ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩH ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #168
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #167
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #165
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #163
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #161
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #160
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #159
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #157
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #155
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #154
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #152
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #151
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #150
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #149
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #147
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #146
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #145
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #143
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #141
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #140
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #139
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #137
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #135
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #134
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #133
Πανεπιστημιακά Νέα - Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #132
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #128
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #124
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #122
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #120
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #118
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #116
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #115
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #113
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #112
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #110
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #109
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #108
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #107
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #105
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #104
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #102
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #101
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #100
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #99
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #97
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #96
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #95
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #94
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #93
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #92
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #91
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #90
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #88
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #87
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #86
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #84
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #83
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #82
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #81
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #80
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #79
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #78
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #77
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #76
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #75
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #74
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #73
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #72
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #70
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #69
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #67-68
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #66
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #65
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #64
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #63
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #62
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #61
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #60
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #58-59
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #57
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #56
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #55
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #54
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #53
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #52
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #51
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #50
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #49
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #48
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #47
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #46
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #45
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #44
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #43
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #42
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #41
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #40
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #39
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #37-38
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #36
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #35
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #34
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #32-33
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #31
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #30
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #29
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #27-28
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #26
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #25
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #24
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #23
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #22
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #20-21
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #19
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #18
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #17
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #15-16
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #14
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #13
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #12
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #11
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #10
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #9
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #8
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #7
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #6
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #5
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #4
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #3
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #2
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #1

Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #109

15/6/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας
Ο Αντιπρύτανης καθηγητής κ. Γ. Κρεατσάς επίτιμο μέλος του Αμερικανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων

Στις 9 Μαΐου 2007 αναγορεύθηκε στις Η.Π.Α. επίτιμο μέλος του Αμερικανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων (ACOG) ο Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Αντιπρύτανης κ. Γεώργιος Κ. Κρεατσάς. Η αναγόρευση αποτελεί αναγνώριση της διεθνούς παρουσίας του Καθηγητή κ. Γ. Κρεατσά στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τιμηθείς είναι ήδη επίτιμο μέλος του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων.


Αρχή των Ειδήσεων

Διορισμοί Μέλη Δ.Ε.Π. που ορκίσθηκαν από 26/1/2007 έως 17/4/2007 (β' μέρος)


 • •Η κυρία Μαρία Παπαρρηγοπούλου- Καμαριωτάκη ορκίσθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας (26/1/2007).
 • •Η κυρία Έλλη Υφαντίδου ορκίσθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (26/1/2007).
 • •Ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής (2/2/2007).
 • •Ο κ. Γεράσιμος Κουζέλης ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (2/2/2007).
 • •Η κυρία Πολυξένη Νικολαΐδου ορκίσθηκε Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (2/2/2007).
 • •Ο κ. Δημήτριος Μόσχος ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2/2/2007).
 • •Ο κ. Ιωάννης Δημητρίου ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2/2/2007).
 • •Ο κ. Χριστόδουλος Αθανασιάδης ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών (2/2/2007).
 • •Ο κ. Πλάτων-Ζαχαρίας Μαυρομούστακος ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (2/2/2007).
 • •Η κυρία Μελπομένη Κανατσούλη ορκίσθηκε Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2/2/2007).
 • •Ο κ. Παύλος Κάουρας ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (2/2/2007).
 • •Η κυρία Αγγελική-Ειρήνη Σκαρδούτσου ορκίσθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή (2/2/2007).
 • •Ο κ. Γεράσιμος Αλιβιζάτος ορκίσθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (2/2/2007).
 • •Ο κ. Αλέξανδρος Καρανίκας ορκίσθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής (2/2/2007).
 • •Η κυρία Ελισάβετ Πατηράκη Κουρμπάνη ορκίσθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής (2/2/2007).
 • •Ο κ. Νικόλαος Αποστολίδης ορκίσθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2/2/2007).
 • •Ο κ. Δημήτριος Ρίζος ορκίσθηκε Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή (2/2/2007).
 • Ο κ. Βασίλειος Λεντάκης ορκίσθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας (2/2/2007).
 • •Ο κ. Ιωάννης Φουρμούζης ορκίσθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οδοντιατρικής (2/2/2007).
 • •Ο κ. Παναγιώτης Πετράκος ορκίσθηκε Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5/2/2007).
 • Ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος ορκίσθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής (12/2/2007).
 • •Η κυρία Καρολίνα Μπαρζούκα ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (17/4/2007).
 • •Η κυρία Ελισσάβετ Ρουσάνογλου ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (17/4/2007).
 • •Η κυρία Χριστίνα-Καλλιόπη Αλεξανδρή ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (17/4/2007).
 • •Η κυρία Σταματίνα Δημακοπούλου ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (17/4/2007).
 • •Ο κ. Νικόλαος Κουτσιαράς ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (17/4/2007).
 • •Ο κ. Παναγιώτης-Γεώργιος Παναγιωτόπουλος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (17/4/2007).
 • •Η κυρία Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Δημήτριος Χριστοδούλου ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Χρήστος Χρυσάνθης ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής (17/4/2007).
 • Ο κ. Δημήτριος Μόσχος ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Θεολογίας (17/4/2007).
 • •Η κυρία Σωτηρία Γκιζάνη ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Γεώργιος Βαδιάκας ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Μίνως Σταυριδάκης ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής (17/4/2007).
 • •Ο κ. Νικόλαος Πολυχρονάκης ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής (17/4/2007).
 • Η κυρία Ξανθίππη Δερέκα ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής (17/4/2007).
 • Ο κ. Νεκτάριος Αληγιάννης ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Φαρμακευτικής (17/4/2007).
 • •Η κυρία Σοφία Φελοπούλου ορκίσθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (17/4/2007).


Αρχή των ΕιδήσεωνΑρχή της σελίδας