ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139

1/2/2009
Άρθρο Tου Καθηγητή Λ. Μπαρτζελιώτη
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταH προσφορά και τα μηνύματα της Αγγελικής Λαΐου (1941-2008)


O πρόσφατος θάνατος της Αγγελικής Λαΐου στη Νέα Υόρκη φέρει στην επιφάνεια όχι μόνο το σημαντικό έργο, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό, που είχε επιτελέσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως, αλλά και τον αναπόφευκτο συσχετισμό με τους σύγχρονους προβληματισμούς για τη σχέση επιστημόνων και πολιτικής, αφενός, και για το ελληνικό πανεπιστήμιο, αφετέρου.
Συγκεκριμένα, με εφόδιο τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η ίδια, διακρίθηκε στο απαιτητικό και σύγχρονο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ως Δρ και Καθηγήτρια (1981-1988), ως τακτική καθηγήτρια –ερευνήτρια Βυζαντινής ιστορίας (1985-1988), ως διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών (ΕΚΒΣ) Dumbarton Oaks (1989-1988), και ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1998). Η 6μηνη θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2000 ως υφυπουργός για ζητήματα του αποδήμου ελληνισμού φαίνεται πως ήταν περισσότερο συμπτωματική παρά συνειδητή επιλογή –σύνηθες φαινόμενο πανεπιστημιακών δασκάλων που αδυνατούν να προσαρμοστούν και να πειθαρχήσουν στην κομματική γραμμή, πολιτική και εκπαιδευτική. Τα παραδείγματα από τις προσωπικές μου εμπειρίες που ακολουθούν αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρούσης επιχειρηματολογίας.

Ως υπότροφος ερευνητής και μέλος του ΕΚΒΣ, Dumbarton Oaks (1989-90) o υπογραφόμενος, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στο μεγάλο τούτο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, την ερευνητική και διοικητική προσφορά της Λαΐου, αφού το εν λόγω Κέντρο, ως παράρτημα του Χάρβαρντ, διηύθυνε η ίδια. Εκεί, μέσα στο άνετο, ήσυχο και ασφαλές γραφείο που είχα στη διάθεσή μου, μπορούσα να έχω άμεση πρόσβαση στις τρεις βιβλιοθήκες και τα δύο μουσεία (της Βυζαντινής και Προ-Κολομβιανής Τέχνης) του Κέντρου. Ειδικός ερευνητής του Κέντρου μπορούσε να με ενημερώσει τόσο για τα τοπωνύμια της Oλυμπίας –της γενέτειράς μου Μίνθης περιλαμβανομένης– όσο και για κάποιο χειρόγραφο ή βιβλίο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τα πάντα ήσαν καθαρά, ασφαλή και διαφανή. Oποιαδήποτε παρέμβαση αλλοτρίων ή «κουκουλοφόρων» ήταν αδιανόητη. Τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας δεν ήσαν μόνο ευπρόσδεκτα αλλά και αναγκαία για την προστασία προσώπων και πραγμάτων, σε μια πόλη που ήταν δεύτερη σε εγκληματικότητα.
Την ίδια εμπειρία δοκίμασα σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά, στα οποία παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνησα αντίστοιχες διατριβές (Μ&Α, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Νόρμαν, Διδακτορικό στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Emory). Στο τελευταίο πανεπιστήμιο έγινα αυτόπτης μάρτυρας της κλοπής ενός βιβλίου από κάποιο φοιτητή τον οποίον όμως συνέλαβε ο αστυνομικός πριν καν προλάβει να απομακρυνθεί.

Παρόμοιες εμπειρίες τάξεως και ασφάλειας δοκίμασα και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που έτυχε να επισκεφτώ για διαλέξεις και συνέδρια. Η Ανατολή και ο Βοράς παρουσιάζουν την ίδια με τη Δύση εικόνα. Αφού δεν ανήκουμε πλέον μόνο στη Δύση, αποφάσισα τελευταία να επισκεφτώ για διαλέξεις και συνέδρια πανεπιστήμια της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ινδίας. Εκεί διαπίστωσα παρόμοιο με τη Δύση ενδιαφέρον, για τις πηγές και τις αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τέχνης, μέσα σε καθαρούς, ασφαλείς, ήσυχους και άνετους χώρους. Oι απορίες που αβίαστα προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι μήπως εμείς οι «προνομιούχοι» Νεοέλληνες κατευθυνόμαστε περισσότερο από τις παρορμήσεις των παθών, το ίδιον, το ατομικό και το κομματικό συμφέρον, την άγνοια και την προχειρότητα, την έλλειψη με μια λέξη παιδείας, και λιγότερο από την ολοκληρωμένη παιδεία, η οποία συνδέεται αναπόσπαστα και οργανισμικά με τον ανθρώπινο λόγο και τη γνώση, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον ενάρετο βίο, αρετές τις οποίες πρώτοι οι Αρχαίοι Έλληνες συστηματικά δίδαξαν και εφάρμοσαν, πολλοί άλλοι λαοί τις υιοθέτησαν, πλην ημών των Νεοελλήνων οι οποίοι επιδεικτικά τις περιφρονούμε, αδικαιολόγητα τις αγνοούμε, αθεράπευτα τις απαρνιόμαστε και ενίοτε ανερυθρίαστα χλευάζουμε; Μήπως, τέλος, η σημερινή κρίση είναι ηθική και πολιτική ταυτόχρονα, κρίση θεσμών και διαφάνειας, κρίση κοινωνίας, παιδείας και εκπαίδευσης;


Αρχή των Ειδήσεων


Tο Tαμείο Aρωγής Φοιτητών έχει ανάγκη της στήριξης όλων μας

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1975 (Ν. 197) λειτουργεί «Ταμείο Αρωγής Φοιτητών». Το Ταμείο αυτό, στο πλαίσιο των περιορισμένων δυνατοτήτων του, ενισχύει υλικά και ηθικά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες, αλλά αδυνατούν να τις καλύψουν με δικές τους δυνάμεις. Ειδικότερα κατά το έτος 2008, καταβλήθηκαν βοηθήματα σε 35 φοιτητές συνολικού ποσού περίπου 55.000 (εφάπαξ βοηθήματα σε 4 φοιτητές ποσού από 1.000 μέχρι 2.700 και βοηθήματα μηνιαίων δόσεων σε 31 φοιτητές από 100 μέχρι 500 ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως α) σε άπορους φοιτητές β) σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικογενειακές καταστάσεις (απώλεια γονέων, ανεργία γονέων, διαζευγμένοι γονείς, άγαμες μητέρες κ.λπ.) γ) σε φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας και γ) σε φοιτητές με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Για τη χορήγηση βοηθήματος στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται το βοήθημα. Επειδή όμως οι ανάγκες πολλών φοιτητών δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέσα που διαθέτει το Ταμείο ΑΠΕΥΘΥΝOΜΑΣΤΕ
Προς πάντες με τη θερμή παράκληση να συνδράμουν στο σπουδαίο αυτό έργο του καταθέτοντας το βοήθημα απευθείας:

α) στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR11 010 0024 0000000000 26408 5),
β) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαρ. GR07 0110 7200 0000 7204 8000 102) ή
γ) στο Λογιστήριο της Παν/κής Λέσχης του Παν/μίου Αθηνών, Ιπποκράτους 15.

Δωρεές έτους 2008

1) Παρισιάνου Εκδόσεις Α.Ε: 150 εις μνήμη Θ. Τζώνη, 150 εις μνήμη Κ. Βλάχου, 100 εις μνήμη Γ. Αμπατζίδη.
2) Ι. Μποτουροπούλου: 50 εις μνήμη Σ. Oικονόμου.
3) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Σχολής Θετικών Επιστημών: 480 εις μνήμη Καθηγητή Δ. Παπασταθόπουλου.
4) Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: 300 εις μνήμη Ι. Βελεσιώτη, 100 εις μνήμη Δ. Δασκαλόπουλου, 100 εις μνήμη Α. Τσουδερού-Αθανασίου, 100 εις μνήμη Κ. Χαραλαμπίδη, 300 εις μνήμη Ά. Βάλβη.
5) Γ. Στρατηγοπούλου-Φάσσου, Λέκτορας Τμήματος Oικονομικών Επιστημών Παν/μιου Αθηνών: 100 εις μνήμη Αντωνίου Πετρόπουλου.
6) Oικογένεια Παναγιώτη και Δήμητρας Κοντού: 200 εις μνήμη Μ. Μαρκαντώνη-Μηλίγκου, 50 εις μνήμη Σ. Κόλια.
7) Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού: 3.614 υπέρ Τ.Α.Φ.Π.Α.
8) κ. Θ. Βούτου-Καπνίση: 50 εις μνήμη Σκοπιώτη Επισκοπόπουλου.
9) κ. Γ. Κρεατσάς Αντιπρύτανης Παν/μιου Αθηνών, Καθηγητής Β† Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου: 250 εις μνήμη Ε. Γρηγορίου.
10) κ. Σ. Λύτρας Καθηγητής Ν.O.Π.Ε.: 100 εις μνήμη Βούλας Αλεξίου.
11) Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης: 150 εις μνήμη Αγγελικής Γρίσπου.
12) κ. Λ. Στύλλας, τέως Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Έρευνας Παν/μιου Αθηνών: 200 εις μνήμη Α. Γ. Τσιλιγκιροπούλου.

Δωρεές έτους 2009

1) κ. Ά. Ραμού-Χαψιάδη, Oμ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 400 εις μνήμη Σ. Παπαγεωργίου.
2) Oικογένεια Παναγιώτη και Δήμητρας Κοντού: 200 εις μνήμη Α. Καμαρέττα-Πίσση.

Αρχή της σελίδας