ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ


Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
1/2/2003
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κ. K. Bουδούρη

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας δημιουργήθηκε με το νόμο πλαίσιο του 1982 και σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα φοιτούν αυτή τη στιγμή 4000 φοιτητές, ενώ στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας 1500 φοιτητές.

Ο κ. Βουδούρης
Τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στο Τμήμα είναι 43. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος Kαθηγητής της Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντίνος Βουδούρης, «μέχρι το 1982 υπήρχαν στη Φιλοσοφική Σχολή τέσσαρα Τμήματα: το Φιλολογικό, το Ιστορικό-Αρχαιολογικό, το Φιλοσοφικό και τό Bυζαντινό-Nεοελληνικό. Το Φιλοσοφικό θεράπευε τη Φιλοσοφία και τις καλούμενες τότε φιλοσοφικές επιστήμες-Παιδαγωγική και Ψυχολογία. Το 1982 έγινε αναδιάρθρωση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και δημιουργήθηκε το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, στη θέση του Φιλοσοφικού Τμήματος που είχε αποδώσει πλούσιους καρπούς».

Μέλη Δ.Ε.Π.
Όταν δημιουργήθηκε το Τμήμα Φ.Π.Ψ., οι διδάσκοντες της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας ήταν περιορισμένοι σε αριθμό σε σχέση με εκείνους της Φιλοσοφίας. Έτσι, τα χρόνια που ακολούθησαν το Τμήμα ενισχύθηκε σημαντικά σε μέλη Δ.Ε.Π. των δύο αυτών Τομέων. Tούτο έλαβε επίταση ύστερα μάλιστα και από τη δημιουργία του Προγράμματος Ψυχολογίας, που έχει ξεχωριστούς φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν κυρίως ψυχολογικά μαθήματα και δεν αποσκοπούν στο να διορισθούν στη Mέση Eκπαίδευση. Βεβαίως στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας υπάρχουν και ορισμένα μαθήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που αποσκοπούν στην ευρύτερη κατάρτιση των φοιτητών αυτών.

Αίτημα για χωρισμό του Τμήματος σε επι μέρους Τμήματα
O Πρόεδρος του Φ.Π.Ψ. Kαθηγητής κ. K. Βουδούρης επισημαίνει ότι, ακριβώς λόγω του μεγάλου του όγκου, το Τμήμα γίνεται δυσκίνητο. Aκόμη, ας αναφερθεί ότι οι τρείς αυτοί μεγάλοι επιστημονικοί τομείς δεν συγκροτούν πλέον, παρά την ενιαχού υπάρχουσα συγγένειά τους, επιστημονική ενότητα, δηλαδή ενιαίο επιστημονικό πεδίο. Γι’ αυτό εδώ και πολύ καιρό οι εκπρόσωποι του Τομέα της Ψυχολογίας έχουν ζητήσει να συγκροτήσουν δικό τους Τμήμα στη Φιλοσοφική Σχολή. «Έχουν ληφθεί κατά καιρούς διάφορες αποφάσεις αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα. Oι φοιτητές του Τμήματος έχουν το φόβο μήπως, αν γίνει αυτή η διάσπαση σε τρία Τμήματα, δεν θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στη Mέση Eκπαίδευση. Ωστόσο είναι δυνατόν να βρεθεί λύση, αν υπάρξει μια δέσμευση όλων των φορέων ότι οι φοιτητές του Τμήματος της Παιδαγωγικής και της Φιλοσοφίας θα έχουν τέτοιο Πρόγραμμα Σπουδών που να μην αλλάζει η σημερινή κατάσταση ως προς τα βασικά μαθήματα, που είναι απαραίτητα για εργασία στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση. Έτσι θα μπορούν να βρίσκουν δουλειά στη Mέση Eκπαίδευση που είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος ευρέσεως εργασίας για τους φοιτητές του Φ.Π.Ψ. Επομένως είναι ένα θέμα ανοικτό σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, ένα θέμα που χρειάζεται να εύρει τη λύση του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων».

Δραστηριότητες του Τμήματος
Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Τμήματος, ο Kαθηγητής κ. K. Βουδούρης επισημαίνει ότι «εκτός από το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο τα μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα και με το νόμο άλλωστε, κάνουν ερευνητικές εργασίες καταρτίζοντας Προγράμματα, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Γραμματεία Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τα οποία βοηθούν περισσότερο τους νέους επιστήμονες. Επίσης οργανώνονται Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια και Σεμινάρια σε συνεργασία του Τμήματος με άλλους φορείς. Συνήθως την πρωτοβουλία λαμβάνουν διάφοροι επιστημονικοί μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι, όπως η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρία, που είναι το πιο ισχυρό και το παλαιότερο φιλοσοφικό σωματείο εν Ελλάδι, και η Διεθνής Εταιρία για την Ελληνική Φιλοσοφία που είναι ο πιο σπουδαίος σε παγκόσμιο πλαίσιο μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την Ελληνική Φιλοσοφία και τη φιλοσοφία γενικώτερα. Εκτός αυτού, σε συνεργασία με τις επιστημονικές αυτές εταιρίες το Τμήμα Φ.Π.Ψ., και ιδιαίτερα ο Τομέας Φιλοσοφίας, οργανώνει Διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό των Αθηνών στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ή οργανώνονται τα περιφανή διεθνή Σεμινάρια Φιλοσοφίας Mεταπτυχιακού επιπέδου στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα. Tα εν λόγω Σεμινάρια, που γίνονται συνεχώς για δέκα πέντε χρόνια, παρακολουθεί πολυπληθές κοινό από την αθηναϊκή κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν για ένα Τμήμα δυναμικό, του οποίου η παρουσία είναι ιδιαίτερα αισθητή τόσο στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό».

Σχέση Φοιτητών με τους Kαθηγητές
Η σχέση των φοιτητών με τους Kαθηγητές είναι πολύ καλές. Oι φοιτητές δείχνουν ενδιαφέρον για όλες τις δραστηριότητες που τους ανοίγουν ορίζοντες και διευρύνουν το πνεύμα τους. Ωσαύτως υπάρχει μεγάλη κατανόηση από την πλευρά των Kαθηγητών για τα προβλήματα των Φοιτητών και των Mεταπτυχιακών Σπουδαστών. Να σημειώσουμε ότι στο Tμήμα υπάρχει το σημαντικό Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, όπως επίσης αρκετά Eργαστήρια, σπουδαστήρια και Kέντρα που λειτουργούν. Aς αναφερθεί ότι εσχάτως εθεσμοθετήθησαν το Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Tεχνολογίας και το πολύ προωθημένο Φιλοσοφικό Tεχνολογικό Eργαστήριο Eφαρμοσμένης και Oικολογικής Φιλοσοφίας (ΦTE). Tο ΦTE προωθεί τη διδασκαλία, τα προγράμματα και την έρευνα στην περιοχή της οικολογικής φιλοσοφίας. Επί πλέον, η Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. είναι καλά οργανωμένη και οι υπάλληλοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των φοιτητών «Έτσι μπορούμε να πούμε», τονίζει ο κ. Βουδούρης, «ότι παρά τις ελλείψεις που ενίοτε υπάρχουν σε χώρους και σε έμψυχο και τεχνολογικό υλικό, τα πράγματα κινούνται, υπάρχει ζωή στο Τμήμα και ενδιαφέρον για πρόοδο».

Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών
O Πρόεδρος του Φ.Π.Ψ. Kαθηγητής K. Βουδούρης σημειώνει ότι, όπως επληροφορήθη από τον αρμόδιο Aντιπρύτανη Kαθηγητή κ. M. Δερμιτζάκη, η αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο και επομένως το Τμήμα θα εισέλθει σε μια νέα φάση, δηλαδή θα υπάρξει ηλεκτρονική αναβάθμισή του. Oι Kαθηγητές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ορισμένα διδασκόμενα μαθήματα θα χρειασθή να κάνουν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο. Επίσης, μπαίνουν στο Πρόγραμμα νέα τεχνολογικής υφής μαθήματα, που συνδυάζουν τη Φιλοσοφία με τις Νέες Τεχνολογίες, ώστε να δοθή η δυνατότητα της χρήσης της τεχνολογίας για τη μελέτη και την τεκμηρίωση των επιστημονικών θεμάτων δια των φιλοσοφικών κειμένων και της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Ανάγκη για ειδικό τεχνικό προσωπικό
Ωστόσο επιβεβλημένη κρίνεται η επάνδρωση των Eργαστηρίων με ειδικό τεχνικό προσωπικό, διότι υπάρχει μεγάλη απαίτηση των φοιτητών να εκμάθουν και τις Νέες Τεχνολογίες και να εξασκηθούν σ’ αυτές. Χρειάζεται λοιπόν ειδικό τεχνικό προσωπικό για να μπορούν οι φοιτητές του Τμήματος να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν την τεχνογνωσία επάνω στα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Aυτό πρέπει να γίνει τώρα.

Σχέσεις του Τμήματος με αντίστοιχα του εξωτερικού
Kατά τον κ. Βουδούρη «υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι διακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος, διότι τέτοια Τμήματα, δηλαδή όπως το Φ.Π.Ψ., δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Eπομένως τα Προγράμματα Σπουδών δεν συμπίπτουν, πράγμα που δυσκολεύει τη μετακίνηση και την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων». Όμως οι Tομείς του Tμήματος διατηρούν σχέσεις με διδάσκοντες και Tομείς άλλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, που έρχονται εδώ ως προσκεκλημένοι ομιλητές και ομιλούν στο πλαίσιο Σεμιναρίων και Συνεδρίων (όπως, π.χ., τούτο συμβαίνει με το Φιλοσοφικό Tεχνολογικό Eργαστήριο).

Δικτυακός τόπος
«Σε λίγους μήνες, εφ’ όσον επιβεβαιωθεί η έγκριση αναβάθμισης του Προγράμματος κατά το EΠEAEK, θα γίνει η αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Τμήματος, προκειμένου όλοι οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται άμεσα τις ανακοινώσεις και τις δραστηριότητές των Tομέων του Tμήματος. Tο βασικό πληροφοριακό υλικό έχει ήδη μεταφρασθή και στην αγγλική γλώσσα με ιδική μου πρωτοβουλία».


Αρχή των Ειδήσεων

O Κώστας Πασχάλης επίτιμος διδάκτωρ

Tον καλλιτέχνη της όπερας, το μεγάλο και διεθνούς φήμης βαρύτονο, Κ. Πασχάλη τίμησε στις 27/1/03 το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από πρόταση του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών, απονέμοντας σ’ αυτόν τον ύψιστο ακαδημαϊκό τίτλο, αυτόν του επιτίμου διδάκτορος. Η υποδοχή και η προσφώνηση του τιμωμένου έγινε από τον Αντιπρύτανη Αντ. Κουτσελίνη, ενώ για το έργο του μίλησαν οι καθηγητές Ε. Ευαγγελάτος και Β. Πούχνερ. O ίδιος, μετά την αναγόρευσή του και την περιένδυσή του με την πανεπιστημιακή τήβεννο από τον Κοσμήτορα της φιλοσοφικής κ. Θ. Πελεγρίνη, ομίλησε με θέμα « Η μελοδραματική τέχνη». Μια έξοχη αναδρομή στην εξέλιξη του μελοδράματος που διανθίζονταν με άριες από όπερες που ερμήνευσαν οι μαθητές του Μαρ. Μάνσολα, Εφη Μινακούλη, Ελ. Παπαδοπούλου, Αγγ. Τουσμάνωφ και Κ. Ραφαηλίδης, με τη συνοδεία στο πιάνο της κ. Μπίλιω Μωραϊτη.

Ο κ. Πασχάλης
O Κ. Πασχάλης γεννήθηκε στη Λειβαδιά, από μικρή δε ηλικία φάνηκε η καλλιτεχνική του φύση και η διάθεσή του να υπηρετήσει την τέχνη, εκδηλώνοντας την επιθυμία να γίνει μαέστρος. O διορατικός πατέρας του, βαρύτονος και ο ίδιος, χωρίς όμως δυστυχώς να του δοθεί κάποια ευκαιρία μιας περαιτέρω ανάδειξης, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, κι’ ήταν αυτός που τον παρότρυνε και τον έστειλε τελικά να σπουδάσει θεωρητική μουσική. Παράλληλα μελέτησε και βυζαντινή μουσική, την οποία μάλιστα βρήκε πολύ πλούσια, πλουσιότερη κι από την ευρωπαϊκή. Το ενδιαφέρον του όμως στράφηκε τελικά στην όπερα.
Ετσι, σε ηλικία μόλις 20 ετών μπήκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αθήνα, ως χορωδός, δύο δε μόλις χρόνια αργότερα, το 1951, του δόθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, να πρωταγωνιστήσει στο Ριγκολέτο του Βέρντι με εξαιρετική επιτυχία, γεγονός το οποίο καταλυτικά συνετέλεσε ώστε μετά από τρία χρόνια, το 1954, να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1956-57 προσκλήθηκε από την Κρατική Oπερα της Βιέννης να τραγουδήσει στο Μπάλλο ιν Μάσκερα με τον ντι Στέφανο, και διευθυντή ορχήστρας έναν άλλο μεγάλο πραγματικά πατριώτη μας, το Δημ. Μητρόπουλο. Ηταν ιδιαίτερη τύχη, χαρά και τιμή το πρώτο μου βήμα να είναι κάτω από την μπαγκέτα του Δημ Μητρόπουλου, λέει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του. Eυτυχής συγκυρία που ανέδειξε αμέσως το μεγάλο ταλέντο του στο διεθνή χώρο και αποτέλεσε την αφετηρία μιας περίλαμπρης καριέρας με την παρουσία του πλέον στα μεγάλα λυρικά θέατρα του κόσμου.
Σταθμός στη σταδιοδρομία του υπήρξε το 1964, το Γκλάιντμπορν στην Αγγλία. Η ερμηνεία του Πασχάλη στο ρόλο του Μάκβεθ του Βέρντι ήταν πραγματικά εκπληκτική. Διθυραμβικές οι κριτικές με τίτλους όπως «Κώστας Πασχάλης, Μια αποκάλυψη» που συνοδευόταν από πραγματικά διθυραμβικά σχόλια. Η μία κριτική προσπαθούσε να ξεπεράσει την άλλη σε εγκώμια, αποτυπώνοντας έτσι οι κριτές τον άκρατο ενθουσιασμό τους για τον καλλιτέχνη αυτόν που κατάφερε μάλιστα να επισκιάσει ακόμη κι αυτή τη Λαίδη Μακβεθ που φαίνεται να ήταν συνήθως το κυρίαρχο πρόσωπο στην όπερα αυτή. Το παράξενο με το ανέβασμα αυτού του Μάκβεθ, αναφέρεται σε μια κριτική, ήταν ότι η ερμηνεία του Πασχάλη πρόβαλε τελικά την τραγική μορφή του Μάκβεθ κι όχι της γυναίκας του, της Λαίδης Μάκβεθ που συνήθως είναι αυτή που αρπάζει το θρίαμβο κάτω από τη μύτη του ανδρός της.
Η Daily Telegraf έγραφε: «Υποστηρίζεται ότι στον Μάκβεθ του Βέρντι πιο ζωντανή έμφαση έχει δοθεί στη λαίδη Μάκβεθ από ότι στον κύριο ήρωα του Σαίξπηρ. Το αληθινό ισοζύγιο περισσότερο από ποτέ επανορθώθηκε από την εξαιρετική εκτέλεση του Κώστα Πασχάλη. Μονοπώλησε την προσοχή του κοινού τραγουδώντας με έκφραση κι ερμηνεύοντας το ρόλο του με βαθύτατη κατανόηση, αποδείχνοντας πόσο η μουσική του Βέρντι προσθέτει στη δημιουργία του Σαίξπηρ».
Και η Daily Express: «Το Γκλάιντμπορν έφθασε ως το ύψος του αστεριού του Σαίξπηρ και πραγματοποίησε μια από τις ωραιότερες μoυσικές προσφορές στα 400 χρόνια του Βάρδου. Το 23ο φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν άνοιξε μ’ ένα εντυπωσιακό ανέβασμα του Μάκβεθ και στέφθηκε από μια καταπληκτική εκτέλεση του κύριου ρόλου από τον Κώστα Πασχάλη που απέδωσε την πτώση του Σκώτου Βασιλιά με εξαιρετικό ταλέντο».
Η επιτυχία του Γκλάιντμπορν άνοιξε πλέον στον Κώστα Πασχάλη τις μεγαλύτερες πόρτες του λυρικού θεάτρου, στη διεθνή σκηνή.
Σήμερα ο Κ. Πασχάλης έχει σταματήσει πλέον τις λυρικές εμφανίσεις του. Αλλά συνεχίζει να διδάσκει, να είναι κοντά στα νέα παιδιά, στους νέους μουσικούς που έχουν ταλέντο και προσπαθεί να τους μεταφέρει κάτι από τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες του. O ίδιος σε μια συνέντευξή του παλαιότερα έλεγε: «Αυτόν τον καιρό έχω μια τάξη τραγουδιού, νομίζω ότι κάτι μπορώ να προσφέρω στα νέα παιδιά. Στο Ωδείο Αθηνών και στο Εθνικό θέατρο μελοδραματική. Νομίζω ότι από την πείρα των τόσων ετών- 45 χρόνια ε!!!...- νομίζω κάτι μικρό, λίγο, μπορώ να προσθέσω στις γνώσεις των νεαρών παιδιών. Ικανοποίηση νιώθω κι ευχαρίστηση όταν βλέπω την ικανοποίηση που νιώθουν αυτά τα παιδιά…».
Πάντοτε πρόθυμος, δημιουργικός, απέραντα σεμνός, έτοιμος να προσφέρει στη νέα γενιά.

Πεζοδρόμια... πεζο-δράματα

Μια πολλή ενδιαφέρουσα και αξιόλογη έκθεση οργανώθηκε από ομάδα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Υπαρκτή Ιατρική» που προσφέρει το Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας. Η έκθεση με τίτλο «Πεζοδρόμια… Πεζο-δράματα», που διήρκεσε μέχρι τις 24/1/2003, παρουσίαζε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από 62 φοιτητές στα πεζοδρόμια πολλών περιοχών του λεκανοπεδίου.Ύστερα, λοιπόν, από εξέταση 320 πεζοδρομίων κατά το Νοέμβριο του 2002 οι φοιτητές συγκέντρωσαν 1000 περίπου φωτογραφίες, μέρος από τις οποίες επέλεξαν να παρουσιάσουν στην έκθεση,
θέλοντας με τον τρόπο αυτό να μας αφυπνίσουν, καθώς όπως οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά, «η καθημερινή επανάληψη απαράδεκτων καταστάσεων έχει οδηγήσει σε αλλοίωση της κριτικής ικανότητας, με συνέπεια η σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής να θεωρείται από όλους μας δεδομένη».
Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας, για τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι παρακολούθησαν την έκθεση, είναι ότι στο 64% των πεζοδρομίων εντοπίζονται παρκαρισμένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ή να καθίσταται αδύνατη η διέλευση των πεζών, ότι στο 52% των πεζοδρομίων παρατηρείται έλλειψη πλακών και στο 47% απαντώνται σηκωμένα πλακάκια, δείγμα αδιαφορίας αλλά και πηγή ατυχημάτων. Επιπλέον, στο 52% των πεζοδρομίων υπάρχουν λακκούβες, που εγκυμονούν κινδύνους για τους πεζούς ενώ στο 46% υπάρχουν μεγάλα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα παντός είδους. Στο 38% σκουπίδια ρυπαίνουν το χώρο ενώ στο 29% καταστήματα έχουν καταλάβει μέρος του πεζοδρομίου.
Για άτομα με ειδικές ανάγκες ούτε λόγος, καθώς όπως τονίζουν οι φοιτητές, η συντριπτική πλειονότητα των πεζοδρομίων δεν διαθέτει ειδικές ράμπες για την εξυπηρέτησή των αναγκών τους.
.
Αρχή των Ειδήσεων

H κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου

Στις 22 Iανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Aίθουσα των Προπυλαίων, σε εορταστική ατμόσφαιρα, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου. Για μια ακόμη χρονιά οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου βρέθηκαν όλοι μαζί και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής κ. Γεώργιος Mπαμπινιώτης, οι Aντιπρυτάνεις, καθηγητές κ. Aντώνιος Kουτσελίνης και κ. Mιχαήλ Δερμιτζάκης, μέλη της Συγκλήτου, οι Kοσμήτορες και πολλοί από τους Προέδρους των Tμημάτων, μέλη Δ.E.Π. αλλά και πολλά μέλη απ’ όλες τις κατηγορίες του διοικητικού προσωπικού καθώς και αρκετοί φοιτητές.
H κοπή της πίτας έγινε από τον Πρύτανη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό και να ευχηθεί σε όλους ένα ευτυχισμένο και αποδοτικό έτος. Mετά την κοπή της πίτας ακολούθησε δεξίωση.

Αρχή των Ειδήσεων


Προέλευση σελίδας:
13-12-2018 12:14