ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107

15/5/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - Επικαιρότητα



Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών κ. Ευστάθιο Μ. Γιαννακούλια


Ο αν. καθηγητής κ. ΓιαννακούλιαςΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ο Διευθυντής του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών, του Τμήματος Μαθηματικών, αν. καθηγητής κ. Ε. Μ. Γιαννακούλιας παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και το έργο τού Τομέα.

Γνωστικά αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό του Τομέα

Ο Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών δημιουργήθηκε το 1993 με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών, Ιστορία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Επιστημολογία», με στόχο την απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών που θα επιλέξουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον Τομέα εντάχθηκαν αρχικά 8 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών, οι Καθηγητές κ. Στυλιανός Νεγρεπόντης (από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης) και Πολύχρονης Στράντζαλος (από τον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας), οι Αναπληρωτές Καθηγητές κ. Ιωάννης Αραχωβίτης και Αθανάσιος Κυριαζής (από τον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας), Θεοδόσιος Ζαχαριάδης και Βασιλική Φαρμάκη (από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης), ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ευστάθιος Γιαννακούλιας (από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης) και ο βοηθός κ. Γεώργιος Σαγιάς (από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης). Αργότερα εντάχθηκε και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σπύρου (από τον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας). Καθοριστική για την ίδρυση και ανάπτυξη του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών ήταν η συμβολή του πρώην Αντιπρύτανη του Ε.Κ.ΠΑ. Καθηγητή κ. Στυλιανού Νεγρεπόντη , ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής της δημιουργίας του, έθεσε τα θεμέλια της φυσιογνωμίας του και συνέβαλε στην άρτια οργάνωση και λειτουργία του.

Προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα

Τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών έχουν κατανεμηθεί στις παρακάτω ομάδες:

(ί) Ομάδα μαθημάτων Διδακτικής των Μαθηματικών, που αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα:

- Διδακτική των Μαθηματικών Ι

- Διδακτική των Μαθηματικών II

- Διδακτική Απειροστικού Λογισμού

- Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

- Τεκμηρίωση της Διδασκαλίας των Θεωρητικών Μαθηματικών

- Θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών

- Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών

- Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Εφαρμογές στη Διδακτική των

Μαθηματικών

- Θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογία των Μαθηματικών II.

( ii ) Ομάδα μαθημάτων Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών με τα ακόλουθα μαθήματα:

- Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά – Στοιχεία Ευκλείδη

- Ιστορία Νεοτέρων Μαθηματικών

- Φιλοσοφία των Μαθηματικών

- Επιστημολογία και Διδακτική των Μαθηματικών, και

(iii) Ομάδα μαθημάτων Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας που αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα:

- Εισαγωγή στην Ψυχολογία-Εξελικτική ψυχολογία

- Ψυχολογία μάθησης –Γνωστική Ψυχολογία

- Παιδαγωγικά

Για την απόκτηση του πτυχίου όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών απαιτείται, πέραν των άλλων μαθημάτων, να επιλέξουν τουλάχιστον 3 από τα παραπάνω μαθήματα.

Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, με την επιλογή 10 μαθημάτων (8 από τις 3 προαναφερθείσες ομάδες και 2 από την κατηγορία των Θεωρητικών Μαθηματικών και Πληροφορικής) ν' αποκτήσουν Ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 και μέχρι το 2000-01 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών λειτούργησε κατεύθυνση με τίτλο «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 και έως σήμερα, λειτουργεί ως Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό με τη συμμετοχή των Τμημάτων Μαθηματικών, Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Επιστημών Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δέχεται συνολικά κάθε χρόνο περίπου 50 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το δίπλωμα που απονέμεται είναι κοινό. Ειδικότερα το τμήμα του προγράμματος στην Αθήνα επιλέγει κάθε χρόνο 30 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές από 150 περίπου υποψηφίους.

Το Πρόγραμμα αυτό που είναι διετές αποβλέπει στην άρτια προετοιμασία εκπαιδευτικών οι οποίοι θα στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των μαθηματικών, ώστε να γίνονται κατανοητά σε βάθος σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, και συγχρόνως η επιστημονική επάρκεια τους σε θέματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας Μαθηματικών, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας, ώστε η διδασκαλία να είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Είναι δε το μοναδικό πρόγραμμα με αυτή την κατεύθυνση που λειτουργεί σε Μαθηματικό Τμήμα της χώρας.

Η σκοπιμότητα του Προγράμματος μπορεί να εκτιμηθεί στο πλαίσιο των συντελούμενων κοινωνικών μεταβολών και εξελίξεων, ιδιαίτερα των Νέων Τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορικής, οι οποίες επιβάλλουν, με τη σειρά τους, νέους στόχους και απαιτήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Το Πρόγραμμα αυτό επιτελεί ακριβώς αυτόν το ρόλο, αποδίδοντας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατάλληλα εκπαιδευμένο στελεχιακό

δυναμικό, αναβαθμίζοντας το υπάρχον και εκσυγχρονίζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες στη Διδακτική των Μαθηματικών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος λειτουργούν Γενικό Σεμινάριο Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών καθώς και επιμέρους σεμινάρια με επιστημονικούς υπεύθυνους διδάσκοντες του Προγράμματος.

Η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, η οποία θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε από το 2001 έως σήμερα, κατέστησε δυνατή την απορρόφηση μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ελλάδα και την Κύπρο, που έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική των Μαθηματικών στο εξωτερικό. Στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το Διαπανεπιστημιακό-Δια-τμηματικό Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Στη συνέχεια τα έξοδα του καλύπτονται από τα δίδακτρα που πληρώνουν οι φοιτητές. Κάθε εξάμηνο έξι (6) φοιτητές του Προγράμματος με την υψηλότερη βαθμολογία απαλλάσσονται των διδάκτρων.

Δραστηριότητες του Τομέα

Ο Τομέας έχει οργανώσει μέχρι σήμερα τις παρακάτω ημερίδες και συνέδρια:

(ί) Ημερίδα με θέμα «Οργάνωση Προγράμματος Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης» (Δεκέμβριος 1998, Αθήνα). Συμ-μετείχαν εκπρόσωποι όλων των Μαθηματικών Τμημάτων της χώρας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.

( ii ) Ημερίδα με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών» (Απρίλιος 2005, Αθήνα), σε συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.

(iii) Σε συνεργασία με τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης διοργάνωσε ημερίδα, προς τιμήν του Καθηγητού Στυλιανού Νεγρεπόντη (Ιούνιος 2006, Αθήνα),

(ίν) Συνέδριο με θέμα «Ιστορία και Διδακτική των Μαθηματικών» (Σεπτέμβριος 1999, Πάρος), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

(ν) Συνέδριο με θέμα «Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Μάιος 2000, Αθήνα). Στη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου Έλληνες και ξένοι μαθηματικοί έδωσαν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

(νί) Συνέδριο με θέμα «Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο» (Απρίλιος 2003, Αθήνα) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων και Διδακτικής των Μαθηματικών και το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε καθένα από τα παραπάνω (ν) και (νί) συνέδρια συμμετείχαν περίπου 400 καθηγητές Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Αρχή των Ειδήσεων


Αρχή της σελίδας