Α.Φ. 120-121 [01/02/08]

Α.Φ. 120-121 [01/02/08]

Η προστασία του ιδιωτικού βίου
Πανεπιστημιακή Ιατρική
0 Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Επίτιμος Διδάκτωρ
Aπόψεις - Ιδιωτικός βίος και νομική προστασία
Aπόψεις - Εγγίζοντας τα όρια της κλασικής ενεργειακής πολιτικής
Συνέντευξη:
Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

Φοιτητικά Νέα #120
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια #120 - Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι
Ρεπορτάζ #120
Εργαστήρια - Κλινικές - Σπουδαστήρια #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Βιβλία #120
Διεθνή #120
Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #120
Συνέδρια - Συμπόσια - Εκδηλώσεις #120
Ημερολόγιο Μαρτίου
(1-31/3/2008)

Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #120

Πανεπιστημιακή Ιατρική

1/2/2008
του Αντιπρύτανη καθηγητή Γ. Κρεατσά
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Σε μια εποχή που η προστασία της υγείας του πολίτη αναδεικνύεται σε αγαθό πρώτιστης σημασίας, η Ιατρική Επιστήμη και οι λειτουργοί της επωμίζονται, εκτός από τον αμιγώς επιστημονικό ρόλο τους, και την ευθύνη για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επιστήμη, έρευνα αλλά και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αγωγής υγείας και της κοινωνικής στήριξης διευρύνουν πλέον το πεδίο της ευθύνης και της δραστηριότητας της Ιατρικής. Στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής λειτουργίας, η Ιατρική προωθεί την έρευνα στο ευρύ πεδίο του γνωστικού της χώρου, υπηρετεί πολύπλευρα την παροχή υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο, και παράλληλα αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει επιτυχώς το έργο της εκπαίδευσης των νέων ιατρών.

Οι σπουδές και η εκπαίδευση στην Ιατρική περιλαμβάνουν έξι, τουλάχιστον, χρόνια φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια ειδίκευσης σε μία από τις 39 ειδικότητες που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Επιπλέον, θεωρείται σκόπιμο οι νέοι ιατροί να μετεκπαιδεύονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε μία από τις εξειδικεύσεις τις οποίες διαθέτει κάθε ειδικότητα, και οι οποίες αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε συνεργασία με την UEMS (European Union of Medical Specialties).

Η κατάληψη πανεπιστημιακής θέσης σε μία από τις επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας απαιτεί προσόντα όπως διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα με πρωτότυπες δημοσιεύσεις, διδακτική ικανότητα και φυσικά κλινική ή εργαστηριακή εμπειρία.

Στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπηρετούν σήμερα 712 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τα οποία στελεχώνουν 72 Κλινικές και Εργαστήρια κατανεμημένα στα δύο αμιγώς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» και σε άλλα κρατικά Ιδρύματα του λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο νεοσύστατο Νοσοκομείο «Αττικόν» λειτουργούν σήμερα 19 Πανεπιστημιακές Κλινικές και 6 Εργαστήρια και υπηρετούν 139 μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής.

Ειδικότερα, οτα δύο αμιγώς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία λειτουργούν Κλινικές όπως: η Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, η Β'Χειρουργική, η Α' Αναισθησιολογική Κλινική, η Νεφρολογική Κλινική, η Α' Ψυχιατρική και η Α' Νευρολογική Κλινική. Επίσης, Εργαστήρια όπως τα: Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μικροβιολογικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Αιματολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό-Βιοχημικό κ.ά.

Η υπερεκατονταετής προσφορά των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στον Τομέα της Υγείας είναι ανεκτίμητη. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο παρατηρούνται προβλήματα εξυπηρέτησης των ασθενών λόγω έλλειψης νοσηλευτικού, κυρίως, προσωπικού.

Εκτός από την Ιατρική Σχολή του Ε. Κ. Π .Α., στη χώρα μας λειτουργούν Ιατρικές Σχολές οτα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θράκης και Θεσσαλίας. Παράλληλα με το ρόλο των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών επισημαίνεται η σημαντική συμβολή των Τμημάτων Νοσηλευτικής, από όπου αποφοιτούν ικανά στελέχη, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας που προέρχονται από άλλα Τμήματα των Πανεπιστημίων μας και τωνΤ.Ε.Ι.

Οι ασθενείς οι οποίοι προτιμούν την Πανεπιστημιακή Ιατρική απολαμβάνουν υψηλών υπηρεσιών υγείας, αναγνωρίζοντας και την προσφορά των συναδέλφων του κρατικού και ιδιωτικού τομέα. Τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με τον ασθενή και το πρόβλημα του. Στην απευκταία περίπτωση εμφάνισης κάποιας ασθένειας, και ιδιαίτερα αν αυτή είναι σοβαρή, οι πάσχοντες αναζητούν, όπως είναι αναμενόμενο, τον καλύτερο ιατρό και το καλύτερο Κέντρο. Η άγνοια όμως και η παραπληροφόρηση, ως προς το αντικείμενο που διαχειρίζεται κάθε ιατρική ειδικότητα, δημιουργεί σύγχυση στον πάσχοντα, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να ζητείται βοήθεια από τον πλησιέστερο συγγενή ή φίλο, ιδίως αν αυτός είναι επαγγελματίας υγείας. Μέχρις ότου η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής αποκτήσει τον ουσιαστικό ρόλο της στο Πανεπιστήμιο και στον κρατικό τομέα, το θέμα αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, με αποτέλεσμα η διάγνωση και ακολούθως η αντιμετώπιση της πάθησης να καθυστερεί, μερικές φορές σε ανησυχητικό βαθμό. Ο Γενικός Ιατρός έχει τη δυνατότητα πρόληψης και αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού παθήσεων και, σε κάθε περίπτωση, είναι σε θέση να κατευθύνει τον ασθενή στον ειδικό ιατρό.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα νοσηλείας στο «Ευγενίδειο θεραπευτήριο», στο οποίο επίσης προσφέρονται υψηλού βαθμού υπηρεσίες υγείας, από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε ότι με το θεραπευτήριο αυτό συνεργάζονται 300 περίπου ιατροί όλων των ειδικοτήτων. Για τους φοιτητές μας και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας λειτουργούν ιατρεία στην Α' Φοιτητική Εστία καθώς και στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, με ιατρούς στις ειδικότητες της Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παιδιατρικής, Ακτινολογίας, Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ψυχιατρικής, καθώς επίσης και Οδοντιατρείο.

Η Πανεπιστημιακή Ιατρική συμβάλλει τα μέγιστα στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση τόσο των επειγόντων όσο και των χρόνιων περιστατικών. Η συνεχής ενημέρωση των πανεπιστημιακών ιατρών, μέσω του ηλεκτρονικού τύπου, των συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η διδασκαλία και η εκπαίδευση των φοιτητών και των νέων ιατρών διατηρεί τους συναδέλφους του πανεπιστημιακού χώρου σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα.

Δυστυχώς, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και η διασπορά των πανεπιστημιακών Κλινικών σε διάφορα Νοσοκομεία και, συχνά, η έλλειψη πόρων και χώρων είναι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Ιατρικής. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την άψογη συνεργασία των πανεπιστημιακών ιατρών με τους συναδέλφους του Εθνικού Συοτήματος Υγείας, με τους οποίους συλλειτουργούμε σε πολλές Κλινικές.

Ένας δείκτης της σημερινής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας σήμερα είναι η σημαντική μείωση του αριθμού των ασθενών που αναζητούν τη λύση του προβλήματος τους σε Κέντρα του εξωτερικού. Η προβολή του επιπέδου της ελληνικής ιατρικής και ιδιαίτερα της Πανεπιστημιακής, έχει συμβάλει στην ορθή ενημέρωση του κοινού, ως προς το επίπεδο της Ιατρικής στη χώρα μας, η οποία θεωρείται εφάμιλλη του εξωτερικού και, σε ορισμένα αντικείμενα, πρωτοποριακή.

Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα υγείας αφορούν όλους μας. Οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι νέοι, πρέπει να ενημερώνονται για τα θέματα αγωγής υγείας και πρόληψης. Η πολιτεία πρέπει να ενημερώνει το κοινό μέσω προγραμμάτων, προσφερομένων κυρίως από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι επαγγελματίες υγείας των Πανεπιστημίων της χώρας πρωτοστατούν στον τομέα της ενημέρωσης και πρόληψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ενημέρωσης των νέων αποτελεί η εθελοντική προσπάθεια της Β' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνώνπου λειτουργεί στο «Αρεταίειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας της οποίας ενημέρωσαν, το 2007, για θέματα αγωγής υγείας, τους μαθητές 123 σχολείων σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ανάλογα παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς στον τομέα πρόληψης και διάγνωσης παθολογικών καταστάσεων έχει να επιδείξει όλη σχεδόν η πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η Πανεπιστημιακή Ιατρική προσφέρει τεράστιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο, το οποίο φυσικά δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί στο περιορισμένο πλαίσιο ενός άρθρου. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά μας, έτσι ώστε με τη συμπαράσταση της Πολιτείας να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς το κοινωνικό σύνολο.

Αρχή της σελίδας