγητές, 13 Αναπληρωτές Καθηγητές, 12 Επίκουροι Καθηγητές και 3 Λέκτορες.

Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές ξεπερνούν σήμερα τους 1.300, οι μεταπτυχιακοί τους 300 και οι υποψήφιοι διδάκτορες τους 150.

Οι Προπτυχιακές σπουδές

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αντικατοπτρίζεται η σύγκλιση των Τεχνολο γιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠ&Ε) που οφείλεται σ την επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας . Έτσι , θεραπεύονται η θεωρία , οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών με ενιαία λογική , συνδυάζοντας τις περιοχές του λογισμικού ( software ) και του υλικού (hardware). Οι προπτυχιακές σπουδές είναι 4 ετούς διάρκειας με τρεις κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στους Τομείς του Τμήματος . Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρα κολούθηση 25 υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού , 15 κατ ' επιλογήν μαθημάτων κατεύ θυνσης ( από τα 45 που προσφέρονται ) ή ελεύθερων μαθημάτων μεταξύ όλων όσων διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών , 5 μα θημάτων Γενικής Παιδείας και η εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας 2 εξαμήνων ή / και Πρα κτικής Άσκησης .

Οι Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει αυτοτελώς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής . Τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης απονέμονται στις εξής περιοχές :

- Υπολογιστική Επιστήμη

- Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

- Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

- Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

- Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες Πολυμέσων

- Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών .

- Έχει επίσης τη διοικητική υποστήριξη των εξής Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΔΠΜΣ ):

- Μικροηλεκτρονική

- Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Ενώ συμμετέχει και στα παρακάτω ΔΠΜΣ :

- Ηλεκτρονική , Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοματισμός

- Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού

- Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

- Πληροφορική Υγείας.

Η υποδομή του Τμήματος

Το Τμήμα στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπο λη των Ιλισίων σε ανεξάρτητο κτήριο συνολι κής επιφάνειας 5.500 τ . μ . περίπου , ενώ είναι υπό κατασκευή δύο αίθουσες διδασκαλίας 110 θέσεων . Όλο το κτήριο διαθέτει υψίρυθ μη δικτυακή υποδομή στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού δικτύου .

- Οι 8 αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέα τρο 300 θέσεων του Τμήματος είναι εξο πλισμένες με σύγχρονο οπτικοακουστικό και υπολογιστικό εξοπλισμό καθώς και υψίρυθμη σύνδεση με το δίκτυο .

- Υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση με τις σημα ντικότερες βιβλιοθήκες του κλάδου και λει τουργεί αναγνωστήριο .

- Τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο ειδικό ε ξοπλισμό .

- Διατίθενται , επίσης , ειδικές αίθουσες συνε δριάσεων και αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης .

Καινοτομίες

- Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος , από το 2002, αποφάσισε να υιοθετήσει συγκεκριμένο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης» και «Σύστημα Προγραμματισμού - Απολογι σμού - Αποτίμησης» ώστε να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα , αλλά και να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις σημαντικές δομικές αλλαγές στην Ανώτατη εκπαίδευση .

- Υιοθετήθηκε, μέσω Εσωτερικού Κανονισμού, νέα δομή στην οργάνωση και λει τουργία του Τμήματος, κυρίως μέσω της δημιουργίας των «Λογοθεσίων» ( Επιτρο πών ) Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Πόρων, Έρευνας και Ανάπτυξης , Προβο λής και Συνεργασιών, Βιβλιοθήκης και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποστήρι ξης Συστημάτων ΤΠ&Ε και Οπτικοακουστι κών Μέσων .

- Εφαρμόστηκε αξιολόγηση όλων των μαθη μάτων από τους φοιτητές με ερωτηματο λόγιο , ετήσιος Απολογισμός και Προγραμ ματισμός έργου (εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού, κοινωνικού, πολιτισμικού) των μελών Δ.Ε.Π., των οργάνων διοίκησης και του λοιπού προσωπικού και Ετήσια Έκθεση Αποτίμησης του Τμήματος από Ειδι κή Επιτροπή .

- Αποφασίστηκε και διενεργήθηκε τετραετής Εξωτερική Αποτίμηση των υποδομών, των διαδικασιών και του συνολικού έργου του Τμήματος .

- Όλο σχεδόν το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω του διαδικτύου .

- Δημιουργή θηκαν δύο πλήρως εξοπλισμένες αί θουσες σύγ χρονης τη λεκπαίδευσ ης ,

- Εφαρμόστηκαν πιλοτικά , η σύγχρονη μετάδοση μαθη μάτων στο διαδίκτυο, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στο μεταπτυχιακό, με διάθεση στο διαδίκτυο βιντεοσκοπημένων διαλέξε ων , ψηφιακού υλικού και ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού .

- Καθιερώθηκε υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων Γενικής Παιδείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα Σύγχρονης Ιστο ρίας , Ευρωπαϊκής Ένωσης , Διοίκησης Έργων , Σύνταξης και Παρουσίασης Τεχνικών Εκθέσεων .

- Καθιερώθηκε θεσμός Συμβούλου Καθηγη τή σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί πεδο .

- Καθιερώθηκε ετήσια περιοδική έκδοση ( Η Επιλογή) όπου οι φοιτητές δημοσιεύουν, μετά από κρίση, επιστημονικές εργασίες βασισμένες σε Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και ετήσια περιοδική έκδοση όπου δημοσιεύονται στα Αγγλικά η σύνοψη και τα κύρια πρωτότυπα τμήματα των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα.

- Εξασφαλίστηκαν ίδιοι πόροι του Τμήματος για την αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Έρευνα

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Αλγόριθμοι - Βελτιστοποίηση

- Γλώσσες Προγραμματισμού

- Γραφικά

- Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Συστημάτων

- Επιστημονικοί Υπολογισμοί

- Δίκτυα Επικοινωνιών

- Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

- Οπτικές Επικοινωνίες

- Βάσεις Δεδομένων

- Μεθοδολογίες , Τεχνικές και Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού

- Πληροφοριακά Συστήματα Εφαρμογές Διαδικτύου

- Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση

- Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής

- Τεχνητή Νοημοσύνη

- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

- Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων

- Ενσωματωμένα Συστήματα

- Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

- Βιοπληροφορική

- Μουσική Πληροφορική

- Ενεργειακή Πολιτική και Συστήματα Πλη ροφορικής .

Το Τμήμα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου εργάζονται 200 περίπου Συνεργάτες Μεταδιδακτορικής Έρευνας, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Επιστημονικοί Συνεργάτες και αμείβονται από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του.


Αρχή των Ειδήσεων

Νέο Γυναικολογικό Κέντρο στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Γυναικολογικό Κέντρο Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί στο Ευγενίδειο ΘεραπευτήριοΤο Πανεπιστήμιο Αθηνών μετεγκατέστησε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Μονάδα που ήδη λειτουργεί από την 01/04/07. Το νέο Γυναικολογικό Κέντρο του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου είναι μια σημαντική μονάδα η οποία υποστηρίζεται από την Α ' και τη Β ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας. Σκοπός του Κέντρου είναι να παρέχει εξειδι κευμένες υπηρεσίες για την πρό ληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικολογικών νοσημάτων. Η αποστολή του κέντρου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου κλινικό έργο, με την ταυ τόχρονη προώθηση της κλινικής έρευνας σε ένα παραγωγικό περι βάλλον, έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό και πρότυπο. Το Κέντρο διαθέτει επίσης εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό .

Η καινοτομία στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του βασίζεται στην καθημερινή του λειτουργία, με ειδικό βάρος στην πρόληψη και τη διάγνωση και στην ποιότητα και πληρότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας. Το Κέντρο διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα γυναικολογικά ιατρεία, το ένα από αυτά με κολποσκόπιο και ευχάριστο χώρο αναμονής. Οι ανακαινισμένοι νέοι χώροι του Κέντρου παραδόθηκαν στα μέσα Μαρτίου. Η κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου είναι ένας έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται τακτικά σε κάθε γυναίκα καθώς προλαμβάνει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον δεύτερο πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες. Η εξέταση Παπανικολάου ανιχνεύει ανώμαλα κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας. Οι ασθενείς προσέρχονται στο κέντρο κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού που κλείνεται στο τηλέ φωνο 2107208209.
Αρχή της σελίδας