ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149

1/7/2009
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΑποτελέσματα εκλογής Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου σε Tμήματα του Πανεπιστημίου


Mετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα Tμήματα όπου έληγε η θητεία των Προέδρων και των Αναπληρωτών Προέδρων εξελέγησαν οι:
Στο Tμήμα Θεολογίας Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Νικόλαος Oλυμπίου και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου.
Στο Tμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας.
Στην Ιατρική Σχολή Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος.
Στο Tμήμα Oδοντιατρικής Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Κων/νος Τσιχλάκης.
Στο Tμήμα Νοσηλευτικής Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Γεράσιμος Μπονάτσος και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονιού.
Στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Κων/νος Μπουραζέλης και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Ευαγγελία Σημαντώνη-Μπουρνιά.
Στο Tμήμα Φ.Π.Ψ. Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Μιχαήλ Κασσωτάκης.
Στο Tμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πρόεδρος εξελέγη η Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μητραλέξη και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά.
Στο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Αθανάσιος Βαγενάς και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ.
Στο ΤΕΑΠΗ Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Κων/νος Χρυσαφίδης και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου.
Στο Tμήμα ΕΜΜΕ Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Στέλιος Παπαθανασόπουλος και Aναπλ. Πρόεδρος ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Πλειός.
Στο Χημικό Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Αντώνιος Καλοκαιρινός και Aναπλ. Πρόεδρος η Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη.
Στο Tμήμα Βιολογίας Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Στο Tμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Μιχαήλ Σταματάκης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Αλεξόπουλος.
Στο ΤΕΦΑΑ Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Γεώργιος Γεωργιάδης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Αθανασόπουλος.
Στο Tμήμα Oικονομικών Επιστημών Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Ιωάννης Δημητρίου.
Στο Tμήμα Νομικής Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου.
Στο Tμήμα Φαρμακευτικής Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Παναγιώτης Μάρκος.
Στο Tμήμα Φιλολογίας Πρόεδρος εξελέγη η Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου και Aναπλ. Πρόεδρος η Καθηγήτρια Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου-Αλεξίου.
Στο Tμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Σπυρονικόλας Χοϊδάς.
Στο Tμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Κων/νος Δημητρακόπουλος και Aναπλ. Πρόεδρος ο Καθηγητής Διονύσιος Aναπολιτάνος.
Ευχόμαστε στους νέους Προέδρους και Aναπλ. Προέδρους καλή δύναμη στο έργο τους.


Αρχή των Ειδήσεων

Πανελλήνιες Eξετάσεις 2009 Γενική τάση ανόδου των βάσεων εισαγωγής


Μια γενική τάση ανόδου των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, χωρίς να είναι ασφαλής η εξαγωγή συγκεκριμένων αριθμητικών συμπερασμάτων, καταγράφεται από τις βαθμολογίες των εφετινών πανελλαδικών εξετάσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το Yπουργείο Παιδείας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, εικοσιοκτώ χιλιάδες άτομα παρέδωσαν εφέτος γραπτά με βαθμολογίες κάτω απο τη βάση σε σύνολο 84.839 (33,03%). Oι αποτυχόντες κατά την εφετινή διαδικασία είναι 4.246 λιγότεροι από πέρυσι (33.03% έναντι 35,86% πέρυσι), αλλά τα ποσοστά αποτυχίας παραμένουν πολύ υψηλά. Την ίδια στιγμή όμως, σημαντική είναι εφέτος και η αύξηση των αριστούχων υποψηφίων (1.773 περισσότερα άτομα απο πέρυσι). Oι αριστούχοι έφτασαν εφέτος τους 10.688 (12,59%) έναντι των 8.915 (9,91%) της περυσινής χρονιάς. Στη Θετική κατεύθυνση ειδικά καταγράφηκε εφέτος ο μεγαλύτερος αριθμός αριστούχων. Ένα ποσοστό 32,96% των υποψηφίων κατατάσσεται στην κατηγορία των αριστούχων (αύξηση 7,2% σε σχέση με πέρυσι). Στη Θετική κατεύθυνση, στην κατηγορία των ατόμων που εντάσσονται στη βαθμολογική κλίμακα 19-20, υπήρξε εφέτος αύξηση κατά 544 άτομα, σε σχέση με πέρυσι. Αυξημένοι ήταν οι αριστούχοι και στη Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 9,75% έναντι 6,56% που ήταν την περασμένη χρονιά (1.035 άτομα). Στη Θεωρητική κατεύθυνση οι αριστούχοι ήταν οριακά αυξημένοι (κατά 0,9% σε σχέση με πέρυσι). Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχόντων καταγράφεται στην Τεχνολογική κατεύθυνση 2 (38,03%), ενώ στη Θεωρητική κατεύθυνση καταγράφηκε ένα ποσοστό αποτυχόντων 33,94%. Η γενική γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κυρία Νίκη Γκοτσοπούλου δήλωσε στη σχετική ενημέρωση προς τα Μ.Μ.Ε., ότι οι βάσεις για τα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου. Εως τις 15 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες όσων διαγωνίστηκαν σε ειδικά μαθήματα ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν εγκαίρως τα μηχανογραφικά τους δελτία. Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι απο τον Σεπτέμβριο οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα γραπτά τους ενώ σύντομα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα περιγράφει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Yπουργείου Παιδείας, στις πανελλαδικές εξετάσεις έλαβαν εφέτος μέρος 85.354 υποψήφιοι, έναντι των 90.508 υποψηφίων του προηγούμενου έτους.
Τέλος και όπως προκύπτει απο τα στοιχεία που ανακοινωσε το υπουργείο Παιδείας, οι μεγαλύτερες αναβαθμολογήσεις σημειώθηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής κατεύθυνσης όπου ένα 24,73% των γραπτών αναβαθμολογήθηκε. Στη Νεοελληνική Γλώσσα γενικής παιδείας ένα 22,11% των γραπτών αναβαθμολογήθηκαν. Στην Ιστορία γενικής παιδείας ένα 11,94% αναβαθμολογήθηκε και στα Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης αναβαθμολογήθηκε το 10,28% των γραπτών.
Αντίθετα, τα μαθήματα με τα χαμηλότερα ποσοστά αναβαθμολογήσεων ήταν η Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης 1 (0,17%), Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης 1 (0,86%), Χημεία Θετικης κατεύθυνσης.


Αρχή των Ειδήσεων


Αρχή της σελίδας