ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116

1/12/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με τον Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας κ. Γ. Φώσκολο


Γεώργιος ΦώσκολοςΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ο Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής καθηγητής κ. Γεώργιος Φώσκολος παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και το έργο του Τομέα.

Ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας είναι ένας από τους τρεις Τομείς του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας ανήκει το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρύθηκε το 1837. Αργότερα ιδρύθηκε η έδρα της Φαρμακευτικής Χημείας με πρώτο τακτικό Καθηγητή τον Ξαβέριο Αάνδερερ, που μετά τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 απολύθηκε ως αλλοδαπός, σε εφαρμογή του σχετικού γενικού νόμου, για να ξαναδιορισθεί στις 12 Σεπτεμβρίου του 1844.
Σήμερα, ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα των Θετικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Οι εγκαταστάσεις του Τομέα περιλαμβάνουν, εκτός από τα γραφεία και τα ερευνητικά εργα-στήριατωνμελώνΔ.Ε.Π., αίθουσες διδασκα-λίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, τρία εργαστήρια ασκήσεως προπτυχιακών φοιτητών, αίθουσες με όργανα υψηλής τεχνολογίας (φασματοφωτόμετρα, φασματοσκόπια, φασματογράφους και χρωματογρα-φικές συσκευές) καθώς και βιβλιοθήκη.

Γνωστικό και Ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα

Το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας αναφέρεται στους ακόλουθους κλάδους: Φαρμακευτική Χημεία Σχεδιασμός, σύνθεση και καθορισμός της δομής φαρμακευτικών ενώσεων, μελέτη της φαρμακολογικής τους δράσης και σε μοριακό επίπεδο, μεταβολισμός και μελέτη των σχέσεων μεταξύ δομής και φαρμακολογικής δράσεως. Φαρμακευτική Ανάλυση Έλεγχος ταυτότητας, καθαρότητας, περιεκτικότητας και σταθερότητας των φαρμακευτικών ενώσεων, ως πρώτων υλών, εντός φαρμακευτικών σκευασμάτων και βιολογικών υγρών. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων σε προϊόντα φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Ραδιοφαρμακευτική Χημεία Θεωρητικές και πρακτικές αρχές για τη σύνθεση, τον έλεγχο (χημικό και βιολογικό) και την ασφαλή χρήση των επισημασμένων ενώσεων και προϊόντων στη θεραπευτική.

Το προσωπικό του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Στον Τομέα υπηρετούν σήμερα 17 μέλη Δ.Ε.Π. Οι Καθηγητές κ. Γεώργιος Φώσκολος, Νικόλαος Κολοκούρης και Γεώργιος Φυτάς, οι Αναπληρωτές Καθηγητές κ. Αικατερίνη Αντωνιάδου-Βυζά, Ανδρέας Βαβα-γιάννης, Παναγιώτης Μαράκος, Εμμανουήλ Μικρός, Ν ι κόλα ίς Π ουλή, Άννα Τσαντί-
λη και Μιχαήλ Καζάνης. Οι Επίκουροι Καθηγητές κ Ιωάννης Λουκάς, Αγγελική Κου-ρουνάκη, Ειρήνη Παντερή και Αντώνιος Κολοκούρης και οι Λέκτορες κ Ιωάννα Αν-δρεάδου και Ιωάννης Κωστάκης Επιπλέον, στον Τομέα υπηρετούν τα μέλη Ε Τ Ε Π κ Ουρανία Σαραντώνη και Δημήτριος Δροσόπουλος καθώς και η διοικητική υπάλληλος κ Ραχήλ Καρπόζηλου.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Από τον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας προσφέρονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα:
Ι. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία
2. Ανόργανη Χημεία II
3. Οργανική Χημεία
4. Οργανική Χημεία II
5. Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
6. Φαρμακευτική Χημεία Ι
7. Φαρμακευτική Χημεία II
8. Φαρμακευτική Χημεία III
9. Φαρμακευτική Χημεία IV
10. Φαρμακευτική Ανάλυση Ι
11. Φαρμακευτική Ανάλυση II
12. Φαρμακολογία Ι και II

ΙΙ. Μαθήματα Επιλογής
1. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι στην Οργανική Χημεία
2. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων
3. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων
4. Τεχνικές Διαχωρισμού
στη Φαρμακευτική Ανάλυση
5. Ειδικά Μαθήματα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας
6. Μεταβολισμός Φαρμάκων
7. Σταθερότητα Φαρμακευτικών προϊόντων
8. Μοριακή Φαρμακολογία
Επιπλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής ασκούνται εργαστηριακά από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα στη «Σύνθεση Φαρμάκων» και στη «Φαρμακευτική Ανάλυση».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ι. Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης
Από τη θεσμοθέτηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (1994), ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας οργανώνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Ανάλυση και Ραδιοφαρμακευτική Χημεία, παρέχοντας Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως. Από το 1998 οργανώνει επίσης το Διατμημα-τικό-Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων» σε συνεργασία με τον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Α. Π. θ. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έτυχε χρηματοδοτήσεως στο πλαίσιο του Ε.ΠΈ.ΑΈ.Κ. και αξιολογήθηκε δύο φορές από εξωτερικούς αξιολογητές με εξαιρετικά θετικά σχόλια.
Στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τομέα διδάσκονται τα εξής μαθήματα:
1. Στρατηγική Συνθέσεως Φαρμακευτικών Μορίων
2. Προχωρημένη Οργανική Χημεία Ι
3. Οργανική Χημική Τεχνολογία
4. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι
Ο κ. Γεώργιος Φώσκολος
5. Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Ι
6. Βιοτεχνολογία
7. Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι
8. Στατιστική -Χημειομετρία
9. Μικροβιολογικοί Έλεγχοι
10. Προχωρημένη Φαρμακοχημεία II
11. Προχωρημένη Οργανική Χημεία II
12. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι II
13. Προχωρημένη Μοριακή Φαρμακολογία
14. Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση II
15. Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
16. Έλεγχος Χημικής Σταθερότητας
17. Νομοθεσία - Regulatory Affairs
18. Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων Εκτός από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ειδίκευση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με την εκπόνηση πρωτότυπης πειραματικής μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας περιγρά-φονται στη Μεταπτυχιακή τους Εργασία και αποτελούντο αντικείμενο ερευνητικών δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά.

ΙΙ. Διδακτορικά Διπλώματα
Ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας έχει εξαιρετικά πλούσια παράδοση στην εκπόνηση πρωτότυπων πειραματικών εργασιών για την απόκτηση Διδακτορικών Διπλωμάτων. Οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται αναφέρονται στις κατευθύνσεις της Φαρμακευτικής Χημείας, της Φαρμακευτικής Ανάλυσης και της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας.

Ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα

Ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό από επιστημονικά όργανα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται δύο φασματοσκόπια NMR 200 και 400 MHz, δύο φασματογράφοι Μάζας σε συνδυασμό με συστήματα αερίου και υγρής χρωματογραφίας, φασματοφωτόμετρα IR και U.V.-Vis, συσκευ-ές υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως, συσκευές αντιδράσεων υπό πίεση και συσκευές καταλυτικής υδρογονώσεως, συσκευές εξαχνώσεως και όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές για τη διεξαγωγή έρευνας στη Σύνθεση και την Ανάλυση. Επίσης, ο Τομέας διαθέτει σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και 4 σταθμοί εργασίας με Silicon Graphics μετά απαραίτητα λογισμικά προγράμματα και βάσεις δεδομένων.
Η προηγούμενη υλικοτεχνική υποδομή σε συνδυασμό με το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Τομέα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ερευνητικού έργου στους κλάδους του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα, το ο-ποίο οδηγεί στη δημοσίευση σημαντικού αριθμού ερευνητικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.
Επιπλέον, ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής αναλαμβάνει την επίλυση διαφόρων επιστημονικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, όπως επίσης και την εκτέλεση εργασιών, όπως αναλύσεις, μελέτες βιοϊσοδυναμίας, κ.ά.


Αρχή των Ειδήσεων

Το ταμείο Αρωγής Φοιτητών του πανεπιστημίου Αθηνών

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1975 (Ν. 197) λειτουργεί «Ταμείο Αρωγής Φοιτητών» που διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε Καθηγητές διαφόρωνΣχολώντου Πανεπιστημίου μας. Το Ταμείο αυτό, στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων του, ενισχύει υλικά και ηθικά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες, αλλά αδυνατούν να τις καλύψουν με δικές τους δυνάμεις.
Ειδικότερα κατά το έτος 2007, καταβλήθηκαν βοηθήματα σε τριάντα φοιτητές ήτοι: Φιλοσοφική 9, Θεολογική 5, Θετικών Επιστημών 3, Ν.Ο.Π.Ε. 5, Επιστημών Υγείας 3, Ε.Μ.Μ.Ε. 3, Παιδαγωγικό 1, Μ.Ι.Θ.Ε. 1., συνολικού ποσού περίπου 48.000,00 € (εφάπαξ βοηθήματα σε δύο φοιτητές ποσού από 1.000,00 € μέχρι 3.000,00 € και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε είκοσι οκτώ φοιτητές από 200,00 € μέχρι 500,00 €) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως α) σε άπορους φοιτητές β) σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές και οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λπ.) και γ) σε φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (φοιτητής τετραπληγικός που υποβάλλεται σε ειδική θεραπεία βελονισμού στην Ιταλία για τη βελτίωση της φυσικής και κινητικής του κατάστασης κ.λπ.).
Για τη χορήγηση βοηθήματος στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα.
Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών (μεταξύ των οποίων και πολλοί επιμελέστατοι και άριστοι) δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Ταμείο
απευθυνόμαστε
Προς πάντες με τη θερμή παράκληση να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του καταθέτοντας το βοήθημα απευθείας: α) στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμλογαρ. GR11 010 0024
0000000000 26408 5) β) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR07 0110 7200 0000
7204 8000 102) ή γ) στο Λογιστήριο της Παν/κής Λέσχης του Παν/μίου Αθηνών, Ιπποκράτους 15.

Δωρεές έτους 2007
1) Καθηγητής Νομικής κ. Σ. Λύτρας: 100,00 € εις μνήμη Βάλιας Σαρδέλα, 100,00 € εις μνήμη Γιάννη Σαριγιάννη
2) Ομ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. κ. Π. Κόκκοτος: 200,00 € εις μνήμη των προσφιλών προσώπων του.
3) Πανεπιστημιακός Ναός Καπνικαρέας: 1.200,00 € υπέρ Τ.Α.Φ.ΠΑ
4) κ. Π. Λεκατσά: 150,00 € εις μνήμη Γερά-
σιμου-Γεωργίου Σβορώνου
5) Π. Κοντός, Προϊστάμενος Γραμματείας Παν/μίου Αθηνών, και Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Επίτιμη Καθηγήτρια: 100,00 € εις μνήμη Έλσης Ζία 50,00 € εις μνήμη Μάρκου Ζερβού
6) Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: 100,00 € εις μνήμη Γεωργίου Λαζάνη, 200,00 € εις μνήμη Ιωάννη Παπαβασιλείου
7) Καθηγητής Ι. Καράκωστας, Αντιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών, και Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχο-λής: 200,00 € εις μνήμη Γεωργίου Κουμάντου , 100,00 € εις μνή μη Μαρίας Σταϊκίδου
8) κ. Ι. Μποτουροπούλου: 50,00 € εις μνήμη Λούλας Γραικού
9) Ένωση Αστικολόγων: 500,00 € εις μνήμη Ευαγγέλου Κρουσταλλάκη
10) Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε.: 200,00 € εις μνήμη Κασσάνδρας Γρηγόρη, 200,00 € εις μνήμη Μαρίας Κρεατσά
Αρχή της σελίδας